Efekty przewijania w programie Adobe Muse

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak rozpocząć pracę z efektami przewijania w programie Adobe Muse. Czytaj dalej, aby zapoznać się z istotnymi pojęciami dotyczącymi efektów przewijania.

Uwaga:

Do programu Adobe Muse nie są już dodawane nowe funkcje, a jego obsługa zostanie wycofana 26 marca 2020 r. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pomoc, zobacz najczęściej zadawane pytania dotyczące zakończenia usługi Adobe Muse.

Efekty przewijania to jedna z technik tworzenia stron, która umożliwia ustawienie szybkości i kierunku ruchu każdego z elementów witryny internetowej. Efekty przewijania umożliwiają tworzenie dynamicznych, animowanych witryn internetowych składających się z dwóch lub większej liczby elementów strony, które poruszają się w przeglądarce z różną szybkością. Program Adobe Muse umożliwia skonfigurowanie różnych ustawień, w tym ustawień ruchu, krycia i ustawień odtwarzania pokazu slajdów lub animacji.

W programie Adobe Muse można zastosować efekty przewijania wobec niemal wszystkich elementów znajdujących się na stronach o stałym układzie lub wykorzystujących stałe punkty przerwania. Do elementów tych należą obrazy tła, tekst i obrazy. Efekt przewijania wypełnienia tła można również zastosować wobec dowolnego elementu, którego tło stanowi obraz. Efekty przewijania można także włączyć w menu Wypełnienie przeglądarki, jeśli w jej oknie ustawimy obraz wypełnienia tła. 

Efektów przewijania nie można zastosować wobec elementów wypełnienia tła wykorzystujących pewne efekty graficzne, jak np. faza i blask wewnętrzny. Gdy wymienione efekty są zastosowane wobec zaznaczonego obiektu, opcje w sekcji Przewiń panelu Wypełnienie są wyłączone.

Uwaga:

Aby zastosować efekty przewijania wobec elementu, należy ustawić stan elementu jako Zwykły.

Efekty przewijania są stosowane nie tylko wobec obrazów i wypełnień tła. Często są również wykorzystywane w animacjach w celu stworzenia iluzji głębi. Można ustawić różne prędkości ruchu poszczególnych elementów witryny. Układ strony może np. obejmować element pierwszoplanowy, który porusza się dwa razy szybciej od elementu umieszczonego na środkowym planie. Szybkość ustawionego sąsiadująco wypełnienia tła znajdującego się za animowaną zawartością można ustawić na połowę szybkości elementu znajdującego się na środkowym planie. Tego rodzaju ustawienia symulują sposób, w jaki oczy rozpoznają ruch. Obiekty znajdujące się bliżej naszego punktu odniesienia zdają poruszać się szybciej.

Efekty przewijania są również przydatne w przypadku znaczników zakotwiczenia. Kliknięcie przez osobę odwiedzającą łącza w celu przeskoczenia do znacznika zakotwiczenia na długiej lub szerokiej stronie powoduje włączenie efektów przewijania. Użycie efektów przewijania lub znaczników zakotwiczenia umożliwia zaprojektowanie strony, której poszczególne sekcje będą wyświetlały się z efektem nasunięcia, rozjaśnienia lub animacji. Możesz także utworzyć serię pozycji menu, które wspólnie utworzą pasek nawigacji, gdy osoba odwiedzająca przeskoczy do sekcji strony znajdującej się niżej.

Przed zastosowaniem elementów przewijania w układzie należy zapoznać się z następującymi kluczowymi pojęciami:

Położenie kluczowe

Położenie kluczowe oznacza w odniesieniu do efektów przewijania pozycję, od której rozpoczyna się ruch skonfigurowanych elementów strony. Można np. kliknąć menu Wypełnienie przeglądarki i wybrać kartę Przewiń. Pole w środkowej części (wyświetlające wartość 0 piks.) odpowiada położeniu kluczowemu. Po włączeniu ustawień ruchu na stronie zostanie wyświetlone położenie uchwytu T. Uchwyt T kontroluje zakres ruchu. Domyślne ustawienie 0 piks. oznacza, że uchwyt T jest ustawiony przy górnej krawędzi okna przeglądarki.

Liczba pikseli podana w polu Położenie kluczowe oznacza, że zmiany wprowadzone w sekcji Ruch początkowy będą się poruszać (w żądanym kierunku i z żądaną prędkością) podczas przewijania strony do wskazanego położenia. Górna krawędź strony zaczyna się przy wartości 0, po czym liczba pikseli zwiększa się w miarę przewijania strony w dół. W panelu Przekształć (Okno > Przekształć) odległość od górnej krawędzi strony jest oznaczona literą Y.

Ruch początkowy

Ruch początkowy oznacza w odniesieniu do efektów przewijania wyrażone w pikselach położenie, od którego zaczyna się ruch przewijania. Skonfiguruj ruch początkowy, aby zdefiniować ustawienia zachowań elementów podczas przewijania między wartością położenia kluczowego i krawędzią elementu strony.

W sekcji Ruch początkowy można zauważyć, że obok wartości w polach znajduje się mała litera x. Oznacza ona krotność. Jeśli osoba odwiedzająca będzie przewijać stronę szybciej, ruch efektu przewijania zwiększy się, aby dorównać szybkości przewijania.

Ruch końcowy

Ruch końcowy definiuje ruch elementu strony po przewinięciu go przez użytkownika poza określoną wartość. Wartości wprowadzone w sekcji Ruch końcowy zostaną zastosowane po przewinięciu strony poza położenie kluczowe (położenie uchwytu T). 

Element z zastosowanym efektem przewijania w postaci ruchu porusza się w kierunkach, w których polach wartość liczbowa jest większa od zera. Jeśli wartość w polach kierunku poziomego i pionowego wynosi zero, element jest przypięty do strony i nie porusza się.

Jeżeli sekcji poziomej przypisano wartość „0”, wypełnienie przeglądarki nie będzie się poruszać w poziomie ani w lewo, ani w prawo.

Graficzną reprezentację kluczowych pojęć związanych z efektami przewijania w programie Adobe Muse stanowi poniższy rysunek:

Położenie kluczowe, ruch początkowy i ruch końcowy w efektach przewijania
Położenie kluczowe, ruch początkowy i ruch końcowy w efektach przewijania

Przejdź do poświęconej efektom przewijania witryny , aby zrozumieć działanie tych efektów.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto