Grafikę wektorową można z łatwością dzielić między programy Fireworks i Adobe Illustrator®. Wygląd obiektów może jednak różnić się w różnych aplikacjach, ponieważ program Fireworks nie wykorzystuje wszystkich funkcji dostępnych w aplikacjach do grafiki wektorowej.

Program Fireworks umożliwia importowanie rodzimych plików Illustrator (AI) CS2 i nowszych oraz zawiera opcje pozwalające zatrzymać wiele cech importowanych plików, w tym warstw i wzorów. Obrazy połączone nie są jednak importowane.

Możesz przenieść grafikę z programu Illustrator do aplikacji Fireworks, aby kontynuować edycję i optymalizację pod kątem umieszczenia obrazu w Internecie. Z programu Fireworks można również eksportować pliki w formacie Illustrator.

Podczas importowania plików w formacie Illustrator program Fireworks zachowuje następujące funkcje:

Punkty Beziera

Ilość i pozycja punktów Beziera będzie zachowana.

Kolory

Kolory są zachowane jak najbliżej oryginalnych podczas importu zawartości AI do Fireworks. Program Fireworks obsługuje tylko schemat RGB. Schematy inne niż RGB są automatycznie przekształcane do 8-bitowego RGB przed ich importem do programu Fireworks.

Atrybuty tekstu:

bezproblemowo kopiuj tekst z programu Illustrator do programu Fireworks bez żadnych zmian w wyglądzie i działaniu danego tekstu.

Podczas importu tekstu program Illustrator zachowuje następujące elementy:

 • Czcionka

 • Rozmiar

 • Kolor

 • Pogrubiony

 • Kursywa

 • Wyrównanie (do lewej, do prawej, do środka, wyjustowane)

 • Orientacja (pionowo, poziomo od lewej do prawej, poziomo od prawej do lewej)

 • Odstępy między literami

 • Pozycja znaku (normalna, indeks górny, indeks dolny)

 • Auto-kerning

 • Pary kerningu

Uwaga:

Aby szybko zaimportować określony tekst z pliku Illustrator, skopiuj go bezpośrednio do programu Fireworks. Skopiowany tekst zachowuje wszystkie atrybuty.

Wypełnienie gradientem

Gradienty są importowane jako rodzime gradienty Fireworks. Wszystkie rampy punktów gradientu zostają zachowane. Wartości krycia skojarzone z wypełnieniami gradientem są zachowane podczas importu.

Obrazy

Pliki Illustrator AI mogą zawierać osadzone pliki następujących typów: PDF, BMP, EPS, GIF, JPEG, JPEG2000, PICT, PCX, PCD, PSD, PXR, PNG, TGA i TIFF. Osadzone obrazki są przeniesione do Fireworks jako obrazy rastrowe. Program Fireworks nie może jednak otworzyć plików programu Illustrator AI zawierających podłączone obrazy, takie jak EPS i AI.

Przytnij maski

Program Fireworks obsługuje import masek przycinających ze ścieżkami i ścieżkami złożonymi na poziomie podstawowym.

Wypełnione obrysy

Wypełnione obrysy są importowane jako pojedynczy obiekt rysowania.

Wypełnienie kryjące

Wypełnione ścieżki są importowane jako pojedynczy obiekt rysowania.

Ścieżki złożone

Złożone ścieżki są importowane jako pojedynczy obiekt rysowania.

Grupy

Grupa jest zachowana, a pojedyncze obiekty grupy przychodzą jako obiekty rysowania.

Wykresy

Wykresy są importowane jako grupy i tracą charakterystyczną dla nich możliwość edycji jako wykresy.

Proste kształty

Proste kształty programu Illustrator są w rzeczywistości ścieżkami, więc nie są importowane jako proste kształty programu Fireworks.

Wzorki

Wzorki są importowane jako pojedyncze płytki. Płytki te są importowane jako rodzime płytki Fireworks, a wzorki są przypisane do obiektów rysowania.

Pociągnięcia pędzlem

Pociągnięcia pędzlem są importowane jako wiele grup (jedna grupa odpowiada zamkniętej ścieżce).

Symbole

Symbole są importowane jako normalne obiekty grupy.

Przezroczystość

Program Fireworks importuje w poprawny sposób krycia dla obiektu, zachowując przy tym ustawienia przezroczystości z oryginalnych wartości programu Illustrator.

Podwarstwy

Program Fireworks importuje wszystkie podwarstwy jako rodzime podwarstwy Fireworks.

Importowanie plików programu Illustrator zawierających wiele obszarów kompozycji

Można otworzyć plik programu Illustrator zawierający wiele obszarów kompozycji, wykonując jedną z następujących czynności:

Import pliku programu Illustrator do programu Fireworks

Użyj opcji Plik > Import, aby dokonać importu plików programu Adobe Illustrator, zawierających wiele obszarów kompozycji, gdy chcesz importować obszary kompozycji osobno.

Podczas importu pliku programu Adobe Illustrator zawierającego wiele obszarów kompozycji, menu Strona w oknie dialogowym Opcje pliku wektorowego jest włączone. Wybierz obszar kompozycji, który chcesz importować w menu Strona. Każdy obszar kompozycji w programie Illustrator jest mapowany na stronę w programie Fireworks. Na przykład, obszary kompozycji 1, 2 i 3 w pliku programu Adobe Illustrator wyświetlane są jako 1, 2 i 3 w menu Strona.

Otwieranie pliku programu Illustrator w programie Fireworks

Aby otworzyć wszystkie obszary kompozycji w pliku programu Illustrator, wybierz polecenie Plik > Otwórz i otwórz plik programu Illustrator zawierający dane obszary kompozycji. Ponieważ wszystkie obszary kompozycji importowane są jako oddzielne strony, opcje Konwersja pliku są wyłączone w oknie dialogowym Opcje pliku wektorowego.

Uwaga:

Opcje konwersji pliku są wyłączone podczas importu plików programu Illustrator z wersji wcześniejszych od CS3 oraz dla plików programu Illustrator z pojedynczym obszarem kompozycji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online