Rozwiązywanie problemów z czcionkami Typekit w aplikacji Adobe Muse

Skorzystaj z tych technik rozwiązywania problemów, aby rozwiązać problemy występujące podczas używania czcionek Typekit w aplikacji Adobe Muse.

Serwisy Adobe Muse nie wyświetlają poprawnie czcionek Typekit

Po publikacji witryny przy użyciu usługi Business Catalyst, nie wyświetla ona poprawnie niektórych czcionek Typekit. Czcionki na opublikowanej stronie albo powracają do domyślnej czcionki, takiej jak Arial, albo wyświetlają się jako za małe i różne.

Rozwiązanie: dezaktywuj opcję Edytowanie w przeglądarce

To znany problem w aplikacji Adobe Muse. Aby rozwiązać ten problem należy wyłączyć opcję Edytowanie w przeglądarce.

 1. W aplikacji Adobe Muse wybierz polecenie Plik> Właściwości witryny. Na karcie Zaawansowane usuń zaznaczenie opcji Włącz edycję w przeglądarce.

  Włącz edycję w przeglądarce
  Włącz edycję w przeglądarce w aplikacji Adobe Muse

 2. Ponownie opublikuj witrynę jako HTML lub za pomocą FTP.

Czcionki Typekit nie są eksportowane z aplikacji Adobe Muse

Po użyciu czcionek Typekit na stronie i eksporcie strony jako HTML, czcionki ni są eksportowane. Zamiast tego na opublikowanej witrynie widać standardową czcionkę.

Po wyeksportowaniu witryny jako HTML, lub przesłaniu witryny do hosta FTP, pojawia się następujący błąd: „Błąd wewnętrzny: 403 Niedozwolona operacja.”

Rozwiązanie: Dodaj wszystkie nazwy domen

Czcionki sieciowe z biblioteki Typekit są używane tylko w domenach określonych podczas eksportowania witryny. Przy eksportowaniu witryny z Adobe Muse jako HTML, lub przesyłaniu witryny do hosta FTP, należy podać wszystkie nazwy domen.

Postępuj zgodnie z tą procedurą, by dodać nazwę domeny lub adres URL witryny podczas eksportowania witryny jako HTML:

 1. Otwórz aplikację Adobe Muse i wybierz Opublikuj > Eksportuj jako HTML.

 2. W wyskakującym oknie pojawi się monit o podanie adresu URL witryny. Dodaj w tym polu wszystkie nazwy domen jako listę rozdzielaną przecinkami.

  Rozwiązuj problemy z biblioteką Typekit podczas eksportowania witryny jako HTML
  Rozwiązuj problemy z biblioteką Typekit podczas eksportowania witryny jako HTML

 3. Prześlij nowy kod HTML do serwera sieciowego. Czcionki Typekit zaczną działać w ciągu kilku minut.

Postępuj zgodnie z tą procedurą, by dodać nazwy domen podczas przesyłania witryny na hosta FTP:

 1. Otwórz aplikację Adobe Muse i wybierz Opublikuj > Host FTP.

 2. Połącz się z serwerem FTP, używając swoich poświadczeń.

 3. W oknie dialogowym Prześlij do hosta FTP wprowadź wszystkie nazwy domen lub adresy URL swojej witryny.

  Prześlij witrynę do hosta FTP
  Rozwiązuj problemy z biblioteką Typekit podczas przesyłania witryny do FTP

  Uwaga:

  Jeśli w witrynie występuje przekierowanie lub witryna ładuje się z innej domeny, nie można zobaczyć czcionek Typekit w uruchomionej witrynie.

Nie można generować czcionek internetowych podczas publikowania witryny

Podczas publikowania witryny Adobe Muse wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie: „Błąd 0: brak połączenia. Nie można wygenerować kodu do włączenia przynajmniej jednej czcionki internetowej na stronie.”

Rozwiązanie: Wyloguj się z aplikacji Creative Cloud na komputer, a następnie zaloguj się ponownie

Błąd naprawiono w aktualizacji aplikacji Creative Cloud na komputer z września roku 2015. Jeśli jednak występuje niezgodność między stanem zalogowania do programu Muse, aplikacją Typekit i aplikacją Creative Cloud na komputer, błąd ten nadal występuje.

Aby rozwiązać ten problem:

 1. Zamknij aplikację Adobe Muse.

 2. Przejdź do aplikacji Creative Cloud na komputer i Wyloguj się z panelu Preferencje.

  Błąd 0: błąd Braku połączenia w aplikacji Typekit
  Nie można wygenerować kodu, aby włączyć czcionki Typekit

 3. Zamknij aplikację Creative Cloud na komputer.

 4. Uruchom ponownie aplikację Creative Cloud na komputer i zaloguj się.

 5. Uruchom ponownie program Adobe Muse.

  Można teraz opublikować i przesłać witrynę, a czcionki Typekit działają bezbłędnie.

Nie można użyć czcionek Skolar Web i Modesto z biblioteki Typekit

Nie można przeglądać, wybierać ani używać czcionek Skolar Web i Modesto w witrynach Adobe Muse.

Rozwiązanie: Użyj innych czcionek dla nowych witryn

Aplikacja Typekit nie obsługuje już czcionek Skolar Web i Modesto. Więcej informacji zawiera to ogłoszenie z usługi Typekit.

Twoje konto nie ma dostępu do aplikacji Typekit

Po kliknięciu na opcję Dodaj czcionki internetowe pojawia się błąd informujący, że Twoje konto nie ma dostępu do aplikacji Typekit.

Brak dostępu do aplikacji Typekit
Twoje konto nie ma dostępu do aplikacji Typekit

Rozwiązanie: Skontaktuj się z obsługą klienta, aby upewnić się, że Twoje płatności są aktualne

Nie możesz uzyskać dostępu do aplikacji Typekit za pośrednictwem swojego konta, jeśli płatność jest w trakcie przetwarzania lub zakończyła się niepowodzeniem. Konto subskrypcji przechodzi w stan zawieszenia, dopóki płatność nie zostanie zrealizowana. W tym czasie można korzystać ze wszystkich usług Creative Cloud, oprócz usługi Typekit.

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z Zespołem obsługi klienta.

Więcej zasobów tego rodzaju

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto