Pobieranie i korzystanie z dodatków Adobe Add-ons

Pobieranie szablonów, widżetów oraz innych narzędzi do programu Adobe Muse z Adobe Add-ons

Uwaga:

Do programu Adobe Muse nie są już dodawane nowe funkcje, a jego obsługa zostanie wycofana 26 marca 2020 r. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pomoc, zobacz najczęściej zadawane pytania dotyczące zakończenia usługi Adobe Muse.

Dzięki programowi Adobe Muse możesz pobierać i ponownie wykorzystywać elementy projektowe (szablony, widżety i wiele innych) z serwisu Adobe Add-ons. Elementami pobranymi z Adobe Add-ons można zarządzać poprzez panel Biblioteka w programie Adobe Muse (więcej informacji można znaleźć w sekcji Organizowanie i ponowne wykorzystywanie elementów projektowych poprzez panel Biblioteka). Poprzednio elementy projektowe i inne narzędzia znajdowały się w aplikacji Adobe Muse Exchange. Teraz te elementy projektowe zostały przeniesione do aplikacji Adobe Add-ons, nowego miejsca wymiany online dla aplikacji Creative Cloud, a program Adobe Muse został ściśle zintegrowany z Creative Cloud.

Informacje na temat uzyskiwania dostępu do serwisu Adobe Add-ons

Możesz uzyskać dostęp do serwisu Adobe Add-ons na dwa sposoby:

  • Otwórz stronę https://creative.adobe.com/pl/addons bezpośrednio w dowolnej przeglądarce.
  • Przejdź do Adobe Add-ons z panelu Biblioteka (Okno > Biblioteka) w programie Adobe Muse. Kliknij hiperłącze, aby otworzyć domyślną przeglądarkę i przejdź do Adobe Add-ons.
Dostęp do serwisu dodatków Adobe Add-ons dla programu Adobe Muse
Dostęp do serwisu dodatków Adobe Add-ons

Kliknij przycisk Zaloguj się i wprowadź swoje dane logowania Creative Cloud.

Zaloguj się do swojego konta usługi Creative Cloud
Zaloguj się do swojego konta usługi Creative Cloud

Nabywanie dodatków Add-ons z aplikacji Creative Cloud

  1. Przejdź i zaloguj się do serwisu Adobe Add-ons. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Dostęp do serwisu dodatków Adobe Add-ons.
  2. Kliknij łącze Adobe Muse w lewym panelu nawigacyjnym, aby wyświetlić dodatki Add-ons dla programu Adobe Muse. Jeśli łączysz się z serwisem Adobe Add-ons za pośrednictwem programu Adobe Muse, strona automatycznie wyświetli dodatki przeznaczone dla programu Adobe Muse.
Nabywanie dodatków Add-ons z aplikacji Creative Cloud
Nabywanie dodatków Add-ons z aplikacji Creative Cloud

  1. Wyszukaj i kliknij dodatek Add-on, który chcesz nabyć.
  2. W zależności od wybranego dodatku wykonaj jedno z poniższych:
    1. Płatny dodatek Add-on: kliknij przycisk przenoszący do strony Checkout (Kasa). Po udanej realizacji zamówienia zostanie ponownie wyświetlona strona z dodatkami Add-ons.
Wybierz płatny dodatek Add-on dla programu Adobe Muse.
Wybierz płatny dodatek Add-on

        b. Bezpłatny dodatek Add-on: kliknij przycisk Bezpłatny, aby pobrać wybrany dodatek Add-on.
Wybierz bezpłatny dodatek Add-on dla programu Adobe Muse
Wybierz bezpłatny dodatek Add-on

  1. Wybrany dodatek Add-on zostanie automatycznie pobrany do domyślnego katalogu pobieranych plików. Przejdź do katalogu pobieranych plików na swoim komputerze, aby uzyskać dostęp do pobranego dodatku add-on.
Uwaga:

Jeśli nie możesz odnaleźć dodatku w katalogu pobieranych plików, upewnij się, że zalogowano się do aplikacji Creative Cloud.

Importowanie dodatków Add-ons do panelu Biblioteka

Patrz sekcja Organizowanie i ponowne wykorzystywanie elementów projektowych w programie Adobe Muse, aby uzyskać więcej informacji na temat importowania i ponownego wykorzystania dodatków Add-on oraz zarządzania nimi przy projektowaniu Twojej witryny.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto