Stosowanie obrysów i efektów w programie Adobe Muse

Dowiedz się, jak ustawić szerokość i właściwości obrysu i jak zastosować efekty takie jak Cień w programie Adobe Muse.

Ustawianie szerokości obrysu i stosowanie efektów

  1. W panelu Sterowanie odszukaj opcję Obrys. Kliknięcie łącza Obrys umożliwia otwarcie menu Obrys, w którym można precyzyjnie ustawić grubość obrysu oraz jego wyrównanie. Próbnik kolorów po prawej stronie łącza umożliwia ustawienie koloru obrysu, a pole numeryczne jego grubość.

  2. Zaktualizuj wartość w polu, zamieniając 1 na 0, tak aby obrys nie był wyświetlany.

    Kliknij strzałkę w dół lub zaznacz domyślna wartość 1 w polu Szerokość obrysu i wpisz 0, aby ustawić zerową szerokość obrysu.

  3. W prawej części panelu Sterowanie odszukaj łącze Efekty. Kliknij słowo „Efekty”, aby rozwinąć menu Efekty. Kliknij przycisk Cień u góry menu, aby przejść do karty ustawień cienia.

  4. Na karcie Cień ustaw czarny kolor cienia, klikając próbnik kolorów obok pozycji Kolor i wybierając czarną próbkę za pomocą narzędzia Kroplomierz.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto

[Feedback V2 Badge]