Opis

Klasa Rect reprezentuje prostokąt wyrównany do osi zdefiniowany przez punkty (lewy, góra) i wymiary (lewy + szerokość i góra + wysokość).

Składnia

new flwebgl.geom.Rect(left, top, width, height)

Parametry

NazwaTypOpis
lewynumberWspółrzędna pozioma górnego lewego rogu.
góranumberWspółrzędna pionowa górnego lewego rogu.
szerokośćnumberSzerokość prostokąta.
wysokośćnumberWysokość prostokąta.

Właściwości

NazwaTypOpis
lewynumberWspółrzędna pozioma górnego lewego rogu.
góranumberWspółrzędna pionowa górnego lewego rogu.
szerokośćnumberSzerokość prostokąta.
wysokośćnumberWysokość prostokąta.

Metody

intersects(r)

Opis

Ta metoda sprawdza, czy obiekt Rect przecina się z tym wystąpieniem.

Parametry

Zwraca

  • Typ: boolean
NazwaTypOpis
rRectObiekt Rect, z którym należy sprawdzić przecięcie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online