Często zadawane pytania dotyczące Adobe Muse

Uwaga:

Do programu Adobe Muse nie są już dodawane nowe funkcje, a jego obsługa zostanie wycofana 26 marca 2020 r. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pomoc, zobacz najczęściej zadawane pytania dotyczące zakończenia usługi Adobe Muse.

Niniejsze odpowiedzi na często zadawane pytania zostały opracowane na podstawie danych z forum i są regularnie aktualizowane.

Widżety innych firm dodające funkcje nieobsługiwane wewnętrznie przez program Muse

Na stronie musewidgets.com można przeszukiwać kolekcję widżetów do pobrania. Strona pozwala również wyszukiwać bezpłatne widżety. 

Jeśli poszukiwany widżet jest niedostępny, można użyć formularza wniosku dotyczącego katalogu widżetów Muse, aby dowiedzieć się, dlaczego nie ma widżetu, lub poprosić o utworzenie nowego.

Praca z efektami przewijania

 Obejrzyj samouczek autorstwa Danielle Beaumont: Objaśnienie efektów przewijania

Integracja blogów z programem Adobe Muse

Zobacz samouczek Dodawanie zewnętrznego bloga dotyczący integracji widżetu firmy Nomad Dreamers z programem Adobe Muse.

Jakie są optymalne wymiary podczas projektowania układu? Jak pracować z punktami przerwania w programie Muse?

 Każdy punkt przerwania wprowadza dodatkową zawartość, która jest pobierana jako
część strony. Celem jest unikanie duplikowania zawartości między punktami przerwania i ponowne wykorzystywanie tego samego elementu w punktach przerwania w jak najszerszym zakresie.

Jeśli użytkownik tylko dodaje punkty przerwania, a przesuwanie lub zmiana rozmiaru dotyczy wyłącznie elementów,
które istnieją również w innych punktach przerwania, wzrost rozmiaru strony jest pomijalny. Jeśli jednak dodasz zawartość do każdego z punktów przerwania i ustawisz ją jako ukrytą w innych punktach, zawartość zostanie zduplikowana w punktach przerwania, co może znacznie zwiększyć rozmiar strony.

Innym powodem przemawiającym za unikaniem duplikatów zawartości jest wpływ na optymalizację SEO — takie działania obniżają ranking
zawartości. Ponadto obsługa administracyjna takiej strony może być wielkim wyzwaniem. W zamian można utworzyć
taką samą ramkę tekstową i nadać jej różne style w poszczególnych punktach przerwania. 

Skalowanie za pomocą funkcji Viewport uruchamia się, jeśli strona osiągnęła minimalny rozmiar, ale nadal jest większa niż szerokość ekranu telefonu. Funkcja ta umożliwia wyświetlanie na telefonie całej strony jednocześnie bez poziomych pasków przewijania. Jeśli wymiary okna przeglądarki na komputerze są dostosowane do szerokości ekranu telefonu i widoczny jest poziomy pasek przewijania (z powodu rozmiaru stałej zawartości przekraczającej rozmiar ekranu lub ze względu na osiągnięcie minimalnej szerokości strony), taka strona jest skalowana przy użyciu funkcji Viewport podczas wyświetlania na telefonie.

Dlaczego witryna responsywna wyświetlana na iPadzie zawiera białe obszary po prawej stronie i u dołu stron, ale działa prawidłowo na wszystkich innych urządzeniach?

Biały pasek zwykle oznacza, że szerokość zawartości jest większa niż szerokość strony na ekranie urządzenia. Przykładowo element o stałej szerokości może niespodziewanie stać się szerszy niż strona przy określonej szerokości strony. Biała część widoczna na ekranie to wypełnienie okna przeglądarki. Jest ona niewidoczna na innych urządzeniach, ponieważ mogą one mieć inną szerokość ekranu.

W przypadku wyświetlenia strony na komputerze i zmiany szerokości okna przeglądarki na równą szerokości ekranu iPada zostanie wyświetlony pasek przewijania (przewinięcie w prawo spowoduje wyświetlenie białego paska). Przyczyną widoczności tego obszaru na ekranie iPada może być skalowanie za pomocą funkcji Viewport.

Najlepsze praktyki dotyczące punktów przerwania

Dostosowywanie stylów CSS do kodu niestandardowego w programie Adobe Muse

Lepsza optymalizacja witryn utworzonych w programie Adobe Muse dla wyszukiwarek

Dodawanie lokalnych plików wideo do stron Muse

Praca z kotwicami

Projektowanie menu ze stanami

Problemy z protokołem FTP w programie Adobe Muse

Nadmiarowe przestrzenie w witrynie lub nieprawidłowy układ wyświetlany na urządzeniu

Rozwiązywanie problemów z czcionkami w programie Adobe Muse

Korzystanie z funkcji Google Recaptcha w programie Adobe Muse

Tworzenie formularza opinii w programie Muse i łączenie go z bazą danych

Nie otrzymano wiadomości e-mail wysłanej przez widżet formularza

Tworzenie nieprzesuwającego się nagłówka/stopki/menu nawigacji            

Responsywne pokazy slajdów

Osadzanie plików wideo w witrynie

Tworzenie tabel w programie Adobe Muse

Obecnie program Adobe Muse nie umożliwia tworzenia tabel. Należy utworzyć tabelę poza programem Adobe Muse, a następnie dodać ją przy użyciu polecenia Obiekt > Wstaw kod HTML. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Tworzenie tabeli w programie Adobe Muse.

Zapoznaj się z wątkiem na forum dotyczącym tworzenia tabel, aby uzyskać informacje o różnych metodach dodawania tabel w witrynie Adobe Muse.

Tworzenie strony logowania

Obecnie w programie Adobe Muse nie ma możliwości utworzenia strony logowania lub rejestracji przy użyciu domyślnie dostępnych widżetów. Zapoznaj się z tym wątkiem na forum, aby dowiedzieć się, dlaczego w programie Adobe Muse nie można utworzyć strony logowania.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto