Publikowanie witryny Adobe Muse w usłudze Business Catalyst

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak publikować witryny Adobe Muse w usłudze Business Catalyst. Dowiedz się, jak eksportować witryny jako pliki HTML.

Uwaga:

Do programu Adobe Muse nie są już dodawane nowe funkcje, a jego obsługa zostanie wycofana 26 marca 2020 r. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pomoc, zobacz najczęściej zadawane pytania dotyczące zakończenia usługi Adobe Muse.

Po zaprojektowaniu witryny w programie Adobe Muse możesz skorzystać z hostingu witryny Adobe Business Catalyst lub usługi hostingowej innego dostawcy, np. GoDaddy.

Przed rozpoczęciem publikacji kliknij Plik > Zapisz, aby zapisać ostatnie zmiany w projekcie witryny. Cała witryna jest przechowywana w pojedynczym pliku z rozszerzeniem .muse. Po wyświetleniu podglądu witryny i upewnieniu się, że jest gotowa, można rozpocząć jej publikację.

Uwaga:

Instrukcje w tej sekcji dotyczą procesu przesyłania plików do usługi Adobe Business Catalyst. Jeżeli preferujesz usługi hostingowe innych dostawców, zapoznaj się z tematem Przesyłanie witryny Adobe Muse do zewnętrznego dostawcy usług hostingowych.

Nawet jeśli chcesz korzystać z hostingu na innym serwerze, możesz tymczasowo opublikować swoje witryny na serwerach Adobe. Umożliwi to udostępnianie witryny klientom i skróci proces zatwierdzania.

Wykluczanie stron z operacji publikowania i eksportu

Przed opublikowaniem witryny sprawdź ją pod kątem obecności stron, które nie są gotowe do publikacji (lub eksportu).

Jeśli chcesz wykluczyć daną stronę z procesu publikowania lub eksportowania, wykonaj poniższe kroki:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy stronę, którą chcesz wykluczyć. Możesz kliknąć miniaturę strony prawym przyciskiem myszy w widoku Planowanie lub samą stronę w widoku Projektowanie.

  Opcja Eksportuj stronę jest domyślnie zaznaczona w menu kontekstowym

 2. Zaznacz opcję Eksportuj stronę i usuń symbol zaznaczenia. Zaznaczona strona nie będzie opublikowana.

  Opcja ta pełni funkcję przełącznika. Gdy strona będzie gotowa do opublikowania, kliknij ją ponownie prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Eksportuj stronę, aby ponownie dodać symbol wyboru. Strona domowa jest pierwszą stroną witryny i musi zostać wyeksportowana.

  Odznacz opcję Eksportuj stronę, aby usunąć strony z listy stron, które mają być publikowane lub eksportowane.
  Odznacz opcję Eksportuj stronę i usuń strony z listy stron, które mają być publikowane lub eksportowane.

  Uwaga:

  Opcja Eksportuj stronę jest nieaktywna (wyszarzona) i nie można z niej skorzystać po kliknięciu strony domowej prawym przyciskiem myszy.

  Gdy opcja Eksportuj stronę nie jest zaznaczona, strona zostanie pominięta podczas publikowania witryny. Strony zostaną również pominięte przy eksportowaniu witryny.

  Uwaga:

  Zmiana opcji Eksportuj stronę po opublikowaniu witryny spowoduje usunięcie danej strony z witryny testowej po następnej operacji publikowania.

Publikowanie witryny tymczasowej na serwerach hostingowych firmy Adobe

Publikacja witryny to nic innego jak udostępnienie jej w Internecie poprzez przesłanie jej plików do zdalnego serwera. Opublikowanie testowej witryny czyni ją dostępną dla osób, które znają odpowiedni adres URL.

Jeśli wyślesz swoim klientom łącze do testowej witryny, a następnie wprowadzisz pewne zmiany, możesz opublikować nową wersję i udostępnić ją. Klienci mogą również zalogować się i obserwować proces budowania witryny.

Program Adobe Muse jest wyposażony w wewnętrzny system publikowania, który skraca i ułatwia cały proces. Pliki przesyłane za pośrednictwem interfejsu Publikowanie są przechowywane na serwerach platformy Business Catalyst.

Aby opublikować witrynę Adobe Muse, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Publikowanie w górnej części przestrzeni roboczej lub wybierz polecenie Plik > Publikuj Program Adobe Muse połączy się z Twoim kontem, wykorzystując w tym celu nazwę użytkownika i hasło podane podczas pierwszego uruchamiania programu.

 2. Wpisz nazwę swojej witryny w polu Nazwa witryny w oknie dialogowym Publikowanie w Business Catalyst.

  Wprowadź nazwę firmy klienta lub nazwę, którą chcesz nadać witrynie.

  Uwaga:

  Wprowadzona nazwa witryny zostanie wykorzystana w tymczasowej nazwie domeny. Gdy witryna będzie gotowa do ostatecznej publikacji, możliwe będzie skonfigurowanie prawidłowej domeny.

  Program Adobe Muse automatycznie generuje adres URL witryny testowej. Na przykład nazwa_witryny.businesscatalyst.com.

  Wygenerowana automatycznie nazwa jest wyświetlana na szaro pod polem Nazwa witryny. Każda nazwa witryny w systemie musi być unikatowa. Jeśli wprowadzisz nazwę, która jest już używana, program Muse zmieni ją nieznacznie.

  Jeśli nie spodoba Ci się nazwa automatycznie wygenerowana przez program Adobe Muse, możesz ją zmienić.

 3. Rozwiń sekcję Opcje, klikając strzałkę obok pozycji menu. Wprowadź nową, unikatową nazwę w polu URL.

  System zweryfikuje nowy adres URL pod kątem unikatowości. Jeśli wybrana nazwa istnieje w systemie, pole zmieni kolor na czerwony i zostanie zasugerowany alternatywny, niepowtarzalny adres URL.

  Wprowadź niepowtarzalną nazwę URL tymczasowej witryny
  Wprowadź niepowtarzalną nazwę URL tymczasowej witryny

  Po wprowadzeniu niepowtarzalnej nazwy w polu URL nie będzie już wyświetlane czerwone obramowanie.

  Unikatowy adres URL zostaje zaakceptowany, gdy obwódka pola zmieni kolor na niebieski.

  Opcja Opublikuj w: Nowa witryna jest domyślnie zaznaczona. Jeśli wcześniej zostały utworzone witryny tymczasowe, wybierz opcję Istniejąca witryna. Następnie zaznacz nazwę istniejącej witryny tymczasowej w menu Opublikuj w.

  Jeżeli tworzysz nową wersję już istniejącej witryny, możesz zdecydować się na opublikowanie nowszej wersji projektu jako nowej witryny. Otóż to, nowe pliki nie nadpiszą istniejącej witryny. Ta strategia jest przydatna, gdy chcesz wysłać klientom łącza do dwóch wersji witryny. Umożliwia im to porównanie dwóch wersji witryny w tym samym czasie, w dwóch różnych oknach przeglądarki.

  W polu Centrum danych domyślnie wybrana jest opcja Autom. Centrum danych oznacza lokalizację geograficzną zdalnych serwerów Business Catalyst w odniesieniu do Twojej lokalizacji. Program Adobe Muse wykrywa Twoją lokalizację i automatycznie wybiera poprawną lokalizację. Zazwyczaj zmiana ustawień Automatycznych nie jest konieczna. Jeśli jednak klient ma siedzibę w innym kraju, możesz zastąpić domyślne ustawienie i wybrać jedną z poniższych opcji:

  • Stany Zjednoczone
  • Unia Europejska
  • Australia

  Na przykład jeśli pracujesz na terenie Stanów Zjednoczonych, a klient ma siedzibę w Australii, możesz wybrać australijskie centrum danych. Zapewni to optymalną wydajność witryny podczas przeglądania jej przez klienta.

 4. Po ustawieniu nazwy witryny, adresu URL i opcji kliknij przycisk OK. Na chwilę zostanie wyświetlony pasek postępu z wartością procentową przedstawiającą liczbę plików przesłanych do serwera hostingowego.

  Aktywna wersja witryny testowej zostanie wyświetlona w nowym oknie przeglądarki. Możesz klikać łącza i sprawdzać reakcje projektu witryny na zmianę wielkości okna przeglądarki.

 5. Powróć do Adobe Muse. Zostanie wyświetlone okno z potwierdzeniem hostingu witryny.

  Aby zarządzać witryną w oknie potwierdzenia, kliknij przycisk Zarządzaj. Aby kontynuować pracę, kliknij przycisk OK i zamknij okno.

  Kliknij OK, aby zamknąć okno potwierdzenia, lub Zarządzaj, aby zarządzać witryną.

  Możesz dodać użytkowników z uprawnieniami do edycji w przeglądarce lub przypisać nazwę domeny po opublikowaniu witryny.

Możesz również użyć usługi Business Catalyst do opublikowania witryny pod nazwą wybranej domeny. Ponadto możesz zarządzać stronami, użytkownikami, monitorować statystyki z danymi itd. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Pomoc Adobe Business Catalyst.

Uwaga:

Przed uruchomieniem witryny zarejestruj nazwę domeny u zewnętrznego dostawcy takiej usługi. Więcej informacji można znaleźć na stronie Dostawca nazwy domen.

Przed rozpoczęciem właściwego procesu publikowania witryny zapoznaj się z przedstawionym poniżej obiegiem pracy, aby lepiej zrozumieć obowiązkowe etapy.

 • Opublikuj witrynę w Internecie, a następnie podaj informacje dotyczące płatności (lub skorzystaj z kredytu hostingowego).
 • Dodaj nowych użytkowników jako administratorów witryny.
 • Dodaj nazwę domeny witryny, aby powiązać ją z aktywną witryną Muse.
 • Zaloguj się do witryny, w której została zarejestrowana nazwa domeny i zaktualizuj ustawienia DNS.

Publikowanie witryny Adobe Muse na serwerach hostingowych Adobe

Podczas pierwszej publikacji bezpłatnej witryny tymczasowej Adobe Muse rejestrujesz przy okazji darmowe konto użytkownika platformy Business Catalyst. Oczywiście, jeśli jeszcze go nie masz.

Po opublikowaniu witryny możesz uzyskać dostęp do jej interfejsu Dashboard (Pulpit) w programie Business Catalyst.

Dashboard (Pulpit) to internetowy interfejs zapewniający funkcje zarządzania witrynami.

Za pomocą interfejsu Dashboard (Pulpit) możesz zmodernizować witrynę, inicjalizując proces uiszczania opłat za hosting. Aby zaktualizować swoją witrynę przy wykorzystaniu kredytów hostingowych, które otrzymujesz jako subskrybent, kliknij przycisk Push Site Live (Opublikuj witrynę na serwerze) w sekcji Site Status (Stan witryny).

Kliknij przycisk Push Site Live (Opublikuj witrynę na serwerze), aby wykorzystać kredyty hostingowe.

Uwaga:

W przypadku zakupu członkostwa w usłudze Creative Cloud przed 1 maja 2015 r. otrzymasz kredyty hostingowe do wykorzystania w usłudze Business Catalyst obejmujące dostęp do pięciu aktywnych witryn Web Basics. Możesz wykorzystać kredyty hostingowe lub czytać dalej, aby dowiedzieć się, jak wykupić subskrypcję Business Catalyst, płacąc kartą kredytową.

Jeśli chcesz wykorzystać kredyty hostingowe, w oknie dialogowym Push Site Live (Opublikuj witrynę na serwerze) kliknij opcję Push Site Live (Opublikuj witrynę na serwerze).

Kliknij opcję Push Site Live (Opublikuj witrynę na serwerze), aby automatycznie zmodernizować witrynę, wykorzystując kredyt hostingowy.

Jeżeli nie jesteś jeszcze członkiem usługi Business Catalyst, możesz wprowadzić dane karty kredytowej, aby opłacić hosting witryny.

Aby zapłacić za pomocą karty kredytowej, w obszarze Dashboard (Pulpit) kliknij łącze Partner Portal (Portal partnera). Następnie wybierz nazwę witryny na karcie Clients (Klienci). Kliknij Upgrade (Uaktualnij). Zostanie wyświetlone okno rozszerzenia, w którym można wprowadzić dane dotyczące płatności.

Jeśli nie chcesz wykorzystać kredytu hostingowego, możesz wprowadzić dane karty kredytowej.

Zostaje wyświetlony interfejs Dashboard (Pulpit), a stan witryny zostaje zaktualizowany na Live (Opublikowana na serwerze).

W interfejsie Dashboard (Pulpit) możesz kliknąć łącze, aby dodać nowego użytkownika do witryny.

Dodawanie użytkownika do witryny Adobe Muse
Dodawanie użytkownika do witryny

Istnieją dwa typy użytkowników, których można dodać w roli administratorów:

 • Inni projektanci witryn internetowych: jeśli projektujesz witrynę Muse zespołowo, możesz dodać współpracowników jako administratorów. Ci użytkownicy mogą aktualizować witrynę i zarządzać nią.
 • Klienci: aby mogli logować się do modułu Dashboard (Pulpit), przeglądać raporty i dowiedzieć, jak funkcjonuje strona.
Uwaga:

Twoi klienci nie muszą dysponować programem Adobe Muse, aby mieć dostęp do modułu Dashboard ich witryny. Mogą z niego korzystać za pomocą przeglądarki internetowej, logując się za pomocą przypisanej nazwy użytkownika. Jeśli pracujesz zdalnie, możesz zalogować się do modułu Dashboard (Pulpit) z dowolnego komputera z zainstalowaną przeglądarką i podłączonego do Internetu.

Po kliknięciu opcji Add a domain (Dodaj domenę) pojawi się możliwość powiązania zarejestrowanej nazwy domeny z zaktualizowaną witryną.

Dodanie domeny to jeden z ostatnich kroków poprzedzających opublikowanie ukończonej witryny i udostępnienie jej szerszemu odbiorcy.

Wprowadź nazwę zarejestrowanej domeny w oknie Associate Existing Domain (Powiązywanie z istniejącą domeną).

Aby dowiedzieć się więcej na temat zarządzania swoją witryną lub przesyłania witryny za pomocą usług hostingowych zewnętrznego dostawcy, odwiedź stronę Przesyłanie witryny do zewnętrznego dostawcy usług hostingowych.

Eksportowanie plików Adobe Muse

Podczas pracy nad projektem Adobe Muse możesz w dowolnej chwili wyeksportować wszystkie pliki. Program Adobe Muse generuje pliki HTML, CSS oraz pliki skryptowe, a także tworzy kompletną witrynę z plikami obrazów oraz zasobami. Cięcie obrazów na plasterki umożliwia podzielenie dużych obrazów na mniejsze sekcje.

Eksportowanie to nieskomplikowany proces, który trwa zaledwie kilka minut. Istnieją trzy powody, dla których należy wyeksportować pliki witryny z programu Adobe Muse:

 • Pliki są przechowywane na dysku twardym komputera jako kopia zapasowa witryny, co ułatwia dostęp do nich.
 • Za pomocą klienta FTP możesz przesłać witrynę do wybranego dostawcy usługi hostingu.
 • Możesz wykorzystać niektóre utworzone pliki obrazów w innych celach, np. opublikować je w serwisach społecznościowych lub umieścić w biuletynie lub na blogu.

Program Adobe Muse automatycznie „kroi” i optymalizuje obrazy podczas publikowania lub eksportowania witryny. Eksportowanie tworzy folder zasobów witryny, które można później wykorzystać w dowolnych projektach, np. aplikacjach mobilnych rozpowszechnianych przez Internet.

Dowiedz się, jak wyeksportować witrynę otwartą w programie Adobe Muse:

 1. Kliknij Plik > Eksportuj jako HTML. Pojawi się okno dialogowe Eksportuj jako HTML.

 2. Wybierz lokalizację na swoim komputerze, w której mają zostać zapisane pliki, a następnie kliknij OK.

  Wpisz nazwę domeny w oknie dialogowym eksportuj jako HTML, a następnie kliknij OK.

  Lepiej wyeksportować całą witrynę do folderu na dysku twardym, aby wykorzystać jej zasoby np. w biuletynach, serwisach społecznościowych lub aplikacjach mobilnych.

  Program Adobe Muse eksportuje zoptymalizowane wersje obrazów do osobnego folderu. Wyeksportowane pliki można ręcznie przesłać do wybranego konta usługi hostingowej. Aby dowiedzieć się więcej o przesyłaniu plików do zewnętrznego dostawcy usług hostingowych, odwiedź stronę Użycie zewnętrznych klientów FTP przy wysyłaniu zasobów do hostowanej witryny Muse.

Rozwiązywanie problemów podczas publikowania lub eksportowania witryny Adobe Muse

Jeśli w trakcie publikowania w programie Adobe Muse wystąpią problemy, sprawdź poniższe łącza:

Jeśli wystąpią problemy z dostępem inne niż powyższe błędy, upewnij się, że podane dane logowania Business Catalyst są poprawne.

Aby rozwiązać jakiekolwiek inne problemy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Adobe.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto