Uwaga:

Do programu Adobe Muse nie są już dodawane nowe funkcje, a jego obsługa zostanie wycofana 26 marca 2020 r. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pomoc, zobacz stronę na temat wycofania usługi Adobe Muse.

Tworzenie responsywnych witryn internetowych jest podejściem umożliwiającym tworzenie stron przeznaczonych do wyświetlania na różnorodnych urządzeniach — od monitorów komputerowych po ekrany urządzeń przenośnych. Program Adobe Muse umożliwia tworzenie responsywnych witryn internetowych bez względu na rozmiar ekranu bez konieczności tworzenia kodu. Układ responsywny zapewnia użytkownikom spójne przeglądanie zawartości danej witryny internetowej.

Poprzednie wersje programu Adobe Muse umożliwiały korzystanie z układów alternatywnych do tworzenia witryn internetowych. Dzięki wprowadzeniu układu responsywnego wystarczy pracować na jednym pliku .muse dla wszystkich urządzeń.

Ze względu na rosnącą popularność witryn wyłącznie dla urządzeń mobilnych oraz witryn przyjaznych urządzeniom mobilnym korzystanie z układów responsywnych zmniejsza koszty, oszczędzając przy tym czas i wysiłek. Dodatkowo ma się swobodę modyfikowania projektu strony w przypadku konkretnych punktów przerwania. Tworzenie witryn dla urządzeń mobilnych stanie się w przyszłości codzienną praktyką. Responsywne, przyjazne urządzeniom mobilnym witryny internetowe plasują się wyżej w wynikach wyszukiwania i zapewniają lepsze miejsca w rankingach SEO w przypadku wyszukiwań na komputerach i urządzeniach mobilnych.

Wraz z ewolucją technologii i urządzeń stosowanie układu responsywnego może stać się codzienną praktyką. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się o tworzeniu i projektowaniu responsywnej witryny internetowej lub migracji z układu alternatywnego do responsywnego w programie Adobe Muse.

Omówienie punktów przerwania

Punkty przerwania w układzie responsywnym umożliwiają definiowanie różnych układów dla różnych szerokości przeglądarki. Punkty przerwania reprezentują szerokość przeglądarki w pikselach, która jest określana przez wartość minimalną, maksymalną lub minimalną i maksymalną. Widok Twojego projektu w każdym punkcie przerwania jest tym, co widzą użytkownicy korzystający z przeglądarki o określonej szerokości. Dzięki punktom przerwania możesz wizualizować swój projekt w przeglądarkach o różnych szerokościach, a także sprawdzać, jak obiekty znajdujące się na stronie reagują na zmianę szerokości przeglądarki.

Zwróć uwagę na pasek punktu przerwania tuż pod miarką, który wyświetla wszystkie punkty przerwania na stronie.

Pasek punktu przerwania
A. Pasek punktu przerwania B. Aktywny punkt przerwania C. Scrubber 

Możesz zobaczyć powiązane szerokości przeglądarki i wartości rozmiarów stron po najechaniu kursorem myszy na pasek punktu przerwania.

Po kliknięciu punktu przerwania aktywny punkt podświetla się kolorem. Pozostałe punkty przerwania są wyszarzone. Możesz wyświetlić i zmienić kolor punktu przerwania w pozycji Właściwości punktu przerwania (kliknij punkt przerwania prawym przyciskiem > Właściwości punktu przerwania).

Właściwości punktów przerwania