Dodawanie dźwięku do strony za pomocą programu Flash: Wprowadzenie

Odtwarzanie dźwięku na stronach internetowych
Pliki dźwiękowe, dostępne w różnych formatach, są obsługiwane w różny sposób przez różne przeglądarki i na różnych komputerach. W celu uzyskania pewnego poziomu przewidywalności i kontroli, użytkownicy mogą przenieść dźwięk do programu Dreamweaver, umieszczając go najpierw w pliku SWF (utworzonym przez program Macromedia Flash). Plik SWF będzie odtwarzany za pomocą wtyczki Flash, która jest dołączona w większości przeglądarek. Flash jest technologią przesyłania strumieniowego, dzięki czemu odtwarzanie plików audio może rozpocząć się jeszcze zanim cały plik zostanie całkowicie pobrany.

Sterowanie dźwiękiem osadzonym w pliku SWF za pomocą skryptu JavaScript
Plik SWF można kontrolować za pomocą zachowań JavaScript. Przykładowo, kliknięcie przycisku może spowodować odtworzenie pliku SWF zawierającego plik audio. Niestety, niektóre przeglądarki nie pozwalają skryptowi JavaScript na sterowanie wbudowanymi elementami, takimi jak filmy Flash. (Więcej informacji można znaleźć w sekcji Nie wszystkie przeglądarki obsługują sterowanie wbudowanymi treściami za pomocą JavaScript [Notatka TechNote 15431].)

Poniżej znajduje się wykres pokazujący, które przeglądarki obsługują sterowanie elementami wbudowanymi w JavaScript:

Obsługiwane przeglądarki

Windows

Macintosh

Internet Explorer 4.x

Internet Explorer 5.x

Netscape 4.x

Netscape 6

Przenoszenie pliku audio MP3 do programu Dreamweaver za pomocą pliku Flash SWF

Samouczki w tej serii korzystają zarówno z programu Flash 5 jak i Dreamweaver, aby dodawać dźwięk do strony internetowej. Oba używają tego samego rodzaju audio, MP3 (Motion Picture Experts Group Audio), osadzonego w pliku SWF w programie Flash i odtwarzanego lub sterowanego w programie Dreamweaver. Do pliku SWF można również dodać inne formaty audio (takie jak WAV w systemie Windows lub AIFF w systemie Macintosh). Samouczki obejmują:

Użycie programu Flash, aby dodać muzykę w tle strony internetowej (Notatka TechNote 15345)

Po osadzeniu pliku MP3 audio w pliku SWF programu Flash można dodać plik SWF do dokumentu programu Dreamweaver, aby uzyskać dźwięk w tle.

Używanie programu Flash do odtwarzania dźwięku po kliknięciu przycisku (Notatka TechNote 15326)

Włącz odtwarzanie pliku SWF poprzez dołączenie kontroli JavaScript do przycisku lub tekstu łącza.

Używanie programu Flash do odtwarzania dźwięku w określonej klatce na osi czasu (Notatka TechNote 15347)

Opóźnij włączenie pliku SWF poprzez umieszczenie zachowania na osi czasu programu Dreamweaver.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat pracy z dźwiękiem we programie Flash można znaleźć w następujących notatkach i artykułach technicznych dotyczących programu Flash:

Więcej informacji na temat pracy z dźwiękiem w programie Dreamweaver można znaleźć w poniższych notatkach i artykułach Dreamweaver TechNotes:


Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online