Interfejs użytkownika programu Adobe Muse jest zbyt duży w systemie Windows

Uwaga:

Do programu Adobe Muse nie są już dodawane nowe funkcje, a jego obsługa zostanie wycofana 26 marca 2020 r. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pomoc, zobacz najczęściej zadawane pytania dotyczące zakończenia usługi Adobe Muse.

Interfejs użytkownika programu Adobe Muse CC 2014 wyświetlany na komputerach z systemem Windows z ustawieniami skali 125% jest za duży.

Problem ze skalowaniem w programie Adobe Muse występuje w przypadku ustawienia skali w systemie Windows na wartość 125%. Interfejs użytkownika programu Adobe Muse jest renderowany do wartości 100%, 150% lub 200%, w zależności od ustawień skali w systemie Windows i zmiennej środowiskowej. Jeśli zmienna środowiskowa nie jest ustawiona, a skala w systemie Windows jest ustawiona na wartość 125%, interfejs użytkownika programu Adobe Muse jest wyświetlany w rozdzielczości 150%.

Jeżeli użytkownik chce zachować bieżące ustawienia skali, może ustawić zmienną środowiskową w taki sposób, by interfejs użytkownika programu Adobe Muse był renderowany na poziomie 100%.

Dodawanie niestandardowej wartości zmiennej środowiskowej

Ustawienia skali mają wpływ na ogólne wyświetlanie obrazu w systemie Windows. Dodanie wartości zmiennej środowiskowej pozwala na sterowanie jedynie ustawieniami programu Adobe Muse, bez wpływu na ogólne ustawienia obrazu systemu Windows.

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Komputer na pulpicie i wybierz opcję Właściwości.
  2. W panelu po lewej stronie w oknie System kliknij pozycję Zaawansowane ustawienia systemu.
  3. W oknie Właściwości systemu wybierz kartę Zaawansowane i kliknij przycisk Zmienne środowiskowe.
  4. Kliknij opcję Nowa w sekcji Zmienne środowiskowe. Ustawień tych można również dokonać w sekcji Zmienne użytkownika, jeśli zmiany mają być zastosowane tylko dla aktualnie zalogowanego użytkownika.
  5. W oknie dialogowym Nowa zmienna systemowa wprowadź ciąg znaków MUSE_UI_SCALE_FACTOR w polu Nazwa zmiennej.
  6. Wprowadź 1 w polu Wartość zmiennej.
  7. Kliknij przycisk OK.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto