Kopiowanie stylów i atrybutów w programie Adobe Muse

Dowiedz się, jak kopiować i wklejać style znakowe i akapitowe, style łączy oraz style graficzne w programie Adobe Muse.

Spójny projekt i styl to ważne wymagania stawiane przed twórcami witryn internetowych. Aby to osiągnąć, możesz używać stylów ponownie lub ręcznie dostosować format za pomocą paska sterowania. Ustawienia ręczne sprawdzają się tylko w przypadku mniejszych witryn, z ograniczoną liczbą powtórzeń. Ręczne ustawianie formatu lub kopiowanie stylów za pomocą panelu Style wymaga jednak dużo czasu i wysiłku. Dodatkowo przy ręcznym ustawianiu formatu elementów łatwo o pomyłkę.

Aby uniknąć takich problemów, program Adobe Muse umożliwia szybkie kopiowanie i wklejanie stylów z jednego elementu do drugiego. Możesz kopiować i wklejać style znakowe i akapitowe, punktory oraz style łączy. Aby skopiować styl z jednego elementu do drugiego, kliknij element źródłowy prawym przyciskiem myszy i skopiuj jego styl. Wybierz element docelowy, do którego chcesz wkleić styl, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wklej atrybuty.

Kopiowanie i wklejanie atrybutów w programie Adobe Muse
Kopiowanie i wklejanie atrybutów w programie Adobe Muse

Możesz również kopiować i wklejać atrybuty selektywne z jednego elementu do drugiego.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak kopiować i wklejać obiegi pracy w programie Adobe Muse.

Kopiowanie i wklejanie wszystkich atrybutów

Aby skopiować i wkleić wszystkie atrybuty z jednego elementu do drugiego, wykonaj następujące czynności:

 1. W programie Adobe Muse otwórz stronę, z której chcesz skopiować styl. Możesz kopiować i wklejać tylko następujące style:

  • Style znakowe
  • Style akapitowe
  • Style punktorów
  • Style łączy
 2. Wybierz element źródłowy, z którego chcesz skopiować styl.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Kopiuj atrybuty.

  Kopiowanie atrybutów z elementu źródłowego
  Kopiowanie atrybutów z elementu źródłowego

 4. Wybierz element docelowy, do którego chcesz skopiować wybrany styl.

 5. Kliknij element docelowy prawy przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Wklej atrybuty.

  Wklejanie atrybutów do elementu docelowego
  Wklejanie atrybutów do elementu docelowego

  Wszystkie atrybuty stylu z elementu źródłowego zostaną zastosowane do elementu docelowego.

Kopiowanie i wklejanie wybranych atrybutów

Możesz wykonać te czynności, jeśli chcesz skopiować tylko wybrane atrybuty z jednego elementu do drugiego w programie Adobe Muse. Możesz na przykład skopiować tylko kolor tekstu z jednej ramki tekstowej do drugiej, nie wybierając efektów ani atrybutów wypełnienia. Możesz też skopiować krycie z jednej grafiki na inną.

Aby skopiować i wkleić atrybuty selektywne, wykonaj następujące czynności:

 1. W programie Adobe Muse otwórz stronę, z której chcesz skopiować styl. Możesz kopiować i wklejać tylko następujące style:

  • Style znakowe
  • Style akapitowe
  • Style punktorów
  • Style łączy
 2. Wybierz element źródłowy, z którego chcesz skopiować styl.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Kopiuj atrybuty.

  Kopiowanie atrybutów z elementu źródłowego
  Kopiowanie atrybutów z elementu źródłowego

 4. Wybierz element docelowy, do którego chcesz skopiować wybrany styl.

 5. Kliknij element docelowy prawy przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Wklej selektywne atrybuty.

 6. W panelu Wklej selektywne atrybuty wybierz tylko te atrybuty, które chcesz skopiować i wkleić. Domyślnie wszystkie atrybuty w tym panelu są zaznaczone. Usuń zaznaczenie atrybutów, których nie chcesz kopiować.

  Zwróć uwagę na atrybuty Stany, Hiperłącze, Przejścia stanów i Krycie znajdujące się w panelu. Jeśli wybierzesz atrybut Stany, atrybuty stylu w obecnym stanie zostaną skopiowane z elementu źródłowego do elementu docelowego. Jeśli wybierzesz atrybut Krycie, krycie lub stopień przezroczystości zostaną skopiowane z elementu źródłowego do elementu docelowego. Pamiętaj, że to krycie różni się od krycia wypełnienia tła.

  Poza tymi atrybutami możesz wybrać też poszczególne atrybuty podrzędne dla atrybutów Wypełnienie, Obrys, Styl tekstu, Efekt i Efekty przewijania. Atrybuty Wypełnienie, Obrys i Efekty mają zastosowanie w przypadku kopiowania stylów graficznych z elementu źródłowego do elementu docelowego.

  Wklejanie atrybutów selektywnych do elementu docelowego w programie Adobe Muse
  Wklejanie atrybutów selektywnych do elementu docelowego

  Uwaga:

  Zaznacz pole wyboru Stany, jeśli chcesz wkleić atrybuty stylu dla wszystkich stanów z elementu źródłowego do docelowego. Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, tylko atrybuty w bieżącym stanie zostaną wklejone.

  Wybrane opcje zostaną zachowane przy ponownym wykonaniu operacji kopiowania i wklejania obiegu pracy atrybutów.

 7. Kliknij przycisk OK.

  Tylko wybrane atrybuty zostaną wklejone do elementu docelowego.

  Wybrane atrybuty zostaną zastosowane do elementu docelowego
  Wybrane atrybuty zostaną zastosowane do elementu docelowego

  W przypadku kopiowania stylu łączy, kopiowane są wyłącznie atrybuty stylu. Adres URL lub tekst łącza źródłowego nie zostaną skopiowane.

  Uwaga:

  Obieg pracy oparty na kopiowaniu i wklejaniu może nie działać w przypadku elementów zewnętrznych, takich jak widżety zewnętrzne, ramki iframe i inne.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto