Dowiedz się, jak zoptymalizować witryny dla wyszukiwarek (SEO) w celu poprawy rankingu stron i zwiększenia ich wykrywalności.

Uwaga:

Do programu Adobe Muse nie są już dodawane nowe funkcje, a jego obsługa zostanie wycofana 26 marca 2020 r. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pomoc, zobacz stronę na temat wycofania usługi Adobe Muse.

Optymalizacja dla wyszukiwarek (SEO) zapewnia zwiększenie widoczności online witryny dzięki wyższemu rankingowi w wyszukiwarkach. Witryny o najwyższym rankingu znajdują się u góry listy, co zachęca odwiedzających korzystających z wyszukiwania online do znalezienia odpowiedniej witryny. Dobra optymalizacja dla wyszukiwarek pomaga poprawić ranking witryny, co z kolei zwiększa zwykle ruch na witrynie.

W tym artykule poznasz niektóre najlepsze praktyki i wskazówki, których możesz przestrzegać, aby poprawić ranking tworzonych Adobe w Muse witryn w wynikach wyszukiwania. Przestrzeń robocza Adobe Muse oferuje wiele pomocnych funkcji, z których możesz korzystać przy optymalizowaniu witryny w celu zwiększenia szans odkrywania jej przez potencjalnych użytkowników i kierowania ruchu na Twoje strony.

Aby zindeksować witryny internetowe, wyszukiwarki przeszukują sieć korzystając z łączy pomiędzy stronami a zasobami witryn. Wyszukiwarki oceniają zawartość stron i zasobów w procesie indeksowania. Indeksowanie jest ważne, ponieważ jest to nieustanne wyszukiwanie, informujące wyszukiwarki o dostępnej zawartości sieci. Jeśli witryna przestaje być dostępna, wyszukiwarka usuwa ją z wyników. Wyszukiwarki korzystają z wyników indeksowania przy określaniu zawartości i rankingu witryn.

Indeksowanie umożliwia wyszukiwarkom właściwe sugerowanie łączy do witryn w wynikach wyszukiwania, odpowiadających danemu zapytaniu opartemu na słowie kluczowym lub frazie. Na przykład jeśli wpiszesz „Adobe” w polu wyszukiwania i klikniesz Wyszukaj, w wynikach wyszukiwania pojawi się lista stron internetowych. Wynik wyszukiwania zawierają łącza do witryn, które wyszukiwarka określiła jako zawierające zawartość związaną z oprogramowaniem i produktami Adobe.

Istnieje wiele parametrów, z których wyszukiwarki korzystają przy określaniu, które witryny będą znajdowały się najwyżej na liście. Wysoki ranking jest najlepszy, ponieważ zwiększa prawdopodobieństwo, że ludzie szukający danego słowa kluczowego lub danej frazy odwiedzą Twoją witrynę. Stosując się do poniższych sugestii możesz usprawnić pracę wyszukiwarek, tak aby potencjalni nowi odwiedzający korzystający z wyszukiwania znaleźli tworzone przez ciebie witryny.

Wyjaśnienie sposobu indeksowania witryn przez wyszukiwarki

Strony internetowe mogą zawierać osadzone metadane, takie jak informacje o autorze, słowa kluczowe, opis i język. Słowa kluczowe i opis są pomocne w identyfikacji celu witryny i opisują prezentowaną zawartość. Te znaczniki metadanych są osadzone w kodzie źródłowym HTML; nie są wyświetlane jako widoczne w oknie przeglądarki.

W przeszłości wyszukiwarki oceniały zarówno słowa kluczowe w metadanych jak i opis podczas procesu indeksowania. Dlatego projektanci dodawali niekiedy setki słów kluczowych, mając nadzieję na poprawę widoczności witryny w wynikach wyszukiwania. Niektóre współczesne algorytmy, np. algorytm wyszukiwarki Google, nie korzystają już z wartości słów kluczowych przy obliczaniu rankingu, ale warto poświęcić czas na ich uaktualnienie. Słowa kluczowe mogą poprawić ranking w innych wyszukiwarkach, np. Google Search Appliance, wykorzystywanym przez większe witryny. Opisy w metadanych są często wyświetlane jako opis pojawiający się przy wyświetlaniu strony w wynikach wyszukiwania, lub jako domyślny opis na Facebook, Google+ i innych witrynach społecznościowych. Ciekawy opis może pomóc w skierowaniu ruchu na witrynę.

Wyszukiwarki często wykonują indeksowanie całego tekstu, co oznacza, że przetwarzają całą zawartość tekstową na stronie. Tekst umieszczony w znacznikach nagłówka (h1, h2, h3, itd.) jest uznawany za szczególnie ważny, ponieważ nagłówki zwykle stanowią podsumowanie wyświetlanych informacji. Korzystając ze stylów akapitów możesz definiować kontenery znaczników akapitu w celu stworzenia strony korzystającej z nagłówka h1 dla głównego tytułu zawartości tekstowej, nagłówka h2 dla tytułu nagłówka niższego poziomu i nagłówka h3 jako tytułu jeszcze niższego poziomu. Formatowanie tekstu wskazuje wyszukiwarkom znaczenie tekstu nagłówka każdego poziomu. Definiowanie stylów korzystających ze znaczników akapitu i stosowanie ich do tekstu nagłówków umożliwia tworzenie poprawnego kodu HTML – który jest szczególnie łatwy w nawigacji dla robotów wyszukiwarek.

Gdy indeksowanie dotyczy zawartości strony, obrazy i inne powiązane zasoby są analizowane. Jeśli zasoby zawierają tytuły lub tekst alternatywny, te informacje tekstowe są przetwarzane. Etykiety narzędzi dodawane do hiperłączy są także oceniane. Wyszukiwarka wykorzystuje całą zawartość tekstową, jaką znajduje podczas indeksowania witryn, do podejmowania odpowiednich decyzji o zawartości każdej strony. Oprócz tego dodawanie tytułów i tekstu alternatywnego do obrazów oraz etykiet narzędzi do hiperłączy zapewnia, że tworzone strony są bardziej dostępne dla każdego, w tym odwiedzających, którzy korzystają z urządzeń wspomagających przy korzystaniu z Internetu.

Okresowo sprawdzaj swoje witryny i usuwaj niedziałające łącza. Jeśli wyszukiwarki wykrywają niedziałające łącza mogą przyjąć, że witryna nie jest już aktualizowana. Rozwiązuj też problemy z brakującymi plikami i powiązanymi zasobami. Starsze witryny, które nie są konserwowane, mogą otrzymać niższy ranking w wynikach wyszukiwania.

Dodawanie metadanych słów kluczowych i opisów do właściwości strony

Gdy po raz pierwszy tworzysz witrynę w Adobe Muse, pojawi się prośba o określenie właściwości witryny. Są to atrybuty mające wpływ na każdą stronę witryny, takie jak wartości układu i wygląd hiperłączy. Jednak każda strona ma też indywidualne właściwości, które możesz określić dodając określone atrybuty. Na przykład możesz ustawiać Opcje menu tak, by kontrolować, czy strona wyświetlana jest w menu i aktualizować metadane dodawane do kodu źródłowego, które nie są wyświetlane w przeglądarce.

Wykonaj następujące czynności, aby zaktualizować właściwości strony dla określonej strony.

 1. W widoku Planowanie kliknij dwukrotnie miniaturę strony, aby otworzyć ją w widoku Projektowanie. Strona otwiera się we własnej zakładce i jest gotowa do edycji.

 2. Wybierz polecenie Strona > Właściwości strony.

  Wybierz kolejno polecenia Strona > Właściwości strony.
  Skorzystaj z menu Strona, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości strony.

 3. W oknie dialogowym Właściwości strony kliknij zakładkę Metadane, aby przejść do pól, w których można podać metadane.

  Właściwości strony
  Skorzystaj z części Metadane we Właściwościach strony, aby dodać tekst metadanych.

 4. Kliknij pole Opis, aby podać terminy, które są prawdopodobnie odpowiadają zawartości witryny. Na przykład jeśli projektujesz stronę o ratowaniu psów, możesz wpisać krótki opis strony: Uratuj psa i zdobądź najlepszego przyjaciela. Jesteśmy największą organizacją ratującą psy rasy labrador retriever w Północnej Kalifornii, poszukującą troskliwych domów dla kochających psów.

 5. Kliknij pole Słowa kluczowe, aby podać terminy, które są prawdopodobnie odpowiadają zawartości witryny. Na przykład: jeśli projektujesz stronę o ratowaniu psów, możesz wpisać słowa kluczowe odpowiadające zawartości strony, np.: Kalifornia ratowanie psów, rasa labrador retriever, czarne labradory, brązowe labradory, zdrowie psów, pielęgnacja psów, usługi adopcji psów.

 6. Jeśli chcesz zaktualizować pole Nazwa strony pamiętaj, że nazwa strony to nazwa etykiety wyświetlanej w widżetach menu na całej witrynie.

 7. Pole Tytuł strony jest domyślnie ustawione na tę samą nazwę, co nazwa strony. Tytuł strony będzie wyświetlany w oknie przeglądarki, w zakładkach przeglądarki, i w liście zakładek (zależnie od przeglądarki używanej do przeglądania witryny). Jeśli chcesz go zmienić, odznacz pole wyboru obok Taki sam jak nazwa strony i wpisz inny tytuł strony.

 8. Po zakończeniu aktualizacji metadanych kliknij OK, aby zamknąć okno Właściwości.

Dodawanie tytułów i tekstu alternatywnego do obrazów

Po umieszczeniu obrazów na stronie możesz przejść do okna dialogowego Właściwości obrazu, aby określić zarówno tytuł jak i tekst alternatywny (alt text) przypisany obrazowi.

Poniżej znajduje się opis każdej z właściwości:

Tytuł: w wielu przeglądarkach wyświetlany jest tytuł, dodatkowo oprócz obrazu, zwykle jako etykieta narzędzia pojawiająca się po najechaniu na obraz kursorem.

Tekst alternatywny: jeśli plik obrazu nie może zostać pokazany, tekst ten jest wyświetlany zamiast niego. Tekst jest też wykorzystywany jako opis obrazów dla odwiedzających niepełnosprawnych wzrokowo, którzy korzystają z technologii wspomagających przeglądanie zawartości.

Najlepiej jest ustawić tytułu i tekst alternatywny dla każdego zasobu, aby zapewnić użytkownikom najlepszą nawigację po witrynie. Etykiety narzędzi umożliwiają przekazanie dodatkowych informacji o grafice, a alternatywny tekst sprawia, że strony są bardziej dostępne dla czytników ekranowych, które przedstawiają głosowo zawartość graficzną.

Aby dodać tytuły i tekst alternatywny wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz umieszczony obraz.

 2. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Dodaj tytuł lub Dodaj tekst alternatywny w menu kontekstowym.

  Właściwości obrazu
  Wybierz dodawanie tytułu lub tekstu alternatywnego.

 3. Podaj tytuł dla obrazu w polu Tytuł w oknie dialogowym Właściwości obrazu. Na przykład jeśli obrazem jest logo Adobe, możesz wpisać: Adobe Systems, Inc.

  Właściwości tytułu obrazu
  Wpisz tekst, który ma się pojawiać jako etykieta narzędzia w polu Tytuł.

 4. W polu Tekst alternatywny podaj opis zawartości graficznej, np. logo Adobe.

 5. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości obrazu.

Ustawianie etykiet narzędzi dla powiązanych obrazów i tekstu

Możesz tworzyć etykiety narzędzi, wyświetlane gdy kursor znajduje się nad łączem. Etykiety te są wyświetlane zarówno dla obrazu jak i tekstu z hiperłączem. Etykiety narzędzi są przydatne dla użytkowników, ponieważ dzięki nim mogą zdobyć więcej informacji o powiązanej zawartości przed faktycznym kliknięciem łącza, które do niej prowadzi. Etykiety narzędzi sprawdzają się też świetnie w dostarczaniu wyszukiwarkom opisu zawartości, do której odsyła witryna.

Aby dodać etykietę narzędzia do elementu z hiperłączem, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz tekst lub obraz łącza.

 2. Kliknij tekst Hiperłącza w panelu Sterowanie po lewej stronie menu Hiperłącze. Pojawią się opcje hiperłącza.

  Hiperłącze – opcje
  Przejdź do Opcji hiperłącza klikając niebieski tekst Hiperłącza w Panelu sterowania.

 3. Podaj podpowiedź narzędzia w polu Podpowiedź. Na przykład jeśli powiązany tekst ma hiperłącze odsyłające z powrotem do strony domowej możesz podać: Wróć do strony domowej.

 4. Aby zamknąć Opcje hiperłącza, kliknij w dowolnym miejscu na stronie.

Korzystanie ze stylów akapitów do formatowania tekstu i określania znaczników akapitów

 1. Korzystając z narzędzia Tekst, kliknij i przeciągnij pole tekstowe. Wpisz zawartość tekstową, np.: To jest tekst.

 2. Sformatuj tekst, aby określić czcionkę, wielkość czcionki, kolor oraz inne ustawienia. Gdy tekst jest zaznaczony przy pomocy narzędzia Tekst, zaktualizuj opcje w Panelu sterowania, lub skorzystaj z opcji w Panelu tekst. Możesz na przykład określić następujące formatowanie tekstu.

  • Bezpieczna czcionka internetowa: Verdana
  • Rozmiar czcionki: 24
  • Kolor: Brązowy (#8C6239 lub R=140 G=98 B=57)
  • Światło: 6
  • Interlinia: 120%
  Panel narzędzia Tekst
  Skorzystaj z panelu Tekst lub opcji w panelu sterowania, aby sformatować tekst.

 3. Otwórz panel Style akapitowe. Podczas gdy sformatowany tekst jest wciąż zaznaczony, kliknij ikonę Utwórz nowy styl u dołu panelu Style akapitowe.

  Opcje stylów akapitowych
  Kliknij przycisk Nowy styl, aby utworzyć nowy styl.

  Nowy styl określa atrybuty formatowania i otrzymuje domyślnie nazwę Styl akapitu .

 4. Kliknij dwukrotnie nazwę Stylu akapitu, aby otworzyć okno dialogowe Opcje stylu i podać Nazwę stylu dla nowego stylu: Duży brązowy nagłówek. Skorzystaj z menu Znacznik akapitu, aby ustawić znacznik HTML powiązany ze stylem jako nagłówek h1.

  Opcje stylu
  Wybierz h1 z menu Znacznik akapitu.

 5. Kliknij OK, aby ustawić opcje Styl akapitowy. Styl akapitowy zostaje zastosowany do aktualizacji zarówno wyglądu jak i znacznika HTML dowolnego nagłówka, który zastosujesz na witrynie.

  Najlepszą praktyką jest tworzenie i stosowanie stylów nagłówka h1 do najwyższego poziomu (ogólnie największego) tekstu na stronie.

  Utwórz więcej stylów akapitowych dla nagłówków h2, h3 itd., a następnie zastosuj te style do pojawiających się na wszystkich stronach w malejącej kolejności nagłówków niższego poziomu.

  Style tekstowe
  Prawidłowa strona internetowa korzysta z nagłówków wyświetlanych w porządku malejącym do definiowania poziomów zawartości tekstowej.

  Po utworzeniu stylów akapitowych dla wszystkich nagłówków możesz szybko wybrać tekst, który chcesz stylizować, a następnie kliknąć nazwę tego stylu w panelu Style akapitowe, aby zastosować atrybuty stylu i znaczniki akapitu.

Objaśnienie pliku sitemap.xml, tworzonego podczas eksportu lub przesyłania witryny

Gdy eksportujesz witrynę lub przesyłasz witrynę Adobe Muse do zewnętrznego dostawcy usług hostingu przy użyciu okna dialogowego Prześlij do hosta FTP, program Adobe Muse tworzy plik sitemap.xml, zawierający listę wszystkich stron i zasobów witryny. Plik ten pomaga wyszukiwarkom w indeksowaniu zawartości.

Jeśli hostujesz witryny na zintegrowanych serwerach Adobe, nazwa domeny, którą dodajesz do witryny, jest automatycznie dodawana do indeksu wewnętrznego serwera i nie są wymagane żadne dodatkowe działania.

Możesz korzystać z mapy witryny utworzonej przez Adobe Muse do poprawy rankingu witryny w wyszukiwarkach. Jeśli przesyłasz pliki, korzystając z programu Adobe z Muse, plik sitemap.xml zostaje przesłany na serwer hosta wraz z innymi plikami. Jeśli eksportujesz witrynę, korzystając z klienta FTP do przesyłania plików, prześlij ten plik na serwer hosta wraz z resztą zasobów w eksportowanym folderze.

W celu lepszego pozycjonowania witryny, jej mapy umieszczają na liście obrazy ze znacznikiem <image:image>. Podpisy obrazów są umieszczane na liście ze znacznikiem <image:caption>.  Za wyjątkiem plików .png, mapy witryny zawierają również obrazy obrócone oraz wzbogacone efektami.

Przy przesyłaniu obrazów o tej samej nazwie pliku, ale z innym tekstem alternatywnym, są one umieszczane na liście oddzielnie ze znacznikiem <image:caption>. Podpis zawiera odpowiedni tekst alternatywny.

Wykonaj poniższe kroki, aby określić nazwę domeny w wyeksportowanym pliku sitemap.xml:

 1. Wybierz polecenie Plik > Eksportuj jako HTML.

  Wybierz kolejno polecenia Plik > Eksportuj jako HTML.
  Eksportuj wszystkie pliki witryny do folderu na komputerze.

 2. Wprowadź nazwę domeny w polu Nazwa domeny.

  Okno dialogowe Eksportuj jako HTML
  W polu Nazwa domeny podaj nazwę domeny witryny.

 3. Upewnij się, że nazwa domeny jest wpisana prawidłowo i ma format: mojawitryna.pl

 4. Kliknij OK, aby dodać nazwę domeny do pliku sitemap.xml i zakończyć proces eksportu. Po wyeksportowaniu witryny folder zawierający pliki witryny jest gotowy do przesłania do wybranego dostawcy usług hostingu.

  Uwaga: jeśli wybierzesz Plik > Prześlij do hosta FTP, aby przesłać witrynę, nazwa domeny wprowadzona w polu Nazwa domeny zostanie dodana do pliku „sitemap.xml”.

  Opcje hosta FTP
  Wprowadź nazwę domeny w oknie dialogowym Prześlij do hosta FTP.

Aby dowiedzieć się, jak wyszukiwarka Google korzysta z plików sitemap.xml, odwiedź strony pomocy narzędzi Google Webmaster.

Więcej informacji na temat projektowania witryn w programie Adobe Muse można znaleźć na stronie Pomoc programu Adobe Muse. Odwiedź też Witrynę dnia Adobe Muse, aby zapoznać się z inspirującymi projektami przed rozpoczęciem tworzenia własnych.

Film | Przeglądanie danych analityki dla witryny

Film | Przeglądanie danych analityki dla witryny
lynda.com - James Fritz