Używanie widżetów formularzy w programie Adobe Muse

Dowiedz się, jak dodawać, konfigurować i testować formularze kontaktowe dla witryny Adobe Muse. Skonfiguruj funkcję reCAPTCHA, aby ochronić się przed spamem lub phishingiem.

Uwaga:

Do programu Adobe Muse nie są już dodawane nowe funkcje, a jego obsługa zostanie wycofana 26 marca 2020 r. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pomoc, zobacz najczęściej zadawane pytania dotyczące zakończenia usługi Adobe Muse.

Większość odwiedzanych stron zawiera stronę kontaktową, która umożliwia odwiedzającym skontaktowanie się z właścicielem strony. Formularze są bardzo pomocne, ponieważ za ich pomocą można gromadzić dane kontaktowe potencjalnych klientów, a także unikać niechcianych wiadomości, które są następstwem upublicznienia adresu e-mail na stronie internetowej.

Z tego artykułu dowiesz się, jak dodawać i konfigurować formularze kontaktowe w witrynach utworzonych w programie Adobe Muse. 

Dodawanie formularza kontaktowego do witryny

Wykonaj poniższe kroki, aby dodać widżet Formularz kontaktowy do projektu witryny:

 1. Otwórz program Adobe Muse. Kliknij dwukrotnie i otwórz stronę w widoku Projektowanie, na której chcesz umieścić formularz kontaktowy.

 2. Otwórz panel Biblioteka widżetów (Okno > Biblioteka widżetów). Kliknij sekcję Formularze, a następnie zaznacz jeden z dwóch typów formularza:

  • Szczegółowe dane kontaktowe
  • Podstawowe dane kontaktowe
 3. Przeciągnij widżet kontaktowy na stronę.

  Rozwiń sekcję Formularze i przeciągnij żądany formularz kontaktowy na stronę.
  Rozwiń sekcję Formularze i przeciągnij żądany formularz kontaktowy na stronę.

  Uwaga:

  Jeśli chcesz, aby formularz kontaktowy był wyświetlany na każdej stronie, dodaj jego widżet do strony wzorcowej. W ten sposób każda strona oparta na stronie wzorcowej będzie zawierać formularz kontaktowy.

 4. Po przeciągnięciu formularza na stronę, kliknij go jeden raz za pomocą narzędzia Zaznaczanie, a następnie umieść w żądanym miejscu.

  Jako że widżet formularzy jest responsywny, możesz wyświetlić podgląd i sprawdzić zachowanie tego widżetu dla różnych rozmiarów ekranu. Jeśli chcesz zmienić pozycję widżetu lub zmodyfikować opcje przypięcia i zmiany rozmiaru pól formularza kontaktowego, najpierw musisz dodać punkt przerwania w żądanym miejscu. Następnie kliknij dwukrotnie i wybierz pole, które chcesz przypiąć lub którego rozmiar chcesz zmienić. Możesz wybrać Brak lub Szerokość responsywna jako opcję zmiany rozmiaru.

  Jeśli chcesz przypiąć widżet Formularze do konkretnej pozycji na stronie, wybierz opcję Przypnij z paska narzędzi u góry.

 5. Projektując responsywne witryny internetowe, możesz chcieć przypiąć określony formularz do stałej pozycji na stronie. Aby to wykonać, dodaj punkt przerwania. Kiedy Twoja witryna internetowa będzie wyświetlana na ekranie o rozmiarze odpowiadającym temu punktowi przerwania, to pole formularza ukaże się w pozycji, którą określisz w kolejnym kroku.

  Dwukrotnie kliknij pole, które zamierzasz przypiąć, a następnie wybierz żądaną opcję przypinania.

 6. Możesz też wybrać odpowiednią opcję dostosowania rozmiaru widżetu formularzy lub poszczególnych jego pól. Wybierz element, dla którego chcesz ustawić parametry dostosowania rozmiaru, i wybierz opcję dostosowania rozmiaru z menu kontekstowego na górze strony.

  W ramach dostosowania rozmiaru dla formularzy kontaktowych możesz też wybrać opcję Brak albo opcję Szerokość responsywna.

Konfigurowanie ustawień dla formularzy kontaktowych

W tej sekcji przyjrzysz się ustawieniom widżetu Formularze i dowiesz się, jak konfigurować ustawienia formularza kontaktowego przy użyciu menu Opcje.

 1. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie zaznacz cały widżet Formularz kontaktowy. Po zaznaczeniu całego formularza wskaźnik zaznaczenia w lewym górnym rogu panelu sterowania będzie wyświetlać słowa Formularz: Zwykły.

  Łącze Normalne to menu z czterema możliwymi stanami, tak jak w przypadku elementów menu lub przycisków:

  • Zwykły
  • Trwa wysyłanie
  • Wysłano
  • Błąd wysyłania
  Wskaźnik zaznaczenia wyświetla dostępne stany dla całego formularza.

  Aby dostosować wygląd formularza w poszczególnych stanach, wystarczy wybrać w tym menu nazwę danego stanu.

  Wygląd formularza w stanie Błąd wysyłania.

  Po wybraniu tego stanu możesz dostosować wygląd komunikatu o błędzie. Możesz np. zmienić jego treść lub kolor z czerwonego na niebieski.

 2. W menu Wskaźnik zaznaczenia wybierz ponownie stan Zwykły.

 3. Podczas gdy cały formularz jest zaznaczony ze stanem Zwykły, kliknij niebieską ikonę strzałki, aby otworzyć menu Opcje. Zestaw opcji w menu Opcje wpływa na cały widżet.

  Menu Opcje zawiera ustawienia dotyczące całego formularza kontaktowego.

  Domyślnie w polu Nazwa formularza jest wyświetlana nazwa bieżącej strony, jednak można ją zmienić.

  Jeśli chcesz, aby wysłane formularze były przesyłane na wiele adresów e-mail, możesz wprowadzić te adresy w polu Wyślij e-mail do (pamiętaj o oddzieleniu ich średnikami).

  Ustawienie w menu Po wysłaniu decyduje o zachowaniu wysłanych formularzy. Wybierz spośród następujących opcji w menu Opcje:

  • Pozostań na bieżącej stronie (domyślne)
  • Połącz z plikiem (prześlij plik, który zostanie połączony po wysłaniu formularza)
  Wybierz zachowanie formularza w menu Po wysłaniu.

  Istnieją dwa typy nowych elementów formularzy, które możesz dodać:

  Pola standardowe

  Lista pól standardowych obejmuje następujące pozycje:

  • E-mail
  • Firma
  • Nazwa
  • Numer telefonu służbowego
  • Numer telefonu komórkowego
  • Adres służbowy
  • Numer telefonu domowego
  • Witryna internetowa
  • Adres domowy
  • Captcha

  Aby dodać jakiekolwiek z tych pól, zaznacz pole wyboru obok wymaganych pól.

 4. Aby dodać niestandardowe pola do formularzy kontaktowych, kliknij przycisk + obok pola niestandardowego, które chcesz dodać, a następnie wprowadź etykietę w widoku Projektowanie, aby opisać nowo dodawane pole formularza.

  Wyróżnia się następujące rodzaje pól niestandardowych, które można dodać do formularza kontaktowego:

  • Tekst jednowierszowy: pola jednowierszowe są przeznaczone dla krótszych tekstów, takich jak wiek lub kod pocztowy osoby odwiedzającej.
  • Tekst wielowierszowy: wybierz wielowierszowe pola tekstowe, jeśli chcesz umożliwić osobom odwiedzającym wpisywanie dłuższych porcji tekstu w postaci komentarzy lub zapytań.
  • Pole wyboru
  • Grupa pól wyboru
  • Grupa przycisków opcji

Konfigurowanie ustawień dla poszczególnych elementów formularza

Po wybraniu elementu formularza Wskaźnik zaznaczenia aktualizuje się i wyświetla jego nazwę, taką jak Etykieta, Tekst wejściowy lub Wyślij. Łatwe sprawdzanie wskaźnika zaznaczenia pomaga zorientować się, który zagnieżdżony element formularza jest aktualnie zaznaczony.

 1. Kliknij cały formularz jeden raz, aby zaznaczyć widżet Formularze jako całość. Aby zaznaczyć poszczególne elementy widżetu Formularze, kliknij dwukrotnie i zaznacz element.

  Aby zobaczyć, czy zaznaczono cały widżet, czy też poszczególny element, sprawdź wskaźnik zaznaczenia. Wskaźnik zaznaczenia wyświetla słowo Formularz, jeśli zaznaczono cały widżet, oraz Wprowadzanie tekstu, jeśli zaznaczono konkretne pole.

  Po zaznaczeniu elementu formularza Tekst wejściowy i kliknięciu przycisku z niebieską strzałką, aby wejść do menu Opcje, udostępnione opcje będą zawierać ustawienia związane z tym konkretnym elementem.

  W menu Opcje wyświetlane są kontekstowe opcje dotyczące zaznaczonego elementu formularza.

  Po zaznaczeniu pola Tekst wejściowy, w menu Opcje możesz ustalić, czy jest ono obowiązkowe. Możesz także wybrać, czy w polu ma być wyświetlany tekst opisowy, dzięki któremu osoba odwiedzająca zorientuje się, jaką informację ma wprowadzić.

  W sekcji Części zaznacz pola wyboru lub usuń ich zaznaczenie, aby pokazać lub ukryć etykietę pola oraz tekst wiadomości.

  Gdy element formularza jest zaznaczony, we Wskaźniku zaznaczenia będzie widoczna nazwa tego elementu wraz z menu Stany, które można otworzyć z poziomu panelu sterowania (jeśli dotyczy). Menu we Wskaźniku zaznaczenia ułatwia wybór żądanego stanu podczas edytowania elementów formularza.

  Podczas gdy element formularza jest zaznaczony, możesz wybrać jego stan w menu Wskaźnika zaznaczenia.

  Podczas gdy stan jest wybrany, możesz dostosować jego wygląd w menu Wypełnienie lub panelu sterowania.

  Możliwe stany do skonfigurowania w przypadku pól formularza:

  • Pusty
  • Niepusty
  • Najazd
  • Punkt skupienia
  • Błąd

  Stany przycisku Wyślij są wyświetlane, gdy przycisk jest zaznaczony.

  Możesz skonfigurować następujące stany dla przycisku Wyślij:

  • Zwykły
  • Najazd
  • Wciśnięty klawisz myszy
  • Trwa wysyłanie
  Zaznacz przycisk Wyślij, aby uzyskać dostęp do jego stanów.

  Zauważ, że stany całego formularza są wyświetlane po zaznaczeniu całego formularza:

  • Zwykły
  • Trwa wysyłanie
  • Wysłano
  • Błąd wysyłania
  Gdy cały formularz jest zaznaczony, możesz wybrać stan, który wpłynie na sposób jego wyświetlania.

Stylizacja i projektowanie formularzy kontaktowych

Wygląd widżetu Formularze oraz elementów formularza można zmieniać w taki sam sposób, jak w przypadku innych widżetów dostępnych w programie Adobe Muse. Zalecamy następujący obieg pracy:

 1. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie zaznacz cały formularz lub element, który chcesz zaktualizować.

  Jeśli np. chcesz zmienić tekst wyświetlany w przycisku Wyślij, kliknij ten przycisk dwukrotnie bezpośrednio w formularzu kontaktowym. Możesz zmienić tekst przycisku Wyślij poprzez zaznaczenie tekstu wyświetlanego w przycisku za pomocą narzędzia Tekst. Usuń tekst, a następnie wpisz nowe słowo. Można także wybrać poszczególne stany przycisku Wyślij w menu Wskaźnik zaznaczenia i zmienić ich tekst.

 2. Po wybraniu elementu formularza możesz dostosować wygląd elementu.

  Przykładowo kliknij dwukrotnie i zaznacz pole Nazwa. Po zaznaczeniu tekstu dla pola Nazwa, możesz następnie użyć opcji w panelu sterowania lub panelu Wypełnienie, aby ustawić kolor tła pola tekstowego.

  Za pomocą menu Wypełnienie ustaw kolor wypełnienia pól Tekst wejściowy.

  Za pomocą menu Wypełnienie możesz ustawić kolor wypełnienia na Jednolity lub Gradient. Możesz także wybrać obraz wypełnienia, a następnie ustawić opcje Dopasowanie i Pozycja. Aby dostosować przezroczystość wypełniania, możesz zmodyfikować ustawienie Krycie.

  Zwróć uwagę, że po edycji ustawień jednego pola aktualizowane są wszystkie pozostałe. Dzieje się tak, ponieważ jest zaznaczona opcja Edytuj razem (stan domyślny). Funkcja ta pomaga zachować spójność w formularzu i oszczędzić czas. Można jednak zawsze zaznaczyć cały formularz, kliknąć przycisk z niebieską strzałką, aby otworzyć menu Opcje, a następnie anulować wybór opcji Edytuj razem, jeśli wolisz dostosowywać pola indywidualnie.

  Gdy opcja Edytuj razem nie jest zaznaczona, zmiany dokonywane na pojedynczym elemencie nie są automatycznie stosowane wobec pozostałych elementów tego samego typu.

Sprawdzenie formularza i pobieranie przesłanych wiadomości

Po skonfigurowaniu i ustaleniu stylu formularza zapisz witrynę, a następnie opublikuj ją. Teraz możesz przetestować formularz w przeglądarce.

 1. Kliknij przycisk Publikowanie, a następnie przycisk OK.

  Opublikuj witrynę zawierającą najnowsze zmiany.

  Zostanie otwarte okno przeglądarki, w którym wyświetli się witryna.

 2. Przejdź na stronę z formularzem kontaktowym i wpisz do niego dane. Sprawdź, co stanie się po wysłaniu formularza bez wprowadzania żadnej zawartości w obowiązkowych polach. Sprawdź wygląd i zachowanie formularza i zwróć uwagę na sposób wyświetlania komunikatów o błędzie.

  Upewniwszy się, że formularz działa i jest wyświetlany prawidłowo, wpisz tekst zastępczy i spróbuj go wysłać. Sprawdź, czy w skrzynce odbiorczej pojawiła się nowa wiadomość e-mail.

 3. W pasku bocznym widocznym z lewej strony kliknij pozycję Web Forms Usage (Wykorzystanie formularzy internetowych) w kategorii Report (Raport). Na wykresie zilustrowano ostatnią aktywność związaną z wysyłaniem formularzy.

  Sprawdź raport dotyczący wykorzystania formularzy internetowych (Web Forms Usage), aby dowiedzieć się, ile osób odwiedzających wysłało formularz.

  Raporty dostępne w sekcji Dashboard zawierają informacje na temat osób odwiedzających witrynę. Możesz śledzić trendy odwiedzin w witrynie i dowiedzieć się, kiedy liczba odwiedzających jest największa, a także sprawdzić wydajność formularzy dodawanych do strony.

  Informacje te są pomocne podczas podejmowania decyzji o promocjach oraz aktualizowania zawartości witryny. Ułatwiają również interakcję z osobami odwiedzającymi, ponieważ umożliwiają im wysyłanie wiadomości oraz informacji zwrotnych do autora. W ten sposób możesz prowadzić dialog z odwiedzającymi, nie ograniczając się do jednokierunkowej interakcji.

  Więcej informacji na temat tworzenia witryn w programie Muse można znaleźć na stronie Samouczki programu Adobe Muse. Zajrzyj też na stronę Witryna dnia, gdzie znajdziesz przykłady najnowszych projektów stworzonych za pomocą programu Muse.

Dodawanie opcji Google reCAPTCHA, aby chronić swoją witrynę przed spamem

Program Adobe Muse pozwala dodać funkcję reCAPTCHA, darmową usługę firmy Google, aby chronić stronę internetową przed komentarzami-śmieciami, fałszywymi rejestracjami i tak dalej. Funkcję reCAPTCHA można włączyć w formularzach kontaktowych w programie Adobe Muse, aby tylko uprawnieni użytkownicy mogli umieszczać informacje w witrynie internetowej. Więcej informacji o funkcji reCAPTCHA znajduje się na stronie Google reCAPTCHA.

Usługa reCAPTCHA wymaga wygenerowania publicznych i prywatnych kluczy unikatowych dla danej domeny witryny internetowej. Klucze te należy skopiować do określonych pól w programie Adobe Muse, aby w pełni włączyć funkcję reCAPTCHA w witrynie internetowej.

Dodawanie funkcji reCAPTCHA do formularza i konfigurowanie jej

 1. W programie Adobe Muse wybierz pozycję Okno > Biblioteka widżetów > Formularze. Przeciągnij i dodaj podstawowy lub szczegółowy formularz kontaktowy.

 2. W panelu Opcje z listy rozwijanej usługi Captcha wybierz opcję reCAPTCHA 2.0.

  Zaleca się wybranie usługi Google reCAPTCHA 2.0, ponieważ usługa Google reCAPTCHA w wersji 1 nie jest już obsługiwana.

  Dodawanie usługi reCAPTCHA 2.0

  Pole reCAPTCHA (weryfikacja obrazka) jest teraz dodane do formularza.

  Konfiguracja ustawień usługi reCAPTCHA 2.0

 3. Skonfiguruj funkcję reCAPTCHA przy użyciu następujących opcji:

  • Klucz publiczny: wykorzystuje kod JavaScript, który otrzymują Twoi użytkownicy. Aby uzyskać informacje na temat generowania kluczy reCAPTCHA, patrz Generowanie publicznych i prywatnych kluczy.
  • Klucz prywatny: wykorzystywany jest do komunikacji między serwerem witryny internetowej i serwerem Google. Zdecydowanie zaleca się, aby Klucz prywatny był bezpiecznie przechowywany i nieujawniany. W przypadku utraty Klucza prywatnego nie można go odzyskać od firmy Google. Aby uzyskać informacje na temat generowania kluczy reCAPTCHA, patrz Generowanie publicznych i prywatnych kluczy.
  • Wymagaj wprowadzenia: umożliwia określenie, czy funkcja reCAPTCHA jest obowiązkowa. Opcja ta nie podlega edycji i jest zaznaczona domyślnie.
  • Motyw: umożliwia określenie, czy w polu reCAPTCHA zastosować ciemny czy jasny motyw.
  • Tekst: umożliwia określenie, czy umożliwić weryfikację reCAPTCHA obrazem czy dźwiękiem. Dzięki możliwości odtwarzania dźwięku niewidomi lub niedowidzący użytkownicy mogą z łatwością poruszać się po witrynie internetowej.
  • Rozmiar: umożliwia wybranie zwykłego lub kompaktowego rozmiaru pola reCAPTCHA.
  • Etykieta: umożliwia wyświetlenie etykiety pola reCAPTCHA. Można użyć tego pola, aby dodać tytuł do sekcji reCAPTCHA formularza.
  • Tekst wiadomości: umożliwia wyświetlanie wiadomości.

Generowanie publicznego i prywatnego klucza

 1. Uwaga:

  Nie trzeba uzyskać kluczy dla stron internetowych obecnie publikowanych w usłudze Business Catalyst.

  Otwórz konsolę administracyjną Google w przeglądarce. W konsoli administracyjnej Google kliknij przycisk Sign up Now! (Zaloguj się teraz!), aby zalogować się do konta Google, lub zarejestruj konto, korzystając z opcji Create an account (Utwórz konto).

  Po zalogowaniu nastąpi przekierowanie do strony głównej Google reCAPTCHA.

  Google reCAPTCHA

 2. Kliknij przycisk Get reCAPTCHA (Uzyskaj reCAPTCHA) znajdujący się na górze strony.

 3. W polu Domains (Domeny) podaj nazwę domeny swojej witryny internetowej. Nie wpisuj pełnego adresu URL witryny, a wyłącznie nazwę domeny. Na przykład: mysamplemusewebsite.com.

  Zarejestruj witrynę w usłudze Google reCAPTCHA
  Zarejestruj witrynę w usłudze Google reCAPTCHA

 4. Aby generować unikatowe publiczne i prywatne klucze do witryny, naciśnij przycisk Register (Zarejestruj).

  Zwróć uwagę na klucz publiczny (klucz witryny) i klucz prywatny (klucz tajny), który są generowane.

  Generowanie publicznego i prywatnego klucza
  Generowanie publicznego i prywatnego klucza

 5. Skopiuj klucz witryny i klucz tajny odpowiednio do pól Klucz publiczny i Klucz prywatny w programie Adobe Muse.

  Klucze należy skopiować w całości, nie opuszczając żadnych znaków.

  Po uzyskaniu pary kluczy dla domeny ta sama para jest współdzielona we wszystkich formularzach na tej witrynie Adobe Muse. Zmiana jednego automatycznie zmienia wszystkie i powoduje zaplanowanie ponownego eksportu wszystkich stron i odpowiadających im skryptów .php. W przypadku korzystania z narzędzia innej firmy do przesyłania plików na serwer FTP należy skopiować wszystkie pliki .html i .php (pliki .php znajdują się w folderze „skrypty/”) na serwerze, a nie tylko ten, który został zaktualizowany.

 6. Wyświetl podgląd strony w przeglądarce lub programie Adobe Muse, aby sprawdzić działanie funkcji reCAPTCHA.

   

Rozwiązywanie problemów z formularzami kontaktowymi

Nie możesz modyfikować formularzy kontaktowych w programie Adobe Muse. Możesz jednak korzystać z widżetów zewnętrznych, aby dostosować swoje formularze. Możesz także projektować nowe formularze, wstawiając własny kod HTML lub korzystając z innych widżetów.

Ponadto, aby dostosować swoje formularze kontaktowe, możesz skorzystać z programu Business Catalyst. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z formularzami z użyciem programu Business Catalyst, patrz http://docs.businesscatalyst.com/user-manual/CRM/web-forms/customizing-webforms.

Firma Google wprowadziła funkcję reCAPTCHA v2. Jeśli używasz wcześniejszej wersji reCAPTCHA, musisz mieć prawidłowe klucze publiczny i prywatny. Google nie wspiera już reCAPTCHA v1. Najprostszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie korzystania z wersji reCAPTCHA v2. Aby się dowiedzieć, jak skonfigurować i używać reCAPTCHA v2 w programie Adobe Muse, patrz Konfiguracja reCAPTCHA w programie Adobe Muse.

Niektóre serwery hostingowe nie spełniają wszystkich wymagań w zakresie obsługi formularzy kontaktowych w programie Adobe Muse. W trakcie przesyłania witryny do hosta z wykorzystaniem funkcji Host FTP programu Adobe Muse, warstwa logiczna usługi próbuje ustalić, czy wszystko zostało poprawnie skonfigurowane na serwerach dostawcy hostingu. Jeśli nie, program Adobe Muse wyświetla komunikat ostrzegawczy z informacją o brakujących elementach konfiguracji. Możesz skontaktować się z dostawcą hostingu i poprosić o rozwiązanie problemów z konfiguracją.

Po przesłaniu na serwer hosta swojej witryny Adobe Muse zawierającej formularz kontaktowy, możesz wpisać do wyszukiwarki adres <yoursite-address.com/scripts/form_check.php>. Jeśli Twoja witryna internetowa obsługuje wszystkie funkcje niezbędne do prawidłowego działania formularza, na otwartej stronie powinny być widoczne trzy zielone symbole potwierdzenia. Jeśli tak nie jest, skontaktuj się ze swoim dostawcą hostingu. Powinien on mieć wgląd do kodu php dla tego pliku i ustalić, jakie zmiany należy wprowadzić w konfiguracji Twojego serwera, aby formularze PHP programu Muse działały poprawnie.

Powodów tego problemu może być wiele. W celu rozwiązania problemu wykonaj następujące czynności:

1. Sprawdź folder spamu w swojej skrzynce odbiorczej. Jeżeli znajdziesz wiadomości wysłane z formularza w folderze spam, zaznacz te wiadomości jako niebędące spamem.

2. Niektórzy dostawcy hostingu odmawiają wysyłania wiadomości e-mail na adres przypisany do innej domeny. Na przykład, jeżeli Twoja witryna internetowa ma adres www.przykład.com, ale Twój formularz jest skonfigurowany tak, aby wysyłać wiadomości a adres ktoś@email.com, to Twój dostawca usługi hostingu może odmówić przesyłania wiadomości e-mail generowanych przez widżet Formularze.

Aby rozwiązać ten problem:

 • Zaktualizuj swój formularz, aby wysyłał wiadomości na adres ktoś@przykład.com. Taka zmiana może rozwiązać problem i pozwolić na przesyłanie wiadomości. Jeżeli Twoim dostawcą hostingu jest firma GoDaddy, a adres do wysyłania wiadomości e-mail nie znajduje się na serwerach tej firmy, to na panelu cPanel musisz aktywować opcję „remote”. (Podobne zmiany mogą być wymagane także przez innych dostawców hostingu).
 • Ze strony głównej GoDaddy przejdź o panelu cPanel. W tym miejscu możesz zarządzać swoją usługą hostingu.
 • Na stronie głównej cPanel przewiń w dół aż do miejsca, w którym znajdziesz pozycję „:::Email”
 • Kliknij opcję „MX entry”, która znajduje się bezpośrednio pod pozycją „Accounts”. Tutaj wprowadza się ustawienia funkcji Mail Exchanger. GoDaddy domyślnie zakłada, że będzie używane konto poczty elektronicznej GoDaddy.
 • Upewnij się, że zostanie zaznaczona opcja „Remote Mail Exchanger”.
 • GoDaddy domyślnie zakłada, że Twoja poczta będzie znajdować się na serwerze GoDaddy. Jeśli ustawisz dla swojego formularza adres e-mail, który nie znajduje się na serwerze GoDaddy, wówczas GoDaddy go odrzuci. Musisz zezwolić GoDaddy na wysłanie formularza na adres, który GoDaddy uważa za „obcy” („remote”).

3. Informatycy w niektórych firmach blokują pocztę wysłaną z adresów ktoś@dużafirma.com do ktoś_inny@dużafirma.com, jeżeli wiadomość nie jest wysyłana przez standardowe serwery poczty dla domeny dużafirma.com. W takim przypadku spróbuj zmienić opcje formularza w taki sposób, aby dodać (jako pierwszy) inny adres e-mail, który nie kończy się na @dużafirma.com. Taka zmiana może pozwolić na dostarczenie wiadomości na oba adresy.

4. Wprowadź do przeglądarki adres http://my-site.com/scripts/form_check.php i upewnij się, że wszystkie widoczne są wszystkie zielone symbole zaznaczenia. Jeżeli którekolwiek elementy nie mają zielonego symbolu zaznaczenia, oznacza to, że konfiguracja serwera nie jest prawidłowa i widżety Formularzy nie będą mogły wysłać wiadomości na wprowadzone adresy e-mail.

Skontaktuj się ze swoim dostawcą hostingu odnośnie problemów z konfiguracją serwera. Przekaż informację o pozycjach, które nie zostały zaznaczone na zielono podczas kontroli poprawności działania formularza, aby można było poprawić ustawienia serwerów.

Aby pozyskać informacje z adresu URL, będzie potrzebny JavaScript lub dynamiczna wewnętrzna baza danych, która będzie uzupełniać pola formularza. Aby wstępnie uzupełnić pola formularza w programie Adobe Muse, zintegruj formularz kontaktowy ze stroną Adobe Muse, korzystając z opcji Wstaw HTML.

Zintegruj łącze ze skryptem preset.js w ustawieniach strony Adobe Muse (nagłówek). Następnie zintegruj <body onload="populate('myForm');">, używając opcji Wstaw HTML w programie Adobe Muse.

Aby usunąć ten błąd związany z formularzem kontaktowym, sprawdź, czy:

 • Twój dostawca usług hostingowych obsługuje język PHP w wersji 5.1 lub nowszej. Formularz kontaktowy potrzebuje na serwerze języka PHP w wersji 5.1 lub nowszej, aby działać w programie Adobe Muse.
 • Ten błąd występuje po dodaniu pola reCAPTCHA 2.0. Jeśli tak, ten błąd pojawia się, ponieważ wartość opcji PHP dla opcji url_fopen jest ustawiona na Wył.. Aby formularze działały prawidłowo, wartość tej opcji powinna zostać ustawiona na Wł.

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się ze swoim dostawcą hostingu i poproś go o zmianę wartości opcji url_fopen. Dostawca powinien zmodyfikować niestandardowy plik php.ini w Twoim koncie w folderze public_html. Ten plik jest dostępna po stronie serwera. Poproś dostawcę o zmodyfikowanie zmiennej dla opcji url_fopen na Wł.

Często zadawane pytania dotyczące konfiguracji PHP

PHP to język skryptowy występujący po stronie serwera. Jest często wykorzystywany do tworzenia dynamicznych stron internetowych. Możesz dowiedzieć się więcej na temat PHP pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/PHP.

Jeśli używasz funkcji „Zsynchronizowany tekst” w programie Adobe Muse, to podczas połączenia przez FTP program przesyła każdą stronę zawierającą Zsynchronizowaną treść jako plik PHP. Dzięki temu Twoja strona internetowa zawiera tylko jedną kopię współdzielonych danych. Te współdzielone dane są dynamicznie wprowadzane na strony i wykorzystywane w trakcie ich wyświetlania.

Pliki PHP pozwalają również synchronizować treści z wykorzystaniem technologii Adobe In-Browser Editing. Możesz edytować treść raz i zaktualizować ją jednocześnie dla wszystkich miejsc witryny zawierających zsynchronizowaną zawartość.

Podczas wysyłania witryny przez FTP program Adobe Muse próbuje upewnić się, że serwer hostingowy obsługuje technologię niezbędną do prawidłowego działania funkcji zsynchronizowanego tekstu dla odwiedzających Twoją witrynę. Jeżeli serwer hosta w ogóle nie obsługuje PHP, lub jeśli obsługuje tylko starszą wersję PHP, program Adobe Muse wyłącza generowanie PHP. W takim wypadku podczas przesyłania strony pojawia się komunikat ostrzegawczy.

Większość serwerów www używa pliku .htaccess do konfiguracji przekierowania stron i do kontrolowania innych opcji. Możesz dowiedzieć się więcej na temat plików .htaccess tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/.htaccess

Jeśli program Adobe Muse generuje pliki PHP dla Twojej witryny, to spróbuje też przekierować wszelkie odwołania do starego adresu (na przykład mojastrona.com/about.html) na nowy adres php (mojastrona.com/about.php). Odbywa się to właśnie za pomocą pliku .htaccess.

Obecnie program Adobe Muse do obsługi dynamicznej funkcji zsynchronizowanego tekstu wymaga wersji PHP 5.1.

Aby stosować formularze kontaktowe w programie Adobe Muse, będziesz potrzebować wersji PHP nowszej niż 5.1.

Musisz skontaktować się z dostawcą usługi hostingowej i poprosić o zapewnienie obsługi PHP dla Twojej witryny, ewentualnie rozważyć zmianę dostawcy na firmę oferującą obsługę PHP.

Tak. W programie Adobe Muse otwórz okno dialogowe Właściwości witryny. Usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz zsynchronizowany tekst w sekcji In-Browser Editing. Teraz program Adobe Muse będzie generował pliki .html w miejsce plików .php. Aby ponownie korzystać z Adobe In-Browser Editing do edytowania zsynchronizowanego tekstu w jednym miejscu, trzeba będzie zaznaczyć to pole wyboru.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto