W niniejszym dokumencie opisano ostatnie aktualizacje programu Adobe Muse.

Uwaga:

Do programu Adobe Muse nie są już dodawane nowe funkcje, a jego obsługa zostanie wycofana 26 marca 2020 r. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pomoc, zobacz stronę na temat wycofania usługi Adobe Muse.

26 marca 2018 r.

2018.1

Wydanie to obejmuje następujące elementy:

Kopiowanie atrybutów stylu między elementami

Program Adobe Muse CC 2018.1 umożliwia skopiowanie za pomocą kliknięcia prawym przyciskiem myszy atrybutów stylu jednego elementu, a następnie wklejenie ich tą samą metodą do innego elementu, wybierając polecenie Wklej atrybuty. Można również kopiować i wklejać atrybuty selektywnie oraz korzystać z tej funkcji.

Poprawki błędów zgłoszonych przez klientów i ulepszenia stabilności i wydajności

Niniejsza wersja zawiera poprawki problemów zgłaszanych do wydania z października 2017 roku oraz innych błędów powodujących awarię aplikacji.

Lista znanych problemów i poprawek błędów dotyczących tego wydania programu Adobe Muse znajduje się w artykule bazy wiedzy Znane problemy.

18 października 2017 r.

2018.0

Wydanie to obejmuje następujące elementy:

Poprawki błędów zgłoszonych przez klientów i ulepszenia stabilności i wydajności.

To wydanie zawiera poprawki błędów zgłoszonych do wydania z sierpnia 2017 r. Poprawki dotyczą błędów układu w witrynach utworzonych w poprzednich wersjach, niespodziewanego zachowania aplikacji podczas eksportowania witryn oraz innych błędów powodujących awarię aplikacji.

Obsługa starszych formatów plików programu Adobe Muse

W przypadku otworzenia w programie Adobe Muse CC 2018 pliku .muse utworzonego w jego starszej wersji zachodzi konwersja pliku. Tego pliku nie można otworzyć w starszej wersji programu Muse. Aby zachować kopię pliku utworzonego w starszej wersji, w tej samej lokalizacji tworzona jest automatycznie kopia zapasowa.

Lista znanych problemów i poprawek błędów dotyczących tego wydania programu Adobe Muse znajduje się w artykule bazy wiedzy Znane problemy.

22 sierpnia 2017 r.

2017.1

Wydanie to obejmuje następujące elementy:

Widżety responsywne

Pokazy slajdów, widżety kompozycji i formularze kontaktowe są teraz w pełni responsywne. Widżety są responsywne nie tylko przy eksporcie, ale także na powierzchniach projektów podczas ich edytowania i modyfikowania. Przeciąganie nowszych widżetów do obszaru roboczego będzie domyślnie responsywne. Możesz także sprawić, by widżety ze starszych projektów stały się responsywne — wystarczy ustawić rozmiar responsywny i przypiąć je do obszaru roboczego.

Ulepszenia stabilności i wydajności

Ta edycja aplikacji Muse zawiera ulepszenia poprawiające jej stabilność i niezawodność. Poprawki związane z wydajnością pozwolą Ci zaczynać i kończyć pracę szybciej niż dotychczas.

Na przykład operacja otwierania plików, w szczególności zawierających wiele stron i dużą liczbę punktów przerwania, teraz przebiega w Muse szybko. Ponadto ulepszenia procesów przepływu pracy podczas eksportu dają możliwość szybszej publikacji witryny. 

Ulepszenia wydajności

Muse CC 2017.1 zawiera wiele licznych usprawnień dotyczących korzystania z aplikacji. Do istotnych ulepszeń należą:

Wybieranie elementów podrzędnych w grupie. W przypadku zagnieżdżonych grup widżetów lub elementów możesz teraz dwukrotnie kliknąć element podrzędny, by wybrać go i uzyskać dostęp do jego właściwości. Wcześniej aby uzyskać dostęp do elementu podrzędnego, trzeba było wybierać kolejne elementy nadrzędne. 

Rozsuń palce, aby przybliżyć. Możesz teraz używać panelu dotykowego lub urządzenia wyposażonego w ekran dotykowy, aby przybliżać i oddalać widok rozmieszczenia i położenia obiektów. 

Poprawki błędów zgłoszonych przez klientów

Ta aktualizacja zawiera także poprawki rozmaitych błędów, które zgłaszali klienci. Obejmują one ulepszenia funkcjonalności oraz poprawki błędów powodujących awarię aplikacji lub jej nieoczekiwane działanie.

Aby uzyskać listę znanych problemów występujących w tej wersji programu Muse, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy Znane problemy.

10 lipca 2017 r.

2017.0.4

To wydanie zawiera poprawkę następującego problemu:

 • Dodanie widżetu wideo do obszaru roboczego witryny Muse powodowało, że aplikacja zawieszała się i przestawała odpowiadać.

13 czerwca 2017 r.

2017.0.3

To wydanie zawiera poprawki wydajności i stabilności oraz poprawki następujących błędów zgłoszonych przez użytkowników:

 • Próba ponownego opublikowania pliku .muse kończy się wyświetleniem wiadomości o błędzie: Brak serwera lub jest on nieprawidłowy.
 • [Mac] Nie można kliknąć wyzwalaczy pustej kompozycji, gdy ustawiona jest dla nich wartość Lightbox z wydarzeniem najazdu myszą.
 • [Chrome] Polecana kompozycja wiadomości nie zamyka docelowego okna dialogowego po operacji najazdu.
 • Po wyeksportowaniu i wyświetleniu podglądu strony kontener widżetu kompozycji znika podczas najazdu myszą.
 • Obraz plakatu widżetów wideo zostaje ponownie zrenderowany podczas przełączania między punktami przerwania.
 • Zmiana nazwy pliku strony wykluczonej z łączy Menu powoduje nieoczekiwane zamknięcie aplikacji Muse.
 • Użycie poziomego i pionowego Menu na wszystkich stronach zawierających wiele punktów przerwania powoduje nieoczekiwanie zamknięcie aplikacji.
 • Kliknięcie przycisku Podgląd powoduje nieoczekiwanie zamknięcie aplikacji Muse.

13 lutego 2017 r.

2017.0.2

Wydanie to obejmuje następujące elementy:

 • Drobne ulepszenia:
  • Ulepszenia w zakresie SEO dotyczące odniesień do obrazu w generowanych w programie Muse plikach mapy witryny.
  • Możliwość otwierania określonych kontenerów z hiperłącza w widżecie harmonijki.
  • Zakotwiczenia umieszczone w widżecie harmonijki będą powodować rozwinięcie panelu harmonijki po kliknięciu.    
  • Usprawnienia wydajności, które przyspieszają eksport dużych plików.
 • Poprawki błędów:
  • Obraz, w przypadku którego nie zastosowano skalowania, zachowuje swoje hiperłącze po opublikowaniu go w BC.
  • Widżety harmonijki z włączoną właściwością Można zamknąć wszystko rozwijają się i zwijają zgodnie z oczekiwaniami.
  • Program Muse już nie kończy pracy nieoczekiwanie podczas otwierania pliku .muse z lokalizacji sieciowej.
  • Pasek przewijania dla danego zaznaczenia pozostaje widoczny w przypadku przeciągnięcia uchwytu przewijania w pionie poza oznaczenie 0 piks. na miarce.
  • Jeśli obrócony obraz był przechowywany w Bibliotece CC, zasób przeciągnięty na przestrzeń roboczą zachowuje oczekiwaną orientację (nadal pozostaje obrócony).
  • Na stronie z wieloma elementami o różnej grubości obrysu można teraz stosować grubość obrysu 0 dla jednego lub kilku elementów.
  • Właściwość wyrównania tekstu przycisku Wyślij zostaje zachowana po eksporcie.
  • Elementy eksportowanej strony z zastosowanym obrysem zachowują swój rozmiar i pozycję.
  • W przypadku używania responsywnego suwaka w trybie Projektowanie, zagnieżdżone w kompozycjach przyciski stanu działają zgodnie z oczekiwaniami.
  • Pliki programu Muse w folderach sieciowych otwierają się bez błędów.
  • Podczas przesyłania witryny zawierającej obrazy na serwer www nie występują błędy dotyczące plików .htaccess. Przesyłanie kończy się zgodnie z oczekiwaniami.

15 grudnia 2016 r.

2017.0.1

To wydanie zawiera poprawki następujących problemów zgłaszanych przez użytkowników:

 • Problemy związane z niespójnością warstw w przypadku przypiętych elementów. Elementy strony przewijają się na górną warstwę, przypiętą do strony wzorcowej.
 • Widżet pokazu slajdów w przeglądarce Chrome pokazuje obrazy w niepoprawnej kolejności.
 • [Tylko komputery Mac] Program Muse ulega awarii podczas otwierania pliku, którego nazwa została zmieniona lub który został przeniesiony do innego folderu.
 • Program Muse ulega awarii, jeśli nazwa zalogowanego użytkownika zawiera apostrof.
 • Program Muse ulega awarii, gdy przycisk Wyślij w formularzu kontaktowym korzysta z czcionki systemowej.
 • Program Muse ulega cyklicznie awarii na komputerach ze zaktualizowanym systemem macOS 10.12.1 (kompilacja 16B2657).
 • Program Muse ulega awarii podczas zapisu witryny zawierającej ramkę tekstową rozciągającą się między wieloma punktami przerwania.

2 listopada 2016 r.

2017.0

Integracja z oprogramowaniem Adobe Animate CC

Upuść kompozycję stworzoną w programie Adobe Animate CC z Biblioteki CC bezpośrednio do obszaru roboczego.

Ulepszenia zasobów Creative Cloud

Można archiwizować i przywracać wszystkie zasoby zapisane w usłudze Creative Cloud i w Bibliotekach Creative Cloud, zasoby utworzone za pomocą aplikacji CC na komputer i projekty mobilne.

Integracja z usługą Typekit Marketplace

Kupuj czcionki i używaj ich w projektach Adobe Muse CC, korzystając funkcji synchronizacji czcionek Typekit oraz technologii internetowych.

Power Zoom

Oszczędzaj czas,szukająctreści w witrynie za pomocą narzędzia Rączka do powiększania, panoramowania i przewijania wybranej sekcji witryny.

Elementy biblioteki zachowują punkty przerwania

Elementy Biblioteki zawierające punkty przerwania zachowują je teraz po przeciągnięciu do obszaru roboczego, umożliwiając szybszą integrację widżetów ze stronami Muse.

Przycisk Udostępnij

Kliknięcie przycisku Udostępnij po opublikowaniu strony Adobe Muse powoduje wyświetlenie się opcji udostępnienia adresu URL witryny i łącza umożliwiającego edytowanie strony za pomocą funkcji In-Browser Editing.

Okno dialogowe Scalanie w ramach funkcji In-Browser Editing

Nowe okno dialogowe Scalanie pokazuje zmiany bezpośrednio — w kontekście projektu. Ponadto synchronizacja zmian w ramach funkcji In-Browser Editing jest teraz płynniejsza.

Usprawnienia dotyczące formularzy

reCAPTCHA (wersja 2)

Program Adobe Muse CC 2017 zawiera nową wersję usługi reCAPTCHA, w której dodano pole wyboru „Nie jestem robotem”. Google zmienił ostatnio generowane klucze. W nowej wersji usługi reCAPTCHA działają tylko nowe. Klucze wygenerowane do sierpnia działają w obu wersjach usługi reCAPTCHA. Wypróbuj ją i powiedz nam, czy Google wie, że nie jesteś robotem!

Przycisk Wyślij

W programie Adobe Muse CC 2017 przycisk Wyślij w formularzu jest teraz renderowany przy użyciu języka HTML i stylów CSS. Daje to w efekcie wysoką jakość renderowania na każdym ekranie i przy dowolnym poziomie powiększenia.

Ulepszenia wydajności i poprawki błędów

Poprawa wydajności rysowania, wpisywania i przesuwania suwakiem podczas pracy ze złożonymi stronami i wieloma punktami przerwania.

20 lipca 2016 r.

2015.2.1

To wydanie zawiera poprawki następujących błędów.
 • Podczas ładowania niektórych witryn zawierających pewne kombinacje niestandardowego kodu HTML lub widżety zewnętrzne w przeglądarce wyświetlany jest komunikat o błędzie, który rozpoczyna się następująco: „JavaScript exception: Error calling selector function”.
 • Wyzwalacze kompozycji mogą stać się nierówne w poziomie podczas eksportowania, jeśli mają różne grubości obrysu w stanach.
 • Wybór polecenia Cofnij po zmianie szerokości strony w trybie Projektowanie może spowodować awarię i pojawienie się komunikatu o błędzie „unknown BP type”.
 • Przeniesienie obiektu w panelu Warstwy powoduje również pionowe przeniesienie obiektu na stronie.
 • Widżety z wyzwalaczami przypiętymi do strony, które mają inny styl w stanach normalnym i aktywnym, wyglądają nierówno po opublikowaniu.
 • Przeniesienie paska punktów przerwania po utworzeniu hiperłącza, zmiana szerokości strony i cofnięcie mogą spowodować awarię aplikacji Muse.
 • Jeśli połączenie z siecią zostanie przerwane w trakcie publikowania, nastąpi awaria aplikacji Muse i pojawi się komunikat o błędzie „SiteFile.getBinaryContent called before SiteFile.writeToStream”.
 • Zawartość witryny może być nieprawidłowo wyświetlana w przeglądarce, jeśli różne punkty przerwania mają inne ustawienia stopki zawsze u dołu strony.
 • Program Muse może ulec awarii podczas przenoszenia paska punktów przerwania w trybie projektowania na stronie, która zawiera prostokąt o szerokości 100% i większy obraz w górnej jego części.
 • Niektórzy użytkownicy witryn Business Catalyst nie mają dostępu do swoich stron.
 • Publikowanie witryny w Business Catalyst w komputerze z systemem Mac, którego ustawienie językowe w zakładce Preferencje systemu jest ustawione jako hebrajski, powoduje awarię.
 • Wybór polecenia „Zbierz wszystkie zasoby” w panelu Zasoby w witrynie z brakującymi zasobami bibliotek CC powoduje awarię.
 • Podczas publikowania witryny w Business Catalyst z niestandardowymi domenami po nazwie domeny pojawia się dodatkowy ukośnik.
 • W oknie dialogowym „Publikowanie w Business Catalyst” wyświetlane są niepoprawne tłumaczenia dla języka rosyjskiego w systemie Windows.
 • Witryny opublikowane w Business Catalyst z animacjami w formacie OAM nie mogą być edytowane za pomocą funkcji In-Browser Editing.
 • Witryny HiDPI o stałej szerokości ze wstawionymi obrazami są eksportowane w rozmiarze o 1,5 raza większym, niż oczekiwano, a także zgłaszane są niewłaściwe wymiary w panelu Zasoby.
 • Skróty programu Muse zniknęły z menu Programy po aktualizacji aplikacji do wersji 2015.2 w systemie Windows.

20 czerwca 2016 r.

2015.2

Efekty przewijania w punktach przerwania stałej szerokości

Możesz teraz używać efektów przewijania wobec elementów w dowolnym punkcie przerwania ustawionym na stałą szerokość. Ustawienie stałej lub płynnej szerokości punktu przerwania można zmienić w pozycji Właściwości punktu przerwania, do której uzyskuje się dostęp poprzez dwukrotne kliknięcie punktu przerwania lub kliknięcie go prawym przyciskiem myszy.

Szerokość responsywna i wysokość prostokątów oraz widżetów YouTube i Vimeo

Opcja szerokości responsywnej i zmiany rozmiaru wysokości jest teraz dostępna dla prostokątów oraz widżetów YouTube i Vimeo.

Uchwyt przesuwania w pionie

Ten uchwyt jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku pracy z witrynami reponsywnymi! Gdy użytkownik zaznaczy obiekt na stronie, zostanie wyświetlony uchwyt przewijania w pionie, który umożliwia przesunięcie wszystkich obiektów pod nim. Jeśli użyjesz uchwytu, obiekty pod najwyższą pozycją w bieżącym zaznaczeniu zostaną przesunięte do góry i do dołu strony. Dwukrotne kliknięcie uchwytu spowoduje zaznaczenie wszystkich elementów pod uchwytem przewijania w pionie.

Obsługa natywnych plików programu Illustrator

Pliki AI można teraz umieszczać bezpośrednio w programie Muse. Skorzystaj z łatwych obiegów aktualizacji wektorów w panelu Zasoby, który znasz i uwielbiasz! Grafiki SVG są automatycznie generowane podczas publikacji Twojej witryny.

Ulepszenia Google Page Speed

Program Muse teraz ładuje wszystkie pliki JavaScript asynchronicznie. Ponadto, jeśli Twoja witryna jest hostowana na serwerze sieci Web Apache i przesyłana przez protokół FTP za pośrednictwem programu Muse, umożliwiamy buforowanie przeglądarki dla plików CSS, obrazów i plików JavaScript. Zmiany te poprawiają ranking Google Page Speed. Teraz możesz wybrać, czy Twoja strona będzie mogła ładować się szybciej przy użyciu czcionek zastępczych. Nowe i istniejące witryny wykazują takie samo zachowanie, jak wcześniej (oczekują na dostępność czcionek internetowych przed wyświetleniem strony). Ta nowa funkcja znajduje się we Właściwościach strony na karcie Zaawansowane w sekcji Czcionki internetowe.

Adobe Comp CC

Program Muse jest teraz zintegrowany z aplikacją Adobe Comp CC dostępną na urządzeniach iPhone i iPad. Ta aplikacja niweluje lukę między urządzeniami przenośnymi i komputerami, umożliwiając tworzenie układu w dowolnym miejscu i w każdym momencie. Aplikacja Comp CC umożliwia dodawanie komponentów, np. prostokątów, obrazów zastępczych lub pól tekstowych, przy użyciu gestów. Aplikacja konwertuje te gesty w wyraźne elementy graficzne, dzięki czemu możesz zakończyć pracę nad układem w ciągu kilku minut.

Ulepszenia dotyczące kolorów w Bibliotekach CC

Kolory w Bibliotekach CC osiągnęły nowy poziom wygody użycia. Teraz do panelu Próbki można dodawać próbki o niestandardowych nazwach. Ponadto możesz wypróbować zaznaczenie wielu elementów i kliknięcie prawym przyciskiem myszy w celu jednoczesnego dodania wielu kolorów do panelu Próbki. Obiekty mogą mieć ustawione pociągnięcie w kolorach w Bibliotekach CC. Można również ustawić kolor tekstu. Można też ustawić wypełnienie strony lub przeglądarki na kolor z Bibliotek CC.

Narzędzie Elipsa

Twórz elipsy i okręgi za pomocą nowego narzędzia Elipsa bezpośrednio w programie Muse. Przytrzymaj klawisz shift, aby tworzyć okręgi.

Narzędzie Ramka obrazu

To nowe narzędzie tworzy puste ramki obrazów (prostokątne i eliptyczne) na stronie. Twórz ramki obrazów zastępczych, które możesz uzupełnić w późniejszym terminie, gdy zawartość będzie gotowa. Po prostu wypełnij puste ramki, przeciągając do nich zawartość w dowolnym momencie.

Zbierz zasoby

Gromadzenie wszystkich zasobów witryny w celu przeniesienia projektu do innego miejsca jeszcze nigdy nie było tak proste. Teraz możesz skopiować wszystkie pliki zasobów używane w witrynie do jednej lokalizacji na komputerze.

Ekran startowy

Ekran startowy został zaktualizowany i teraz zawiera nowe funkcje wspólne dla aplikacji CC.

Orientacja widoku planu

Widok planu teraz umożliwia skorzystanie z opcji układu pionowego, dzięki której można zobaczyć stronę wzorcową i strony podrzędne. Witryny z większą liczbą stron i skomplikowaną hierarchią będą wyświetlane w zupełnie nowy sposób.

Bezpośrednia edycja minimalnej szerokości strony

Minimalną szerokość strony można teraz edytować bezpośrednio za pomocą paska punktów przerwania. Przesuń wskaźnik myszy do krawędzi obszaru minimalnego rozmiaru strony na pasku punktów przerwania. Gdy kursor zmieni się w kursor zmiany rozmiaru, kliknij i przeciągnij, aby dostosować minimalny rozmiar strony.

Nowa preferencja opcji Wyświetl podgląd adresu IP

Niektóre ustawienia zapory sieciowej mogą uniemożliwiać nawiązanie połączenia w funkcji Wyświetl podgląd i Wyświetl podgląd w przeglądarce programu Muse. Jeśli podczas wyświetlania podglądu występują problemy, nowa preferencja w oknie dialogowym preferencji programu Muse umożliwia wybranie 3 różnych ustawień połączenia.

Stopka zawsze u dołu strony z optymalizacją CSS

Nasza funkcja stopki zawsze u dołu strony, która zmienia wysokość strony, jeśli strona nie dosięgnie dolnej krawędzi okna przeglądarki, została napisana ponownie przy użyciu CSS oraz JavaScript. Krótkie strony, które korzystają z tej funkcji, będą ładować się szybciej.

 

22 marca 2016 r.

2015.1.2

To wydanie zawiera poprawki następujących błędów.

 • Zmiana wypełnienia lewej części powoduje przesunięcie wszystkich elementów na objętych zmianami stronach
 • Program Muse ulega awarii podczas generowania plakatów SVG dla tego samego pliku SVG w wielu punktach przerwania
 • Obrazy znajdujące się w panelu z kartami na stronie z wieloma punktami przerwania mogą wywołać błąd eksportu. Pojawi się komunikat „Rozmiar obrazu na stronie jest zbyt duży. Zmniejsz go i spróbuj ponownie”.
 • Zmiana szerokości strony o stałej szerokości nie aktualizuje szerokości 100% elementów 
 • Niektóre przekonwertowane pliki Muse powodują wystąpienie błędu „pendingProcessInfo:updateDisplayAsync TextLayoutDisplayObject...” podczas otwierania pewnych stron
 • Program Muse ulega awarii podczas aktywowania punktu przerwania w niewielkiej liczbie plików Muse
 • Program Muse ulega awarii podczas usuwania układów alternatywnych z elementami strony, w których zastosowano efekt przewijania
 • Nakładające się na siebie elementy strony mogą być przyczyną niewłaściwej kolejności Z po wyeksportowaniu
 • Edytowanie strony wzorcowej i ponowna jej publikacja może spowodować wystąpienie błędu „Failed to find CSSSheet for page” w przypadku niektórych stron zawierających tekst zsynchronizowany
 • Niektóre strony mogą mieć nieprawidłową szerokość podczas konwertowania witryn ze starszych wersji programu Muse
 • Odstępy między elementami strony nieoczekiwanie zmieniają się podczas przesuwania w dół treści z powodu powiększającego się elementu strony, pogrupowane elementy znajdują się poza stroną
 • Zawartość stopek niektórych stron przemieszcza się do zawartości strony, gdy rozmiar okna przeglądarki jest dopasowywany do danego punktu przerwania
 • Rozmiar obrazów wypełniających przeglądarkę przy ustawieniu Skaluj, by zmieścić jest zmieniany na znacznie mniejszy, niż można się było tego spodziewać
 • Opcje MUCOW z supportsGlobalAndOptionContentTags znikają po ponownym otworzeniu pliku Muse
 • Kompozycja znajdująca się w widżetach kompozycja lightbox nie jest widoczna po zmianie rozmiaru na większy od punktu przerwania, jeśli przechodzi ona poziomo lub pionowo
 • Program Muse ulega awarii podczas usuwania alternatywnego układu w przypadku niektórych stron, które są otwarte z punktami przerwana na stronie wzorcowej
 • Program Muse ulega awarii podczas eksportowania niektórych stron, pojawia się komunikat „Why does PageItem have a cached parent page if we're not already exporting or resizing the page?”
 • Obrócenie grupy w palecie przekształcenia powoduje zastosowanie obrotu w przypadku elementów podrzędnych, nie grupy
 • Naprawiono formatowanie zawartości niektórych stron wzorcowych opublikowanych w usłudze Business Catalyst
 • Program Muse ulega awarii podczas eksportowania stron z wieloma punktami przerwania, które zawierają menu z podmenu, których rozmiar uległ zmianie
 • Program Muse ulega awarii w trakcie wklejania lub przenoszenia i upuszczania zaznaczenia zawierającego formularz i ramkę tekstową z elementem strony SVG lub HTML w wierszu
 • Program Muse ulega awarii w trakcie edytowania efektu przewijania na stronie wzorcowej. Pojawia się komunikat „Why are we applying scroll effects for an item on a page with multiple breakpoints”
 • Program Muse ulega awarii podczas eksportowania, gdy panel Warstwy jest otwarty w przypadku witryny z tekstem zsynchronizowanym i stroną oznaczoną nie do eksportu. Pojawia się komunikat „LTW:onCollectionChange called with no front page canvas”
 • Program Muse zawiesza się po edycji niektórych widżetów MUCOW z wielowierszowymi polami tekstowymi
 • Styl akapitowy, w przypadku którego zastosowano znaczniki h w jednym z wielu akapitów ramki tekstowej w punkcie przerwania, powoduje wystąpienie komunikatów ostrzegających sprawdzającego w3
 • Zdecydowanie inny wygląd wyeksportowanej strony w przypadku występowania na niej wysokiego paska
 • Wartości do przesłania wyeksportowane z programu wersji 2015.0 są usuwane z serwera po wyeksportowaniu z programu wersji 2015.1
 • Eksportowanie witryn z punktami przerwania strony większymi od punktów przerwania strony wzorcowej są niekiedy nieoczekiwanie wyświetlane w przeglądarce
 • Pojawia się komunikat: „Why do we have multiple folders with the same name?” podczas publikowania niektórych witryn, które zawierają pliki OAM

29 lutego 2016 r.

2015.1.1

To wydanie zawiera poprawki następujących błędów.
 
 • Awaria podczas publikowania strony Muse, na której znajdują się znaczniki Business Catalyst
 • Podczas eksportowania niektórych witryn pojawia się błąd „Assert Cannot get node’s position - invalid parent”
 • Awaria podczas zmiany atrybutów tekstu menu zawierającego podmenu
 • Próba dodania punktu przerwania mniejszego od minimalnej szerokości strony powoduje pojawienie się dezorientującego komunikatu o błędzie
 • Podczas przesyłania formularzy kontaktowych na stronie z zainstalowanym na serwerze językiem PHP jedynie w wersji 5.4 pojawia się komunikat „An error occurred on the server”.
 • Awaria w trakcie usuwania ostatniego punktu przerwania na stronie wzorcowej po określonych czynnościach użytkownika
 • Awaria w trakcie zapisywania strony z obrazem SVG, który jest jedynym elementem w grupie
 • Szybsze działanie widoku Planowanie w trakcie zmiany układu stron
 • W przypadku stron z wielokrotnymi punktami przerwania widoczne jest szare okno za przyciskami o zaokrąglonych narożnikach do wysyłania formularzy
 • Awaria w trakcie eksportowania na stronie z wielokrotnymi punktami przerwania witryny, na której znajduje się więcej niż jeden formularz z funkcją reCAPTCHA
 • Kompozycje z zagnieżdżonymi pokazami slajdów i poziomymi/pionowymi przejściami niewłaściwie wyświetlają się po wyeksportowaniu
 • Umieszczone obrazy SVG czasami zmieniają rozmiar na niewłaściwy podczas przełączania między punktami przerwania w przeglądarce
 • Kolorowa dekoracja zastosowana w przypadku tekstu zawierającego hiperłącze w ramce tekstowej na stronach wzorcowych nie wyświetla się na witrynach Business Catalyst
 • Zakotwiczenia zawierające znak „:” lub „.” w nazwie mogą spowodować wystąpienie błędu „Invalid ID selector”
 • Wyższa wydajność pisania na stronach z kilkoma punktami przerwania
 • Obrazy SVG czasami nie są aktualizowane w trakcie projektowania, chyba że przeprowadzona zostanie ręczna zmiana rozmiaru
 • Wprowadzono kilka ulepszeń wydajności w trakcie edytowania stron wzorcowych
   

8 lutego 2016 r.

2015.1

Projekt responsywny

Twórz atrakcyjne responsywne witryny internetowe o swobodnym charakterze oraz wizualne projekty bez ograniczeń.

 • Buduj w pełni responsywne strony, a myślenie programisty odstaw na bok. Nie musisz martwić się o kod – dzięki programowi Muse Twoja strona zyska atrakcyjny wygląd praktycznie w każdej przeglądarce i na każdym urządzeniu.

 • Pracuj jak dotychczas, wykorzystując na swojej stronie w dowolnym momencie funkcje responsywności. Istniejące strony utworzone za pomocą wcześniejszych wersji programu Muse pozostaną bez zmian, o ile nie chcesz ich zmodyfikować.

 • Program Muse ułatwi Ci zastosowanie dowolnie wybranych założeń projektowych – zarówno w opcji „najpierw urządzenia mobilne”, jak i w opcji „najpierw komputery”.

Biblioteki Creative Cloud

Łatwe przeglądanie i ponowne używanie zasobów kreatywnych, np. kolorów i grafik, na komputerze Adobe oraz narzędzi mobilnych na panelu Bibliotek Creative Cloud. Biblioteki są zsynchronizowane z usługą Creative Cloud i można je udostępniać, dzięki czemu Ty i Twój zespół zawsze będziecie mieć potrzebne pliki w zasięgu ręki w dowolnym momencie.

Integracja z usługą Adobe Stock

Dostęp do usługi Adobe Stock można teraz uzyskać bezpośrednio z poziomu programu Adobe Muse – podobnie jak w przypadku programów Photoshop, Illustrator i InDesign. Możesz wyszukiwać i licencjonować nieodpłatne obrazy i grafiki wektorowe oraz zarządzać nimi w trakcie projektowania i tworzenia stron. Wybieraj spośród 45 milionów zasobów, zapisuj wybrane zasoby w Bibliotekach Creative Cloud i przeciągaj je na swoją witrynę, aby z nich korzystać.

Przejścia stanów

W panelu Stany ustaw opcje Blaknięcie, aby skorzystać z animacji przejścia obrazu lub innego elementu z jednego stanu w drugi. Użytkownicy mogą ustawić opóźnienie, czas trwania i funkcje czasu osobno dla każdego stanu i elementu.

Importowanie i eksportowanie próbek koloru

W palecie Próbki znajdź Menu kontekstowe (klikając prawym klawiszem myszy pusty obszar panelu). Zawiera ono dwie opcje importowania i eksportowania bibliotek próbek w formie plików ASE (Adobe Swatch Exchange).

Cienie tekstu CSS

Zastosowanie cieni w ramkach tekstowych bez wypełnienia i krawędzi spowoduje zastosowanie cieni w tekście niezależnie od zastosowanej czcionki. W poprzednich wersjach programu Muse cienie tekstu można było stosować tylko w przypadku ramek tekstowych zawierających czcionkę systemową, w wyniku czego tekst był eksportowany jako obraz.

Ulepszenia dotyczące obrazów SVG

Podobnie jak w przypadku umieszczonych obrazów obrazy SVG mają teraz nadrzędną ramkę, którą w razie potrzeby można stylizować i wykorzystać do wykadrowania obrazu SVG. W rezultacie obrazy SVG można teraz dodawać do pokazów slajdów. Ponadto wprowadziliśmy poprawki w celu szybszego wyświetlania obrazów SVG w widoku Projektowanie. Zaimportowane obrazy SVG można też ponownie połączyć z obrazami rastrowymi, a zaimportowane obrazy ponownie połączyć z obrazami SVG.

Wykrywanie obrotu na obrazach

Obrazy z osadzonymi informacjami o obrocie (np. obrazy zarejestrowane za pomocą urządzenia mobilnego) będą po umieszczeniu prawidłowo obrócone.

Ekran powitalny i projekty startowe

Projekty startowe i zasoby Pomocy nie są już wyświetlane bezpośrednio na ekranie powitalnym. Są one nadal dostępne i zostały zaktualizowane, aby ułatwić i usprawnić rozpoczęcie prazy z projektami responsywnymi.

28 lipca 2015 r.

2015.0.2.4

To wydanie zawiera poprawki następujących błędów.

 • Wyłączenie przypadkowo włączonych właściwości w projektach startowych okna powitalnego.

21 lipca 2015 r.

2015.0.1.22

To wydanie zawiera poprawki następujących błędów.

 • Zawieszające się łącza aktualizacji obrazów tła w widżetach z włączoną funkcją z Edytuj razem.
 • Podczas eksportowania program Muse przypadkowo podejmuje próbę optymalizacji plików SWF i ulega awarii.
 • Muse zamyka się niespodziewanie podczas próby osadzenia bloga Tumblr na stronie Muse.
 • Ramki w tekście zlokalizowane poza obrysem nadrzędnej ramki tekstowej rozmieszczone nieprawidłowo po wyeksportowaniu.
 • Opcja Wyzwalacze na górze nie działa w nowo utworzonym widżecie Kompozycja.
 • Podczas eksportowania niektórych witryn z włączoną funkcją In-Browser Editing pojawia się błąd „Assert Error: Trying to format an XHTML Element with both content and children”.
 • Kilkukrotne ponowne konwertowanie bibliotek, jeśli program Muse nie zostanie prawidłowo zamknięty po konwersji biblioteki.
 • Awaria w trakcie otwierania witryn internetowych, które korzystają z czcionek internetowych Typekit, po zaktualizowaniu czcionki w usłudze Typekit przy użyciu nowej nazwy rodziny czcionek.
 • Widżet Vimeo zagnieżdżony wewnątrz Kompozycji Lightbox gra nadal po zmianie kompozycji slajdów lub zamknięciu ramki lightbox przez użytkownika.
 • Krycie obiektu dodanego do ramki tekstowej nie jest widoczne w przeglądarce, gdy ramka tekstowa zawiera tekst z czcionkami systemowymi.
 • Awaria podczas dodawania elementu do widżetu przycisku. Po kilku sekundach czynność zostaje cofnięta.
 • Cofnięcie usunięcia strony i jej stron podrzędnych może doprowadzić do awarii (na stronie menu).
 • Obiekt HTML na stronie wzorcowej w wielu przypadkach powoduje, że wszystkie strony używające tej strony wzorcowej zostają niepotrzebnie wyeksportowane.

15 czerwca 2015 r.

2015.0

Czcionki internetowe Adobe Typekit

 • Najwyższej jakości czcionki internetowe dostępne w usłudze firmy Typekit mogą być teraz używane do projektowania stron bez konieczności opuszczania programu Adobe Muse. Korzystając z dowolnego planu Creative Cloud możesz wypróbować ograniczony zestaw czcionek biblioteki Adobe Typekit. Korzystając z płatnego planu, uzyskasz dostęp do pełnej zawartości biblioteki z tysiącami czcionek.
 • Wyszukaj idealną czcionkę, korzystając z bogatego, wbudowanego interfejsu użytkownika, wybierając opcję „Dodaj czcionki internetowe” z rozwijanego menu Czcionki.
 • Po dodaniu czcionek Adobe Typekit można pracować z nimi w obszarze roboczym, jak w przypadku każdej innej czcionki
 • Wyświetl natychmiastowy podgląd czcionek internetowych Adobe Typekit w trybie podglądu programu Adobe Muse lub w lokalnej przeglądarce.
 • Publikuj stronę na dowolnym hoście bez dodatkowej konfiguracji; program Adobe Muse automatycznie tworzy „zestawy” czcionek internetowych dla działającej wersji witryny.

Zmieniona nazwa bezpiecznych czcionek internetowych

 • Nazwa kategorii „Bezpieczne czcionki internetowe” została zmieniona na „Czcionki standardowe (z zastępczymi)”. Lepiej oddaje to fakt, że każdy wpis to lista czcionek (np. Verdana, Tahoma, Geneva, sans serif), które przeglądarka próbuje sukcesywnie wczytać do momentu znalezienia takiej, która została zainstalowana na komputerze osoby wyświetlającej stronę. Stosowanie tych czcionek jest częstym źródłem niespójnych wrażeń osób odwiedzających witrynę, co sprawia, że czcionki te są tak naprawdę mniej „bezpieczne” niż czcionki internetowe.
 • Lista czcionek zastępczych wyświetlana jest bezpośrednio na liście czcionek zamiast w ukrytej podpowiedzi.

Znaki czcionki internetowej

 • W przypadku czcionek wyświetlanych w przeglądarce można wybrać dwa predefiniowane ustawienia zestawu znaków. Ustawienia te stosowane są w stosunku do usług Adobe Typekit oraz Edge Web Fonts i można je zmienić w zależności od witryny lub strony, korzystając z okien dialogowych Właściwości witryny i Właściwości strony. Dostępne opcje to:
 • Podzbiór domyślny: Znaki „Latin 1”: obsługuje języki zachodnioeuropejskie, wyklucza glify, takie jak wspólne ligatury, ale ładuje się szybciej. Jest to domyślne ustawienie dla większości nowych witryn.
 • Wszystkie: Wszystkie znaki w czcionce: może zapewnić obsługę większej liczby języków i zawiera glify, takie jak wspólne ligatury, ale ładuje się wolniej. Jest to domyślne ustawienie dla wszystkich istniejących oraz nowo utworzonych witryn w przypadku niektórych wersji językowych (język holenderski, polski, rosyjski i turecki).
 • Dziedziczone (tylko właściwości strony): dziedziczone ze strony wzorcowej lub witryny.

Dodatkowe adresy URL witryny

 • Okna dialogowe Przesyłanie do hosta FTP oraz Eksportuj jako HTML obsługują teraz możliwość wprowadzania wielu wpisów w polu URL witryny. Jeżeli dostęp do witryny można uzyskać z wielu adresów URL, można je określić w postaci pozycji listy oddzielonych przecinkami, jak np. katiescafe.com, katiescafe.net, katiericks.com/cafe. Teraz masz pewność, że program Adobe Muse skonfiguruje zestawy czcionek internetowych Adobe Typekit dla wszystkich obsługiwanych adresów URL. W przypadku witryn hostowanych w ramach usługi Adobe Business Catalyst lista adresów URL określana jest automatycznie i nie trzeba podawać ich w programie Adobe Muse.

Usprawnienia formularzy

 • Grupy przycisków opcji oraz Grupy pól wyboru są teraz dostępne we wbudowanych formularzach w programie Adobe Muse. Grupy można dodawać, korzystając z poniższych niestandardowych elementów sterujących, które są dostępne w interfejsie użytkownika pojawiającym się nad obiektem po wybraniu formularza.
 • Grupy przycisków opcji: Aby dodać przycisk opcji do istniejącej grupy przycisków opcji, zaznacz dodaną grupę. Kliknij element sterujący przycisków opcji „+” przy zaznaczonej grupie przycisków opcji, aby dodać przycisk do zaznaczonej grupy.
 • Grupy pól wyboru: Podobnie jak w przypadku grup przycisków opcji, grupy pól wyboru można dodawać, klikając element sterujący grupy pól wyboru „+” po zaznaczeniu formularza. Aby dodać pole wyboru do nowo dodanej grupy pól wyboru, zaznacz dodaną grupę. Kliknięcie elementu sterującego pola wyboru „+” po zaznaczeniu grupy pól wyboru spowoduje dodanie pola wyboru do zaznaczonej grupy. Kliknięcie elementu sterującego pola wyboru „+” po zaznaczeniu formularza spowoduje dodanie pola wyboru, jako niezgrupowanego elementu do formularza. Wiadomości e-mail z przesłanymi danymi formularza z grupami pól wyboru zawierają oddzielone przecinkami etykiety zaznaczonych pól wyboru z każdej grupy.
 • Pole E-mail nie jest już wymagane: pole E-mail nie jest już wymagane w formularzu i może zostać usunięte.

Usprawnienia panelu Warstwy

 • Niestandardowe nazewnictwo pozycji na stronie: Dwukrotne kliknięcie nazwy obiektu w panelu Warstwy spowoduje przejście do trybu edycji nazwy. Maksymalna długość nazwy wynosi 100 znaków. Aby przywrócić domyślną nazwę obiektu, wystarczy usunąć nazwę.
 • Nazywanie pozycji podczas importowania plików PSD z warstwami: Podczas importowania pliku PSD zawierającego warstwy oraz po wybraniu jednej lub więcej warstw do zaimportowania (zamiast jednolitego obrazu) w panelu Warstwy zostanie wyświetlona odpowiednia nazwa warstwy z pliku PSD. Początkowa nazwa pozycji będzie identyczna z nazwą w panelu Zasoby. Na przykład „Artwork.PSD (Tło)”. Rozszerzenie ramki obrazu w celu jego wyświetlenia spowoduje wyświetlenie tylko nazwy warstwy. Jak w przypadku wszystkich pozycji w panelu Warstwy, nadal można zmienić nazwę pozycji.
 • Możliwość przeciągnięcia na ikonę oka lub ikonę kłódki w celu zmiany ustawienia wielu wierszy na raz: Kliknij i przeciągnij na ikonę oka lub ikonę kłódki, aby odpowiednio ukryć/pokazać lub zablokować/odblokować wybrane pozycje. Pierwsza ikona, którą klikniesz określa typ opcji włączanej lub wyłączanej podczas trzymania naciśniętego przycisku myszy (np. ukrywanie lub blokowanie). Trzymając naciśnięty przycisk myszy, przeciągnij kursor na przyległe wiersze, aby zmienić ich stan.
 • Rozwijanie/zwijanie wszystkich wierszy w panelu Warstwy: Trzymając naciśnięty klawisz Option (Alt w przypadku systemu Windows), kliknij trójkącik rozwijania w wierszu panelu Warstwy, aby wyświetlić całą hierarchię. Powtórzenie tej operacji spowoduje zwinięcie całej hierarchii.

Usprawnienia ramki Lightbox

 • Pokazy slajdów i widżety kompozycji mają teraz nową funkcję Automatyczna ramka Lightbox, która wyświetla ramkę Lightbox automatycznie po załadowaniu strony, a nie dopiero po kliknięciu wyzwalacza.
 • W przypadku umieszczenia większej liczby automatycznych ramek Lightbox na tej samej stronie generowane będą ostrzeżenia.

Usprawnienia funkcji In-Browser Editing

 • Użytkownicy mogą teraz dodawać i edytować hiperłącza w przeglądarce, korzystając z usługi In-Browser Editing. Zmiany w hiperłączach wprowadzone w przeglądarce można wprowadzić z powrotem do pliku Adobe Muse za pomocą opcji Plik > Synchronizuj z wersją internetową. 

Ogólne usprawnienia

 • Panel Efekty, po wybraniu z menu Okno, dostępny jest teraz jako swobodnie przemieszczana paleta.
 • Dodano nowe preferencje dotyczące skalowania interfejsu w systemie Windows. W oknie dialogowym Preferencje w programie Adobe Muse można ustawiać zachowanie skalowania interfejsu programu, jeżeli ustawiony współczynnik powiększenia wynosi 125%. Program Adobe Muse obsługuje współczynniki skalowania wynoszące 100%, 150% oraz 200% podczas pracy na ekranach o dużej rozdzielczości. W przypadku współczynników skalowania, takich jak 125%, które znajdują się między dwoma obsługiwanymi wartościami, preferencje umożliwiają użytkownikowi wybór między najniższym i najwyższym współczynnikiem skalowania.

1 kwietnia 2015 r.

2014.3.2.11

 • Strony utworzone w programie Muse z możliwością dostosowania widoku do rozdzielczości tabletu i telefonu zawierają teraz przekierowanie ze strony tabletu do strony telefonu. Dzięki temu są bardziej przyjazne dla użytkowników korzystających z urządzeń przenośnych i tym samym spełniają nowe wymogi firmy Google, która ogłosiła intensywniejsze wykorzystanie funkcji mobilnych.
 • Kopiowanie wielu ramek tekstowych, które zostały oznaczone przy pomocy różnych kolekcji w panelu Zawartości, i wklejanie ich do nowego projektu powoduje awarię i wyświetlenie się komunikatu „Assert: Don't know how to generate rendered data for type:type_guid”.
 • Usuwanie rozszerzonych obiektów z panelu Warstwy powoduje awarię, jeśli dany obiekt ma wiele poziomów obiektów podrzędnych, które również zostały rozszerzone.
 • Cofanie usuwania całego tekstu z pola „Komunikat formularza” w formularzu powoduje awarię.

4 marca 2015 r.

2014.3.1.44

To wydanie zawiera poprawki następujących błędów.

 • Jeśli w systemie Windows interfejs użytkownika programu Muse jest wyświetlany w rozmiarze większym niż prawidłowy (jest to błąd spowodowany ustawieniem rozdzielczości ekranu na poziomie 125%), można dodać nową zmienną środowiskową umożliwiającą zmniejszenie rozmiaru interfejsu użytkownika.
 • Ponowne łączenie lub aktualizowanie zasobów, które zawierają obraz używany zarówno jako obraz wypełnienia tła przeglądarki i obraz wypełnienia tła innych obiektów, skutkowało, podczas kolejnych prób przeprowadzenia operacji „Zapisz” lub „Zapisz jako”, raportowaniem różnych błędów, np. “Object UID:U### has two (or more) owners…”, „UIDs with Multiple Owners…”, „Dangling Ref or Ownership…” itp.), lub innych błędów, np. „Asking to recursive delete xxx that’s already marked deleted”.
 • Podczas otwierania pliku projektu programu Muse niektórzy użytkownicy widzieli ostrzeżenie na temat zwiększania częstotliwości próbkowania obrazów, mimo że nie można było zidentyfikować, dla których obrazów w panelu Zasoby zachodzi zwiększanie częstotliwości próbkowania.
 • Otwarcie starszego pliku projektu programu Muse zawierającego widżety z umieszczonymi obrazami SVG lub ramkami tekstowymi z brakującymi czcionkami mogło spowodować błąd „very large bounds”.
 • Niektóre zasoby były zgłaszane jako nieaktualne w systemie Windows 8/8.1 podczas pierwszej konwersji pliku .muse do wersji zgodnej z programem Muse 2014.3. 
 • Rozwiązano serię błędów, w wyniku których wyświetlany jest komunikat o awarii „How does vellum have focus without a text selection active”.
 • Ramki tekstowe wykorzystujące czcionki systemowe i zawierające hiperłącze migoczą w przeglądarce między stanem normalnym a stanami efektu najazdu.
 • Awaria występująca, jeśli strona zawiera wiele kopii tej samej grafiki SVG użytej jako wypełnienia tła.
 • Awaria występująca po zamknięciu zakładki „Podgląd”, jeśli strona zawiera osadzony kod HTML z określonym językiem JavaScript.
 • Brak odpowiedzi podczas publikowania lub eksportowania, jeśli przesyłane zasoby zawierają nazwy plików o długości 3 znaków bez rozszerzenia pliku.
 • Efekty fazy i blasku wewnętrznego stosowane do elementów na stronach wzorcowych są rysowane tylko na pierwszej stronie, wobec której zastosowano stronę wzorcową, podczas podglądu, eksportu, przesyłania lub publikowania.
 • Problem związany z uszkodzeniem dokumentu, który mógł wystąpić, jeśli podczas korzystania z funkcji Zapisz jako nastąpiła awaria.
 • Błąd „Unexpected undo state”, który może wystąpić podczas zmiany rozmiaru widżetu menu.
 • Foldery z preferencjami były czasami tworzone z nieprawidłowymi uprawnieniami, co prowadziło do awarii podczas uruchamiania.
 • Niektóre preferencje starszych instalacji programu Muse nie były kopiowane do wersji aktualizacji Muse 2014.3 (np. użytkownika, automatycznie hostowane czcionki internetowe, słowniki użytkownika itp.). Ta aktualizacja spowoduje prawidłowe uaktualnienie preferencji, jeśli program Adobe Muse CC 2014.3 nie był nigdy wcześniej instalowany. W przeciwnym wypadku użytkownicy muszą najpierw usunąć foldery z preferencjami powiązane z programem Adobe Muse CC 2014.3, które znajdują się w następujących lokalizacjach.

Mac (skopiuj i wklej do okna dialogowego Idź > Przejdź do folderu w aplikacji Finder, aby otworzyć folder docelowy):

~/Library/Preferences/com.adobe.AdobeMuseCC.2014.3

~/Library/Preferences/Adobe/Adobe Muse CC/2014.3

Windows (skopiuj i wklej w oknie Eksploratora plików, aby otworzyć folder docelowy):

%appdata%\com.adobe.AdobeMuseCC.2014.3

%appdata%\Adobe\Adobe Muse CC\2014.3

11 lutego 2015 r.

2014.3.0.1176

To wydanie zawiera następujące nowe opcje i funkcje.

Szybkość większa niż kiedykolwiek – zwiększona wydajność kluczowych funkcji aplikacji.

 • Renderowanie strony i obrazu w widoku Projektowanie
 • Zaznaczanie, dodawanie i elementów podczas edycji
 • Aktualizacja procesu zmiany stylów do próbek
 • Wyświetlanie panelu Zasoby i ponowne łączenie z obrazami w tle
 • Wydajność pisania w ramkach tekstowych
 • Kopiowanie zaznaczenia w widoku Projektowanie.
 • Generowanie miniatur stron w widoku Planowanie
 • Aktualizacja widżetów automatycznego menu podczas dodawania, usuwania lub zmiany nazw stron
 • Publikowanie przy użyciu protokołu SFTP
 • Wydajność funkcji „Zapisz jako” w przypadku stron
 • Usuwanie nieużywanych elementów przy pomocy funkcji „Usuń nieużywane próbki” i „Usuń nieużywane style”
 • Zaznaczanie złożonych widżetów w widoku Projektowanie
 • Ładowanie stron w trybie Podgląd. Ta zmiana dotyczy przypadków, w których część użytkowników korzystających z wolnego łącza doświadczała błędów związanych z przekroczeniem czasu oczekiwania podczas podglądu stron lub podczas umieszczania obrazów SVG.
 • Ładowanie obrazów SVG podczas wyświetlania stron w przeglądarkach
 • Ładowanie elementów korzystających z efektów Faza lub Blask wewnętrzny w przeglądarkach. Program Muse wykorzystuje teraz technologię CSS w celu renderowania efektów Faza i Blask wewnętrznych w przeglądarkach zamiast rasteryzacji efektu i eksportowania jego ramek jako pociętych obrazów.
 • Ładowanie obrazów PNG w przeglądarkach. Program Muse korzysta teraz z 8-bitowych obrazów PNG (gdy jest to możliwe) lub stosuje zwiększoną kompresję 24-bitowych obrazów PNG.
 • Poprawione zarządzanie pamięcią

Obsługa HiDPI dla systemu Windows – interfejs użytkownika programu Muse obsługuje teraz ekrany HiDPI w systemie Windows. Wygląd interfejsu użytkownika został zoptymalizowany do wyświetlania przy wielkości powiększenia 100% i 200%. Obsługiwana jest również wielkość powiększenia 150%.

Ulepszenia tekstu

 • Układ tekstu w widoku Projektowanie korzysta teraz z tych samych miar linii bazowych czcionek co popularne przeglądarki w celu lepszej integracji z nimi. Zmiana miar może zmienić pozycje linii bazowych tekstu w istniejących już plikach programu Muse. Aby przywrócić pierwotne pozycje linii bazowej, wybierz Plik > Właściwości witryny > Zaawansowane > Użyj pozycji linii bazowej dla tekstu w starszym formacie.
 • Ustawienia Indeks górny, Indeks dolny, Wielkie litery i Małe litery są teraz dostępne jako atrybuty tekstowe w panelu Tekst.
 • Brakujące czcionki – Różowe podświetlenie wskazuje tekst, którego czcionka nie jest dostępna w systemie.
 • Podwójne kliknięcie i przeciągnięcie w ramce tekstowej zaznacza słowa na jej obwiedniach.

Usprawnienia widżetów

 • Dla widżetu PayPal można teraz ustawić własny Obraz przycisku. Obraz pojawi się jako przesłany zasób w panelu Zasoby.
 • Dodano funkcję edytora widżetów MuCOW pozwalającą stosować opcje przeglądania plików do interfejsu użytkownika widżetu. Opisane powyżej usprawnienie widżetu PayPal jest przykładem tej nowej funkcji widżetów MuCOW.
 • W przypadku tytułu oraz opisu w widżecie Vimeo można ustawić własny kolor.
 • Dodano funkcję edytora widżetów MuCOW pozwalającą stosować opcje próbnika kolorów do interfejsu użytkownika widżetu. Opisane powyżej usprawnienie widżetu Vimeo jest przykładem tej nowej funkcji widżetów MuCOW.

Wyświetlanie i ukrywanie krawędzi ramek – Adobe Muse rysuje teraz domyślnie kontury w jasnych kolorach (krawędzie ramek) na Obiektach i Ramkach tekstowych, dzięki czemu można łatwo zauważyć obiekty, na których nie zastosowano obrysu ani wypełnienia. Kolor krawędzi ramki odpowiada warstwie, na której znajduje się obiekt lub ramka tekstowa. Przy zaznaczeniu lub najechaniu na obiekt lub ramkę tekstową krawędź ramki staje się ciemniejsza. Aby zmienić Krawędzie ramek, należy wybrać Widok > Pokaż/Ukryj krawędzie ramek lub Ctrl+H (w systemie Windows) / Control+Command+H (w systemie Mac).

Adobe Muse CC dla firm i szkół – klienci, jakimi są szkoły i przedsiębiorstwa, mogą teraz instalować program Muse w ramach podstawowego pakietu programu Creative Cloud Packager. Nie ma już potrzeby korzystania z programu Exception Deployer w systemach Mac lub Windows.

Ustawienia automatycznego wykrywania FTP – przy rozpoczynaniu przesyłania danych na serwer FTP program Muse umożliwia automatyczne wykrywanie najbezpieczniejszej opcji publikowania udostępnionej przez dostawcę hostingu.

Mniej zmian koniecznych w domyślnym stylu

 • Nowe prostokąty nie mają teraz obrysu i wypełnienia.
 • Za pomocą opcji „Wyczyść wszystkie style” w menu kontekstowym można usunąć wszystkie style zastosowane do elementu. W wyniku użycia tej opcji taki element nie będzie miał żadnego wypełnienia, obrysu ani efektów, a jedynie domyślny styl tekstu.
 • Aby usunąć całą zawartość widżetu, należy wybrać opcję „Wyczyść zawartość widżetu” z menu kontekstowego. Opcja Wyczyść zawartość widżetu umożliwia łatwe usunięcie zawartości zastępczej z widżetu.

Ulepszenia widoku Planowanie

 • Strony z oznaczeniem „Nie eksportuj” są teraz renderowane w sposób wskazujący, że nie będą one eksportowane.
 • Przeciągnij stronę wzorcową w miejsce, w którym chcesz dodać stronę opartą na stronie wzorcowej do witryny.

Ulepszenia paneli

 • Nieużywane warstwy można usunąć, wybierając opcję „Usuń nieużywane warstwy” w menu kontekstowym w panelu Warstwy.
 • Wartości atrybutu Krycie w panelu sterowania są ustawiane w skokach o 10% w przypadku wciśnięcia klawisza Shift podczas korzystania z klawiszy strzałek.
 • Kliknięcie prawym klawiszem myszy na przesłanym zasobie lub obrazie w tle w panelu Zasoby otworzy menu kontekstowe wskazujące, w którym miejscu w dokumencie użyto danego zasobu.
 • Kliknięcie prawym klawiszem myszy na stylu akapitowym, stylu graficznym, stylu znakowym lub stylu punktora otworzy menu kontekstowe wskazujące, w którym miejscu w dokumencie użyto danego stylu.
 • Naprawiono migotanie miniatury w panelu Stany podczas przenoszenia elementów w widoku Projektowanie lub podczas zmiany atrybutów.

Ulepszenia powiększenia

 • Dodano obsługę powiększenia/pomniejszenia w widoku Projektowanie za pośrednictwem kombinacji Option/Alt + kółko myszy.
 • Dwukrotne kliknięcie narzędzia Rączka ustawia powiększenie tak, by dopasować stronę do widoku Projektowanie.
 • Dwukrotne kliknięcie narzędzia Powiększenie powoduje teraz ustawienie Rzeczywistego rozmiaru w widoku Projektowanie (Poziom powiększenia 100%).

Ogólne ulepszenia

 • Dodatkowe skróty klawiaturowe funkcji Wyszukiwanie i zastępowanie.
 • Tryb Podgląd zawiera teraz przykładowe rozmiary dla urządzeń iPhone 6 oraz iPhone 6 Plus.
 • Program Muse zachowuje teraz metadane IPTC w obrazach JPEG zoptymalizowanych przy pomocy programu Muse.
 • Dodano język perski do listy dostępnych języków witryn i stron. (Język witryny i strony używany jest w celu ustawienia domyślnego stylu i języka wykorzystywanego w widżetach społecznościowych).
 • Aby w prosty sposób dodać współdzielony teksty do obszaru roboczego witryny, należy przeciągnąć znacznik zawartości lub kolekcje z panelu Zawartość do widoku Projektowanie.

Konwersja i optymalizacja stron

 • Program Muse wyświetla teraz pasek postępu podczas otwierania dokumentu
 • Konwersja bibliotek jest teraz dokonywana podczas pierwszego uruchomienia nowej wersji programu Muse, a nie podczas pierwszego dostępu do każdej pozycji biblioteki.
 • Usuwanie nadmiarowych danych obrazu w przypadku obrazów w tle przechowywanych w projekcie programu Muse. Ta optymalizacja nie zmienia rozmiaru lub jakości obrazów generowanych przez program Muse, ale unika zmiany nazwy niektórych obrazów w tle. Ta optymalizacja znacząco zmniejsza całkowity rozmiar niektórych plików „.muse”. Jest ona dokonywana jako krok konwersji podczas otwierania starszych dokumentów. Ten krok konwersji może potrwać dłużej w przypadku dokumentów o dużej ilości obrazów tła w wysokiej rozdzielczości, jednak po zapisaniu pliku nie będzie konieczne ponowne wykonanie konwersji. Zaleca się wykonanie zapisu w postaci nowego pliku, aby nadal można było korzystać z pierwotnego dokumentu w starszych wersjach programu Muse oraz by można było wykorzystać go jako kopię zapasową. Z powodu zmniejszonego rozmiaru wiele innych operacji może ulec polepszeniu.

Business Catalyst

Nowe wykrywanie typu urządzeń w celu przekierowania do strony dla tabletu lub telefonu komórkowego. Podczas publikowania witryny o wielu układach w opcjach w oknie dialogowym Publikuj dostępna jest dodatkowa opcja przekierowania. Metoda „Przekierowanie uniwersalne” bierze pod uwagę tylko rozmiar ekranu oraz obsługę ekranu dotykowego podczas wyboru odpowiedniego układu. Metoda „Przekierowanie do Business Catalyst” korzysta z bazy danych urządzeń. Metoda „Przekierowanie uniwersalne” jest wykorzystywana w przypadku witryn hostowanych w miejscu innym niż BC, a teraz jest również opcją domyślną w przypadku stron hostowanych w BC.

27 października 2014 r.

2014.2.1

To wydanie zawiera poprawki następujących błędów.

 • Awaria w wyniku korzystania z podmenu menu czcionek
 • Brak możliwości korzystania z opcji edycji w przeglądarce w celu edytowania zawartości wszystkich widżetów i ramek tekstowych zawierających przynajmniej jeden obraz w wierszu
 • Awaria w trakcie przeciągania i upuszczania między strony pokazu slajdów w trybie pełnoekranowym
 • Awaria w trakcie podawania nieprawidłowego portu w przypadku korzystania z protokołu SFTP w systemie Mac
 • Przesyłanie FTP kończy się niepowodzeniem, jeśli dostęp do pliku .htaccess jest zablokowany
 • Strony zawierające zsynchronizowany tekst opublikowane w podfolderze w usłudze Business Catalyst nie wyświetlają się prawidłowo
 • Awaria w trakcie operacji anulowania przeprowadzanej podczas pewnych etapów przesyłania FTP
 • Przesyłanie FTP kończy się niepowodzeniem, jeżeli adres serwera zawiera cząstkę „ftp://”
 • Brak odpowiedzi programu przez długi okres czasu w trakcie próby przesyłania witryny z niestandardowymi portami SFTP
 • Ulepszone działanie w trakcie wybierania długich ramek tekstowych
 • Plik SVG zastosowany jako prostokątny obraz tła z kolorami wypełnienia w stanie aktywnym znika ze strony wzorcowej
 • Awaria w trakcie zmiany rozmiaru niektórych obrazów na bardzo małe
 • Wyświetlenie wiadomości o błędzie zamiast awarii w wyniku napotkania pewnych błędów logowania za pomocą identyfikatora Adobe ID
 • Przeciek pamięci w trakcie umieszczania dużych plików PSD
 • Plik SVG zastosowany jako obraz tła nie wyświetla się w przeglądarce Internet Explorer 8
 • W trakcie nawigowania między stronami w przeglądarce obiekty na stronach wzorcowych zawierające pliki tła w formacie SVG renderują się niepoprawnie jako rasteryzowane

 

6 października 2014 r.

2014.2

To wydanie zawiera następujące nowe opcje i funkcje.
 • Obsługa formatu SVG – umieszczanie i wklejanie skalowalnej grafiki wektorowej do programu Adobe Muse lub importowanie jej jako wypełnienia tła. Opublikowana zawartość pozostaje elementem wektorowym zakodowanym jako SVG.
 • Bezpieczne publikowanie za pomocą protokołu FTP – protokoły SFTP i FTPS są teraz dostępne w ramach opcji Prześlij na serwer FTP w menu rozwijanym Opcje > Metoda.
 • Tekst zsynchronizowany – za pomocą nowego panelu Zawartość można oznaczać tekst do wykorzystania w całej witrynie, w tym w układach dla tabletów i smartfonów. Użytkownik może stworzyć kolekcję z kilku ramek tekstowych. Po oznaczeniu zmiany wprowadzane w tekście zawartym w jednej ramce zostaną zastosowane wobec wszystkich pozostałych z tym samym znacznikiem.
 • Edytowanie tekstu zsynchronizowanego w przeglądarce – podczas edytowania ramek zawierających tekst zsynchronizowany za pomocą przeglądarki zmiany są automatycznie publikowane we wszystkich miejscach wystąpienia danego znacznika.
 • Znajdź i zastąp – polecenie Znajdź i zastąp w menu Edycja umożliwia wyszukiwanie tekstu na stronach witryny. Okno dialogowe funkcji umożliwia zastąpienie pojedynczej lub wszystkich instancji wyszukiwanych słów lub fraz.
 • Przeciąganie i upuszczanie między stronami – dowolny element programu Adobe Muse można przeciągnąć i upuścić w celu powielenia go na poszczególnych stronach. Funkcja ta jest przydatna podczas pracy w trybie projektowania z dwiema stronami ustawionymi obok siebie.

To wydanie zawiera także następujące aktualizacje i poprawki.

 • Tryb publikowania zapewnia teraz dostęp do wszystkich trzech opcji publikowania: Eksportuj jako HTML, Publikowanie w Business Catalyst oraz Przesyłanie do hosta FTP.
 • Tryb zarządzania został przeniesiony do menu Plik i nazwany „Zarządzaj stroną w usłudze Business Catalyst”.
 • Obrazy umieszczane w programie Adobe Muse będą teraz zachowywać profil kolorów ICC w przypadku formatów JPEG i PSD oraz metadane IPTC w przypadku formatu PSD.
 • Usunięto błąd dotyczący obsługi gestu przesuwania palcem w przeglądarkach dla systemu Android.

 

27 sierpnia 2014 r.

2014.1.1.6

To wydanie zawiera poprawki następujących błędów.

 • Efekty zastosowane do obiektów w ramach stanów Najazd, Wciśnięty klawisz myszy i stanów aktywnych nie wyświetlają się w trybie Projektowanie.
 • Przycisk „Aktualizuj teraz” nie wyzwala automatycznie aktualizacji instalacji w przypadku niektórych języków.

13 sierpnia 2014 r.

2014.1.0.375

Typografia

 • Automatyczne hostowanie własnych czcionek internetowych — oprócz bezpłatnej usługi Edge Web Fonts program Adobe Muse obsługuje teraz automatycznie hostowane czcionki internetowe. Aby użyć automatycznie hostowanej czcionki w swojej witrynie Muse, należy zainstalować czcionkę systemową (odpowiednio licencjonowaną do użycia na komputerze) i dostarczyć odpowiadające jej pliki czcionki internetowej (odpowiednio licencjonowane do użycia w sieci).
 • Dodawanie konfigurowalnych stylów punktorów i numerowania — nowy panel Style punktorów umożliwia konfigurowanie i stosowanie własnych znaków punktorów oraz numerowanych list.
 • Łatwe wstawianie znaków specjalnych — nowy panel Glify zapewnia bezpośredni dostęp do pełnego zestawu znaków dla poszczególnych czcionek, w tym czcionek internetowych. Umożliwia to łatwe wstawianie takich symboli, jak © czy ᵝ, które są niedostępne na standardowej klawiaturze.
 • Wyświetlanie tekstu od prawej do lewej — w ramkach tekstowych ustawionych na języki czytane od prawej do lewej tekst jest teraz wyświetlany od prawej strony. Funkcję tę można włączyć w panelu Tekst lub klikając polecenie Właściwości witryny > Zawartość.
 • Włączanie ustawień językowych — język można teraz ustawić nie tylko dla całej witryny, ale także na poziomie strony wzorcowej lub zwykłej.

Formularze

 • Dodawanie pól wyboru — do formularzy można teraz dodawać pola wyboru i opcjonalnie ustawiać je jako pola wymagane. Jest to szczególnie przydatne przy formularzach dotyczących akceptacji licencji lub formularzach rejestracyjnych. Domyślne ustawienia pola wyboru (zaznaczone lub nie) oraz jego styl (za pomocą panelu Stany obiektów) są w pełni konfigurowalne.
 • Zapobieganie automatycznemu wysyłaniu spamu — można teraz dodać opcję Google reCAPTCHA, czyli bezpłatną usługę, która wykorzystuje zniekształcone litery i cyfry w celu odróżnienia czynności podejmowanych przez człowieka od tych wykonywanych przez boty do wysyłania spamu.

Ogólne

 • Szybkie wklejanie w miejscu — popularne polecenie Wklej w miejscu jest teraz dostępne w menu kontekstowym prawego przycisku myszy w trybie Projektowanie.
 • Przewijanie w poziomie — dodano obsługę touchpadów umożliwiających przewijanie w poziomie w widokach Planowanie i Projektowanie.


16 lipca 2014 r.

2014.0.1.30 

To wydanie zawiera poprawki następujących błędów.

 • Powitalne okno dialogowe blokuje się w trybie offline w przypadku niektórych konfiguracji sieciowych.
 • Awaria w trakcie zmiany pozycji w menu, gdy jednocześnie otwarto stronę i jej stronę wzorcową.
 • Sporadyczna awaria podczas zamykania karty trybu projektowania
 • Dodano obejście dla serwerów FTP, które niepoprawnie obsługują rozszerzony tryb pasywny.
 • Sporadyczna awaria podczas stosowania wypełnienia kolorem dla elementu strony
 • Poprawiona wydajność konwertowania dużych plików pochodzących ze starszych wersji programu Muse
 • Awaria podczas skalowania obrazów do szerokości lub wysokości poniżej 0,5 piksela
 • Poprawiona obsługa błędu przy niepowodzeniu podczas sprawdzania subskrypcji
 • Niska wydajność i awarie z powodu ręcznych menu umieszczonych na stronach wzorcowych stworzonych w starszych wersjach programu
 • Niepoprawne pozycjonowanie obrazów głównych w wyeksportowanych pokazach slajdów, gdy zastosowano style graficzne
 • Awaria „Nie znaleziono pendingProcessInfo” podczas eksportowania lub publikacji stron z przeskalowanymi obrazami typu GIF
 • Zmiany w łączach prowadzących do nieprawidłowych lokalizacji na niektórych ekranach powitalnych
 • Poważne problemy z wyświetlaniem interfejsu użytkownika w systemie Windows 8 gdy wielkość powiększenia ustawiono na 125%
 • Edycja stron zawierających animacje programu Edge Animate korzystające z edycji w przeglądarce powoduje występowanie błędów podczas wyświetlania strony
 • Gdy osiągnięto 60% postępu podczas optymalizacji obrazów, program Muse wydaje się nie odpowiadać przez dłuższy czas.
 • Komunikat o brakujących zasobach nie wyświetla się, gdy użytkownik próbuje uzyskać dostęp do zasobów przez połączenie transmisji danych, wyświetlając stronę w przeglądarce Chrome w systemie Android.
 • Awaria w panelu Warstwy
 • Sporadyczna awaria podczas zaznaczania ramek tekstowych

18 czerwca 2014 r.

2014.0.0.328

Edycja w przeglądarce witryny umieszczonej na serwerze

 • Od teraz witryny przesłane na serwer za pomocą wbudowanej funkcji Prześlij do hosta FTP również mogą być edytowane w przeglądarce, podobnie jak witryny publikowane w Adobe Business Catalyst.

Platforma

 • Natywna aplikacja 64-bitowa. Program Adobe Muse CC został odnowiony jako natywna aplikacja 64-bitowa. Część technologii Adobe AIR została teraz osadzona w Muse. Nie jest już wymagana oddzielna instalacja Adobe AIR.
 • Nowe minimalne wymagania systemowe. System operacyjny Windows 7 lub nowszy. Wymagana jest wersja 64-bitowa systemu. System Mac OSX w wersji 10.7 lub nowszy. Przeglądarka Internet Explorer 8 lub nowsza wersja. Zalecana jest wersja Internet Explorer 11.
 • Podgląd w aplikacji Muse. Funkcja podglądu w aplikacji Muse korzysta teraz z technologii przeglądarki systemowej (obecnie zainstalowanej wersji Safari lub IE)
 • Wewnętrzny klient FTP. Wewnętrzny klient FTP został wymieniony, a kod szyfrujący i przechowujący dane logowania FTP został przepisany.
 • Login/Kod aktywacyjny subskrypcji. Całkowicie nowy Login/Kod aktywacyjny subskrypcji odpowiada już innym produktom Adobe.
 • Instalator. Nowy instalator programu integruje się bezproblemowo z instalatorem Creative Cloud. Uwaga: proces instalacji będzie wolniejszy, ponieważ natywna aplikacja jest znacząco większa od poprzednich wersji programu Muse.
 • Blokada plików. Aby uniknąć uszkodzenia plików przechowywanych w udostępnionych katalogach, Muse generuje teraz tymczasowe pliki .MULK dla plików .MUSE podczas ich edycji.

Interfejs użytkownika

 • Panele. Okna i panele, także te, które można rozdzielać, zachowują się teraz podobnie do programów InDesign, Photoshop i Illustrator. Możesz teraz przywrócić wszystkie panele do ustawień domyślnych wybierając menu Okno > Resetuj panele.
 • Przybornik. Narzędzia znajdują się teraz w panelu Przybornik domyślnie umieszczonym po lewej stronie.
 • Przełączanie pełnej szerokości. Pasek sterowania zawiera teraz dedykowany element umożliwiający włączenie/wyłączenie funkcji 100% szerokości przeglądarki przy obiektach, które wspierają tę funkcję. W ten sposób osiągniesz ten sam efekt, jak przy przeciąganiu krawędzi obiektu do lewej i prawej krawędzi obszaru przeglądarki w oknie Projekt, ale znacznie wygodniej.
 • Ulepszenia panelu Tekst. Panel Tekst umożliwia teraz dodawanie znaczników (h1, p, itp.). Znaczniki pozostają nadal dostępne za pośrednictwem menu Opcje stylów.
 • Obszary robocze. Opcje Plan, Projekt, Podgląd, Publikacja i Zarządzenie znajdują się teraz na końcu po prawej stronie paska Aplikacje.
 • Domyślne właściwości Strony i Przeglądarki. Po utworzeniu nowej witryny Muse, strony domyślnie nie będą wypełnione lub obrysowane, a kolor wypełnienia przeglądarki będzie ustawiony na biały. Wszystkie właściwości można zmieniać.
 • Interfejs użytkownika w wyświetlaczach Retina. Interfejs użytkownika aplikacji Muse został w pełni zoptymalizowany pod kątem wyświetlaczy Retina.
 • Migotanie okna/menu. Pasek głównego menu w systemie Windows już nie migocze. Okno palety już nie migocze i/lub nie przesuwa się czasowo pod główne okno / inne okna.
 • Skróty klawiaturowe. Zostały uwzględnione zlokalizowane skróty klawiaturowe.
 • Zapamiętywanie ostatnio otwartego katalogu. Okna dialogowe Otwórz/Zapisz plik na obu platformach zapamiętują ostatnio używany katalog.
 • Ukrywanie. Ukrycie aplikacji w systemach Mac już nie pozostawia nieukrytego okna Projekt.
 • Witaj. Wprowadzono testową wersję nowego ekranu powitalnego pod nazwą „Witaj”, który będzie wyświetlany części użytkowników posługujących się aplikacją z interfejsem w języku amerykańskim angielskim.
 • Usprawniony FTP. Interfejs wykorzystywany do przesyłania witryny do hosta FTP został przeprojektowany, aby ułatwić jego użycie.

Wydajność

 • Wypełnianie obrazu tła. Kontenery zawierające wypełnienia obrazu tła umożliwiają teraz wycinanie, kopiowanie, wklejanie i zamienianie z poziomu menu kontekstowego otwieranego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.
 • Zastąp obraz. Obrazy mogą być teraz zastąpione (połączone ponownie) z poziomu menu kontekstowego otwieranego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy obrazu w widoku Projektowanie, tak jak z poziomu menu kontekstowego pozycji w panelu Zasoby.

Widżety

 • Pokazy slajdów w pełnej szerokości. Są teraz wspierane pokazy slajdów o ustalonej wysokości i pełnej szerokości, w dodatku do wsparcia pokazu slajdów pełnoekranowych (w Muse 7).
 • Usprawnienie „wznawiania” pokazów slajdów. Automatycznie odtwarzane pokazy slajdów zostają zastopowane, jeśli nastąpi z nimi interakcja. Teraz można ustawić ich ponowne wznowienie po N sekundach.
 • Pole nazwy formularza widżetu. Pola nazw są teraz opcjonalne w formularzach. (Adres e-mail jest nadal obowiązkowy).
 • Naprawiony błąd formularza widżetu. Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie e-maili w formie kodu, jeżeli były one wysyłane z formularzy użytkowników korzystających z konkretnych dostawców usług hostingowych.
 • Naprawiony błąd widżetu Harmonijka. Naprawiono błąd powodujący brak wydarzeń inicjowanych myszą (najechanie kursorem, kliknięcia) dla obiektów umieszczonych w obszarze nakrytym poprzez widżet Harmonijka.
 • Widżet przycisku HiDPI. Nowy widżet umożliwia odwiedzającym witrynę przełączanie pomiędzy wersją zwykłą i HiDPI obrazów wyświetlanych przez ich przeglądarki.
 • Dodatki MuCOW. Istnieje możliwość dodania w interfejsie widżetu poziomej linii oddzielającej, dodatkowej informacji tekstowej lub ostrzeżenia wyświetlanego, jeśli wartość domyślna nie zostanie zmieniona.

Generowanie kodu

 • Tworzenie witryn o wysokiej rozdzielczości. Witryny generowane w programie Muse wspierają teraz opcję optymalizacji zarówno pod kątem wyświetlaczy standardowych jak i wyświetlaczy Retina lub o wysokiej rozdzielczości.
 • Zgodność przeglądarki. Witryny utworzone w programie Muse nie są już w pełni zgodne z przeglądarką Internet Explorer 7 lub starszymi jej wersjami — niektóre elementy nie będą spójnie wyświetlane w starszych przeglądarkach.
 • Sprawdzanie spójności witryny. Dodano możliwość sprawdzenia z poziomu przeglądarki, czy większość plików danej strony znajduje się na serwerze i czy są one w poprawnej wersji. (Jednym z najczęstszych powodów zgłaszania się klientów do pomocy technicznej jest problem przy wykorzystywaniu zewnętrznego klienta FTP i nieumiejętność przesłania wszystkich wymaganych plików do poprawnych lokalizacji).
 • Pełna szerokość generowana w CSS. Efekt szerokości 100% jest teraz generowany przy pomocy CSS, a nie JavaScript. W ten sposób została zwiększona płynność ładowania stron i zmieniania rozmiaru okna przeglądarki. Ta zmiana nie dotyczy przeglądarki IE7.

Tryb projektowania

 • Animacje Edge Animations o pełnej szerokości. Animacje Edge Animations można teraz ustawić na pełną szerokość, jeżeli zostały wyeksportowane z Edge Animate jako animacje o zmiennych rozmiarach.
 • Zwiększenie limitu promienia narożnika. Limit został podniesiony do 25 000. Poprzednio wynosił 100.

Zamiana usługi Muse Exchange na dodatki Adobe Creative Cloud

 • Usługa Adobe Muse Exchange została zastąpiona zawartością dotyczącą Muse z witryny dodatków Adobe Creative Cloud. Odwiedź nową stronę tutaj.

22 maja 2014 r.

7.4.30

To wydanie zawiera poprawki następujących błędów.

 • Dodane automatyczne ponawianie w przypadku wystąpienia błędów podczas publikacji
 • Zmiany zawartego w programie narzędzia do aktualizacji w celu umożliwienia instalacji kolejnych wersji w przyszłości

2 kwietnia 2014 r.

7.3.5

To wydanie zawiera poprawki następujących błędów.

 • Okresowe awarie podczas używania widżetów YouTube. Tryb podglądu i projektowania Muse wyświetla logo YouTube, jako tymczasowy element zastępczy. Poprawne wideo YouTube zostanie wykorzystane do opcji Eksportu, FTP i Publikacji.
 • Niektóre typy zawartości strony są przyczyną nieprawidłowej Publikacji Muse wszystkich stron, a nie tylko tych, które zostały zmienione.
 • Włączony widżet harmonijki z funkcją Nałóż elementy poniżej może zapobiegać klikaniu łączy znajdujących się poniżej harmonijki.

22 stycznia 2014 r.

7.2.232

To wydanie zawiera poprawki następujących błędów.

 • Po zastosowaniu efektów przewijania, w trakcie przewijania wcześniej połączonych zakotwiczeń nie można uruchomić aktywnych stanów menu.
 • Nieprawidłowe wyświetlanie układu tabletu w przeglądarkach na komputer w ostatniej wersji przeglądarki Chrome.

20 stycznia 2014 r.

7.2.230

To wydanie zawiera poprawki następujących błędów.

 • Ruch przewijania nie jest płynny w wolniejszych urządzeniach oraz w przeglądarce Safari w systemie OS X Mavericks.
 • Widżet YouTube jest pozbawiony opcji „Pokaż podobne”.
 • Widżety YouTube i Vimeo wyświetlają się jako pierwsze na stosie (kolejność Z).
 • Widżety YouTube i Vimeo są nieprawidłowo wyświetlane w trybie Projektowanie w komputerach z systemem Windows.
 • Przypięte harmonijki z włączoną opcją „Nałóż elementy poniżej” mogą nie być wyświetlane w przeglądarce Chrome.
 • Widżet Kompozycja przestaje działać, jeśli wyzwalacz kontenera ma ujemną wartość X.
 • Animacje Edge mogą być wyświetlane nieprawidłowo w przeglądarce Internet Explorer 11.
 • Niektóre dokumenty, w których znajdują się ramki tekstowe zawierające obrazy w wierszu, zawieszają się podczas rysowania miniatur stron w widoku Planowanie.
 • W trakcie rysowania ramek tekstowych zawierających duże obiekty w wierszu program nieoczekiwanie kończy pracę.
 • Duże obrazy w pokazach slajdów wyświetlanych na pełnym ekranie są próbkowane w dół do szerokości pokazu slajdów w widoku Projektowanie.
 • Nie można usunąć pól formularza dodanych po niestandardowym polu formularza.
 • Usunięcie próbki używanej w wypełnieniu gradientowym przeglądarki powoduje nieznaczne uszkodzenia dokumentu.

21 listopada 2013 r.

7.1.329

To wydanie zawiera poprawki następujących błędów.

 • Niepowodzenie uwierzytelnienia identyfikatora Adobe ID w przypadku, gdy sieć korzysta z niektórych ustawień automatycznej konfiguracji proxy.
 • Awaria komputera Mac, która mogła wystąpić podczas korzystania z opcji Zapisz jako do nadpisania oryginalnego pliku przechowywanego na serwerze plików.
 • Pełnoekranowe pokazy slajdów nie wyświetlają się w trybie pełnoekranowym w przeglądarce Chrome, gdy w obiekcie na stronie zastosowano wartość krycia i efekt przewijania.
 • Tło złożone z obrazów ułożonych sąsiadująco, w którym ustawiono szybkość przewijania 0, wyświetla się niepoprawnie w przeglądarce Chrome, gdy do obiektu przypisane są efekty przewijania.
 • Duże obrazy i duże obrazy tła, które są przypięte, rozdzielają się na paski i tylko częściowo przewijają się w przeglądarce Chrome.
 • Obrazy wypełniające przeglądarkę, w których wartość prędkości przewijania wynosi 0, ładują się nieprawidłowo w przeglądarce Chrome.
 • Przypięte obiekty i obiekty, dla których ustawiono efekt przewijania, pozostawiają po sobie czasami artefakty, migoczą lub znikają ze strony w przeglądarce Chrome.

13 listopada 2013 r.

7.0.314 

Widżety społecznościowe

 • Do biblioteki widżetów dodaliśmy nową klasę widżetów — widżety społecznościowe (HTML). Zawierają one osadzony kod HTML, który można skonfigurować w programie Muse z poziomu panelu Opcje dostępnego po przeciągnięciu widżetu do przestrzeni roboczej.
 • Widżety HTML są tworzone z osadzonego kodu HTML dostarczanego przez zewnętrzne witryny i działają najlepiej, gdy są wyświetlane w ramach w pełni funkcjonalnej witryny.
 • W tym wydaniu dostępne są następujące widżety społecznościowe: Komentarze na Facebooku, Obserwowanie na Facebooku, Polubienie na Facebooku, Mapy Google, LinkedIn, Plakietka Muse, Paypal, Pinterest, Obserwowanie na Twitterze, Tweet na Twitterze, Vimeo i YouTube.

Rozszerzalność widżetów osadzonego HTML w Muse (.mucow)

 • W tym wydaniu wprowadziliśmy nowy typ widżetu (zlokalizowany w folderze społecznościowym panelu Biblioteki widżetów). Widżety posiadają wyjątkową, rozszerzalną strukturę znaną jako .mucow (Muse Configurable Options Widget), umożliwiającą zaznajomionym z nią użytkownikom Muse kodowanie i tworzenie nowych widżetów osadzonego HTML w oparciu o parametry określone w prostym pliku XML. Więcej informacji na temat tworzenia własnego pliku XML .mucow, który można umieścić w programie Muse, można znaleźć w dokumentacji Adobe Muse .mucow.

Biblioteka użytkownika

 • Elementy projektów Muse (linie pomocnicze, widżety, tekst oraz wszystkie powiązane z nimi próbki) można teraz zapisać w trwałym panelu Biblioteki użytkownika. Elementy biblioteki można teraz wyeksportować do nowego formatu .mulib i rozpowszechnić. Podwójne kliknięcie pliku .mulib w aplikacji Finder systemu MacOS lub Eksploratorze Windows spowoduje zainstalowanie biblioteki w aplikacji Muse.
 • Elementy biblioteki są trwałe (pozostają w aplikacji niezależnie od aktualnie otwartego dokumentu Muse).
 • Przykładowe elementy biblioteki można pobrać ze strony Muse Exchange. Kliknij łącze w obszarze podglądu panelu Biblioteka Muse lub przejdź bezpośrednio do strony Muse Exchange w witrynie Muse.
 • Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Organizowanie i ponowne wykorzystywanie elementów za pomocą panelu Biblioteka w module Pomocy.

Widżet pełnoekranowego pokazu slajdów

 • Dodaliśmy nowy widżet Pełny ekran w obszarze pokazu slajdów panelu Widżetów. Wybór tej opcji spowoduje przeskalowanie obrazów głównych umieszczonych w pokazie slajdów tak, aby dopasowywały się do okna przeglądarki lub je wypełniły. Aby zobaczyć, jak działa ta funkcja, zapoznaj się z tematem Praca z widżetami pokazu slajdów.
 • Pokazy slajdów ustawione jako pełnoekranowe mogą mieć także włączoną opcję Lightbox. Zachowanie Lightbox określa domyślne wypełnienie obrazów w stanie Lightbox. Rozmiar wypełnienia można kontrolować w panelu Odstępy.
 • Pełnoekranowy pokaz slajdów w ramce Lightbox można zamknąć w przeglądarce poprzez opcjonalny element widżetu Zamknij ramkę lub przez wciśnięcie klawisza Escape na klawiaturze. Na urządzeniach dotykowych można zamknąć obraz poprzez opcjonalną ramkę zamykania lub dotknięcie bezpośrednio obrazu głównego.

Widżet przycisku stanu

 • Dodaliśmy nowy Widżet przycisku w obszarze kompozycji panelu Widżet. Obiekty (tekst, obrazy, przyciski Photoshop, widżety itp.) umieszczone wewnątrz kontenera zsynchronizują stany (niewciśnięty, najazd, wciśnięty i aktywny), gdy zostanie podjęta interakcja z dowolnym obszarem kontenera.
 • Widżet przycisku można obracać.

Ulepszenia widżetu kompozycji

 • Dodaliśmy szereg nowych opcji ukrywania celu przy przejściach z tonowaniem. Aby zobaczyć, jak działa funkcja Ukryj przy odjeździe, zapoznaj się z tematem Ukrywanie widżetów kompozycji przy odjeździe w celu tworzenia podmenu. Dodatkowe funkcje obejmują:
  • Pokaż cel: Kliknięcie, Ukryj cel: Brak/Kliknięcie/Przy odjeździe/Przy odjeździe wyzwalacza i celu
  • Pokaż cel: Przy odjeździe; Ukryj cel: Brak / Przy odjeździe / Przy odjeździe wyzwalacza i celu
 • Możesz teraz wybierać przycisk Zamknij, gdy pozycja jest określona jako Stos. Kliknięcie pola zamykania spowoduje ukrycie aktywnego celu.
 • Części kompozycji można przypinać.
 • Przy dodawaniu dodatkowych zestawów wyzwalaczy/celów domyślne zachowanie heurystyki zostało poprawione, dzięki czemu łatwiej jest zobaczyć nowo dodane elementy.

Ulepszenia widżetu pokazu slajdów

 • Wybranie opcji Miniatury Free Form w interfejsie On-object umożliwia swobodne rozmieszczenie miniatur. Uwaga: chociaż miniatury mogą być swobodnie umieszczane w przestrzeni roboczej, zmiana rozmiaru jednej miniatury nie powoduje zmiany rozmiaru pozostałych. Więcej informacji można znaleźć w artykule Konfiguracja miniatur Free Form w widżetach pokazu slajdów w module Pomoc.
 • Widżety pokazu slajdów zawierają przykładowe obrazy ułatwiające zrozumienie ich struktury. Teraz dodanie obrazu do pokazu slajdów po raz pierwszy powoduje automatyczne usunięcie oryginałów wszystkich obrazów, które miały służyć jedynie ustaleniu końcowej pozycji.
 • Części pokazu slajdów można teraz przypinać.

Panele obrócone

 • Zarówno widżet panelu z kartami, jak i widżet harmonijki obsługują swobodne obracanie.

Spójność interlinii w różnych przeglądarkach

 • Dodaliśmy nową właściwość witryny „Zaokrąglij interlinię do liczby całkowitej”. Gdy funkcja ta jest włączona a interlinia jest określona jako procent rozmiaru czcionki (np. 120% z 14 pikseli), obliczona wartość (np. 16,8 piksela) będzie teraz zaokrąglana do liczby całkowitej (np. 17 pikseli). Po zaokrągleniu interlinia jest bardziej spójna w różnych przeglądarkach.
 • Funkcja ta jest wyłączona dla istniejących witryn i włączona dla nowych witryn. Można ja znaleźć, wybierając polecenie Plik > Właściwości witryny > Zawartość.

Obsługa obrazów

 • Nowa opcja w tym wydaniu, „Konwertuj nieprzezroczyste PNG na JPEG”, określa, czy program Muse będzie automatycznie konwertować obrazy w formacie PNG bez przezroczystości na format JPEG. Obrazy JPEG są zwykle znacznie mniejsze niż PNG, co skraca czas wczytywania witryny w przeglądarce. JPEG to schemat kompresji, który niekiedy powoduje odrzucenie niewielkich ilości danych w celu osiągnięcia optymalnej wielkości pliku. Zwykle efektu tej kompresji nie da się zauważyć na obrazie. Jednak w przypadku niektórych obrazów kompresja JPEG może spowodować niewielkie zniekształcenia, które są nazywane artefaktami. Artefaktów można uniknąć poprzez wyłączenie tej opcji, jeśli oryginalny obraz nie jest obrazem JPEG. Opcję można znaleźć, wybierając polecenie Plik > Właściwości witryny > Zawartość.
 • Dzięki algorytmowi Bicubic Sharper bieżące wydanie programu Adobe Muse CC tworzy wyższej jakości obrazy, jeśli jest konieczne ponowne próbkowanie ze względu na zmianę rozmiaru obrazu na mniejszy. Poprzednie wersje programu Adobe Muse CC korzystały z bardziej ogólnego algorytmu Bicubic.

Ulepszenia efektów przewijania

 • W tym wydaniu rozszerzyliśmy zestaw funkcji efektów przewijania. W panelu Efekty przewijania można znaleźć następujące ulepszenia funkcji:
  • Krycie – unikalne krycie przed i po położeniu kluczowym, w tym interwały przejścia do/z tych wartości krycia i krycie w położeniu kluczowym
  • Pokaz slajdów – można stosować wobec pokazów slajdów Muse, w tym do nowego widżetu Pełny ekran. Określ pozycję rozpoczęcia odtwarzania lub wybierz przełączanie slajdów co określoną liczbę przewiniętych pikseli
  • Edge Animate – kontrola odtwarzania umieszczonego pliku animacji lub powiązanie jego głównej linii czasu z przewijaniem strony i określenie stosunku pomiędzy odległością przewijania a liczbą odtworzonych ramek. Opcja ta ma wpływ tylko na obiekty umieszczone na głównej linii czasu w Edge Animate.

Ulepszenia przekierowania do wersji na telefon

 • W oknie dialogowym Właściwości witryny dodaliśmy opcję włączenia/wyłączenia przekierowania dla układów przeznaczonych dla telefonów. Funkcja ta jest użyteczna w przypadku układu, który nie jest gotowy i do którego nie powinno jeszcze następować przekierowanie (praca w toku). Uwaga: układ zostanie wyeksportowany pomimo wyłączonej opcji przekierowania, ale przeglądarki mobilne nie będą przekierowywały do stron mobilnych, a wyeksportowane pliki nie będą uwzględnione w pliku sitemap.xml do momentu włączenia tej opcji w oknie dialogowym Właściwości witryny.

Ulepszenia modułu sprawdzania pisowni

 • Słowniki użytkownika (słowa dodane przez użytkownika) są teraz zorganizowane według języka. Możesz dodawać słowa do globalnego słownika użytkownika lub do słownika użytkownika dla określonego języka.
 • Możesz też usuwać poprzednio dodane słowa.
 • Można to robić, korzystając z menu kontekstowego zaznaczania tekstu lub okna dialogowego Słownik użytkownika, które jest dostępne po wybraniu polecenia Edycja > Pisownia > Słownik użytkownika.

Zawartość modułu Pomocy dostępnego w programie

 • W celu ułatwienia dostępu do zasobów Pomocy dotyczących określonych funkcji umieściliśmy w aplikacji Adobe Muse bezpośrednie łącza do tematów pomocy. Aby uzyskać pomoc, poszukaj ikony Pomoc w różnych panelach, opcjach widżetów i oknach rozwijanych.

Dodatkowe języki interfejsu użytkownika 

 • Dodaliśmy nowe wersje językowe: rosyjską, fińską, portugalską, czeską i polską. Języki te są teraz dostępne w menu rozwijanym Język w oknie Preferencje Adobe Muse > Ogólne.

13 sierpnia 2013 r.

6.0.751

Efekty przewijania (przewijanie równoległe)

 • Wszystkie istniejące efekty przewijania tła i pozycji działają teraz podczas przeglądania na urządzeniach z systemem iOS. Koniecznie opublikuj ponownie projekt Muse, aby korzystać z ulepszeń dotyczących generowania kodu.
 • Efekty przewijania zostały przeniesione z okna rozwijanego Efekty do samodzielnego panelu. Aby go otworzyć, wybierz polecenie Okno > Efekty przewijania.
 • Wobec elementów ustawionych na 100% szerokości przeglądarki można stosować ruch przewijania.

Ulepszenia stanu aktywnego dla obiektów z hiperłączem

 • Łącza zakotwiczeń mogą teraz wyświetlać stan aktywny obiektu w oparciu o pozycję przewijania. Elementy połączone z zakotwiczeniem będą wyświetlane w stanie aktywnym, gdy część strony powiązana z zakotwiczeniem będzie widoczna.
 • Ustawienie to jest domyślnie wyłączone dla istniejących witryn i włączone dla nowych witryn. Jeśli chcesz skorzystać z tej nowej funkcji na jednej z istniejących witryn, przejdź do Właściwości witryny, a następnie karty Zawartość i zaznacz opcję „Włącz stan aktywny dla łączy do zakotwiczeń”.

Inne

 • Rozwiązano problem, który powodował awarię aplikacji podczas osadzania kodu HTML klipu z YouTube.
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający działanie formularzy, gdy którakolwiek z nazw etykiet zawierała znak pojedynczego cudzysłowu.

 

17 czerwca 2013 r.

5.0.704

Dodatkowe języki interfejsu użytkownika

 • Dodaliśmy nowe wersje językowe: duńską, norweską, chińską (tradycyjną), koreańską i turecką. Języki te są teraz dostępne w menu rozwijanym Język w oknie Preferencje Adobe Muse > Ogólne.

Formularze kontaktowe dla większości platform hostingowych

 • Formularze Muse działają teraz po przesłaniu do większości dostawców usługi hostingu. Jeśli używasz wbudowanej funkcji FTP, aplikacja Muse podejmie próbę zweryfikowania funkcjonalności formularzy u twojego dostawcy hostingu podczas transferu FTP.
 • Jeśli formularze Muse nie działają u twojego dostawcy hostingu, zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami.
 • Zwróć uwagę, że funkcja CAPTCHA jest obsługiwana tylko po opublikowaniu witryny w serwisie Business Catalyst. W przypadku witryn niehostowanych w serwisie BC program Muse podejmie próbę ograniczenia liczby formularzy wysyłanych przez jedną osobę odwiedzającą (adres IP) w celu ograniczenia ilości spamu.

Edycja w przeglądarce

 • Program Muse umożliwia edytowanie obrazów i tekstu (przez właściciela) na opublikowanej wersji witryny za pośrednictwem interfejsu administratora Business Catalyst.
 • Właściciele witryn nie muszą instalować programu Muse (edycja odbywa się w przeglądarce po przyznaniu odpowiednich uprawnień przez projektanta Muse).
 • Zmiany dokonane w ramach edycji w przeglądarce można scalić z plikiem programu Muse.
 • Więcej informacji na temat tej funkcji można znaleźć w sekcji In-Browser Editing.

Warstwy

 • W programie Muse dostępny jest panel Warstwy podobny do panelu o tej samej nazwie w programie InDesign. Paleta Warstwy przedstawia wyeksportowany porządek Z elementów na stronie, w którym element znajdujący się najbliżej wierzchu jest umieszczony na górze.
 • Panel Warstwy zastępuje funkcję pierwszy plan/tło strony wzorcowej stanowiącą część wydania Muse Q1.
 • Dokument ma domyślnie jedną warstwę, ale można dodawać lub usuwać warstwy, korzystając z przycisków Dodaj/Usuń na dole panelu Warstwy.
 • Aby usunąć element, należy zaznaczyć rząd/rzędy w palecie i kliknąć ikonę kosza (lub przeciągnąć rząd na nią).
 • Aby powielić element, należy przeciągnąć rząd/rzędy na przycisk Nowe lub przeciągnąć je z wciśniętym klawiszem Option/Alt do wybranej nowej lokalizacji.
 • Aby zmienić nazwę warstwy lub zakotwiczenia, kliknij dwukrotnie etykietę w panelu Warstwy, aby otworzyć okno dialogowe zmiany nazwy, lub kliknij i przytrzymaj, aby zmienić nazwę bezpośrednio w panelu.
 • Aby przejrzeć hierarchę elementów strony i widżetów, rozwiń dany rząd palety.
 • Aby zaznaczyć element na stronie, kliknij małą „kropkę” po jego prawej stronie.
 • Kliknięcie przycisku Ustal położenie obiektu (obok kosza na dole panelu) spowoduje podświetlenie elementu zaznaczonego w widoku Projektowanie w panelu Warstwy.

Metadane

 • Metadane można teraz przypisywać do stron wzorcowych. Są one następnie przekazywane do pozostałych stron (i stron wzorcowych), wobec których została zastosowana ta sama strona wzorcowa.
 • Strony wzorcowe mogą teraz określać przedrostek lub przyrostek (lub obie opcje) tytułu strony wynikowej.
 • W przypadku zwykłych stron pola w oknie dialogowym Metadane są większe, co umożliwia podgląd większej liczby słów kluczowych/opisów/tekstu nagłówka.
 • Aby zapewnić więcej miejsca, niektóre z tych pól przesunięto do nowej karty Opcje w oknie dialogowym.

Przewijanie równoległe

 • Efekty przewijania są teraz dostępne dla indywidualnych elementów oraz wypełnień elementów, strony oraz tła przeglądarki obrazami ustawionymi sąsiadująco.
 • Efekty przewijania można określać dla indywidualnych elementów poprzez nową zakładkę „Ruch” w panelu Efekty. Panel ten zapewnia ustawienia prędkości i kierunku przewijania i umożliwia określenie „położenia kluczowego” wskazującego pozycję przewijania w pionie w przeglądarce, w której pozycja w pionie/poziomie elementu będzie widoczna w widoku Projektowanie. Na podstawie określonych prędkości przewijania program Muse obliczy ruch elementu tak, aby po osiągnięciu położenia przycisku podczas przewijania element znalazł się dokładnie tam, gdzie został umieszczony w widoku Projektowanie.
 • Efekty przewijania programu Muse nie są dostępne dla obiektów o szerokości 100% przeglądarki, obiektów przypiętych, elementów w wierszu z tekstem, elementów w ramach grupy ani elementów w ramach widżetu.
 • Efekty przewijania dla obrazów z tłem sąsiadującym można określać w nowej zakładce Przewiń w panelu Wypełnienie oraz w panelu Wypełnienie przeglądarki. Aby włączyć tę funkcję, zaimportuj najpierw obraz tła, określ Dopasowanie jako Sąsiadująco, a następnie określ efekty przewijania w zakładce Przewiń.

Rozwijanie/zwijanie widoku Planowanie

 • W widoku Planowanie można zwijać i rozwijać strony podrzędne poprzez kliknięcie ikony rozwiń/zwiń znajdującą się poniżej strony nadrzędnej. Umożliwia to ukrycie niepotrzebnych stron i upraszcza widok Planowanie, ograniczając ilość przewijania.
 • Stan rozwinięcia/zwinięcia jest zapamiętywany w zapisanym dokumencie programu Muse, ale nie ma wpływu na końcowy wynik.

Tekst pionowy

 • Możesz teraz projektować witryny z tekstem pionowym, stosowanym zwykle we wschodnioazjatyckich systemach pisma. Linie tekstu prezentują zawartość od góry do dołu i od prawej do lewej.
 • Tekst pionowy może korzystać z tych samych ustawień typograficznych, które są dostępne dla tekstu poziomego.
 • Tekst pionowy jest publikowany w witrynie jako aktywny tekst z możliwością zaznaczania, wyszukiwania i dostępu.

Inne

 • Rozwiązano problem braku przewijania panelu Zasoby do pozycji elementu zaznaczonego w układzie.
 • Klawisze Page Up, Page Down, Home i End zostały dodane jako klawisze nawigacyjne. Działają one w widoku Planowanie, Projektowanie i Podgląd.
 • Program Muse ma nowy skrót klawiaturowy dla polecenia „Połącz z plikiem...”. Aby poznać skrót klawiaturowy dla swojego języka, przeczytaj podpowiedź elementu „Połącz z plikiem...” w menu rozwijanym Hiperłącza.

15 marca 2013 r.

4.1.8

 • Można teraz eksportować przypięty prostokąt z zaokrąglonymi narożnikami w stanie Najazd i blaskiem wewnętrznym.
 • Obrazy tła z symbolem „&” w nazwie i powiązane efekty będą teraz dostępne w widoku Podgląd i/lub Eksport.
 • Rozwiązano problem awarii, która występowała podczas eksportu pewnych witryn i powodowała wyświetlenie komunikatu „Nazwa domeny powinna mieć protokół”.
 • Rozwiązano problem, który powodował, że u niektórych użytkowników podczas eksportu lub publikowania występowała awaria programu.
 • Rozwiązano problem, który powodował, że u niektórych użytkowników podczas uruchamiania programu występowała awaria.
 • Rozwiązano problem z eksportem, który powodował, że niektóre harmonijki nakładały się na elementy znajdujące się poniżej niezależnie od statusu opcji „Nałóż elementy poniżej”.
 • Cienie i blask zewnętrzny zastosowane w ramach stylu graficznego zostaną wyeksportowane, gdy styl nie ma obwiedni ani wypełnienia.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego element strony z kryciem obiektu na stronie wzorcowej miał złe krycie w przeglądarce IE9.
 • Rozwiązano problem z kolejnością rysowania stosu wielu nakładających się na siebie elementów strony, co przejawiało się znikaniem elementów lub niemożnością kliknięcia klikalnych elementów. 

26 lutego 2013 r.

4.0.557

Sprawdzanie pisowni

 • Program Muse został wyposażony w moduł sprawdzania pisowni, który można włączać i wyłączać, wybierając polecenie Edycja > Pisownia.
 • Aby wyświetlić sugestie dotyczące korekty słów z błędami (oznaczonych czerwonym podkreśleniem), wybierz narzędzie Tekst i kliknij wybrane słowo(-a) prawym przyciskiem myszy.
 • Aby dodać słowo do słownika sprawdzania pisowni, kliknij prawym przyciskiem myszy słowo i wybierz w menu kontekstowym opcję „Dodaj... do słownika”.
 • Aby zmienić język modułu sprawdzania pisowni, wybierz polecenie Plik > Właściwości witryny, a następnie kliknij kartę Tekst i wybierz odpowiedni język w rozwijanym menu Język. Aby zmienić język dla pojedynczej ramki tekstowej, kliknij ramkę prawym przyciskiem myszy i wybierz Język z menu podręcznego.

Ulepszenia widżetów

 • Wysuwany panel Opcje widżetów otwiera się teraz automatycznie po umieszczeniu widżetu w przestrzeni roboczej, co zapewnia intuicyjną konfigurację widżetów.
 • Widżety pokazu slajdów i kompozycji zapewniają opcję włączenia i wyłączenia obsługi przesuwania palcem (dotyku) i możliwość sterowania prędkością przejścia (dodatkowo wobec czasu przeznaczonego na każdy slajd) w odstępach co 0,1 sekundy.
 • Widżet panelu harmonijka obsługuje teraz funkcję „Zamknij wszystko” w widoku Projektowanie. Wybrany panel widoku Projektowanie będzie teraz wybrany/aktywny podczas podglądu, eksportu i publikowania witryny w Business Catalyst.
 • Wybrana karta w widoku Projektowanie dla panelu z kartami będzie teraz wybrana/aktywna podczas przeglądania, eksportu i publikowania witryny w Business Catalyst.
 • Podczas otwierania starszych dokumentów program Muse rozwinie pierwszy panel harmonijki lub zwinie harmonijkę w widoku Projektowanie zależnie od wybranej opcji. W przypadku widżetu panelu z kartami będzie aktywna/widoczna pierwsza zakładka w panelu z kartami.
 • Opcja „zamknij wszystko na początku” w panelu harmonijka została zastąpiona nowym zachowaniem, które umożliwia zwinięcie harmonijki w widoku Projektowanie.
 • Panel harmonijka zapewnia teraz opcję „Nałóż elementy poniżej”. Po wybraniu tej opcji zawartość poniżej panelu harmonijka nie będzie się przesuwać w dół strony podczas rozwijania/zwijania panelu harmonijka.
 • W przypadku przełączenia harmonijki do jej pierwszego panelu lub jej zwinięcia na początku, do nowego panelu Ostrzeżenia zostanie dodany odnośnik do danej harmonijki. Dzieje się tak, ponieważ zmiana ta może w pewnym stopniu wpłynąć na projekt witryny. Zachęcamy do przyjrzenia się zachowaniu projektu/stron w przeglądarce, a następnie usunięcia ostrzeżeń z panelu Ostrzeżenia. Przed każdym eksportem/publikowaniem program Muse przypomni o nierozwiązanych (nieusuniętych) ostrzeżeniach.
 • Możesz zmienić kolejność Z (korzystając z Przesuń na wierzch/Przesuń do przodu/Przesuń do tyłu/Przesuń na spód) wyzwalaczy i celów w widżetach kompozycji bez przerywania powiązania między wyzwalaczami i celami. Podobnie możesz zmienić kolejność Z miniatury pokazu slajdów lub obrazów głównych bez przerywania powiązania między nimi. Zwróć uwagę, że zmiana kolejności Z spowoduje zmianę kolejności slajdów/paneli wykorzystanych przez funkcję dalej/wstecz oraz automatyczne odtwarzanie.

Ulepszenia stron wzorcowych

 • Hierarchiczne strony wzorcowe – film poglądowy
 • Elementy stron wzorcowych można teraz umieścić przed zawartością na stronach, wobec których zastosowano stronę wzorcową. Aby zmienić kolejność zawartości strony, zaznacz elementy na stronie wzorcowej, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz w menu kontekstowym polecenie Przesuń na pierwszy plan strony wzorcowej lub Przesuń do tła strony wzorcowej. Możesz też zaznaczyć elementy na stronie wzorcowej, a następnie wybrać polecenie Obiekt > Przesuń do tła lub Przesuń na pierwszy plan. Wszystkie elementy strony wzorcowej z ustawieniem Przesuń na pierwszy plan strony wzorcowej będą wyświetlane ponad wszystkimi elementami strony.
 • Strony wzorcowe można teraz stosować wobec innych stron wzorcowych. Wszystkie obiegi pracy dotyczące stosowania strony wzorcowej wobec strony witryny są teraz dostępne także przy stosowaniu strony wzorcowej wobec innych stron wzorcowych.
 • Aby zrozumieć pełny łańcuch stron wzorcowych zastosowanych wobec danej strony lub strony wzorcowej, umieść wskaźnik myszy nad nazwą strony w układzie planowania witryny — zostanie wyświetlona podpowiedź wskazująca łańcuch zastosowanych stron wzorcowych.

Publikowanie do podkatalogów Business Catalyst

 • Obieg pracy publikowania w programie Muse umożliwia teraz publikowanie do określonego podkatalogu na platformie hostingowej Business Catalyst. Funkcja ta była dostępna w przeszłości w ramach „Przesyłania do hosta FTP” i została rozszerzona o publikowanie na platformie Business Catalyst.
 • Aby opublikować podfolder, wybierz Publikowanie, rozwiń menu Opcje i podaj nazwę podfolderu.

Przekształcenia dwuwymiarowe

 • W układach tabletu i telefonu obrócone elementy są teraz opisywane w HTML jako nieobrócone, a następnie obrót jest stosowany jako osobna właściwość dwuwymiarowego obrotu CSS. Pozwala to uzyskać wyraźniejszy obraz i tekst oraz umożliwia zaznaczanie tekstu w przeglądarce. (Obrócone elementy w programie Muse 3 i wcześniejszych były eksportowane jako obrazy. W związku z tym im większe zbliżenie podczas oglądania w przeglądarce, tym bardziej rozpikselowany będzie się wydawał obrócony element).
 • Funkcja ta została zastosowana w układzie tabletu i telefonu, a prace nad nią w wersji na komputer trwają (program Internet Explorer w wersjach 7 i 8 nie obsługuje prawidłowo tej właściwości obrotu CSS, w związku z czym inżynierowie Muse pracują nad implementacją JavaScript dla tych przeglądarek. Do czasu wprowadzenia tej funkcji na komputerach dla obróconych obiektów będą dalej generowane bitmapy).

Inne

 • Podgląd na tabletach i telefonach można teraz przełączać między orientacją pionową i poziomą.
 • Podczas usuwania elementu strony program Muse zaznacza teraz element nadrzędny, jeśli taki istnieje.
 • Okno dialogowe Właściwości strony zapewnia teraz opcję pokazywania pasków przewijania w przeglądarce.
 • Naciśnięcie klawisza Escape powoduje wyjście z trybu Podglądu i powrót do ostatniej strony w widoku Projektowanie.
 • Panel Wyrównaj/Rozmieść umożliwia rozmieszczanie obiektów poziomo lub pionowo z określonymi liczbowo odstępami.
 • Funkcja Prześlij do hosta FTP ma teraz ustawienie umożliwiające określenie, czy program Muse ma przechowywać dane konta FTP.
 • Ulepszenie wydajności otwierania strony w widoku Projektowanie.
 • Ulepszenia wydajności funkcji Zaznacz wszystko, przeciągania uchwytu zaznaczania i sprawdzania przecięcia uchwytu zaznaczania z kursorem dla zaznaczenia zawierającego kilkaset elementów.

8 stycznia 2013 r.

3.2.2

 • Rozwiązano problem awarii występującej podczas otwierania pliku Adobe Muse z ramką tekstową, w której znajduje się plik .swf w wierszu.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego dodawanie efektów do obiektu z różnym kryciem wypełnienia w poszczególnych stanach powodowało, że krycie obiektu było takie samo we wszystkich tych stanach.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego dodanie układu alternatywnego (np. komputer stacjonarny, tablet i telefon) powodowało zduplikowanie załadowanego zasobu (np. pliku PDF).

19 grudnia 2012 r.

Kompilacja 3.1.8

 • Rozwiązano problem awarii występującej podczas eksportowania HTML z określonymi atrybutami zastosowanymi wobec części widżetu.

19 grudnia 2012 r.

Kompilacja 3.1.7

 • Rozwiązano problem awarii występującej podczas eksportu dokumentu zawierającego styl graficzny z brakującym kolorem krawędzi.
 • Rozwiązano problem awarii występującej w Podglądzie podczas nawigacji w dokumencie zawierającym strony zarówno w układzie Komputer, jak i Tablet.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że elementy menu z blaskiem wewnętrznym lub fazą w stanie aktywnym czasami powodowały rysowanie etykiet wyrównanych do góry pozycji menu zamiast do środka.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że elementy stopki strony wzorcowej z zastosowanymi efektami był rysowane w obszarze zawartości strony zamiast w obszarze stopki po otwarciu strony w przeglądarce.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że elementy przypięte po prawej nie były rysowane z wyrównaniem do prawej krawędzi przeglądarki po eksporcie.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że zdarzenia myszy były ignorowane dla przycisków, łączy i pozycji menu umieszczonych w obszarach zajętych przez ukryte podmenu.
 • Rozwiązano problem awarii występującej podczas uruchamiania, która dotyczyła niektórych użytkowników systemu MacOS X 10.8 z nietypowymi ustawieniami DNS.
 • Dodano okno komunikatu o błędzie ostrzegającego użytkowników przy próbie wyeksportowania witryny zawierającej stronę z nieprawidłową nazwą pliku.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że układ nie był wyświetlany prawidłowo, jeśli strona zawierała zarówno przypięte jak i nieprzypięte elementy (nieprzypięte elementy znikały lub znajdowały się w niewłaściwych położeniach).

11 grudnia 2012 r.

Kompilacja 3.0.645

Komputer, tablet, telefon

 • Plan witryny – możesz teraz dodawać alternatywne plany witryny dla układów Komputer, Tablet i Telefon. Oznacza to, że możesz tworzyć wyjątkowe plany witryn i unikatowe strony dla osób oglądających witrynę na komputerze, tablecie i smartfonie.
 • Dodaj opcje układu – podczas dodawania alternatywnych układów dla wersji witryny na komputer, tablet i telefon możesz skopiować plan witryny oraz tła strony wzorcowej/zwykłej.
 • Przekierowania – automatyczne przekierowania do układów odpowiednich dla danego urządzenia. Podczas przeglądania witryny Adobe Muse na smartfonie lub tablecie kod wygenerowany przez program Adobe Muse będzie automatycznie wczytywał odpowiedni układ dla danego urządzenia.
 • Obsługa przesuwania palcem w ramach widżetów – przejścia poziome, pionowe i tonowanie obsługują gest przesuwania palcem. Wystarczy opublikować witrynę Adobe Muse, a dowolny widżet z przejściem pionowym, poziomym lub tonowaniem będzie obsługiwać przesuwanie palcem na urządzeniach dotykowych.
 • Obsługa dotyku w ramach widżetów menu – wybór menu i podmenu obsługuje dotyk.
 • Podgląd w urządzeniu – korzystaj z podglądu układów tabletu dla różnych rozmiarów tabletów i podglądu układów dla telefonów dla różnych rozmiarów telefonów. Podgląd będzie odzwierciedlał rozmiary urządzenia wybranego w rozwijanym menu Rozmiar podglądu, ale nie będzie symulował funkcji specyficznych dla danego urządzenia, ani niuansów przeglądarki w danym urządzeniu.
 • Skalowanie Viewport – witryny utworzone w programie Muse korzystają z metadanych okna roboczego (viewport) w celu zapewnienia, że witryna „wypełnia” szerokość bieżącego ekranu tabletu lub smartfonu zarówno w orientacji poziomej, jak i pionowej.

Skróty klawiaturowe

 • Przeskakiwanie między planami strony– Przeskakiwanie między planem strony: Pulpit (Ctrl/Cmd+7), Tablet (Ctrl/Cmd+8) i telefon (Ctrl/Cmd+9).
 • Przejdź do strony – użyj skrótu Ctrl/Cmd+J, aby wywołać okno dialogowe Przejdź do strony, dzięki któremu możesz szybko przejść do strony, strony wzorcowej lub planu witryny poprzez wpisanie dowolnego fragmentu nazwy strony.

Formularze

 • CAPTCHA – widżet formularza uwzględnia teraz także opcję pola CAPTCHA zapobiegającego automatycznemu wysyłaniu formularza (spamu). Wszystkie widżety formularzy oraz opcja CAPTCHA wymagają wsparcia po stronie serwera, a co za tym idzie hostingu na platformie Adobe Business Catalyst.

Łącza

 • Szukaj/Filtruj – menu rozwijane hiperłączy (zgodne z menu rozwijanym czcionek) umożliwia teraz wyszukiwanie i częściowe filtrowanie
 • Organizacja łączy – menu rozwijane Hiperłącza zostało zmienione i porządkuje strony wg typu układu (komputer, tablet i telefon).

Stopka

 • Opcja stopki zawsze u dołu strony – opcję tę można znaleźć we właściwościach witryny/strony. Po zaznaczeniu tej opcji stopka będzie przypięta do dołu okna przeglądarki, o ile strona nie jest wyższa (dłuższa) niż okno przeglądarki. Zachowanie stopki w programie Muse 2.x (i wcześniejszych wersjach) odpowiada wyłączonej stopce zawsze u dołu strony, przy czym elementy stopki pozostają bezpośrednio pod zawartością strony, a w przypadku krótkiej strony pod stopką w oknie przeglądarki może się pojawić przerwa. Stopka zawsze u doły strony jest domyślnie włączona dla nowych witryn i wyłączona we wszystkich witrynach przekształconych z wcześniejszych wersji Muse.

24 października 2012 r.

Kompilacja 2.3.50

 • Wprowadza możliwość dołączenia do programu „private beta” dla przyszłych wydań aplikacji Adobe Muse. Program private beta jest otwarty dla subskrybentów Adobe Muse i Adobe Creative Cloud (wymagane jest zaakceptowanie umowy o zachowaniu poufności).
 • Dodano obejście błędu przewijania zakotwiczenia w przeglądarce Safari w wersji mobilnej oraz Safari 6 dla komputerów stacjonarnych. Gdy przeglądarka nie pozwala na animację przewijania, przeskoczy bezpośrednio do pozycji zakotwiczenia bez animowanego przewijania.
 • Rozwiązano problem awarii występującej po dodaniu linii pomocniczej miarki do strony i natychmiastowym zamknięciu widoku Projektowanie.
 • Rozwiązano problem awarii występującej przy usuwaniu wielu stron bezpośrednio po wykonaniu polecenia Zapisz jako.
 • Rozwiązano problem awarii występującej po wybraniu polecenia „Przejdź do łącza” z menu kontekstowego obrazu w panelu Zasoby, jeśli obraz znajdował się w ukrytej części widżetu.
 • Rozwiązano problem awarii występującej podczas korzystania z podglądu strony wzorcowej zawierającej obraz z zastosowanym hiperłączem.

26 września 2012 r.

Kompilacja 2.2.6

 • Aktualizacja Muse 2.2 została wyposażona w nowe certyfikaty podpisywania kodu w odpowiedzi na komunikat firmy Adobe o wycofaniu certyfikatu podpisywania kodu dla niektórych aplikacji. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

4 września 2012 r.

Kompilacja 2.1.974

Przesyłanie FTP

 • Nowa funkcja „Prześlij do hosta FTP” powodowała błędy, jeśli docelowa witryna nie została odnaleziona w katalogu głównym dostawcy usługi hostingu, a pełna ścieżka przesyłania nie została podana. Przesyłanie FTP działa teraz poprawnie bez konieczności podawania pełnej ścieżki.
 • Rozwiązano problem wywołujący komunikaty o błędzie, jeśli docelowy katalog miał ukośnik zamykający „/”.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego przesyłanie na FTP mogło się nie udać, jeśli serwery był oparte na systemie Mac lub Linux.

Tekst

 • Rozwiązano problem powodujący awarię wkrótce po uruchomieniu, który dotyczył niektórych użytkowników systemu Windows XP.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego mogła wystąpić awaria przy korzystaniu z metody wprowadzania tekstu dla języka rosyjskiego (lub innych języków) na komputerze Mac.

Widżety

 • Rozwiązano problem, w wyniku którego efekt zewnętrznego blasku był stosowany niewłaściwie wobec obrazu głównego w pokazie slajdów, jeśli obraz był mniejszy niż ramka obrazu głównego.
 • Rozwiązano problem, który mógł powodować błędy menu w wyniku cofnięcia i/lub ponownego wykonania operacji obejmujących dodawanie lub usuwanie stron. Nieprawidłowości te powodowały błędy/awarie podczas próby zmiany organizacji strony w widoku Planowanie.
 • Kliknięcie przycisku dalej/wstecz lub miniatury w pokazie slajdów lub kompozycji w przeglądarce powoduje teraz zatrzymanie automatycznego odtwarzania.
 • Widżet harmonijki ustawiony na eksportowanie ze wszystkimi panelami początkowo zamkniętymi niepoprawnie rysował jedną z kart harmonijki w stanie aktywnym.
 • Rozwiązano problem obsługi atrybutów tekstowych we wszystkich stanach, który mógł uniemożliwić prawidłowe określenie atrybutów tekstowych dla stanów.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego miniatury pokazu slajdów i kompozycji nie działały w podglądzie i przeglądarce, jeśli określona kombinacja atrybutów została ustawiona we wszystkich stanach.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego przycisk wysyłania w formularzach był niepoprawnie rysowany podczas podglądu/eksportu, jeśli została zastosowana czcionka systemowa.

Inne

 • Okno dialogowe Publikacja gotowa zawsze odsyłało do „Twoja witryna tymczasowa...” niezależnie od tego, czy witryna była tymczasowa czy płatna. Tekst został poprawiony.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego atrybuty były niepoprawnie eksportowane w przypadku, gdy rasteryzowane obrazy były współdzielone przez wiele obiektów.
 • Rozwiązano problem umożliwiający umieszczanie pliku .oam Adobe Edge zawierającego w nazwie znaki inne niż ASCII lub utworzonego, gdy program Edge działał w systemie operacyjnym z językiem innym niż angielski (np. Mac OSX w języku francuskim). Funkcja ta został zmieniona tak, aby korzystała z innej biblioteki, która nie posiada tego ograniczenia.
 • Rozwiązano problem powodujący, że niekiedy ciąg „http://” był niepoprawnie dodawany do łączy wprowadzanych w panelu Hiperłącza (np. mailto:foo@bar.org, tel: 2065551212 itp.).
 • Poprawiono format daty wykorzystywany w generowanym pliku sitemap.xml.

20 sierpnia 2012 r.

Kompilacja 2.0.945

Paleta Wyrównanie

 • Dodaliśmy nową paletę Wyrównanie dostępną w menu Okno lub poprzez kliknięcie nowego przycisku „Wyrównaj” na panelu sterowania.
 • Za pomocą funkcji Wyrównaj możesz wyrównać lub rozmieścić zaznaczone obiekty względem siebie lub względem obszaru zawartości strony (czyli obszaru od dołu nagłówka do góry stopki).

Przesyłanie zasobów

 • Możesz teraz wstawić łącze do dowolnego zewnętrznego pliku (tzn. PDF, pliku .zip, .dmg lub .exe) w celu umożliwienia jego pobrania.
 • Razem z pozostałą częścią strony Adobe Muse, do nowego folderu Zasoby załadowane zostaną wszystkie połączone/wyeksportowane zasoby.

Ulepszenia generowania kodu

 • Ulepszyliśmy generowanie kodu HTML w programie Adobe Muse w wielu obszarach. Cienie, blaski i gradienty wykorzystują obecnie CSS zamiast tworzyć dodatkowe obrazy.
 • Wyeliminowaliśmy wiele przypadków tworzenia zbędnych węzłów HTML. Zmieniliśmy też platformę JavaScript naszych widżetów ze Spry na mniejszą, szybszą WebPro.
 • Zmiany te powodują, że proces eksportu jest szybszy, a program Adobe Muse generuje teraz mniej obrazów i mniejsze pliki HTML.
 • Cienie i zewnętrzne blaski są przedstawiane za pomocą właściwości CSS box-shadow zamiast rasteryzacji.
 • Naprawiono nazewnictwo obrazów eksportowanych przez program Adobe Muse, które były ponownie próbkowane lub kadrowane przed eksportem.
 • Obrazy tła, które zostały ustawione na „Skaluj, aby zmieścić” lub „Skaluj, aby wypełnić”, są teraz eksportowane z właściwością CSS background-size odpowiednio „contain” lub „cover”.
 • Przeglądarki wyświetlają ostrzeżenie przy pobieraniu strony łączącej zawartość HTTP i HTTPS, co może mieć miejsce przy pobieraniu zawartości z sieci CDN, takiej jak CloudFront firmy Amazon. Aby uniknąć tych ostrzeżeń, program Adobe Muse korzysta częściowo z JavaScript, aby uniknąć korzystania z adresów URL sieci CDN z HTTPS, i używa zamiast nich lokalnej wersji zawartości.

Formularze

 • Dodaliśmy nowy widżet Formularz do biblioteki widżetów.
 • Możesz łatwo skonfigurować formularz tak, aby wysyłał przesłane formularze na wiele adresów e-mail i opcjonalnie przekierowywał użytkowników do innej strony po wysłaniu formularza.
 • Możesz też dodawać i usuwać pola i stylizować formularz tak samo, jak inne elementy programu Adobe Muse. Możesz niezależnie stylizować różne stany i pola formularza tak, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia użytkownika z szeregiem wizualnych wskazówek w przypadku błędnych stanów, pustych stanów itp.
 • Z racji tego, że przetwarzanie formularzy wymaga wsparcia po stronie serwera, formularze Adobe Muse są skonfigurowane tak, aby działałby po opublikowaniu na platformie Adobe Business Catalyst. Jeśli wprowadzisz zmiany w formularzu i ponownie go opublikujesz, program Adobe Muse dokona odpowiednich zmian w formularzach Adobe Business Catalyst.
 • Program Adobe Muse zapewni bezpieczeństwo danych przy przeprojektowywaniu formularzy Adobe Business Catalyst
  • Jeśli pole bez dostarczonych danych zostanie usunięte, zniknie ono także z bazy danych.
  • Jeśli pole, które dostarczyło danych, zostanie usunięte, pozostanie ono w bazie danych, ale można je usunąć w razie potrzeby przez konsolę Adobe Business Catalyst.

Ulepszenia czcionek

 • Interfejs czcionek zawiera podgląd czcionek w formie próbek tekstu renderowanego przy pomocy odpowiedniej czcionki/grubości/stylu.
 • Podmenu dla różnego typu czcionek (internetowych, bezpiecznych czcionek internetowych i systemowych) zostało zastąpione pojedynczą listą z sekcjami i skrótami do nich.
 • Czcionki internetowe i systemowe są pogrupowane wg rodziny czcionek. Poszczególne grubości i style (np. pogrubiona, kursywa, pogrubiona kursywa itd.) rodzin czcionek o wielu krojach są wyświetlane w podmenu.
 • Interfejs czcionek wyświetla automatycznie wygenerowaną listę ostatnio używanych czcionek. Liczbę ostatnio używanych czcionek do wyświetlenia można skonfigurować, a listę wyczyścić.
 • Listę czcionek można filtrować według rodziny czcionek (np. Myriad Pro), grubości lub stylu (np. pogrubiona kursywa), ich kombinacji (np. Myriad Pro pogrubienie kursywa), w tym części nazw w dowolnym porządku (np. It Bold Myr Pro).
 • Program Adobe Muse korzysta teraz z niezależnych od systemu operacyjnego odnośników do czcionek, w związku z czym dokumenty Adobe Muse można wymieniać między systemami Macintosh i Windows bez błędów w odczytywaniu odnośników do czcionki.
 • Program Adobe Muse wyświetla zlokalizowane nazwy czcionek (jeśli są dostępne) w oparciu o wersję językową aplikacji, a nie wersję językową systemu. Dokumenty programu Adobe Muse można wymieniać między wersjami językowymi aplikacji bez błędów w odczytywaniu odnośników do czcionek.

Przesyłanie FTP

 • Adobe Muse umożliwia przesyłanie danych za pośrednictwem protokołu FTP do wybranego hosta poprzez wybranie polecenia Plik > Przesyłanie do hosta FTP.
 • Okno dialogowe przesyłania FTP programu Adobe Muse umożliwia wskazanie hosta, podkatalogu i danych logowania.

Integracja z Adobe Edge

 • Jeśli publikujesz plik .oam z Adobe Edge, możesz go umieścić w programie Adobe Muse. Wszystkie wymagane obrazy, zawartość CSS i JavaScript zostaną przesłane w chwili publikacji lub eksportu.
 • Podobnie jak w przypadku innej umieszczonej zawartości wszelkie zmiany wprowadzone w pliku źródłowym Adobe Edge i ponownie zapisane w formacie OAM zostaną wykryte w programie Adobe Muse i będzie można zaktualizować zawartość za pomocą palety Zasoby.

Obsługa języków

 • Dodaliśmy wersje językowe: japońską i włoską.
 • Konkretne funkcje dla języka japońskiego obejmują dodanie japońskich bezpiecznych czcionek internetowych oraz wprowadzenie obsługi japońskiego IME, w tym wprowadzania tekstu i tekstu dwubajtowego.

Linie pomocnicze miarki

 • Program Adobe Muse umożliwia przeciąganie linii pomocniczych z miarki poziomej lub pionowej na stronę.
 • Elementy strony są przyciągane do linii pomocniczych podczas przesuwania, ale linie pomocnicze nie są eksportowane.
 • Program Adobe Muse obsługuje wybór wielu linii pomocniczych na stronie.

Plik Sitemap.xml

 • Adobe Muse tworzy teraz plik sitemap.xml usprawniający pozycjonowanie, jeśli witryna jest hostowana w miejscu innym niż platforma Adobe Business Catalyst. Możesz wykluczyć stronę z pliku sitemap.xml (jeśli nie chcesz, aby wyszukiwarki ją indeksowały) poprzez określenie opcji w oknie dialogowym Właściwości strony.

Ulepszenia wypełnienia przeglądarki

 • Możesz teraz ustawiać gradient wypełnienia przeglądarki. (Uwaga: opcje Krycie, Punkt skupienia i Rozmiar są niedostępne ze względu na zgodność między przeglądarkami oraz standardy obsługi)
 • Dodatkowo możesz teraz ustawić obraz tła przeglądarki jako dopasowanie lub wypełnienie.

Ulepszenia panelu sterowania

 • Panel sterowania programu Adobe Muse zapewnia zwijane zestawy ustawień (podobnie jak w programie Illustrator). W miarę poszerzania okna aplikacji Adobe Muse pojawia się więcej ustawień.
 • Do panelu sterowania zostały dodane dodatkowe elementy – Stany, Przekształcenie i Wyrównanie. Ustawienia tekstu są teraz dostępne nie tylko podczas używania narzędzia Tekst, ale także po zaznaczeniu ramek tekstowych.

Przeciąganie stylów/próbek/kolorów

 • Aby zastosować styl akapitowy lub znakowy wobec tekstu, możesz go przeciągnąć i upuścić na ramkę tekstową.
 • Możesz także zastosować styl graficzny, przeciągając go na element strony lub stronę.
 • Aby zastosować wypełnienie tła, możesz przeciągnąć próbkę na element strony, stronę lub obszar strony w przeglądarce.
 • Aby zastosować wypełnienie tła, możesz także przeciągnąć kolor (przeciągając obszar podglądu koloru znajdujący się tuż nad polami edycji RGB) na element strony, stronę lub obszar strony w przeglądarce. Możesz także przeciągnąć kolor do palety Próbki, aby utworzyć jego próbkę.

Hiperłącza

 • Rozmiar elementu Hiperłącza można teraz zmienić, aby użytkownicy mogli widzieć cały adres URL. Zmieniliśmy etykietę opcji hiperłącza „Tytuł” na „Podpowiedź”, aby ułatwić użytkownikowi wprowadzenie informacji o miejscu docelowym hiperłącza.

Nowe efekty wizualne zaznaczania

 • Etykiety podpowiedzi pojawiają się teraz po umieszczeniu wskaźnika myszy nad elementami strony. Funkcję tę można wyłączyć za pomocą odpowiedniej właściwości.
 • Grupy i widżety są teraz wyróżnione przy pomocy prostokątów z przerywanymi liniami.
 • Gdy nie jest możliwa zmiana rozmiaru elementu strony w określonym kierunku, zamiast brakującego uchwytu jest wyświetlana ikona X.

Ulepszenia widżetów

 • Widżety pokazu slajdów i kompozycji są wyposażone w liczbowy element sterowania szybkością odtwarzania automatycznego, który zastąpił takie ustawienia, jak Wyłączone, Wolno, Średnio i Szybko.
 • Dodaliśmy tasowanie jako opcję widżetów pokazu slajdów i kompozycji, aby ich zawartość mogła być odtwarzana w losowej kolejności.
 • Zmiana widżetu menu z poziomego na pionowy lub odwrotnie dużo lepiej zachowuje teraz rozmiar i odstępy.
 • Zmiana stanu części widżetu w momencie projektowania powoduje teraz zmiany odpowiednich części stron równorzędnych na taki sam stan, co lepiej naśladuje zachowanie przeglądarki.
 • Uwzględniając opinie użytkowników, zmieniliśmy nazwy następujących opcji:
  • „Dopasuj do szerokości” i „Dopasuj do wysokości” na „Jednolite odstępy”
  • „Jednolita szerokość” i „Jednolita wysokość” na „Jednolity wymiar”

Inne ulepszenia

 • Shift + Return/Enter tworzy miękki koniec wiersza zamiast twardego.
 • Control/Ctrl + Tab aktywuje następną kartę.
 • Control/Ctrl + Shift + Tab aktywuje poprzednią kartę.
 • Option/Alt + kliknięcie karty strony powoduje zamknięcie wszystkich otwartych kart.
 • Option/Alt + kliknięcie karty witryny powoduje zamknięcie wszystkich otwartych witryn.
 • Przytrzymanie klawisza Shift podczas zmiany rozmiary obrazu umożliwia wykonanie tej operacji bez zachowania proporcji.
 • Pola edycji X, Y, W, H obsługują powielanie i transformację zaznaczenia, jeśli przytrzyma się klawisz Option/Alt podczas naciskania Return/Enter lub Tab.
 • Po wprowadzeniu wartości w polu edycji można nacisnąć Shift + Enter, aby zastosować wartość ORAZ zachować punkt skupienia w polu edycji.
 • Dodano funkcję Zaznacz jednakowe, która powoduje zaznaczenie na stronie obiektów tego samego typu, co obiekt aktualnie zaznaczony. Można jej użyć, korzystając z kombinacji Alt Control Shift A oraz menu kontekstowego i Edycja.
 • Dodano komentarz do wskaźnika obrotu zapewniający podgląd kąta obok kursora w trakcie obracania.
 • Zmieniono sposób wyświetlania wartości obrotu na zakres między -180 a 180 w celu zapewnienia zgodności z innymi aplikacjami Adobe. Wcześniej był to zakres od 0 do 360.
 • Okno dialogowe Publikuj ma teraz nowe łącze do listy FAQ, co ma pomóc użytkownikom w zrozumieniu konsekwencji publikowania.
 • Obiegi pracy przesyłania FTP i eksportu do HTML mają teraz pole „Nazwa domeny”. Jest ono wykorzystywane podczas tworzenia pliku Sitemap.xml i umożliwia włączenie czcionek internetowych Typekit.
 • Wyświetlanie elementów o 100% szerokości jest dostępne dla urządzeń z systemem iOS.
 • Program Adobe Muse tworzy w urządzeniach z systemem iOS funkcjonalne podmenu.

1 czerwca 2012 r.

Kompilacja 1.1.960

 • Zapobiegliśmy występowaniu błędu wygaśnięcia po 15 czerwca 2012 r.
 • Zapobiegliśmy brakom pamięci podczas publikowania dla określonych witryn, zwykle większych i zawierających wiele obrazów na pojedynczej stronie.
 • Zapobiegliśmy problemom podczas uruchamiania programu Adobe Muse zainstalowanego przy wykorzystaniu ścieżek zawierających górne znaki ASCII (np. znak akcentu ostrego, cedylli, akcentu przeciągłego, akcentu słabego, tyldy i umlautu).
 • Rozwiązano problem niezachowywania danych użytkownika w ramach obiegu pracy publikowania na platformie Business Catalyst za pomocą wersji próbnej programu Adobe Muse.
 • Rozwiązano problem związany z eksportem witryny z dwiema lub więcej stronami zawierającymi na stronie wzorcowej obiekt z różnymi wypełnieniami.
 • Uniknięto artefaktów dla kolorów z przezroczystością podczas próbkowania w dół PNG.
 • Zaktualizowano klucz programisty Apple tak, aby program Adobe Muse był zgodny z funkcjami bezpieczeństwa 10.8 i mógł je obsługiwać.
 • Umożliwiono subskrybentom dołączenie do programu Adobe Muse beta (Pomoc > Pomóż doskonalić Adobe Muse).

7 maja 2012 r.

Kompilacja 1.0.948

 • Dostęp do ponad 400 czcionek internetowych w usłudze Adobe Typekit®.
 • Nowa sekcja „HTML dla <head>” na karcie Metadane okna dialogowego Właściwości strony. Niektóre widżety internetowe wymagają dodania frazy „include” JavaScript do elementu <head> strony. Zapewnia ona mechanizm dodawania niestandardowego kodu HTML.
 • Nowy algorytm Ponowne próbkowanie Bicubic daje obrazy wyższej jakości.
 • Gdy nowe ustawienie Zachowaj proporcje szerokości i wysokości (ikona łańcucha) w panelu Przekształć i panelu sterowania jest włączone, zachowuje proporcje zaznaczenia podczas zmiany szerokości bądź wysokości.
 • Naprawiono kilka błędów dotyczących niepowodzenia logowania.
 • Gdy zaznaczonych zostaje wiele elementów z różnymi atrybutami, w ustawieniach interfejsu użytkownika jest teraz wyświetlany stan mieszany.
 • Liczne poprawki wyjść HTML/CSS dla stanów, widżetów i błędów w określonych przeglądarkach.
 • Naprawiono błędy dotyczące obrazów i przycisków programu Photoshop oraz obsługi wypełniania obrazami.
 • Rozwiązano problem awarii powodowanych importem nieprawidłowych plików SWF lub plików SWF zawierających odniesienia do plików zewnętrznych.
 • Naprawiono błędy związane z renderowaniem przez przeglądarkę elementów strony, które znajdowały się w wierszu wraz z tekstem.
 • Naprawiono błędy dotyczące niepowodzeń zapisywania ze względu na niedostateczne uprawnienia do pliku.
 • Naprawiono szereg błędów pokazu slajdów i ramki Lightbox.
 • Poprawiono obsługę akcentowanych nazw stron i stron wzorcowych.
 • Usunięto znaki inne niż ASCII z plików CSS.
 • Dodatkowo wprowadzono szereg ulepszeń wydajności oraz naprawiono inne błędy.