Korzystanie z opcji Wypełnienie oraz Wypełnienie przeglądarki w programie Adobe Muse

W tym artykule dowiesz się, jak stosować opcje wypełnienia przeglądarki oraz tła w programie Adobe Muse.

Uwaga:

Do programu Adobe Muse nie są już dodawane nowe funkcje, a jego obsługa zostanie wycofana 26 marca 2020 r. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pomoc, zobacz najczęściej zadawane pytania dotyczące zakończenia usługi Adobe Muse.

Wypełnienie przeglądarki i obrazy tła w programie Adobe Muse

Bardzo ważnym elementem podczas planowania projektu strony internetowej jest wypełnienie tła. Wypełnienie tła w programie Adobe Muse umożliwia dodanie koloru lub obrazu tła na stronie internetowej. Można wykorzystać obrazy tła do przekazywania informacji o zaletach produktu lub usługi. Można także używać wypełnień tła do podniesienia atrakcyjności projektu lub dopasowania motywów kolorystycznych do strony internetowej.

Po dodaniu wypełnienia tła wybrany obraz lub kolor wyświetla się w oknie przeglądarki jako tło. Aby projekt był jednolity i spójny, zastosuj wypełnienie tła na stronie wzorcowej.

W tym artykule dowiesz się, jak stosować wypełnienie tła w programie Adobe Muse. Można wykonać jedną z następujących czynności: 

Wypełnianie przeglądarki kolorem tła

 1. W widoku Planowanie kliknij dwukrotnie miniaturę strony A-wzorcowa, aby otworzyć ją w widoku Projektowanie.

  Strona A-wzorcowa zostanie otwarta w nowej zakładce w górnej części obszaru roboczego.

  Zwróć uwagę na Wskaźnik zaznaczenia, który jest umieszczony w lewym górnym rogu panelu Sterowanie. Jeśli nie wybrano żadnego elementu, Wskaźnik zaznaczenia wyświetla słowo Strona. Jeśli wybrany został obiekt na stronie, na przykład obraz, na Wskaźniku zaznaczenia wyświetlane jest słowo Ramka obrazu.

  Za pomocą Wskaźnika zaznaczenia zweryfikuj wybrany element, nad którym chcesz pracować. Jeśli wybrany został jakikolwiek inny element strony, można cofnąć wybór, klikając szary obszar poza stroną.

  Gdy strona jest zaznaczona, można zaktualizować ustawienia koloru wypełnienia i obrysu na pasku sterowania.

 2. W panelu Sterowanie kliknij polecenie Wypełnienie przeglądarki. W polu Kolor wybierz kolor, którego chcesz użyć. Aby wybrać kolor wypełnienia tła, wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Wybierz kolor za pomocą próbnika kolorów.
  • Wprowadź wartość RGB.
  • Wprowadź kod heksadecymalny w polu Wartość szesnastkowa.
  • Kliknij i wybierz kolor spośród dotychczas zapisanych próbek.
  Ustaw kolor jako wypełnienie tła
  Ustaw kolor jako wypełnienie tła

 3. Aby zastosować wypełnienie kolorem jednolitym lub gradientem, w panelu Wypełnienie przeglądarki wybierz opcję Jednolity lub Gradient. Użyj przycisku opcji, aby wybrać między wypełnieniem jednolitym kolorem a gradientem.

 4. Aby zastosować gradient, ustaw Typ wypełnienia na Gradient. Ustaw próbki kolorów, aby określić początkowy i ostatni kolor gradientu.

  Ustawianie opcji Wypełnienie gradientem
  Ustawianie opcji Wypełnienie gradientem

 5. Ustaw orientację gradientu, wybierając kierunek poziomy lub pionowy.

 6. W panelu Sterowanie kliknij pozycję Wypełnienie. Sprawdź, czy kolor wypełnienia strony jest ustawiony na Brak. Menu Wypełnienie wyświetl białą próbkę z czerwoną ukośną linią.

  Ustawianie wypełniania na Brak w programie Adobe Muse
  Ustaw wypełnienie na Brak

Wypełnienie tła obrazem

Używanie obrazów jako wypełnienia tła jest powszechnym rozwiązaniem w branży tworzenia stron internetowych. Program Adobe Muse umożliwia wypełnianie tła powtarzającymi się obrazami lub pojedynczym obrazem. Ponadto można wybrać pozycję i właściwości przewijania obrazu tła.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, w jaki sposób używać obrazów jako wypełnień tła w programie Adobe Muse.

 1. Otwórz stronę wzorcową pliku .muse.

  Można dodać obraz tła do poszczególnych stron. Jeśli chcesz, aby obraz tła był wyświetlany na każdej stronie projektu, przejdź na stronę strona wzorcową.

 2. W panelu Sterowanie kliknij opcję Wypełnienie przeglądarki. Sprawdź, czy dla opcji Typ wypełnienia wybrana jest wartość Jednolity.

  Ustaw obraz tła do wyświetlenia w oknie przeglądarki.
  Ustaw obraz tła do wyświetlenia w oknie przeglądarki.

  Uwaga:

  Jeśli jako typ wypełnienia ustawisz Gradient, nie możesz jednocześnie wybrać obrazu dla wypełnienia tła.

 3. Aby wybrać obraz jako wypełnienie tła, kliknij łącze Dodaj obraz. Znajdź i wybierz obraz z zasobów zapisanych na komputerze. Kliknij Otwórz, aby ustawić obraz tła.

 4. Ustaw opcję Dopasowanie dla obrazu tła. Można wybrać jedną z następujących opcji:

  • Skaluj, aby wypełnić: skalowanie rozmiaru obrazu. Rozmiar i pozycja obrazu zostają przeskalowane zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami.
  • Skaluj, aby zmieścić: skalowanie obrazu do rozmiaru strony.
  • Rozmiar oryginalny: jako wypełnienie tła stosowany jest obraz w swoim oryginalnym rozmiarze.
  • Sąsiadująco: obraz jest powielany sąsiadująco na całym tle. Opcja ustawiania sąsiadująco umożliwia utworzenie mniejszego obrazu, który będzie powtarzany na całej szerokości okna przeglądarki bez względu na wielkość monitora osoby odwiedzającej.
  • Sąsiadująco w poziomie: obraz jest powielany sąsiadująco w poziomie.
  • Sąsiadująco w pionie: obraz jest powielany sąsiadująco w pionie.

  Sąsiadujące obrazy tła są powszechnie stosowane w projektach stron internetowych. Podczas publikacji strony internetowej oryginalny mały obraz, który jest ustawiony jako sąsiadujące wypełnienie tła, wczytywany jest tylko raz. Obrazy tła ustawione sąsiadująco umożliwiają pokrycie większych obszarów strony bez spowalniania ładowania.

 5. Aby ustawić pozycję obrazu tła, wybierz pożądane miejsce na siatce pozycji. Na przykład po wybraniu środkowego kwadratu obraz jest wyświetlany na środku okna przeglądarki.

  Uwaga:

  Aby usunąć wypełnienie tła, kliknij ikonę kosza znajdującą się obok ikony folderu.

 6. Aby zamknąć panel Wypełnienie przeglądarki, kliknij w dowolnym miejscu poza nim.

 7. Aby wyświetlić obraz tła, wyświetl stronę w programie Adobe Muse lub w przeglądarce.

Ustawianie szerokości elementów na 100%

Elementy o szerokości ustawionej na 100% wypełniają okno przeglądarki w poziomie niezależnie od ustawienia szerokości okna przeglądarki osoby odwiedzającej. Jeśli element strony zostanie ustawiony tak, aby wyrównywał się z górną i dolną krawędzią okna przeglądarki, obiekt wypełniony jednolitym kolorem lub sąsiadującym zasobem rozszerzy się i dopasuje do dostępnej przestrzeni.

 1. Otwórz stronę, na której chcesz ustawić szerokość elementu na 100%. Zaznacz odpowiedni element strony. Na przykład u dołu strony wybierz prostokąt o szerokości tej strony i wysokości ok. 250 pikseli.

 2. Zaznaczywszy prostokąt, ustaw Szerokość obrysu na 0. Kiedy zaznaczony jest prostokąt, Wskaźnik zaznaczenia w lewym górnym rogu powinien wyświetlać słowo Prostokąt.

  Aby ustawić szerokość obrysu zaznaczonego prostokąta na 0, użyj pola Obrys.
  Aby ustawić szerokość obrysu zaznaczonego prostokąta na 0, użyj pola Obrys.

 3. W panelu Sterowanie kliknij opcję Wypełnienie. Upewnij się, że dla menu Wypełnienie została ustawiona opcja Brak. Zobaczysz białą próbkę z ukośną czerwoną linią.

  Wypełnienie prostokąta za pomocą menu Wypełnij
  Wypełnienie prostokąta za pomocą menu Wypełnienie

 4. Kliknij łącze Dodaj obraz w panelu Wypełnij. Znajdź i wybierz pożądany obraz, a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 5. Z listy rozwijanej Dopasowanie wybierz opcję Sąsiadująco w poziomie. Wybranie tej opcji spowoduje ustawienie obrazu sąsiadująco od lewej do prawej wzdłuż osi X.

  Ustawienie prostokąta z obrazem na 100% szerokości
  Ustawienie prostokąta z obrazem na 100% szerokości

 6. Przeciągnij uchwyty przekształcania prostokąta, aby umieścić go na samym dole widocznego obszaru. Dostosuj jego szerokość tak, aby przecinał się z lewą, prawą i dolną krawędzią strony.

  Zostanie tymczasowo wyświetlone obramowanie w kolorze czerwonym, które wskazuje, że prostokąt jest ustawiony w trybie 100% szerokości.

Zmiana krycia i przezroczystości wypełnienia tła

Oprócz możliwości dodawania obrazu tła do strony internetowej program Adobe Muse umożliwia także zmianę wartości krycia wypełnienia. Można dostosować kolor wypełnienia strony dla zapewnienia częściowej przezroczystości. Domyślnie program Adobe Muse stosuje białe wypełnienie strony wzorcowej. Użytkownik może kontrolować kolor oraz poziom przezroczystości strony.

 1. W panelu Sterowanie kliknij polecenie Wypełnienie przeglądarki, aby rozszerzyć opcje menu. Aby wybrać obraz, który zostanie dodany jako wypełnienie tła, kliknij łącze Dodaj obraz.

 2. W panelu Sterowanie kliknij opcję Wypełnienie, aby rozszerzyć menu Wypełnij.

 3. Ustaw opcję Krycie na 80%. Ustawienie to oznacza, że przezroczystość będzie na poziomie 20%. Można kontynuować edycję strony, dodając obramowanie lub stosując dodatkowe efekty graficzne.

  Ustawianie krycia wypełnienia tła
  Ustawianie krycia wypełnienia tła

Wypełnienie tła i efekty przewijania

Program Adobe Muse umożliwia dodawanie ruchu przewijania do obrazów ustawionych jako wypełnienie tła. Aby dowiedzieć się, jak ustawiać parametry przewijania dla obrazów tła, przeczytaj artykuł Stosowanie ruchu przewijania wobec wypełnienia tła.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto