Biblioteki Creative Cloud w Adobe Muse

Zasoby projektowe są nieodłączną częścią procesu projektowania stron internetowych. Firma Adobe udostępnia różne aplikacje na komputery i urządzenia przenośne, dzięki którym można tworzyć zasoby projektowe. Podczas gdy aplikacje komputerowe, takie jak Photoshop czy Illustrator, umożliwiają tworzenie zasobów w domu i w biurze, aplikacje na urządzenia przenośne umożliwiają opracowywanie zasobów z dowolnego miejsca, nawet w podróży. Możliwe jest zapisanie wszystkich tych zasobów w Bibliotekach Adobe Creative Cloud, które staną się swoistym centralnym repozytorium, do którego możesz uzyskać dostęp z dowolnego miejsca w celu ponownego użycia zasobów. Możesz używać, dodawać, usuwać i modyfikować zasoby, nawet będąc w trybie offline. Następnym razem, gdy nawiążesz połączenie, zmiany zostaną automatycznie zsynchronizowane.

Biblioteki Creative Cloud pozwalają także na współdzielenie zasobów projektowych z zespołem, współpracownikami i wszystkimi osobami, które potrzebują zasobów do swoich projektów. Więcej informacji na temat Bibliotek Creative Cloud można znaleźć w artykule Biblioteki Creative Cloud.

Program Adobe Muse jest ściśle zintegrowany z Bibliotekami CC i Adobe Stock. Można uzyskać dostęp i ponownie używać zasobów kolorów i grafik utworzonych w innych aplikacjach firmy Adobe, korzystając z panelu Biblioteki CC w programie Adobe Muse. Ten panel umożliwia także wyszukiwanie i używanie w projektach wolnych od tantiem obrazów z banku zdjęć o wysokiej rozdzielczości z usługi Adobe Stock. Można także zakupić obrazy i dodać je do Bibliotek CC do wykorzystania w przyszłości.

Omówienie Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Muse znajduje się w tym filmie.

Panel Biblioteki CC

W programie Adobe Muse Biblioteki Creative Cloud są dostępne z panelu Biblioteki CC (Okno > Biblioteki CC). Panel Biblioteki CC jest otwarty w domyślnym obszarze roboczym, obszarze Normalnym, a także w obszarze Wszystkie panele. Jest on zadokowany po prawej stronie tych obszarów roboczych.

Panel Biblioteki CC w programie Adobe Muse
Panel Biblioteki CC w programie Adobe Muse

A. Lista rozwijana wyszukiwania B. Wyskakujące menu C. Ikona Usuń zasób D. Ikona Dodaj kolor E. Ikona Dodaj grafikę 

Jeśli klikniesz wyskakujące menu (B) w prawym górnym rogu panelu Biblioteki CC, zostaną wyświetlone następujące opcje:

 • Utwórz nową bibliotekę: umożliwia tworzenie Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Muse.
 • Współpraca: umożliwia udostępnianie bibliotek innym użytkownikom Creative Cloud i zezwalanie im na przeglądanie, edytowanie i korzystanie z zawartości udostępnionej biblioteki.
 • Udostępnij łącze: umożliwia udostępnianie łącza do biblioteki (prywatnie lub publicznie) wybranym użytkownikom Creative Cloud.
 • Zmień nazwę <nazwa biblioteki>: umożliwia zmianę nazw bibliotek.
 • Usuń <nazwa biblioteki>: umożliwia usuwanie bibliotek.
 • Sortuj wg daty: sortuje zasoby w bibliotece według daty ich dodania lub zakupu.
 • Sortuj wg nazwy: sortuje zasoby w bibliotece w porządku alfabetycznym.
 • Wyświetl na stronie: otwiera wszystkie zasoby w bibliotece w domyślnej przeglądarce internetowej.

Aby użyć zasobów w Bibliotekach CC, przeciągaj je z panelu Biblioteki CC do projektu. Możesz również kliknąć zasoby prawym przyciskiem myszy i użyć dostępnych opcji, aby nimi zarządzać. Więcej informacji zawiera sekcja Korzystanie z zasobów z Bibliotek CC.

Dodawanie zasobów do Bibliotek CC

Dodawanie zasobów z biblioteki Adobe Stock

Adobe Stock to usługa pozwalająca na kupno milionów wysokiej jakości, wolnych od tantiem fotografii, ilustracji i grafik. Jeśli zakupiono już zasoby ze strony Adobe Stock i dodano je do Bibliotek CC, można uzyskać do nich dostęp w programie Adobe Muse za pomocą panelu Biblioteki CC.

Jeśli jeszcze nie zakupiono obrazów, można wyszukiwać je za pomocą panelu Biblioteki CC w programie Adobe Muse, a następnie dokonać zakupu. Jeśli nie masz pewności co do natychmiastowego zakupu danego zasobu, możesz dodać do projektu podgląd lub obraz ze znakiem wodnym. Wszystkie obrazy ze znakiem wodnym są zastępowane licencjonowanymi obrazami o wysokiej rozdzielczości za każdym razem, gdy zakupisz ich licencje.

Aby wyszukać zasoby Adobe Stock z programu Adobe Muse:

 1. Otwórz panel Biblioteki CC (Okno > Biblioteki CC).

   

 2. Na rozwijanej liście wyszukiwania wybierz pozycję Adobe Stock.

  Przeszukiwanie obrazów Adobe Stock
  Przeszukiwanie obrazów Adobe Stock

 3. W polu wyszukiwania wpisz nazwę obrazu, część nazwy obrazu lub motyw przewodni. Na przykład „czas”.

  Po znalezieniu pożądanego zasobu możesz wykonać jedną z poniższych czynności:

  • Kup licencję i dodaj zasób do biblioteki. Następnie przeciągnij zasób z panelu do projektu.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz, a następnie kliknij opcję Zapisz podgląd w, aby dodać nielicencjonowaną wersję podglądu zasobu (ze znakiem wodnym) do biblioteki.

  Jeśli dodasz do biblioteki wersję podglądu zasobu, możesz później wykupić licencję.

  Aby nabyć licencję na zasób, kliknij zasób prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Kup obraz. Gdy uzyskasz licencję na obraz, obrazy ze znakiem wodnym są zastępowane wersjami produkcyjnymi o wysokiej rozdzielczości.

  Kupowanie obrazu Adobe Stock lub zapisywanie podglądu w Bibliotece CC
  Kupowanie obrazów Adobe Stock lub zapisywanie podglądu w Bibliotece CC

Dodawanie zasobów z innych aplikacji Creative Cloud

Możesz utworzyć zasoby za pomocą innych aplikacji Creative Cloud, na przykład Photoshop lub Capture, a następnie ponownie wykorzystać zasoby w programie Adobe Muse. Wykonaj następujące czynności, aby dodać zasoby z innych aplikacji Creative Cloud:

 1. Otwórz aplikację, w której utworzono zasoby.

 2. Wybierz zasoby, które chcesz dodać do Biblioteki Creative Cloud. Przeciągnij zasoby do panelu Biblioteki.

  Zasoby zostaną natychmiast dodane do Biblioteki Creative Cloud. Po otwarciu programu Adobe Muse zasoby te są już dostępne w panelu Biblioteki CC. Możesz z nich śmiało korzystać w projektach Adobe Muse.

  Uwaga:

  Podczas importowania zasobów utworzonych za pomocą programu Illustrator do programu Adobe Muse zostaje zachowana wierność obrazu wektorowego i jego zgodność ze standardami internetowymi.

Dodawanie animacji z usługi Animate CC

Za pomocą Bibliotek CC możesz importować animacje tworzone w programie Animate CC do witryny stworzonej w programie Adobe Muse. Twórz animacje za pomocą usługi Animate CC i dodawaj je do Bibliotek CC. Po otwarciu programu Adobe Muse usługa Creative Cloud automatycznie synchronizuje pliki animacji w bibliotece Creative Cloud. Następnie możesz użyć animacji na stronie Adobe Muse za pomocą jednego kliknięcia.

Aby użyć animacji w witrynach Adobe Muse, wykonaj następujące kroki.

 1. Stwórz animacje w programie Animate CC.

  W programie Animate CC skonfiguruj ustawienia animacji, takie jak rozmiar animacji czy autoodtwarzanie.

 2. W panelu Biblioteki CC usługi Animate CC kliknij ikonę plusa, aby dodać animację do biblioteki.

  Dodawanie animacji z usługi Animate CC
  Dodawanie animacji z usługi Animate CC

 3. Upewnij się, że pole wyboru Cała animacja jest zaznaczone. Kliknij przycisk Dodaj.

 4. Zamknij program Animate CC i otwórz Adobe Muse.

  Plik animacji będzie widoczny po otwarciu panelu Biblioteki CC w programie Adobe Muse. Pliki animacji są oznaczone etykietą „An”.

  Animacje w Bibliotekach CC
  Animacje w Bibliotekach CC programu Adobe Muse

 5. Aby zastosować animację w witrynie Adobe Muse, przeciągnij i upuść ją w widoku Projektowanie.

  Aby umieścić animację jako powiązany zasób, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Umieść powiązane.

  Uwaga:

  Po umieszczeniu animacji w układzie witryny nie można zmienić jej rozmiaru ani modyfikować jej właściwości za pomocą programu Adobe Muse.

  Nie można także edytować pliku animacji w usłudze Animate CC, korzystając z panelu Biblioteki programu Adobe Muse CC. Oznacza to, że w przypadku plików animacji nie jest już dostępna opcja edycji rozwijana prawym przyciskiem myszy.

   

Dodawanie zasobów z programu Adobe Muse do Bibliotek CC

 1. Z panelu Projekt w programie Adobe Muse wybierz zasób, który chcesz dodać do Bibliotek CC.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij ikonę Dodaj grafikę (A), aby dodać grafikę do Bibliotek CC.
  • Kliknij ikonę Dodaj kolor (B), aby dodać kolor do Bibliotek CC.
  Dodawanie kolorów lub grafik do Bibliotek CC
  Dodawanie kolorów lub grafik do Bibliotek CC

  A. Ikona Dodaj grafikę B. Ikona Dodaj kolor 

Używanie zasobów w Adobe Muse

Możesz używać zasobów takich, jak kolory, grafiki i animacje, za pomocą panelu Biblioteki CC w programie Adobe Muse.

W innych aplikacjach Creative Cloud możesz tworzyć zasoby graficzne i animacje i używać ich w projektach programu Adobe Muse. Na przykład możesz importować grafiki wektorowe utworzone za pomocą programu Illustrator lub Capture, a następnie używać tych grafik podczas tworzenia witryn w programie Adobe Muse.

Możesz dodać kolor z aplikacji Creative Cloud, takich jak Photoshop lub Capture, a następnie używać tego koloru w projektach Adobe Muse. Możesz także dodać kolor z programu Adobe Muse do Bibliotek CC, a następnie udostępnić go innym użytkownikom usług Creative Cloud.

Aby dowiedzieć się, jak dodawać zasoby utworzone za pomocą innych aplikacji, zobacz artykuł Dodawanie zasobów do Bibliotek CC.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z zasobów graficznych w Bibliotekach Creative Cloud.

Używanie grafiki i animacji

Możesz używać zasobów graficznych i animacji, importując je jako „zasoby powiązane” lub umieszczając kopię danych zasobów.

 • Zasoby powiązane: gdy umieścisz zasoby jako „zasoby powiązane”, zostaną one powiązane z oryginalną wersją zasobu w Bibliotece CC. W ten sposób wszystkie instancje zasobu w projektach Adobe Muse są aktualizowane, gdy wprowadzisz modyfikację do zasobu w chmurze.

Zasoby powiązane są przydatne, gdy używasz zasobu na wielu stronach lub w wielu projektach. Przykładem takiego zasobu może być logo firmy. Jeśli zmodyfikujesz logo w chmurze, wszystkie instancje we wszystkich projektach zostaną zaktualizowane.

 • Zasoby kopiowane: jeśli wolisz skopiować obraz do swojego projektu, możesz użyć opcji Umieść kopię. W takim przypadku skopiowany zasób nie będzie powiązany ze swoją oryginalną wersją. Skopiowany zasób nie będzie aktualizowany po modyfikacji oryginalnego zasobu w Bibliotece Creative Cloud.

Nie można kopiować animacji, można jedynie wstawiać animacje jako powiązane zasoby.

Uwaga:

Jeśli chcesz, aby powiązane zasoby były aktualizowane w programie Adobe Muse, upewnij się, że masz dostęp do najnowszych wersji programów Photoshop i InDesign.

Importowanie zasobów do programu Adobe Muse

Aby umieścić zasoby w projekcie, wykonaj jedną z następujących czynności w panelu Biblioteki CC.

 • Przeciągnij zasób z panelu Biblioteki CC do widoku Projektowanie.
 • Kliknij zasób prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Umieść połączone.
 • Kliknij zasób prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Umieść kopię. Opcja Umieść kopię jest niedostępna w przypadku animacji.
Umieszczanie zasobów powiązanych lub zasobów kopiowanych
Umieszczanie zasobów powiązanych lub zasobów kopiowanych

Uwaga:

Jeśli importujesz pliki programu Illustrator poprzez Biblioteki CC, program Adobe Muse automatycznie konwertuje je do formatu SVG, aby były zgodne z siecią Web.

Jeśli umieścisz zasób graficzny jako kopię, a następnie zmodyfikujesz oryginalny zasób, program Adobe Muse poinformuje Cię, że musisz zsynchronizować przestarzałe zasoby. Możesz wyświetlić niezsynchronizowane zasoby i zaktualizować je za pomocą panelu Zasoby w programie Adobe Muse.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak aktualizować zasoby za pomocą panelu Zasoby.

Aktualizowanie zasobów

Zasoby, takie jak zasoby graficzne czy animacje, mogą być niezsynchronizowane z oryginalnymi zasobami w Creative Cloud w przypadku edytowania lub zmodyfikowania oryginalnych zasobów. Po otwarciu projektu w programie Adobe Muse aplikacja sprawdza, czy istnieją zasoby, które są niezsynchronizowane. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz zaktualizować te zasoby teraz lub później. Kliknij przycisk Uaktualnij, aby zaktualizować zasoby.

Zaktualizuj swoje zasoby, synchronizując je z oryginalnymi zasobami w Creative Cloud.
Zsynchronizuj swoje zasoby z oryginalnymi zasobami w Creative Cloud.

Możesz również użyć panelu Zasoby w programie Adobe Muse, aby zaktualizować i zsynchronizować zasoby Creative Cloud.

 1. W projekcie Adobe Muse otwórz panel Zasoby (Okno > Zasoby).

  Zauważysz wykrzyknik obok nazwy przestarzałych zasobów. Należy zaktualizować te zasoby, synchronizując je z oryginalnymi zasobami.

  Aktualizacja przestarzałych zasobów
  Uaktualnij zasoby, które są przestarzałe.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zasób, który chcesz uaktualnić i wybierz opcję Uaktualnij zasób.

  Aktualizowanie zasobów z panelu Zasoby
  Uaktualnij zasoby za pomocą panelu za pomocą panelu Zasoby.

  Wykrzyknik zniknie, gdy zasób zostanie zaktualizowany.

Ponowne łączenie zasobów

Jeśli po umieszczeniu zasobów w projekcie Adobe Muse przeniesiesz oryginalne zasoby lub zmienisz ich nazwę w programie Creative Cloud, program nie będzie mógł ich odnaleźć. Jeśli otworzysz projekt z brakującymi zasobami, program Adobe Muse wyświetli następujące okno dialogowe:

Ponowne łączenie brakujących zasobów
Ponownie połącz brakujące zasoby.

Aby ponownie połączyć zasoby z Bibliotek Creative Cloud, wykonaj następujące czynności.

 1. Otwórz panel Zasoby (Okno > Zasoby).

  Wyszukaj brakujące zasoby. Kiedy umieścisz kursor myszy na zasobie, zostanie wyświetlony komunikat „Brakuje zasobu Bibliotek CC”, jak pokazano na następującej ilustracji.

  Ponownie połącz brakujące zasoby w Bibliotekach CC.
  Ponownie połącz brakujące zasoby z Bibliotek CC.

 2. Kliknij zasób prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Połącz ponownie z Bibliotek CC.

 3. Program Adobe Muse wyświetli monit o ponowne połączenie z istniejących zasobów graficznych w Bibliotekach CC. Wybierz odpowiedni zasób w panelu Bibliotek CC i kliknij Łącz ponownie.

  Ponowne łączenie zasobów z Bibliotek CC
  Łącz ponownie zasoby z Bibliotek CC.

  Aby ponownie połączyć zasoby z Bibliotek CC, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Połącz ponownie z Bibliotek CC.

  Ponowne łączenie animacji z Bibliotek CC
  Ponowne łączenie animacji z Bibliotek CC

  W panelu Zasoby brakujący zasób o starej nazwie lub ścieżce zostanie zastąpiony przez nowy zasób, który ponownie połączono.

Edytowanie zasobów w aplikacjach macierzystych

Możesz otwierać i edytować zasoby programu Illustrator lub InDesign bezpośrednio w aplikacjach macierzystych z poziomu programu Adobe Muse. Jeśli edytowane zasoby zostały użyte jako zasoby powiązane w projektach Adobe Muse, wszystkie instancje zasobu będą aktualizowane automatycznie.

 1. Kliknij zasób prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Edytuj.

  W zależności od typu pliku zasób zostanie otwarty w programie Illustrator lub InDesign. 

 2. Edytuj zasób wedle potrzeb i kliknij Zapisz.

Ustawianie grafiki jako wypełnienia strony lub przeglądarki

 1. Kliknij stronę, dla której chcesz ustawić wypełnienie przeglądarki lub strony.

 2. W panelu Biblioteki CC wybierz obraz, który chcesz ustawić jako wypełnienie.

 3. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij opcję Ustaw jako wypełnienie strony, aby ustawić obraz jako wypełnienie strony.
  • Kliknij opcję Ustaw jako wypełnienie przeglądarki, aby ustawić zasób jako obraz tła dla przeglądarki.

   

  Ustawianie grafiki jako wypełnienia strony lub przeglądarki
  Ustawianie grafiki jako wypełnienia strony lub przeglądarki

  Aby uzyskać więcej informacji o wypełnianiu strony i przeglądarki, zobacz temat Używanie opcji wypełniania strony i wypełniania przeglądarki w programie Adobe Muse.

Używanie kolorów

Możesz przechwytywać kolory i motywy kolorystyczne z aplikacji, takich jak Capture CC lub Color CC. Możesz korzystać z Bibliotek Creative Cloud, aby wprowadzić te kolory do biblioteki i używać ich w innych aplikacjach, jak np. Adobe Muse. Zapisane w Bibliotekach CC kolory można używać jako:

 • wypełnienie lub jako wypełnienie przeglądarki dla projektów Adobe Muse;
 • wypełnienie lub obrys obiektu w witrynie Adobe Muse;
 • kolor tekstu dla zaznaczonego tekstu.

Można również dodawać próbki kolorów, które są zapisane ze spersonalizowanymi nazwami z Bibliotek CC do panelu Próbki.

Ustaw jako wypełnienie lub wypełnienie tła

 1. Przejdź do panelu projektu Adobe Muse i wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Zaznacz obiekt lub ramkę, do których chcesz zastosować obrys lub wypełnienie.
  • Wybierz stronę, na której chcesz ustawić wypełnienie tła.
 2. W panelu Biblioteki CC wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem kolor, który chcesz zastosować jako wypełnienie lub obrys, i wybierz opcję Ustaw kolor.
  • Kliknij kolor, który chcesz zastosować jako wypełnienie.

  Na podstawie wykonanej operacji zaznaczony obiekt przyjmie wybrany kolor jako obrys lub wypełnienie. Można również wypełnić całą stronę wybranym kolorem.

W panelu Biblioteki CC możesz też edytować kolory. Aby edytować kolor, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Edytuj.  W oknie dialogowym Próbnik kolorów wybierz nowy kolor i kliknij OK.

Możesz również zmienić nazwę istniejącego koloru w oknie dialogowym Próbnik kolorów.

Uwaga:

Aby wyświetlić nazwę i zapis heksadecymalny koloru, zatrzymaj kursor myszy nad kolorem.

Ustaw jako kolor tekstu

 1. Zaznacz tekst, do którego ma być zastosowany kolor.

 2. W panelu Biblioteki CC wybierz kolor, który chcesz zastosować.

Dodaj do panelu Próbki

Możesz dodać kolory z Bibliotek CC jako próbki o spersonalizowanych nazwach w panelu Próbki. Możesz również dodać wiele kolorów do panelu Próbki jednocześnie.

 1. W panelu Biblioteki CC kliknij prawym przyciskiem myszy kolor, który chcesz dodać do panelu Próbki.

 2. Kliknij opcję Dodaj do próbek.

 3. Aby dodać wiele kolorów do panelu Próbki, naciśnij klawisz Shift i wybierz kolory. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Dodaj do próbek.

Zarządzanie Bibliotekami Creative Cloud i zasobami

Kopiowanie i przenoszenie zasobów

 1. W panelu Biblioteki CC wybierz zasób lub zasoby, które chcesz przenieść lub skopiować.

 2. Kliknij zasób prawym przyciskiem myszy i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz polecenie Kopiuj do, a następnie wybierz bibliotekę, do której chcesz skopiować zasób.
  • Wybierz polecenie Przenieś do, a następnie wybierz bibliotekę, do której chcesz przenieść zasób.

Zmiana nazwy zasobów

Możesz zmienić nazwę zasobów w panelu Biblioteki CC. Aby zmienić nazwę zasobu, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Zmień nazwę.

Usuwanie zasobów z biblioteki

 1. W panelu Biblioteki CC kliknij prawym przyciskiem myszy zasób, który chcesz usunąć.

 2. Kliknij opcję Usuń.

Dodawanie biblioteki Creative Cloud

Aby organizować zasoby, możesz tworzyć dowolną liczbę bibliotek. Stworzone biblioteki są widoczne w panelu Biblioteki CC programu Adobe Muse.

 1. Kliknij menu rozwijane znajdujące się w panelu Biblioteki CC i wybierz pozycję Nowa biblioteka....

  Tworzenie nowej Biblioteki CC
  Tworzenie Bibliotek Creative Cloud

 2. Wpisz nazwę biblioteki i kliknij przycisk Utwórz.

  Tworzenie nowej Biblioteki CC
  Tworzenie nowych Bibliotek Creative Cloud

Zmiana nazwy biblioteki Creative Cloud

 1. W panelu Biblioteki CC wybierz bibliotekę, której nazwę chcesz zmienić.

 2. Kliknij wyskakujące menu w prawym górnym rogu panelu Biblioteki CC, a następnie wybierz opcję Zmień nazwę <nazwa biblioteki>.

  Zmiana nazwy biblioteki Creative Cloud
  Zmiana nazwy biblioteki Creative Cloud

 3. Wprowadź nową nazwę dla biblioteki, a następnie kliknij opcję Zmień nazwę.

Usuwanie bibliotek Creative Cloud

 1. W panelu Biblioteki CC wybierz bibliotekę, którą chcesz usunąć.

 2. Kliknij wyskakujące menu w prawym górnym rogu panelu Biblioteki CC, a następnie wybierz opcję Usuń bibliotekę <nazwa biblioteki>.

  Usuwanie bibliotek Creative Cloud
  Usuwanie bibliotek Creative Cloud

 3. W oknie dialogowym potwierdzenia usunięcia kliknij opcję Usuń.

Udostępnianie Bibliotek Creative Cloud

Możesz udostępnić biblioteki innym użytkownikom Creative Cloud i zezwolić im na przeglądanie, edytowanie i korzystanie z zawartości udostępnionej biblioteki.

Uwaga:

Jeśli subskrybent usługi Creative Cloud udostępnił Ci bibliotekę, możesz ją udostępnić innym użytkownikom.

 1. W panelu Biblioteki CC kliknij rozwijane menu w prawym rogu panelu i wybierz opcję Współpracuj....

  Udostępnianie Bibliotek Creative Cloud
  Udostępnianie Bibliotek Creative Cloud

 2. Pojawi się strona przeglądarki. Podaj adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić bibliotekę. Możesz też napisać do niej wiadomość.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto