Dodawanie filmu do tła witryny w programie Adobe Muse

Program Adobe Muse pozwala dodawać filmy do tła witryny. Zazwyczaj dodawane filmy tła są ustawione na automatyczne odtwarzanie po załadowaniu strony. Filmy tła mogą przyczynić się do powstawania wysoce inspirujących treści internetowych.

Widżet Background Video w programie Adobe Muse umożliwia dodanie filmu tła na stronę internetową za pomocą kilku kliknięć myszą. Widżet jest w pełni konfigurowalny i wymaga od użytkownika podania adresu URL filmu w serwisie YouTube lub Vimeo.

Pobieranie widżetu Background Video

 1. W przeglądarce internetowej otwórz poniższe łącze:

  http://musewidgets.com/collections/all/products/background-video-widget

 2. Kliknij przycisk Get This Widget (Pobierz ten widżet).

  Widżet Background Video zostanie pobrany do domyślnego folderu pobierania. W zależności od przeglądarki użytej do pobrania widżetu oraz od systemu operacyjnego komputera folder pobierania może być inaczej skonfigurowany.

Dodawanie i konfiguracja filmu tła

Aby dodać film tła do strony internetowej, należy wykonać następujące czynności:

 1. W programie Adobe Muse wybierz pozycję Okno > Biblioteka, aby otworzyć panel biblioteki. Jeśli to jeszcze nie zostało zrobione, kliknij przycisk , a następnie zaimportuj widżet Background Video.

  Więcej informacji o pobieraniu widżetu Background Video można znaleźć w artykule Pobieranie widżetu Background Video.

 2. W panelu Biblioteka wybierz pozycję Background Video > Background Video, a następnie przeciągnij widżet do przestrzeni roboczej strony.

 3. Wybierz widżet Background Video i kliknij przycisk , aby przywołać panel Opcje.

 4. W panelu Opcje podaj następujące informacje:

  Adres URL filmu z serwisu YouTube/Vimeo

  Określ adres URL filmu w serwisie YouTube lub Vimeo, który chcesz dodać jako film tła. Upewnij się, że kopiujesz pełny adres URL do pola z adresem URL filmu.

  Na przykład https://www.youtube.com/watch?v=8eDuupJ9Uus.

  Głośność dźwięku

  Określ głośność filmu tła. Jeśli chcesz wyciszyć dźwięk, ustaw poziom głośności na 0.

  Ukryj film (podczas projektowania)

  Pozwala zatrzymać odtwarzanie filmu podczas projektowania oraz podczas przeglądania witryny. Opcja Ukryj wideo może być przydatna do wprowadzania zmian w witrynie i podglądzie bez ładowania filmu za każdym razem.

  Włącz sterowanie filmem

  Można włączyć funkcję sterowania odtwarzaniem filmu tła. Funkcje sterujące są widoczne, gdy osoba odwiedzająca witrynę ustawia wskaźnik myszy na obszarze filmu.

  Użyj jakości HD, jeśli to możliwe

  Serwisy YouTube i Vimeo obsługują filmy HD. Po wybraniu tej opcji widżet może podjąć inteligentną decyzję, czy renderować wersję HD czy SD filmu.

  Zapętl film

  Określ, czy chcesz, aby film był odtwarzany w ciągłej pętli.

  Ukryj reklamy

  Umożliwia powiększanie odtwarzanego filmu i ukrycie wszystkich nakładek reklamowych.

 5. Kliknij poza panelem Opcje, aby zakończyć. Wyświetl podgląd strony lub witryny za pomocą trybu Podgląd w programie Adobe Muse lub wybierz opcję Plik > Podgląd strony w przeglądarce.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto