Nowości w programie Flash Professional CS6

Ten artykuł zawiera omówienie nowości wprowadzonych w programie Adobe Flash Professional CS6.

Obsługa środowiska Adobe AIR 3.4 (tylko aktualizacja 12.0.2 dla programu Flash Professional CS6)

Aktualizacja 12.0.2 dla programu Flash Professional CS6 przedłuża okres obsługi środowiska AIR 3.4 i programu Flash Player 11.4. Dzięki tej aktualizacji w programie Flash Player można korzystać z funkcji udostępnianych przez środowisko AIR 3.4, które usprawniają obieg pracy publikowania aplikacji AIR dla urządzeń z systemem iOS.

Rozszerzenie Toolkit for CreateJS 1.2

Rozszerzenie Toolkit for CreateJS 1.2 oferuje zaawansowaną obsługę konwertowania przycisków na kod HTML5. W aktualizacji uwzględniono również poprawki kilku błędów dotyczących plików JSX. Wyeliminowano też inne problemy, takie jak pomijanie wielu pustych klatek kluczowych.

Rozszerzenie Toolkit for CreateJS 1.2 można pobrać i zainstalować za pomocą programu Adobe Extension Manager CS6. Więcej informacji o oprogramowaniu Toolkit zawiera artykuł Korzystanie z funkcji Toolkit for CreateJS w programie Flash Professional.

Symulowanie zawartości AIR dla urządzeń przenośnych

Nowy symulator zawartości dla urządzeń przenośnych umożliwia emulację klawiszy sprzętowych, przyspieszeniomierza, gestów wielodotykowych i funkcji określania lokalizacji geograficznej.

Wybieranie interfejsu sieciowego do debugowania zdalnego zawartości AIR

Gdy aplikacja AIR jest publikowana na urządzenie z systemem Android lub iOS, można wybrać interfejs sieciowy, który będzie używany do debugowania zdalnego. Program Flash Pro pakuje adres IP wybranego interfejsu sieciowego w aplikacji dla urządzeń przenośnych działającej w trybie debugowania. Aplikacja może dzięki temu automatycznie nawiązać połączenie z komputerem o danym adresie IP w celu rozpoczęcia sesji debugowania po uruchomieniu aplikacji na docelowym urządzeniu przenośnym. Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia, wybierz opcję Plik > Ustawienia publikowania, a następnie w oknie dialogowym ustawień środowiska AIR wybierz zakładkę Wdrożenie. Więcej informacji można znaleźć w artykułach Pakowanie aplikacji środowiska AIR dla systemu iOS oraz Publikowanie dla środowiska Adobe AIR dla komputerów stacjonarnych.

Toolkit for CreateJS

Rozszerzenie Adobe Flash Professional Toolkit for CreateJS do programu Flash Professional CS6 umożliwia projektantom i twórcom animacji opracowywanie projektów HTML5 przy użyciu bibliotek open source JavaScript CreateJS. Rozszerzenie obsługuje większość podstawowych funkcji programu Flash Professional związanych z animacjami i ilustracjami, w tym wektory, bitmapy, animacje klasyczne, dźwięki, linie pomocnicze ruchu, maski animowane i skrypty JavaScript osi czasu. Rozszerzenie Toolkit for CreateJS umożliwia eksportowanie za pomocą jednego kliknięcia zawartości ze stołu montażowego lub biblioteki do kodu JavaScript, który można wyświetlać w przeglądarce. Pozwala to na szybkie tworzenie atrakcyjnej zawartości w formacie HTML5.

Rozszerzenie Toolkit for CreateJS ułatwia użytkownikom programu Flash Pro rozpoczęcie używania technologii HTML5. Oprogramowanie przekształca symbole w bibliotece i zawartość ze stołu montażowego w czytelnie sformatowany, zrozumiały kod JavaScript, który można edytować i ponownie używać, dodając elementy interaktywne przy użyciu języka JavaScript i interfejsów API CreateJS znanych użytkownikom języka ActionScript 3. Rozszerzenie Toolkit for CreateJS pozwala również na publikowanie prostych stron HTML usprawniających wyświetlanie podglądu zasobów. Więcej informacji można znaleźć w tym artykule.

Eksportowanie arkuszy kształtów

Program pozwala teraz wyeksportować arkusz kształtów przez wybranie symboli w panelu Biblioteka lub na stole montażowym. Arkusz kształtów jest pojedynczym plikiem graficznym, który zawiera wszystkie elementy graficzne używane w wybranym symbolu. Elementy są wyrównane w pliku w układzie kafelków. Podczas wybierania symbolu w panelu Biblioteka można dołączać bitmapy z tego panelu. Aby utworzyć arkusz kształtów, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz symbol w panelu Biblioteka lub na stole montażowym.
 2. Kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Eksportuj arkusz kształtów.

Wydajna kompresja SWF

W przypadku plików SWF przeznaczonych dla programu Flash Player 11 lub nowszego jest dostępny nowy algorytm kompresji: LZMA. Nowa metoda kompresji może być wydajniejsza nawet o 40% od starszych metod — szczególnie dla plików zawierających dużo kodu ActionScript lub grafiki wektorowej.

 1. Wybierz polecenia Plik > Ustawienia publikowania
 2. W sekcji Zaawansowane w oknie dialogowym zaznacz opcję Skompresuj film i z menu wybierz pozycję LZMA.

Publikowanie w trybie bezpośrednim

Jest dostępny nowy tryb okna — Bezpośredni — który umożliwia obsługę zawartości z przyspieszaniem sprzętowym przy użyciu obiektu Stage3D. (Funkcja Stage3D wymaga programu Flash Player 11 lub nowszego).

 1. Wybierz polecenia Plik > Ustawienia publikowania
 2. Wybierz opakowanie HTML.
 3. Z menu Tryb okna wybierz opcję Bezpośredni.

Więcej informacji można uzyskać w tym artykule.

Obsługa trybu renderowania bezpośredniego we wtyczkach AIR

Ta funkcja umożliwia obsługę trybu bezpośredniego programu Flash Player w obiektach StageVideo/Stage3D w aplikacjach AIR. W pliku deskryptora aplikacji AIR można użyć nowego ustawienia renderMode=direct. Tryb bezpośredni można ustawić w przypadku aplikacji AIR dla komputerów, AIR for iOS i AIR for Android.

Debugowanie zawartości dla systemu iOS przez sieć Wi-Fi

Aplikacje AIR dla systemu iOS można teraz debugować za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Program udostępnia punkty przerwań, funkcje wchodzenia do procedur i wychodzenia z procedur, opcję obserwacji zmiennych oraz mechanizm śledzenia.

Więcej informacji o debugowaniu aplikacji AIR zawiera artykuł o programie AIR Debug Launcher.

Obsługa dołączania środowiska wykonawczego AIR

Okno dialogowe ustawień publikowania aplikacji AIR zawiera obecnie opcję osadzenia środowiska AIR w pakiecie
aplikacji. Aplikację z osadzonym środowiskiem wykonawczym można uruchomić na dowolnym komputerze albo urządzeniu z systemem Android lub iOS, na którym nie jest zainstalowane udostępnione środowisko wykonawcze AIR.

Firma Adobe poleca:

Zapraszamy do obejrzenia filmów na temat obsługi dołączonego środowiska wykonawczego Adobe AIR dla urządzeń przenośnych i komputerów.

Rozszerzenia natywne środowiska AIR

W aplikacjach AIR programowanych za pomocą programu Flash Pro można umieszczać rozszerzenia natywne. Za pomocą rozszerzeń natywnych aplikacje mogą uzyskiwać dostęp do wszystkich funkcji platformy docelowej — nawet tych, których nie obsługują wbudowane funkcje środowiska.

Pobieranie najnowszego odtwarzacza Flash Player z poziomu programu Flash Pro

Na stronę pobierania programu Flash Player w witrynie Adobe.com można przejść bezpośrednio z menu Pomoc w programie Flash Pro.

Eksportowanie sekwencji PNG

Za pomocą tej funkcji można tworzyć pliki obrazów służące do generowania zawartości w programie Flash Pro i innych aplikacjach. Sekwencje PNG są na przykład często używane w grach. Ta funkcja pozwala wyeksportować sekwencję plików PNG z elementu w panelu Biblioteka lub z klipów filmowych, symboli graficznych albo przycisków na stole montażowym.

 1. Zaznacz klip filmowy, przycisk lub symbol grafiki w panelu Biblioteka lub na stole montażowym.
 2. Kliknij go prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe.
 3. Wybierz polecenie Eksportuj sekwencję PNG.
 4. W systemowym oknie dialogowym zapisywania wybierz lokalizację wyjściową. Kliknij przycisk OK.
 5. Ustaw odpowiednie opcje w oknie dialogowym eksportowania plików PNG. Aby wyeksportować sekwencję PNG, kliknij przycisk Eksportuj.

Słowa kluczowe: Nowości w programie Flash CS6, nowe funkcje programu Flash Professional CS6, nowe funkcje programu Flash CS6, nowości w programie Flash Professional CS6

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto