Eliminowanie nadmiarowych przestrzeni ze stron utworzonych w programie Adobe Muse

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak rozwiązać problem z nadmiarowymi przestrzeniami na stronach utworzonych w programie Adobe Muse. Napraw układ, które jest wyświetlany w mniejszym rozmiarze niż w projekcie na dane urządzenie.

Uwaga:

Do programu Adobe Muse nie są już dodawane nowe funkcje, a jego obsługa zostanie wycofana 26 marca 2020 r. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pomoc, zobacz najczęściej zadawane pytania dotyczące zakończenia usługi Adobe Muse.

Problem

W przypadku stron utworzonych w programie Adobe Muse mogą wystąpić następujące problemy:

  • Nadmiarowe przestrzenie na stronach utworzonych w programie Muse
  • Układy są wyświetlane w mniejszym rozmiarze niż w projekcie na dane urządzenie

Czytaj dalej, aby poznać możliwe rozwiązania tego problemu.

Rozwiązanie 1: Zwróć uwagę na pozycje strony umieszczone poza stroną

W widoku Projekt poszukaj pozycji strony, które mogły zostać przypadkowo umieszczone poza stroną. Aby wyróżnić pozycje strony, wybierz opcje Widok > Pokaż krawędzie ramki lub Edycja > Zaznacz wszystko. Usuń wszystkie pozycje strony umieszczone poza stroną lub zmień ich położenie.

Rozwiązanie 2: Sprawdź, czy zwinięte lub rozwinięte pozycje strony znajdują się na stronie podczas eksportu

W zależności od wyświetlanego obszaru zawartości Harmonijki i Kompozycje mogą po rozwinięciu zajmować więcej miejsca. Sprawdź zawartość tego widżetu na stronie podczas eksportu.

Rozwiązanie 3: Dokładnie sprawdź osadzone elementy HTML i widżety innych firm o wstępnie określonych rozmiarach

Wiele osadzonych elementów HTML i widżetów innych firm umożliwia zmianę rozmiaru pozycji strony w
widoku Projekt. Kod wielu tych pozycji stron zawiera wstępnie określone rozmiary. Z tego powodu podczas eksportu niektóre pozycje stron mogą mieć rozmiar inny niż określony w widoku Projekt.

W takim przypadku skontaktuj się z firmą oferującą osadzony element HTML/widżet.

Rozwiązanie 4: Sprawdź rozmiar zagnieżdżonych elementów strony po rozwinięciu

Wszystkie zagnieżdżone elementy strony zwiększają rozmiar kontenera nadrzędnego po rozwinięciu. Sprawdź, czy kontenery nadrzędne zagnieżdżonych elementów strony nie są rozwinięte poza obręb strony.

Rozwiązanie 5: Sprawdź elementy strony w układzie reagującym

Jeśli opisywany problem występuje w układzie reagującym, zwłaszcza w punktach przerwania odpowiadającym układowi na telefon lub tablet, użyj suwaka i wyświetl podgląd projektu we wszystkich punktach przerwania. Sprawdź, czy podczas zmiany rozmiaru i wyświetlania podglądu jakieś elementy strony znajdują się poza obszarem suwaka.

Jeśli istnieją pozycje znajdujące się poza obszarem suwaka, prawdopodobnie właściwość Zmiana rozmiaru dotycząca tych pozycji jest ustawiona na wartość „Brak”.

Aby wyeliminować nadmiarową przestrzeń, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Ustaw właściwość Zmiana rozmiaru dotyczącą tych elementów na wartość „Szerokość reagująca” lub „Rozciągnij do szerokości przeglądarki”. 
  • Utwórz nowy punkt przerwania w szerokości, gdzie elementy wychodzą poza suwak. Zmień rozmiar i położenie tych elementów strony w nowym punkcie przerwania.

Inne możliwe rozwiązania

  • Włącz nieprzesuwającą się stopkę, jeśli wcześniej tego nie zrobiono.
  • Sprawdź odstępy i wypełnienie wstawionych elementów.
  • Usuń z witryny całą zawartość HTML innych firm.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto