Osadzanie kanału z blogiem na stronie Adobe Muse

Adobe Muse pozwala dynamicznie osadzić blog Wordpress lub Tumblr na swojej stronie internetowej. Osadzanie kanału z blogiem na stronie Adobe Muse jest podobne do osadzania filmu z serwisu YouTube — program Adobe Muse wymaga uzyskania dostępu do adresu URL RSS Feed. Następnie można użyć widżetu Easy Feed, aby osadzać blogi z większości platform.

Dodawanie kanału z blogiem do witryny jest łatwym sposobem na dynamiczne wyświetlanie najnowszych wpisów, wiadomości i aktualności. Użytkownik może skonfigurować widżet Easy Feed, aby wyświetlał najpierw najnowsze aktualizacje, elementy multimedialne (obrazy lub filmy) z blogami spoza platformy Wordpress lub zmieniał rozmiary komponentu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb projektowych.

Pobieranie widżetu RSS Blog

 1. Otwórz to łącze (katalog widżetów Muse) w przeglądarce.

 2. Kliknij przycisk Get This Widget (Pobierz ten widżet).

  Widżet RSS Blog zostanie pobrany do domyślnego folderu pobierania. W zależności od przeglądarki użytej do pobrania widżetu oraz od systemu operacyjnego komputera folder pobierania może być inaczej skonfigurowany.

Dodawanie i konfigurowanie kanału z blogiem

Aby dodać blog na stronie internetowej, należy wykonać następujące czynności.

 1. W programie Adobe Muse wybierz pozycję Okno > Biblioteka, aby otworzyć panel Biblioteki. Jeśli to jeszcze nie zostało zrobione, kliknij przycisk , a następnie zaimportuj widżet RSS Blog.

  Więcej informacji o pobieraniu widżetu RSS Blog można znaleźć w artykule Pobieranie widżetu RSS Blog.

 2. W panelu Biblioteka wybierz pozycję RSS Feed > RSS Feed, a następnie przeciągnij widżet do przestrzeni roboczej strony.

 3. Wybierz widżet RSS Feed i kliknij przycisk , aby przywołać panel Opcje.

 4. W panelu Opcje podaj następujące informacje:

  Typ bloga

  Określ typ bloga, który zamierzasz osadzić. Jeśli będziesz osadzać blog Wordpress, wybierz opcję Wordpress (elementy multimedialne nie są obsługiwane) lub Inne (obrazy pełnowymiarowe lub obrazy pozostawione) w przypadku innych platform blogowych.

  Szerokość obrazu

  Określ szerokość obrazów przesyłanych z bloga.

  Adres URL RSS Feed

  Podaj adres URL RSS Feed bloga, który chcesz osadzić. Możesz skorzystać z usługi Feedburner, aby wygenerować adres URL RSS Feed.

  Nadaj kanałowi Feed identyfikator

  Podaj unikatową wartość dla identyfikatora Feed ID. Na przykład: museblog123

  Liczba wpisów

  Określ maksymalną liczbę wpisów, które mają być wyświetlane na stronie internetowej.

  Odstęp między każdym elementem (piks.)

  Określ odstęp pomiędzy wpisami (w pikselach) podczas wyświetlania na stronie internetowej.

  Pokaż treść

  Wybierz, aby wyświetlać treść każdego wpisu na blogu.

  Użyj urywków

  Wybierz, aby wyświetlać tylko urywki treści.

  Pokaż elementy multimedialne

  Wybierz, aby wyświetlać elementy multimedialne, takie jak obrazy, filmy i wiele innych.

  Ustaw znacznik tytułu

  W zależności od organizacji stylów akapitowych można ustawić znacznik tytułu na nagłówek lub znacznik akapitu.

  Wyświetl datę

  Gdy ta opcja jest zaznaczona, program Adobe Muse wyświetla datę i czas ostatniej aktualizacji wpisu na blogu.

  Format daty

  Określ odpowiedni format daty. Użytkownik może wybrać wyświetlanie daty i czasu, tylko daty lub tylko czasu ostatniej aktualizacji wpisu na blogu.

  Sortuj według

  Sortuj wpisy na blogu według daty lub czasu ich ostatniej aktualizacji.

  Opcje paska informacyjnego

  Wybierz tę opcję, aby umożliwić wyświetlanie paska informacyjnego osadzonego blogu i określ jego elementy i prędkość na każdym slajdzie.

 5. Kliknij poza panelem Opcje, aby zakończyć. Wyświetl podgląd strony lub witryny za pomocą trybu Podgląd w programie Adobe Muse lub wybierz opcję Plik > Podgląd strony w przeglądarce.

Stosowanie stylów tekstowych

 1. Po przeciągnięciu widżetu RSS Blog na przestrzeń roboczą widżetów zostaje wyświetlony blok edycji stylu wraz z osadzonym blogiem.

  Blok edycji stylu zapewnia aktualny podgląd zmian stylu stosowanych do różnych części osadzonego bloga. Domyślnie dostępne są style tytułu, daty oraz akapitu. Można jednak dodać więcej stylów tekstowych.

 2. Wybierz polecenie Okno > Style akapitów, aby otworzyć panel Style akapitów. Należy pamiętać, że na liście znajdują się już trzy style akapitowe:

  • rss-date (rss-data)
  • rss-paragraph (rss-akapit)
  • rss-title (rss-tytuł)

 3. W bloku edycji stylu wybierz element tekstowy, którego styl chcesz zmienić, a następnie zmodyfikuj atrybuty stylu zgodnie z potrzebami projektu. Na przykład Tytuł.

 4. W panelu Style akapitowe styl powiązany z wybranym elementem tekstu zostaje zmodyfikowany i oznaczony symbolem +. Na przykład dla elementu tekstowego Tytuł styl akapitowy rss-title zostaje zmodyfikowany. Kliknij przycisk , aby zmienić definicję stylu akapitowego i zastosować nowe atrybuty do wybranego elementu tekstowego.

 5. Kliknij przycisk Podgląd, aby sprawdzić uaktualnione atrybuty stylu elementu tekstowego.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto