Aby zaimportować mapę bitową z przezroczystością, w preferowanym edytorze (na przykład Adobe Fireworks) utwórz bitmapę kanału alfa. Więcej informacji na temat pracy z kanałami alfa znajduje się w dokumentacji edytora bitmap. Aby uzyskać najlepszą wierność kolorów zapisz obraz z 32-bitowymi kolorami, najlepiej w formacie PNG. Podczas importowania pliku PNG do programu Flash Plik > Import przezroczystość kanału alfa jest zachowywana w programie Flash. Jeśli używasz programu Fireworks, zapoznaj się z artykułem Łączne używanie programów Fireworks i Flash. Znajdują się w nim wskazówki dotyczące eksportowania plików PNG z przezroczystym tłem do użytku w programie Flash.

Program Flash może także importować przezroczyste obrazy GIF89a. Więcej informacji podano poniżej. Format JPEG nie obsługuje przezroczystości.

Przezroczyste pliki SWF

Istnieje możliwość ustawienia przezroczystości tła pliku SWF odtwarzanego w przeglądarce. Szczegółowe informacje i przykład podano w dokumencie Tworzenie przezroczystego tła w pliku SWF.

Usuwanie tła importowanych bitmap

Choć możliwe jest importowanie bitmap z przezroczystym tłem do programu Flash, tło można także usunąć po zaimportowaniu obrazu.

Aby usunąć tło dla obrazów rastrowych, wykonaj następujące czynności:

 1. Aby zaimportować bitmapę do pliku SWF, wybierz polecenie Plik > Importuj na stół montażowy.
 2. Zaznacz obraz.
 3. Wybierz polecenie Modyfikuj > Podziel.
 4. Odznacz obraz.
 5. Wybierz narzędzie Lasso.
 6. W okienku Opcje panelu Narzędzia kliknij polecenie Różdżka.
 7. Wybierz obszary tła obrazu bitmapowego.
 8. Naciśnij klawisz Delete.
 9. Skonwertuj pozostałą część obrazu na symbole grafiki lub klipu filmowego.

Znane problemy z przezroczystymi bitmapami

Oto niektóre znane problemy z zachowywaniem przezroczystości w importowanych bitmapach.

Problem 1

Eksportowanie lub publikowanie pliku GIF z zaznaczeniem opcji Przezroczysty nie generuje przezroczystego pliku GIF. Kolor tła jest nadal widoczny.

Rozwiązanie

Wyeksportuj plik GIF jako plik animowany z zapętleniem 1 klatki i wybraną opcję Przezroczysty. 

Problem 2

Podczas importowania przezroczystych obrazów GIF do programu Flash i umieszczania ich na stole montażowym obszary przezroczystości czasami wyświetlają się jako jednolite kolory.

Wyjaśnienie

Program Flash importuje pliki GIF niepoprawnie w zależności od tła i koloru indeksu. Jeśli importowane pliki GIF mają inny kolor indeksu niż kolor tła, program Flash wyświetli jednolity kolor.

Rozwiązanie

Utwórz obrazy GIF o takim samym kolorze przezroczystości i indeksu, co używane w programie Flash. Podczas zapisywania lub eksportowania obrazów w formacie GIF można ustawić kolor przezroczystości i indeksu obrazu. Gdy kolory te zostaną ustawione na tę samą wartość RGB, program Flash poprawnie wyświetli tło w kolorze przezroczystym. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w dokumentacji aplikacji do edycji obrazu.

Problem 3

W przezroczystych obszarach plików PNG w programie Flash zachodzi „ghosting”, gdy monitor działa z 16-bitową głębią kolorów. Jest to zjawisko, gdy na obszarze, który ma być przezroczysty, pojawia się jest półprzezroczysty obraz.

Wyjaśnienie

Ten problem jest objawem sposobu ditheringu kolorów przez program Flash na przy 16-bitowej głębi.

Aby wyświetlić obszary alfa nad kolorami jednolitymi, program Flash używa pojedynczej wartości piksela dla całego obszaru koloru. Podczas wyświetlania gradientów lub obrazów program Flash używa wzoru wartości pikseli. Dzięki temu zmiany kolorów są płynniejsze. Gdy nad kolorem stałym istnieje kanał alfa, program Flash przełącza się z pojedynczej wartości piksela na wzór wartości. Ta zmiana powoduje powstanie efektu „ghostingu”.

Techniczny opis problemów z 16-bitowymi kolorami w programie Flash przedstawiono w dokumencie Kolory HTML są inne od kolorów SWF.

Rozwiązanie

W tym wydaniu są trzy zalecane obejścia tego problemu:

 • Dobieraj takie kolory jednolite, których wartości RGB są wielokrotnością liczby 16. Obszary alfa nie będą wówczas powodowały ditheringu na wyświetlaczach 16-bitowych. To obejście nie zapobiega jednak ghostingowi na wyświetlaczu 8-bitowym.
 • Zmień kolory jednolite na gradienty zawierające pojedynczy kolor. Ta technika sprawia, że program Flash zawsze realizuje dithering kolorów i eliminuje ghosting.
 • Podziel bitmapę i użyj narzędzia Lasso do zamaskowania i usunięcia przezroczystych fragmentów obrazu. Obejście to eliminuje obszary z ghostingiem i zmniejsza jego widoczność.

Słowa kluczowe: przezroczystość; przejrzysty; tło; gif; bitmapa; import; kanał alfa; PNG; GIF; JPG; TIFF; wmode; 16 bitów; duch; ghosting; tn_12804