Flash Builder 4.7 — znane problemy

Adobe Flash Builder 4.7 — znane problemy

Przedstawiamy program Adobe® Flash® Builder™ 4.7. Niniejszy dokument zawiera opis znanych problemów oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, które nie zostały uwzględnione w dokumentacji programu Flash Builder.

Instalowanie i uruchamianie

FB-33500: Podczas uruchamiania/debugowania aplikacji na urządzeniu przenośnym przy użyciu programu Flash Builder jako wtyczki do środowiska Eclipse Juno 4.2.1 jest generowany wyjątek IllegalArgumentException. Program Flash Builder 4.7 jest certyfikowany do działania w środowisku Eclipse 4.2.0.

FB-35630: Instalator Flash Buidler 4.7 informuje o błędzie długiej ścieżki, gdy ścieżka instalacji ma ponad 29 znaków.

FB-33417: Instalacja programu Flash Builder 4.7 jako wtyczki do środowiska Eclipse kończy się z ostrzeżeniami. Nie powinno to wpływać na instalację. Więcej informacji można znaleźć w dziennikach.

Urządzenia przenośne: Uruchamianie / Debugowanie / Pakowanie

FB-33478: Dla programu Flash Builder jest wyświetlane okno dialogowe połączenia debugera, pomimo że plik IPA nie jest instalowany w systemie iOS przez złącze USB w przypadku niektórych urządzeń. Jeśli nie zostanie on zainstalowany, użyj programu iTunes.

FB-35827: Gdy jest używany język Java 1.7, pakowanie dla systemu iOS kończy się niepowodzeniem na komputerach Mac. Aby obejść ten problem, utwórz dowiązanie symboliczne z folderu lib/aot/lib/x64. Szczegółowe informacje znajdziesz w opisie błędu.

Flash Builder — ogólne

FB-33402: Instalacja oprogramowania Subversion kończy się niepowodzeniem w przypadku próby zainstalowania niezgodnych łączników SVN w 64-bitowym programie Flash Builder. Aby współdziałał z 64-bitową architekturą Flash Builder / Eclipse, zainstaluj niezależny od platformy łącznik SVNKit wyłącznie dla języka Java. Zapoznaj się z opisem instalacji oprogramowania Subversion w 64-bitowym środowisku Eclipse.

FB-33409: Narzędzie SourceMate nie jest widoczne w menu programu Flash Builder po instalacji. Narzędzie SourceMate 3.0 nie jest zgodne z kompilatorem ASC 2.0 dostarczanym z programem Flash Builder 4.7.

FB-22429: Duże obrazy osadzone nie są wyświetlane podczas działania aplikacji mobilnych.

FB-34189: Gdy program FB jest podłączony do środowiska Eclipse 4.2.0, czasami występują błędy czasu wykonywania. Aby obejść ten problem, zamknij i ponownie otwórz perspektywę.

FB-34203: Edytory kodu AS i MXML nie są wyświetlane w zaktualizowanym środowisku Eclipse. Aktualizowanie środowiska Eclipse z poziomu aktualizacji programu Flash Builder nie jest obsługiwane.

Notatki techniczne — problemy

FB-35577: Automatyzacja Flex w programie FB 4.7 ogranicza kod do 30 wierszy nawet w przypadku licencji premium.

FB-30132: Perspektywy Flash nie są dostępne po podłączeniu wtyczki FB do zewnętrznego środowiska Eclipse, program FB jest zainstalowany w folderze Hi-ASCII. Notatka techniczna

FB-35834: Program Flash Builder 4.7 nie działa z przestrzeniami roboczymi utworzonymi w jego wcześniejszych wersjach, gdyż zmiana domyślnej przestrzeni roboczej powoduje usunięcie odniesienia do zestawu SDK środowiska AIR. Notatka techniczna

 

© 2012 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto