Znane i rozwiązane problemy w programie Adobe Muse

Niniejszy dokument zawiera informacje o znanych i rozwiązanych problemach w programie Adobe Muse, z łączami do sposobów ich obejścia.

Uwaga:

Do programu Adobe Muse nie są już dodawane nowe funkcje, a jego obsługa zostanie wycofana 26 marca 2020 r. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pomoc, zobacz najczęściej zadawane pytania dotyczące zakończenia usługi Adobe Muse.

Znane problemy w wersji z marca 2018 r. (18.1)

 • Po dodaniu formularza kontaktowego z Recaptcha v2.0 do widżetu Lightbox lub widgetu Tooltip Recaptcha nie działa. Formularze nie działają, gdy odwiedzający witrynę próbują przesłać formularz.
 • Po dodaniu widżetu Menu na stronie i wybraniu opcji Typ jako Ręczny, zasada zmiany rozmiaru jest wyłączona. Problem ten występuje, gdy masz Jednolite odstępy dla pozycji menu, Pokaż prawą ikonę tylko dla podmenu i Poziomego środka wybranego dla Pozycjonowanie części
Opcja zmiany rozmiaru wyłączona w menu widgetów
Opcja zmiany rozmiaru wyłączona w menu widgetów

 • Podczas kopiowania i wklejania stylu paragraph ze zsynchronizowanym tekstem ze strony głównej do strony wzorcowej styl nie jest kopiowany.
 • Podczas eksportowania witryny Adobe Muse aktywny stan przycisków nie jest włączony, gdy przyciski są połączone z kotwicą. Aby obejść ten problem, usuń tworzenie łączy z tekstu i połącz przycisk stanu.

Znane problemy w wersji z października 2017 r. (18.0)

Wraz z sierpniową wersją programu Adobe Muse (2017.1) wprowadzono pełen zestaw widżetów responsywnych. W wersji 2017.1 można łatwo tworzyć w pełni reagujące witryny, jednak pojawiły się pewne problemy podczas pracy ze starszymi witrynami. Poprawki dotyczące większości z tych problemów są dostępne w programie Adobe Muse 2018.0.

Poniżej zamieszczono listę problemów rozwiązanych w tej wersji:

Rozwiązane problemy dotyczące układu strony

W wersji 2018.0 rozwiązano następujące problemy dotyczące układu strony:

 • Pionowe przesunięcie elementów powodowało podział układu. Pola tekstowe rozwijały się na obrazy w projekcie lub pod nie. Elementy nagłówka, dla których razem z przypięciem ustawiono wartość „Rozciągnij do szerokości przeglądarki”, były główną przyczyną tego błędu. Aktualnie ten problem jest rozwiązany.
 • W przypadku witryn ze stanami przypięcia mieszanego zawartość z takim przypięciem nie była przesuwana w dół po zmianie szerokości strony. Aktualnie ten problem jest rozwiązany. Elementy na stronie są teraz wspólnie przesuwane w górę lub w dół, z zachowaniem względnej odległości między nimi. To zachowanie jest niezależne od stanu przypięcia zastosowanego wobec elementów.
 • Przyciski stanu nie były wyświetlane podczas eksportowania plików programu Adobe Muse. Ten problem występował, gdy dla różnych stanów przycisków zastosowano różne pociągnięcia. Ten problem został już rozwiązany. Przyciski stanu są teraz wyświetlane prawidłowo w przeglądzie i w uruchomionej witrynie.
 • Pokazy slajdów o pełnej szerokości nie przebiegały zgodnie z oczekiwaniami, jeśli zastosowano przejście pionowe lub poziome. Ten problem został już rozwiązany.
 • W trakcie przeglądu witryny przy różnych rozmiarach ekranu widoczne były niepożądane białe znaki lub odstępy. Biały znak był przypisany do przypięcia mieszanego w elementach strony. Ten problem jest aktualnie rozwiązany, a w przeglądzie witryny nie ma żadnych białych znaków ani dodatkowych spacji.
 • W trakcie przeglądu układu w programie Adobe Muse 2017.1 kontenery w widżetach kompozycji nie rozciągały się do szerokości przeglądarki. Kontenery nie rozciągały się na szerokość większą niż 1200 pikseli, czego skutkiem było szare tło w projekcie. Aktualnie ten problem jest rozwiązany.

W wersji z października 2017 rozwiązano problemy z awariami.

 • Awaria programu Adobe Muse występowała podczas zmiany rozmiaru podpisów w widżecie pokazu slajdów. Aktualnie ten problem jest rozwiązany.
 • Awaria aplikacji występowała, gdy podczas otwierania istniejącej witryny w programie Adobe Muse 2017.1 próbowano przekonwertować każdy element w widżecie pokazu slajdów na responsywny. Ten problem jest rozwiązany.
 • Awaria programu Adobe Muse występowała podczas konwersji pełnoekranowych widżetów komory bezcieniowej na responsywne, w momencie usunięcia i ponownego zaznaczenia pola wyboru Pełny ekran na panelu Opcje. Ten problem z awarią został już rozwiązany.
 • Interfejs użytkownika blokował się podczas eksportowania plików programu Adobe Muse jako HTML lub próby ich opublikowania. Występował błąd „Left property should be a pixel value” (Właściwość Left musi mieć wartość piksela). Aktualnie ten problem jest rozwiązany.
 • Interfejs użytkownika blokował się podczas otwierania witryny w programie Adobe Muse 2017.1 i eksportowania witryny utworzonej przy użyciu wcześniejszych wersji. Operacja eksportowania zatrzymywała się w momencie eksportowania strony głównej. Aktualnie ten problem jest rozwiązany.
 • Usunięto błędy występujące podczas publikowania, przeglądania lub eksportowania.

Problemy dotyczące widżetów innych firm.

Adobe Muse 2017.1 to duża wersja z biblioteką w pełni responsywnych, wbudowanych widżetów. To oznaczało także ogromne zmiany w kodzie, z których niektóre były zmianami architektury jądra oraz struktury DOM (Document Object Model).

Niektórzy użytkownicy zgłaszali problemy podczas korzystania z widżetów innych firm w programie Adobe Muse 2017.1. W odpowiedzi zespół Adobe Muse sięgnął po większy szablon Adobe Muse i poprosił dostawców widżetów o zweryfikowanie ich zawartości w aktualnych kompilacjach.

Jeśli problemy z widżetami innych firm będą występować nawet po zaktualizowaniu programu Adobe Muse do najnowszej wersji, skontaktuj się bezpośrednio z programistami widżetów.Jeśli dostawcy nie zareagują na problemy, przekaż szczegóły zespołowi Adobe Muse. Zespół zgłosi dany przypadek programistom i dostawcom widżetów.

Inne znane problemy w wersji z października 2017 r.

 • Podczas dodawania tekstu wewnątrz prostokąta, któremu ustawiono wypełnienie i nieprzezroczystość, tekst wypływa poza obramowanie prostokąta. 
 • Wprowadzenie w opcji przypinania strony ustawienia Środek nie działa, gdy elementy formularza kontaktowego oraz zgrupowane przycisku stanu mają we właściwości Zmiana rozmiaru ustawienie Brak.
 • Po kliknięciu tekstu wewnątrz menu pionowego aplikacja Adobe Muse ulega awarii.
 • Podczas dodawania widżetów społecznościowych w układzie płynnym właściwości przypinania nie są zachowywane przy przełączaniu się do innego punktu przerwania.
 • Podczas eksportowania strony podrzędnej za pomocą widżetu pokazu slajdów w komorze bezcieniowej pojawia się luka pomiędzy obrazem bohatera, podpisami i poprzednim przyciskiem. Ten problem pojawia się przy konwertowaniu widżetu miniatur do komory bezcienowej i dodaniu na stronie głównej stałego punktu przerwania. Po eksporcie strony podrzędnej widać lukę.
 • Proces tworzenia kopii zapasowych jest bardziej czasochłonny, jeśli plik .muse jest większy niż 1 GB i jest otwierany ze zdalnej lokalizacji.

Znane problemy w wersji z sierpnia 2017 r. (2017.1)

 • Elementy zgrupowane we wbudowanym widżecie i ustawione na stałą zmianę rozmiaru nie działają zgodnie z oczekiwaniami.
 • Obrazy lub prostokąty umieszczone wewnątrz ramki tekstowej w płynnych punktach przerwania nie są skalowane proporcjonalnie.
 • Podczas zmiany rozmiaru podpisów w nowo utworzonych pełnoekranowych pokazach slajdów i w plikach z pokazem slajdów przeniesionych z poprzedniej wersji aplikacja zostaje zamknięta. Aby uniknąć zmieniania rozmiaru ramki tekstowej, zmodyfikuj rozmiar tekstu lub zawartość.
 • Przy wyborze mieszanych lub zgrupowanych elementów kontrolka Przypnij nie wyświetla prawidłowych stanów mieszanych.
 • Opcja Pokaż liczbę widgetu Twitter Tweet nie działa.
 • W stałej witrynie z płynnymi punktami przerwania, po kliknięciu miniatury skojarzony obraz bohatera nie jest wyświetlany prawidłowo.
 • Kod HTML przycisku Shopify Kup teraz, gdy jest osadzony w widżecie kompozycji, pojawia się dwukrotnie.
 • Przypięcie kontenera docelowego widżetu w prawym górnym rogu przeglądarki powoduje nieoczekiwane zachowanie widżetu podczas eksportowania.
 • Linki kotwiczenia w widżecie kompozycji nie działają zgodnie z oczekiwaniami.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto