Rozmieszczanie obiektów przy pomocy panelu Wyrównaj

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak wyrównać co najmniej dwa elementy strony za pomocą panelu Wyrównaj.

Wyrównywanie obiektów w witrynie Adobe Muse

Panel Wyrównaj ułatwia wyrównywanie dwóch lub więcej elementów strony względem siebie lub obszaru zawartości.  Korzystając z responsywnego projektowania witryn internetowych, możesz wyrównać elementy strony według urządzeń, dla których projektujesz daną witrynę.

Aby wyświetlić panel Wyrównaj, wybierz polecenie Okno > Wyrównaj lub kliknij kartę Wyrównaj, aby aktywować go w zestawie paneli. Gdy panel Wyrównaj jest widoczny, w menu Okno obok pozycji Wyrównaj jest wyświetlany symbol wyboru.

W tym przykładzie zajmiemy się wyrównaniem przycisku Udostępnij względem obrazu kropli poniżej. Wykonaj poniższe kroki:

 1. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie zaznacz przycisk Udostępnij. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, aby zaznaczyć także obraz kropli znajdujący się poniżej brązowego paska umieszczonego wcześniej.

 2. Podczas gdy oba obiekty są zaznaczone, przyjrzyj się opcjom w panelu Wyrównaj.

  Za pomocą opcji w panelu Wyrównaj umieść jeden lub więcej elementów na stronie.

  Za pomocą menu u góry panelu Wyrównaj wybierz elementy do wyrównania.

  Wyrównaj do zaznaczenia: wyrównuje zaznaczone elementy względem siebie.

  Wyrównaj do obszaru zawartości: wyrównuje zaznaczone elementy względem otaczającego je obszaru zawartości.

  W sekcji Wyrównaj obiekty dostępnych jest sześć ustawień:

  • Wyrównaj lewe krawędzie
  • Wyrównaj środki w poziomie
  • Wyrównaj prawe krawędzie
  • Wyrównaj górne krawędzie
  • Wyrównaj środki w pionie
  • Wyrównaj dolne krawędzie

  W sekcji Rozmieść obiekty również dostępnych jest sześć ustawień:

  • Rozmieść lewe krawędzie
  • Rozmieść środki w poziomie
  • Rozmieść prawe krawędzie
  • Rozmieść górne krawędzie
  • Rozmieść środki w pionie
  • Rozmieść dolne krawędzie

  W tym przykładzie wyrównamy przycisk Udostępnij z kroplą w pionie, tak aby wyśrodkować oba elementy na środku, w poziomie.

 3. Podczas gdy w górnym menu jest wybrana opcja Wyrównaj do zaznaczenia, kliknij przycisk Wyrównaj środki w poziomie. Zwróć uwagę na zmianę położenia obiektów – tworzą pionowy stos i są wyrównane względem poziomego środka.

  Uwaga:

  Innym sposobem wyśrodkowania obiektów względem ich środków jest kliknięcie i przeciągnięcie jednego z nich. Po prawidłowym wyśrodkowaniu obiektu z innym na chwilę zostaje wyświetlona niebieska linia.

  Podczas przeciągania elementu w momencie wyśrodkowania go z innym na stronie na chwilę zostaje wyświetlona niebieska linia.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto