Używanie zsynchronizowanego tekstu w programie Adobe Muse

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, w jaki sposób współdzielić i synchronizować tekst w programie Adobe Muse.

Uwaga:

Do programu Adobe Muse nie są już dodawane nowe funkcje, a jego obsługa zostanie wycofana 26 marca 2020 r. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pomoc, zobacz najczęściej zadawane pytania dotyczące zakończenia usługi Adobe Muse.

Tekst zsynchronizowany – informacje

Funkcja Tekst zsynchronizowany umożliwia ponowne wykorzystanie tekstu w wielu miejscach na stronie, na różnych stronach, jak również na komputerze, tablecie czy smartfonie. Tekst, taki jak nazwy produktów, ceny, tytuły, nagłówki, stopki i inne elementy, pojawia się najczęściej na wielu stronach oraz w wielu wersjach witryny (dla komputerów, tabletów i urządzeń mobilnych).

Dzięki funkcji Tekst zsynchronizowany można wpisać wspólny tekst jeden raz i zachować jego spójną kopię w wielu instancjach. Jeśli chcesz edytować tekst, jednorazowa korekta zaktualizuje wszystkie jego instancje w całej witrynie. Podczas aktualizowania tekstu w wielu instancjach program Adobe Muse nie zmienia atrybutów stylu powiązanych z daną instancją.

Znaczniki zawartości

Znacznik zawartości stanowi reprezentację tekstu zsynchronizowanego.

 • Po zastosowaniu znacznika wobec ramki tekstowej w ramce tej jest wyświetlany tekst zsynchronizowany.
 • Podczas edytowania oznaczonej ramki tekstowej wszystkie instancje takiej ramki są aktualizowane w celu odzwierciedlenia zmian. Warto pamiętać, że podczas aktualizacji tekstu program Adobe Muse pozostawia bez zmian style oraz inne atrybuty wizualne.

Kolekcja

Kolekcja to zbiór znaczników. Podczas pracy z funkcją Tekst zsynchronizowany użytkownik może utworzyć wiele znaczników i uporządkować je w postaci kolekcji.

Zarządzanie znacznikami zawartości

Znacznik zawartości stanowi reprezentację fragmentu tekstu zsynchronizowanego. Po zastosowaniu znacznika wobec ramki tekstowej w ramce tej będzie wyświetlany tekst zsynchronizowany.

Oznaczanie ramki tekstowej

 1. Utwórz ramkę tekstową za pomocą narzędzia Tekst (), jeśli nie została jeszcze utworzona, i wprowadź tekst do oznaczenia.

 2. Wybierz polecenie Okno > Zawartość, aby wyświetlić panel Zawartość.

 3. Gdy ramka tekstowa jest zaznaczona, kliknij przycisk  w panelu Zawartość, aby dodać znacznik zawartości.

 4. Wpisz nazwę znacznika zawartości i kliknij poza oknem dialogowym, aby zakończyć.

  Uwaga:

  Obok ramki tekstowej zostaje wyświetlony dymek, informujący jaki znacznik zawartości został właśnie dodany.

Dodawanie wielu znaczników do kolekcji

 1. Wybierz polecenie Okno > Zawartość, aby wyświetlić panel Zawartość.

 2. W panelu Zawartość kliknij przycisk , aby dodać znacznik zawartości. Aby dodać więcej znaczników do kolekcji, klikaj dalej przycisk .

Zmiana nazwy znacznika zawartości

 1. Wybierz polecenie Okno > Zawartość, aby otworzyć panel Zawartość, jeśli nie jest otwarty.

 2. Zaznacz znacznik zawartości, którego nazwę chcesz zmienić, a następnie kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz w menu kontekstowym polecenie Zmień nazwę. Aby zmienić nazwę znacznika zawartości, możesz także kliknąć go dwukrotnie.

 3. Wprowadź nazwę i kliknij poza oknem dialogowym, aby zatwierdzić zmianę nazwy znacznika zawartości.

Usuwanie oznaczenia tekstu

 1. Zaznacz ramkę tekstową, dla której chcesz usunąć oznaczenie.

 2. Kliknij ramkę prawym przyciskiem myszy i w menu kontekstowym wybierz polecenie Usuń znaczniki z zaznaczenia.

Usuwanie nieużywanych znaczników z kolekcji

 1. W panelu Zawartość wybierz kolekcję.
 2. Kliknij  (menu wysuwane) > Usuń nieużywane znaczniki z kolekcji.

Zarządzanie kolekcjami

Dodawanie kolekcji

 1. Wybierz polecenie Okno > Zawartość, aby wyświetlić panel Zawartość.

 2. Kliknij przycisk , aby dodać kolekcję. Podczas dodawania kolekcji program Adobe Muse stosuje domyślną konwencję nazewniczą. Możesz jednak nadać własną nazwę kolekcji.

Zmiana nazwy kolekcji

 1. Otwórz panel Zawartość (Okno > Zawartość) i wybierz kolekcję, której nazwę chcesz zmienić.

 2. Kliknij kolekcję prawym przyciskiem myszy i wybierz w menu kontekstowym polecenie Zmień nazwę.

Usuwanie kolekcji

 1. Otwórz panel Zawartość (Okno > Zawartość) i wybierz kolekcję, którą chcesz usunąć.

 2. Kliknij kolekcję prawym przyciskiem myszy i wybierz w menu kontekstowym polecenie Usuń kolekcję.

Usuwanie zbędnych kolekcji

 1. W panelu Zawartość (Okno > Zawartość) wybierz kolekcję.

 2. Kliknij  (menu wysuwane) > Usuń nieużywane kolekcje.

Aktualizowanie tekstu w witrynie

 1. Jeśli tekst nie został jeszcze zaktualizowany, utwórz ramki tekstowe i oznacz je zgodnie z potrzebami projektu witryny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Oznaczanie tekstu.

 2. Zaznacz tekst, który chcesz edytować i kliknij dwukrotnie, aby rozpocząć edytowanie. Po zakończeniu edycji program Muse zaktualizuje wszystkie instancje tego znacznika. Wszystkie unikatowe style (style CSS – czcionki, kolory, rozmiar) oraz inne atrybuty wizualne w każdej instancji pozostają bez zmian.

Aktualizowanie hiperłączy

 1. Jeśli to jeszcze nie zostało zrobione, utwórz hiperłącza za pomocą wyskakującego menu Hiperłącza. Więcej informacji zawiera temat Tworzenie hiperłączy.

 2. Wybierz polecenie Okno > Zawartość, aby wyświetlić panel Zawartość.

 3. Zaznacz utworzone hiperłącze i dodaj znacznik w panelu Zawartość. Wprowadź nazwę znacznika.

 4. Po opatrzeniu hiperłącza znacznikiem zaznacz tekst, do którego ma zostać dodane hiperłącze.

 5. W panelu Zawartość wybierz utworzony znacznik.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto