Przeczytaj ten artykuł, by znaleźć rozwiązanie błędu „Nie udało się znaleźć serwera” w programie Adobe Muse.

Uwaga:

Do programu Adobe Muse nie są już dodawane nowe funkcje, a jego obsługa zostanie wycofana 26 marca 2020 r. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pomoc, zobacz stronę na temat wycofania usługi Adobe Muse.

Problem

Otrzymujesz błąd: „Nie udało się połączyć z serwerem” podczas próby logowania do Adobe Muse. Ten błąd może wystąpić, gdy komputer jest w trybie offline. Może również wystąpić, gdy program Adobe Muse nie ma dostępu do niektórych adresów URL, wymaganych do uwierzytelnienia Adobe ID.

Błąd programu Adobe Muse: „Nie udało się połączyć z serwerem”
Błąd programu Adobe Muse: „Nie udało się połączyć z serwerem”

Rozwiązanie

Połączenie z Internetem jest wymagane podczas logowania do Adobe Muse przy użyciu identyfikatora Adobe ID. Jeśli masz połączenie z Internetem i pojawia się ten błąd, prawdopodobnie kilka adresów URL wymaganych do zalogowania jest blokowanych.

Upewnij się, że Muse ma dostęp do poniższych adresów URL by uwierzytelnić identyfikator Adobe ID:

  • https://na1mbls.licenses.adobe.com
  • https://ims-na1.adobelogin.com
  • https://adobeid-na1.services.adobe.com
  • https://na1r.services.adobe.com

Istnieje kilka typowych przypadków, w których te adresy URL mogą być blokowane:

  • Oprogramowanie zapory (takie, jak Zapora systemu Windows)
  • Oprogramowanie antywirusowe i chroniące przed szkodliwym oprogramowaniem
  • Firmowe środowisko IT

Upewnij się, że Adobe Muse ma dostęp do powyższych adresów URL, dodając je do białej listy lub zezwalając na ich używanie w zaporze sieciowej. Upewnij się, że oprogramowanie antywirusowe nie blokuje Adobe Muse dostępu do Internetu. Jeśli jesteś w sieci firmowej, skontaktuj się z działem IT, aby upewnić się, że powyższe adresy URL są osiągalne.

Jeśli żadne z rozwiązań nie rozwiązuje problemu z logowaniem, rozpocznij rozmowę na czacie z agentem. Aby uzyskać dostęp do czatu w programie Adobe Muse, przejdź do strony http://helpx.adobe.com/contact/index.html i:

  1. Wybierz Adobe Muse z menu Produkt
  2. Z wyskakującego menu „Opisz swój problem” wybierz „Korzystanie z produktu lub usługi”.
  3. Kliknij Nadal potrzebuję pomocy.