Tworzenie mapy witryny w programie Adobe Muse

Uwaga:

Do programu Adobe Muse nie są już dodawane nowe funkcje, a jego obsługa zostanie wycofana 26 marca 2020 r. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pomoc, zobacz najczęściej zadawane pytania dotyczące zakończenia usługi Adobe Muse.

Czym są mapy witryny w Adobe Muse?

Mapa witryny przedstawia hierarchiczną strukturę witryny. Możesz tworzyć strony znajdujące się na tym samym poziomie (bez podstron) lub mapy witryn zawierające różne poziomy stron. (Większa witryna może np. zawierać stronę informacyjną, która z kolei składa się z podstron Nasza misja i Nasi pracownicy).

Program Muse ułatwia tworzenie i porządkowanie stron w dowolnej kolejności. Dzięki niemu nie musisz się też martwić o niedziałające łącza. Należy jednak poświęcić trochę czasu na zorganizowanie zawartości nowej witryny i określenie potrzebnych stron, a także wybranie sposobu prezentowania informacji. W rzeczywistym projekcie proces finalizacji poszczególnych sekcji witryny i wyboru kolejności stron wykonuje się na etapie planowania wstępnego.

Adobe Muse umożliwia tworzenie map witryny w widoku Planowanie. W przypadku korzystania z map witryny Muse nie tylko odzwierciedla hierarchię witryny, ale także hierarchię stron wzorcowych.

Budowanie mapy witryny

Aby utworzyć mapę witryny:

  1. W widoku Planowanie w Adobe Muse najedź kursorem na miniaturę strony Domowa i kliknij ikonę plusa (+) po prawej stronie miniatury strony Domowa. Spowoduje to utworzenie kolejnej strony na tym samym poziomie, co pierwsza. Kliknij pole etykiety poniżej nowej strony i podaj jej nazwę. 

    Po kliknięciu ikony plusa (+) poniżej miniatury strony zostaje utworzona strona niższego poziomu, która pozwala rozszerzyć sekcję o strony poświęcone danej tematyce.
  1. Powtórz tę operację, aby utworzyć więcej stron na tym samym poziomie co strona Domowa.
Dzięki temu samouczkowi poznasz przestrzeń roboczą programu Adobe Muse i dowiesz się, jak stworzyć w pełni funkcjonalną witrynę internetową bez pisania kodu. Dowiesz się także, jak utworzyć mapę witryny i pracować ze stronami wzorcowymi oraz zaznajomisz się z opcjami wypełnienia przeglądarki dostępnymi w programie Muse.

Dzięki temu samouczkowi poznasz przestrzeń roboczą programu Adobe Muse i dowiesz się, jak stworzyć w pełni funkcjonalną witrynę internetową bez pisania kodu. Dowiesz się także, jak utworzyć mapę witryny i pracować ze stronami wzorcowymi oraz zaznajomisz się z opcjami wypełnienia przeglądarki dostępnymi w programie Muse.
Zmień nazwę strony Domowa, zapisując ją małą literą, aby dostosować ją do nazw pozostałych stron.

Po dokonaniu zmian mapa witryny będzie gotowa.

Domyślnie szerokość strony na każdej stronie odpowiada wielkości ekranu komputera biurkowego. Możesz utworzyć wersję witrynę dla innych urządzeń za pomocą układu responsywnego. Zobacz artykuł Układ responsywny, aby uzyskać informacje na temat tworzenia responsywnych stron internetowych.

Jeśli chcesz utworzyć oddzielne stałe lub alternatywne układy witryn dla urządzeń mobilnych, tabletów i komputerów, kliknij Strona > Dodaj układ alternatywny. Następnie wybierz opcję Tablet lub Urządzenie mobilne.

Poza możliwością przełączania między wieloma układami witryny z okna Strona, można także przełączać je za pomocą skrótów klawiaturowych.

  • Aby przejść do mapy witryny Komputer, wciśnij kombinację klawiszy Command+7 (w systemie Mac) lub Control+7 (w systemie Windows).
  • Aby przejść do mapy witryny Tablet, wciśnij kombinację klawiszy Command+8 (w systemie Mac) lub Control+8 (w systemie Windows).
  • Aby przejść do mapy witryny Telefon, naciśnij kombinację klawiszy Command+9 (w systemie Mac) lub Control+9 (w systemie Windows). 

Powyższe skróty klawiaturowe są dostępne wyłącznie w projektach zawierających co najmniej dwa układy Komputer, Tablet lub Telefon.

Po skonfigurowaniu mapy witryny możemy przejść do kolejnej sekcji, dzięki której nauczysz się edytować stronę A-wzorcową, tak aby dodawać elementy współdzielone witryny, w tym zawartość stopki.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto