Rect

Opis

Klasa Rect reprezentuje prostokąt wyrównany do osi zdefiniowany przez punkty (lewy, góra) i wymiary (lewy + szerokość i góra + wysokość).

Składnia

new flwebgl.geom.Rect(left, top, width, height)

Parametry

Nazwa Typ Opis
lewy number Współrzędna pozioma górnego lewego rogu.
góra number Współrzędna pionowa górnego lewego rogu.
szerokość number Szerokość prostokąta.
wysokość number Wysokość prostokąta.

Właściwości

Nazwa Typ Opis
lewy number Współrzędna pozioma górnego lewego rogu.
góra number Współrzędna pionowa górnego lewego rogu.
szerokość number Szerokość prostokąta.
wysokość number Wysokość prostokąta.

Metody

intersects(r)

Opis

Ta metoda sprawdza, czy obiekt Rect przecina się z tym wystąpieniem.

Parametry

Zwraca

  • Typ: boolean
Nazwa Typ Opis
r Rect Obiekt Rect, z którym należy sprawdzić przecięcie.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto