Wystąpił nieoczekiwany błąd (I-200)

Przeczytaj ten artykuł, aby rozwiązać problem z błędem „Wystąpił nieoczekiwany błąd” wyświetlanym w programie Adobe Muse.

Problem

W programie Adobe Muse wyświetla się następujący komunikat o błędzie:

„Wystąpił nieoczekiwany błąd.

Podczas przetwarzania żądania wystąpił nieoczekiwany błąd. Spróbuj ponownie później.

I-200.”

Uwaga:

Wypróbuj poniższe rozwiązanie w podanej kolejności. Jeśli pierwsze rozwiązanie nie pomoże, spróbuj następnego rozwiązania. Kontynuuj do czasu rozwiązania problemu.

Usuwanie folderu OOBE

Usuń folder OOBE, który może być w następujących lokalizacjach:

Mac OS:

~/Library/Application Support/Adobe *

Windows XP:

\[użytkownik]\Local Settings\Application Data\Adobe

Windows 7 i Vista:

\[użytkownik]\AppData\Local\Adobe

Wbudowana w systemach Mac OS i Windows funkcja wyszukiwania plików nie wyszukuje ukrytych plików ani ukrytych folderów. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób przejść do ukrytych plików lub ukrytych folderów na komputerze, przeczytaj poniższe wskazówki:

Mac OS:

W programie Finder z menu Przejdź wybierz polecenie Przejdź do folderu i wpisz ~/Library/Application Support/Adobe. Usuń folder OOBE.

Windows XP:

Kliknij przycisk Start. Wpisz polecenie uruchom i naciśnij klawisz Enter. Wpisz %userprofile%\Local Settings\Application Data\Adobe. Usuń folder OOBE.

Windows 7 i Vista:

Kliknij przycisk Start. Wpisz polecenieuruchom i naciśnij klawisz Enter. Wpisz polecenie %localappdata%\Adobe. Usuń folder OOBE.

* W przypadku systemu Mac OS opróżnij kosz po usunięciu folderu OOBE.

Uwaga:

Więcej informacji o wyświetlaniu ukrytych folderów w systemie Windows można znaleźć w artykule Pokazywanie ukrytych plików, folderów i rozszerzeń nazw plików.

Jeśli nie można usunąć folderu OOBE (Windows) ani opróżnić kosza (Mac OS), oznacza to, że prawdopodobnie jeden z plików z tego folderu jest używany przez inną uruchomioną aplikację Adobe. Aby zamknąć aplikację, wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom narzędzie Menedżer zadań (Windows) lub Monitor aktywności (Mac OS).
 2. W oknie Menedżer zadań/Monitor aktywności użyj przycisku Zakończ proces lub opcji Wymuś koniec dla następujących procesów, jeśli są widoczne na liście uruchomionych procesów, a następnie usuń folder OOBE lub opróżnij kosz:
 •     AAM Updates Notifier
 •     CoreSync
 •     Creative Cloud
 •     Adobe Muse
Uwaga:

Więcej informacji o zamykaniu uruchomionych procesów lub programów można znaleźć na stronie:

Odinstalowanie programu Adobe Muse

 1. Odinstaluj wszystkie kopie programu Adobe Muse, wykonując czynności opisane na stronie Odinstalowanie programu Adobe Muse.

 2. Usuń folder programu Adobe Muse z następującej lokalizacji:

  • Mac OS: ~/Applications
  • Windows: \Program Files (32-bitowy) i \Program Files (x86) (64-bitowy)
 3. Usuń foldery OOBE i MBLStore (jeśli można je znaleźć) z następujących lokalizacji:

  • Mac OS: ~/Library/Application Support/Adobe
  • Windows XP: \[użytkownik]\Local Settings\Application Data\Adobe
  • Windows 7 i Vista: \[użytkownik]\AppData\Local\Adobe
 4. Usuń folder AdobeMuse z następującej lokalizacji:

  • Mac OS: ~/Library/Preferences
  • Windows XP:  \Documents and Settings\[użytkownik]\Application Data
  • Windows 7 i Vista: \[użytkownik]\AppData
 5. (Tylko system Mac OS) Usuń również pliki AdobeMuse.plist i AdobeMuse.plist.lockfile (jeśli można je znaleźć) z katalogu ~/Library/Preferences.

 6. Po odinstalowaniu programu i wyczyszczeniu jego pozostałości pobierz najnowszą wersję programu Adobe Muse:

 7. Zainstaluj program, używając instalatora pobranego z jednej z podanych powyżej stron.

Wyłączanie programu antywirusowego i zapory

Wyłącz program antywirusowy i zaporę, a następnie spróbuj uruchomić program ponownie.

Używanie konta z uprawnieniami administratora do instalacji

Utwórz na komputerze nowe konto użytkownika z uprawnieniami administratora, a następnie zainstaluj program z poziomu tego konta.

Więcej informacji o kontach użytkownika z uprawnieniami administratora można znaleźć na stronie:

Używanie narzędzia WMIDiag

Czasami ten komunikat o błędzie może wynikać z problemów związanych z usługą WMI w systemie Windows. Użyj narzędzia WMIDiag zgodnie z opisem zawartym w następującym artykule w bazie wiedzy w witrynie Microsoft:

Narzędzie WMIDiag i rozwiązywanie problemów z usługą WMI w systemie Windows

Kontakt z firmą Adobe

Jeśli żadne z poprzednich rozwiązań nie pozwoliło rozwiązać problemu, wyślij zgłoszenie do pomocy technicznej, dołączając szczegółowy opis problemu oraz załączając pliki Muselog.txt i PDApp.log.

Lokalizacja pliku Muselog.txt:

Mac OS

/Dokumenty

Windows

\[użytkownik]\Moje dokumenty

Lokalizacja pliku PDApp.log:

Mac OS

~/Library/Logs

Windows XP

\[użytkownik]\Local Settings\Temp

Windows 7 i Vista

\[użytkownik]\AppData\Local\Temp

Więcej zasobów tego rodzaju

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto