Przesyłanie witryny do zewnętrznego dostawcy usług hostingowych

Dowiedz się, w jaki sposób przesłać witrynę internetową Adobe Muse do zewnętrznego dostawcy usług hostingowych i opublikować ją za pośrednictwem protokołu FTP, SFTP lub FTPS.

Uwaga:

Do programu Adobe Muse nie są już dodawane nowe funkcje, a jego obsługa zostanie wycofana 26 marca 2020 r. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pomoc, zobacz najczęściej zadawane pytania dotyczące zakończenia usługi Adobe Muse.

Z tego artykułu dowiesz się, jak publikować swoje strony Adobe Muse na serwerze zewnętrznego dostawcy usług hostingowych za pośrednictwem FTP (protokół transferu plików, ang. File Transfer Protocol).

Jeśli chcesz publikować w witrynie Adobe Business Catalyst zamiast na serwerach zewnętrznego dostawcy, skorzystaj ze strony Publikowanie pierwszej witryny Adobe Muse.

Co to jest FTP?

FTP (protokół transferu plików, ang. File Transfer Protocol) jest wykorzystywany do przenoszenia (wysyłania lub ściągania) plików za pośrednictwem Internetu. Za pomocą FTP możesz wysłać pliki wyeksportowane z programu Adobe Muse na zdalny serwer, na którym znajduje się Twoja witryna. Aby dowiedzieć się więcej na temat protokołu FTP, zobacz artykuł Protokół transferu plików.

SFTP

SFTP (protokół bezpiecznego przesyłania plików, ang. SSH File Transfer Protocol lub Secure File Transfer Protocol) to protokół FTP, który w celu zabezpieczenia połączenia został wyposażony w protokół SSH (ang. Secure Shell). Aby dowiedzieć się więcej na temat protokołu SFTP, zobacz artykuł SSH File Transfer Protocol.

FTPS

FTPS (znany także jako FTP-ES, FTP-SSL i FTP Secure) jest rozszerzeniem do protokołu FTP (ang. File Transfer Protocol), które to umożliwia wsparcie dla szyfrowanych protokołów TLS (ang. Transport Layer Security) oraz SSL (ang. Secure Sockets Layer). Przeczytaj więcej na temat FTPS, klikając łącze FTPS.

Konfiguracja hostingu internetowego

Hosting internetowy to usługa hostingu w Internecie, umożliwiająca użytkownikom udostępnianie witryny za pośrednictwem sieci WWW. Dostawcy internetowych usług hostingowych to firmy oferujące klientom przestrzeń do użytku na serwerach.

Twoim pierwszym krokiem jako użytkownika Adobe Muse powinno być założenie konta u dostawcy hostingu internetowego. Przykłady popularnych dostawców hostingu:

Wyszukując w Internecie frazę „hosting stron internetowych”, możesz uzyskać jeszcze więcej opcji, porównać cenniki i oferty wybranych dostawców i wybrać plan hostingowy, który będzie najlepiej odpowiadał Twoim potrzebom.

Po utworzeniu konta online dostawca hostingu przekaże Ci informacje dotyczące logowania FTP (tzw. dane logowania), dzięki którym otrzymasz dostęp do serwera za pośrednictwem protokołu FTP. Informacje zazwyczaj przekazywane przez dostawcę hostingu:

Host FTP

Jest to adres internetowy serwera, na którym możesz umieścić swoją witrynę. Adres serwera może być taki sam, jak nazwa Twojej domeny (np. twojawitryna.com), choć często się od niej różni (np. ftp.twojawitryna.com). Może to być nawet adres IP, np. 152.16.274.1. Często jest też nazywany serwerem FTP.

Katalog strony internetowej

Jest to katalog na serwerze FTP, do którego należy przesyłać pliki witryny internetowej. W przypadku niektórych dostawców usług hostingowych ta informacja nie zostanie podana. Często katalogiem strony internetowej jest public_html. Inne popularne przykłady to www lub httpdocs. Często jest też nazywany katalogiem głównym lub katalogiem na hoście.

Numer portu

Jednoznacznie identyfikuje adres IP hosta. Czasami jest też podany numer portu. Protokół FTP korzysta domyślnie z portu 21. Powinno się zwrócić uwagę na numer portu tylko w przypadku, gdy jest inny niż 21.

Korzystanie z funkcji Przesyłanie do hosta FTP

Jeżeli posiadasz już dane logowania FTP, a Twoja witryna Adobe Muse jest gotowa do opublikowania:

 1. Wybierz polecenie Plik > Przesyłanie do hosta FTP.

  Wybierz opcję Przesyłanie do hosta FTP.

 2. Wprowadź następujące dane w określone pola i kliknij Dalej.

  Serwer FTP

  w formie przesłanej przez dostawcę usług hostingowych. Serwer FTP może być nazwą domeny (np. google.com) lub adresem IP. Nie zawieraj w tym polu katalogu strony internetowej. Jeżeli serwer korzysta z portu innego niż domyślny (21), należy dodać na końcu dwukropek i numer portu. Na przykład: ftp.twojawitryna.com:3341

  Nazwa użytkownika i hasło

  dla Twojego konta w hostingu. Nazwa użytkownika i hasło jest przypisane do serwera FTP określonego w polu Serwer FTP. Te dane logowania nie są Twoim identyfikatorem Adobe ID.

  Przechowuj dane logowania

  umożliwia bezpieczne przechowywanie danych logowania FTP, aby w przyszłości można było łączyć się z serwerem FTP automatycznie podczas wysyłania plików. Przechowywanie danych logowania umożliwia również programowi Adobe Muse automatyczne kontrole zmian dokonanych przy użyciu funkcji In-Browser Editing przy każdym otwarciu pliku programu Adobe Muse.

  Jeśli nie zaznaczysz opcji Przechowuj dane logowania, w przypadku synchronizacji z aktywną wersją witryny zostanie wyświetlone okno FTP. Spowoduje to również zakończenie synchronizacji niepowodzeniem.

  Metoda

  Określ metodę dla protokołu transferu plików:
  • Automatyczne wykrywanie: program Adobe Muse automatycznie wykrywa najbezpieczniejsze opcje publikowania witryn dla danego dostawcy hostingu.
  • FTP
  • SFTP
  • FTP przez SSL/TLS (szyfrowanie niejawne)
  • FTP przez SSL/TLS (szyfrowanie jawne)

  Tryb

  Określ tryb dla protokołu transferu plików: Rozszerzony pasywny (EPSV) lub Pasywny (PASV).
  Wprowadź w pola swoje dane logowania do konta w hostingu.

 3. W oknie dialogowym Przesyłanie do hosta FTP wprowadź następujące dane:

  • Adres URL witryny: adres URL Twojej strony. Jest to adres, który należy wpisać w przeglądarce, aby dostać się na stronę główną witryny (np. www.twojawitryna.com). Nie uwzględniaj index.html w nazwie strony.
  • Folder na serwerze: katalog sieciowy udostępniany przez dostawcę usług hostingowych. Nazwa lub ścieżka folderu jest zależna od dostawcy usług hostingowych. Z reguły większość platforma używa folderu public_html. Folder zależy jednak od ścieżki podfolderu lub folderu głównego serwera. To pole może być wstępnie wypełnione. W takim przypadku upewnij się, że dane w polu Folder są zgodne z informacjami od dostawcy usług hostingowych.
  • Prześlij: za pomocą tego menu rozwijanego możesz zdecydować, czy przesłać wszystkie strony swojej witryny, czy tylko te, w których nastąpiły zmiany. Jeśli przesyłasz pliki po raz pierwszy, musisz wybrać opcję Prześlij wszystkie strony.
  Określ nazwę domeny swojej witryny
  Określ nazwę domeny swojej witryny

 4. Kliknij OK, aby rozpocząć przesyłanie swojej witryny do zewnętrznego dostawcy usług hostingowych. 

  Natychmiast zobaczysz postęp przesyłania.

  Trwa przesyłanie za pośrednictwem protokołu FTP w programie Adobe Muse
  Trwa przesyłanie za pośrednictwem protokołu FTP

Jeżeli zostanie wyświetlone ostrzeżenie, że program Adobe Muse nie mógł potwierdzić związku pomiędzy określoną domeną, serwerem FTP i katalogiem, sprawdź wartości wprowadzone w pola. Ostrzeżenie może również zostać wyświetlone w przypadku, gdy konto w hostingu zostało utworzone niedawno i domena nie została jeszcze zarejestrowana. W takim przypadku zignoruj to ostrzeżenie.

Program Adobe Muse rozpoczyna generowanie i przesyłanie plików strony na serwer FTP. Po zakończeniu procesu program Adobe Muse wyświetla komunikat o ukończeniu przesyłania za pośrednictwem protokołu FTP. Opublikowana strona zostanie automatycznie otworzona w nowym oknie przeglądarki.

Okno dialogowe wskazujące pomyślne przesyłanie za pośrednictwem protokołu FTP w programie Adobe Muse
Okno dialogowe wskazujące pomyślne przesyłanie za pośrednictwem protokołu FTP

Używanie zewnętrznego klienta FTP

Niektórzy dostawcy hostingu wymagają użycia protokołów FTPS lub SFTP do przesyłania witryn internetowych. Od aktualizacji z października 2014 r. funkcja obsługi FTP wbudowana w program Adobe Muse obsługuje protokoły FTPS i SFTP.

Można również skorzystać z zewnętrznego klienta FTP do przesyłania witryn za pośrednictwem protokołów FTPS lub SFTP. W Internecie jest wiele dostępnych klientów FTP (darmowych i płatnych). Na poniższej liście znajduje się część popularniejszych klientów FTP:

Korzystanie z zewnętrznego klienta FTP wymaga dwóch czynności. Najpierw należy wyeksportować witrynę Adobe Muse do lokalizacji znajdującej się na komputerze. Następnie, korzystając z zewnętrznego klienta FTP, należy przesłać wyeksportowane pliki witryny.   Oba kroki zostały opisane bardziej szczegółowo poniżej.

Eksportowanie strony w formacie HTML

Eksportuj stronę Adobe Muse w formacie HTML, gdy będzie ona gotowa do publikacji. W przypadku eksportowania w formacie HTML, niektóre elementy strony, które do renderowania wymagają połączenia na żywo, nie zostaną zrenderowane. Na przykład, zawartość ramki iframe z bezwzględnymi adresami URL, które można wstawić przy użyciu opcji Obiekt > Wstaw HTML.

 1. Wybierz polecenie Plik > Eksportuj jako HTML.

 2. W polu wprowadź nazwę domeny. Jest to adres URL Twojej witryny, tj. adres, który należy wpisać w przeglądarce, aby dostać się na stronę główną witryny (np. www.twojawitryna.com). Nie uwzględniaj index.html w nazwie strony.

  Wybierz lokalizację katalogu, w którym zostaną zachowane wyeksportowane pliki.

 3. Kliknij ikonę katalogu i wskaż katalog, do którego chcesz wyeksportować pliki witryny. Kliknij OK.

  Zmień nazwę pliku index.html na index.htm.

Przesyłanie plików witryny za pomocą programu FileZilla

Zanim prześlesz swoją witrynę przygotuj serwer FTP, port, nazwę i hasło użytkownika FTP. Musisz również znać folder docelowy, w którym chcesz umieścić swoje witryny.

Czynności opisane poniżej dotyczą programu FileZilla, ale mogą być dostosowane do obsługi innych zewnętrznych klientów FTP.

 1. W górnej części wpisz swoje dane logowania FTP i kliknij Szybkie łączenie. Jeśli Twój dostawca usług hostingowych korzysta z portu innego niż domyślny (21), wprowadź również numer portu.

  Łączenie z serwerem FTP za pomocą programu FileZilla

 2. Po połączeniu, w lewym panelu (poniżej adresu lokalnego) przejdź do katalogu, w którym znajdują się wyeksportowane pliki witryny. W prawym panelu (pod Serwerem zdalnym) przejdź do katalogu strony internetowej.

 3. Zaznacz wszystkie wyeksportowane pliki witryny (w lewym dolnym panelu) i przeciągnij je do prawego dolnego panelu.

  Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat „plik docelowy już istnieje”, wybierz „Zamień, jeśli źródło nowsze”. Dodatkowo możesz zaznaczyć opcję „Zawsze używaj tego działania”.

  Przesyłanie na serwer FTP za pomocą programu FileZilla

Często zadawane pytania

Spróbuj przesłać witrynę za pomocą darmowego klienta FTP, np. aplikacji FileZilla.

Błąd 530 występuje, gdy istnieje problem z dostępem. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj poniższe czynności:

 • Upewnij się, że wprowadzone dane logowania FTP są poprawne.
 • Jeśli dane logowania są poprawne, spróbuj przesłać pliki za pomocą narzędzia innej firmy, takiego jak FileZilla. Jeśli nie możesz prawidłowo przesłać plików, skontaktuj się z dostawcą usług hostingowych, aby uzyskać poprawne dane logowania.
 • Sprawdź, czy masz uprawnienia dostępu, aby zaktualizować plik .htaccess w swoim hostingu.
 • Upewnij się, że wybrano PASV jako tryb FTP w oknie dialogowym Łączenie z serwerem FTP (Plik > Przesyłanie do hosta FTP).

Wystąpiły dwa różne błędy: 553 i 550, dotyczące pliku .htaccess, chronionego przed aktualizacjami na dwa różne sposoby. Jeśli nie możesz zaktualizować pliku .htaccess, wystąpią te błędy. Skontaktuj się z dostawcą usług, aby rozwiązać ten problem.

Możesz obejść ten problem, przechodząc do opcji Plik > Przesyłanie do hosta FTP, a następnie używając zewnętrznego klienta FTP w celu przesłania plików do swojego serwera. 

Zadzwoń do dostawcy usług hostingowych i sprawdź, czy Twoje dane logowania są poprawne. Jeśli po sprawdzeniu i wprowadzeniu danych logowania błąd nadal występuje, możesz go zignorować lub naprawić. Jeśli zignorujesz błąd, pomimo że można będzie przesłać pliki do hosta FTP, dostęp do Twojej strony internetowej nie będzie możliwy. Z tego powodu zawsze zaleca się najpierw rozwiązać ten błąd.

Jeśli zobaczysz ten błąd podczas przesyłania plików do serwera FTP, oznacza to, że Twoja domena nie wskazuje na prawidłowy folder. Sprawdź, czy w oknie dialogowym Przesyłanie do FTP wpisano prawidłową nazwę domeny w polu Nazwa domeny. Nazwa domeny wprowadzana przez użytkownika musi być zgodna z adresem URL strony głównej witryny. 

Musisz również upewnić się, że wprowadzona nazwa domeny wskazuje na folder główny (np. public_html), do którego są przesyłane Twoje pliki lub zostaną przesłane po zakończeniu operacji przesyłania. W przypadku przesyłania witryny do podfolderu w domenie pole Nazwa domeny powinno zawierać wpis w formacie <moja witryna.com/podfolder>.

Po sprawdzeniu i poprawieniu błędnie wprowadzonych danych spróbuj ponownie przesłać witrynę. Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z dostawcą usług hostingowych, aby upewnić się, że Twoja nazwa domeny, autoryzowany serwer i inne ustawienia obejmujące porty są skonfigurowane poprawnie.

Za każdym razem po otwarciu witryny za pomocą zaktualizowanej wersji programu Adobe Muse pierwsze wykonanie operacji publikowania/eksportowania/przesyłania powoduje ponowne wygenerowanie i przesłanie wszystkich plików. Dzieje się tak, ponieważ aktualizacja zwykle zawiera zmiany generowanego kodu i plików.

Lista przykładowych zmian:

 • Rozwiązanie problemów, nowe funkcje lub usprawnienia wydajności plików HTML/CSS/JavaScript
 • Zmiany nazw plików (tworzenie nazw plików przyjaznych dla przeglądarek internetowych, nadawanie unikalnych nazw plikom, których nazwy powodują konflikt)
 • Rozwiązanie problemów lub wprowadzanie usprawnień związanych ze zmianą rozmiaru obrazu (ponowne próbkowanie) lub kodowaniem (kompresja plików JPEG lub PNG)
 • Zmiany w generowaniu kodu eliminujące potrzebę korzystania z obrazów (np. konwertowanie większości cieni z obrazów wygenerowanych przez program Muse do właściwości CSS3 lub zastosowanie tej samej procedury do obracania elementów na urządzeniach przenośnych itp.)

Po pierwszym opublikowaniu witryny kolejne zastosowanie operacji publikowania/eksportowania/przesyłania wobec tego samego pliku .muse powinno spowodować ponowne przesłanie wyłącznie zmienionych plików (zakładając, że plik .muse został zapisany po jego otwarciu w zaktualizowanej wersji).

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto