Brakujące lub niepoprawne pliki na serwerze

Ten artykuł dotyczy rozwiązywania problemów z błędami języka JavaScript i brakującymi plikami występującymi podczas wysyłania pliku Adobe Muse.

Problem

W przypadku zaktualizowania programu Adobe Muse CC do nowszej wersji i ponownej publikacji witryny Adobe Muse na serwerze sieciowym zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Niepoprawne lub brakujące pliki na serwerze.

Rozwiązanie

Zaktualizuj oprogramowanie Adobe Muse do wersji 2017.0.3.

Po zaktualizowaniu do wersji Muse 2017.0.3, jeśli ten błąd jest nadal wyświetlany, może być to spowodowane różnymi ustawieniami pamięci podręcznej na serwerze i przeglądarce klienckiej. Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki i prześlij ponownie plik .muse.

Jeśli problem nadal występuje, skorzystaj z następującego obejścia:

Uwaga:

Poniższe obejście problemu dotyczy programu Adobe Muse w wersji 2017.0.3 i nowszych.

Sposób obejścia problemu

Jeśli wiesz, jak edytować pliki xml, skorzystaj z poniższego obejścia problemu.

Otwórz plik AppPrefs.xml w systemie. 

Plik AppPrefs.xml można otworzyć z następującej lokalizacji:

  • Win: C:\Users\(nazwa użytkownika)\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Muse CC\2017.0
  • macOS: Biblioteka > Preferencje > Adobe > Adobe Muse CC > 2017.0

Zmodyfikuj wartość<key>SuppressMissingFileError</key> z<false/> na <true/>.

Modyfikacja klucza preferencji w programie Adobe Muse umożliwia zablokowanie wyświetlania komunikatu o błędzie w systemie lub przeglądarce klienckiej.

Uwaga:

W przypadku zmodyfikowania wartości <key>SuppressMissingFileError</key> blokowane jest wyświetlanie także komunikatów o rzeczywistych błędach plików (jeśli występują).

Blokowane są także komunikaty o plikach brakujących we wszystkich elementach strony, w tym widżetach innych firm.

Uwaga:

Zalecane jest używanie tego ustawienia wyłącznie w wersjach produkcyjnych witryn, w miejscu w którym klienci napotykają błędy. Nie należy modyfikować ustawień plików AppPrefs.xml witryn w środowisku testowym.

Zaleca się również wypróbowanie poniższych rozwiązań wymienionych w tabeli przed edycją pliku xml. Poniżej zamieszczono opis niektórych możliwych przyczyn i obejść tego problemu.

Możliwa przyczyna

Rozwiązanie / obejście problemu

Na serwerze brakuje co najmniej jednego pliku.

Nieprawidłowe ustawienia uprawnień do plików i folderów. W systemach serwerowych plikom i folderom przypisuje się uprawnienia, które informują system, jakie czynności można wykonać przy tych plikach oraz kto jest uprawniony do wykonywania takich czynności. Jeśli uprawnienia przypisane plikom lub folderom są nieprawidłowe, przeglądarka nie ma dostępu do niektórych plików w witrynie.
Upewnij się, że uprawnienia do plików i folderów są ustawione prawidłowo i prześlij ponownie plik .muse.

Pliki na serwerze pochodzą z różnych wersji programu Adobe Muse lub różnych wersji witryny. Na przykład witryna mojastrona.html może mieć inną wersję niż witryna mojastrona.css.

Po przeprowadzeniu uaktualnienia do innej wersji programu Adobe Muse usuń wszystkie pliki z serwera i prześlij je ponownie.

Przeglądarka wczytuje jeden plik z lokalnej pamięci podręcznej, a drugi z serwera. Jeśli wersja na serwerze jest nowsza niż wersja zapisana w pamięci podręcznej, może to powodować niezgodność. W takim przypadku błąd będzie występował w konkretnej przeglądarce na konkretnym komputerze. Program Adobe Muse podejmuje środki zapobiegające problemom z pamięcią podręczną, więc ta przyczyna występuje rzadko.

Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki i prześlij ponownie plik .muse.

Podczas publikowania nowszych wersji niektórych plików program Business Catalyst nie może wyczyścić pamięci podręcznej dla tych plików po stronie serwera.

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Adobe.

Być może do witryny dodano niestandardowy kod lub widżet innych firm. Ten błąd może być spowodowany przez nieprawidłowy kod lub kod sprzeczny z kodem Adobe Muse.

Usuwaj kod niestandardowy z poszczególnych stron i wyizoluj problem. Jeśli problem występuje na wielu lub wszystkich stronach, sprawdź stronę główną pod kątem nieprawidłowego kodu niestandardowego.

Ten błąd występuje również w przypadku skopiowania i wklejenia kodu bez znaczników zamykających lub w przypadku dodania skomplikowanego kodu do istniejącego kodu Adobe Muse.

W sekcji <Head>Właściwości strony sprawdź, czy nie występuje błędny kod, a także sprawdź obiekty HTML dodane przy użyciu polecenia Obiekt > Wstaw kod HTML.

Ten błąd występuje po uaktualnieniu do wersji 2015.2.

Witryny utworzone za pomocą programu Adobe Muse w wersji 2015.1 lub starszej mogą zawierać niedokładnie napisany kod JavaScript w kodzie niestandardowym lub widżety innych firm. Jednak kody te nie objawiały się jako oczywiste błędy. Na przykład błędy te mogły stanowić ostatni element występujący w trakcie wczytywania strony i mogły nie zostać zgłoszone jako alert.
Przy ulepszonym wczytywaniu stron w programie Adobe Muse w wersji 2015.2 widżety innych firm i niezgodne biblioteki jQuery mogą powodować różne błędy.
Uaktualnij program Adobe Muse do wersji 2015.2.1, ponieważ ta wersja pozwala każdemu widżetowi innej firmy wczytać własną wersję biblioteki jQuery bez konfliktu z egzemplarzem biblioteki jQuery oprogramowania Muse.

Dostawca usług hostingowych nie obsługuje wszystkich plików strony w danej witrynie.

W przypadku użycia polecenia Publikuj > Eksportuj jako kod HTML w połączeniu z serwerem FTP innej firmy aplikacja może nie wysłać wszystkich zmienionych plików. Dzieje się tak przy próbie wczytania wyłącznie zmienionych plików. Jednak wprowadzone zmiany mogą wpływać również na inne pliki. Usuń wszystkie pliki Adobe Muse istniejące na serwerze i wyślij ponownie wszystkie pliki wyeksportowane z programu Adobe Muse.
Można również użyć polecenia Publikuj > Host FTP w programie Adobe Muse. Jeśli wybierzesz wewnętrznego klienta FTP, program Adobe Muse wykryje wszystkie zmienione pliki. Program Adobe Muse dodatkowo wyśle te pliki na serwer.

Pomimo uaktualnienia programu Adobe Muse do wersji 2015.2 wystąpił błąd brakujących plików.

Program Muse w wersji 2015.2.0 i nowszej ustawia niektóre pliki JavaScript w kolejce do wysłania, a kolejność ich wysyłania zależy od szybkości łącza internetowego. Te błędy mogą występować, gdy po zapisaniu danych w pamięci podręcznej przesyłana jest konkretna strona, a nie na wszystkich stronach, ponieważ kod JavaScript jest wysyłany w innej kolejności, lub gdy kolejność jest inna, ponieważ żądania serwera są rozwiązywane w innej kolejności.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto

[Feedback V2 Badge]