Błąd odwołania: Błąd nr 1065: niezdefiniowana zmienna {nazwa klasy} podczas kompilowania w programie Animate

Podczas publikowania, eksportowania lub testowania filmu

Podczas publikowania, eksportowania lub testowania filmu w programie Flash CS4 Professional występuje następujący błąd wyświetlany w oknie wyniku:

„Błąd odwołania: Błąd nr 1065: niezdefiniowana zmienna {nazwa klasy}.”

Kompilator programu Flash CS4 Professional różni się nieznacznie od kompilatorów ze starszych wersji. Jeżeli dwie klasy mają takie same nazwy lub główna klasa dokumentu jest taka sama, jak klasa zaimportowana, podczas kompilowania zostanie zwrócony ten błąd.

Przykładowo jeżeli główny plik FLA ma nazwę Kalendarz.fla, wtedy podczas kompilowania automatycznie zostanie wygenerowana klasa dokumentu Kalendarz (możesz też samodzielnie ją wpisać i określić w ustawieniach publikowania).

W takim przypadku w ścieżce klas nie może być innego folderu ani klasy o nazwie Kalendarz. Na przykład utworzenie podfolderów, takich jak Kalendarz.KontrolerDaty.as, spowoduje zwrócenie błędu nr 1065 podczas kompilacji.

Rozwiązanie: używaj unikatowych nazw klas i folderów

Upewnij się, że żadna klasa lub folder w ścieżce klas dokumentu nie ma nazwy takiej samej, jak pierwotna klasa dokumentu. W powyższym przykładzie zmiana nazwy folderu Kalendarz na Kalendarz2 pozwoli rozwiązać problem.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?