Korzystanie z linii pomocniczych i miarek w programie Adobe Muse

Dowiedz się, w jaki sposób ustawić nagłówek, stopkę oraz korzystać z linii pomocniczych i miarek w programie Adobe Muse.

Ustawianie obszarów nagłówka, stopki i zawartości za pomocą linii pomocniczych

Na stronie wzorcowej znajduje się pięć przesuwalnych, poziomych linii pomocniczych. Linie górna i dolna wyznaczają ogólną wielkość strony. Dwie środkowe linie wyznaczają główny obszar zawartości strony pomiędzy dolną krawędzią nagłówka a górną krawędzią stopki.

Umieść kursor nad górną i dolną linią w programie Adobe Muse, aby wyświetlić opis
Umieść kursor na każdej z linii w widoku Projektowanie, aby wyświetlić podpowiedź.

Uwaga:

Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć linie pomocnicze, możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy w szarym obszarze na prawo od strony i wybrać w menu kontekstowym polecenie Pokaż/Ukryj linie pomocnicze lub Pokaż/Ukryj nagłówek i stopkę. Polecenia te są także dostępne w menu Widok panelu sterowania, tuż nad przestrzenią roboczą. Ustawienia te działają jak przełącznik: jeśli linie pomocnicze są wyświetlane, opcje umożliwiają ich ukrycie. Jeśli linie pomocnicze są ukryte, opcje umożliwiają ich wyświetlenie.

Wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować linie pomocnicze i zdefiniować regiony strony.

 1. Po otwarciu strony wzorcowej w widoku Projektowanie przeciągnij linie pomocnicze Górna część strony i Nagłówek na odległość 40 pikseli od górnej krawędzi strony.

 2. Przeciągnij linie pomocnicze Dolna część strony i Stopka na odległość 650 pikseli, a następnie przeciągnij linię pomocniczą Dolna część przeglądarki w dół na odległość 900 pikseli. Poza pięcioma liniami pomocniczymi określającymi górną część strony, nagłówek, stopkę, dolną część strony i dolną część przeglądarki możesz także korzystać z miarek i za ich pomocą wyrównywać obiekty. Linie miarki umożliwiają wyrównywanie elementów w projektach stron.

Wyrównywanie elementów na stronie za pomocą miarek

Linie miarki są pomocne podczas wyrównywania elementów strony w projekcie. Podczas pracy możesz włączyć lub wyłączyć linie miarki.

Aby sterować wyświetlaniem linii miarki:

 1. Wybierz polecenie Widok > Pokaż linie pomocnicze.

  lub

  Kliknij prawym przyciskiem myszy w szarym obszarze poza stroną i wybierz w menu kontekstowym polecenie Pokaż linie pomocnicze.

  Obie opcje menu działają jak przełącznik – gdy linie pomocnicze są wyświetlane, można je ukryć, a także wyświetlić, gdy są ukryte.

  Wybierz polecenie Widok > Pokaż linie, aby wyświetlić pomocnicze linie miarki
  Wybierz polecenie Pokaż linie pomocnicze w menu Widok lub menu kontekstowym, aby wyświetlić je podczas projektowania strony.

 2. Aby pracować z liniami miarki, musisz w pierwszej kolejności wyświetlić miarki. Aby włączyć miarki, wybierz polecenie Widok > Pokaż miarki.

 3. Wykonaj poniższe kroki, aby pracować z liniami miarki:

  • Kliknij obszar na miarce i przeciągnij linie pomocnicze do przestrzeni roboczej. Z górnej miarki możesz przeciągnąć linie poziome, a z miarki po lewej linie pionowe. Jeśli wolisz, możesz kliknąć dwukrotnie podziałkę miarki, aby precyzyjnie ustawić linię pomocniczą.
  • Aby zmienić położenie linii pomocniczej, zaznacz ją w szarym obszarze obok strony. Klikając poszczególne linie pomocnicze, możesz je dowolnie przeciągać. Możesz także kliknąć i przeciągnąć obwiednię w szarym obszarze, aby zaznaczyć kilka linii pomocniczych jednocześnie.
  • Po zaznaczeniu wielu linii pomocniczych możesz je przeciągnąć i przenieść w inne miejsce jako grupę.
  • Podczas gdy grupa linii pomocniczych jest zaznaczona, możesz zeskalować taki zestaw linii proporcjonalnie.
  • Przetestuj działanie linii pomocniczych, rysując prostokąt za pomocą narzędzia Prostokąt. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie możesz przeciągnąć prostokąt, aby wyrównać go z liniami miarki. Jeśli włączona jest opcja inteligentnych linii pomocniczych, prostokąt zostanie przyciągnięty do linii miarki oraz elementów strony.

  Po kliknięciu i przeciągnięciu obwiedni na stronie, zaznaczone zostają elementy strony, a nie linie miarki. Aby zaznaczyć linie miarki, należy przeciągnąć obwiednię w szarym obszarze poza stroną. Aby zaznaczyć zestaw linii, możesz także nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift podczas zaznaczania kolejnych linii miarki.

  Inteligentne linie pomocnicze ułatwiają wyrównywanie obiektów podczas przeciągania elementów strony
  Podczas przeciągania obiektu na moment zostają wyświetlone inteligentne linie pomocnicze, które pomagają wyrównać go względem linii miarki.

 4. Aby powielić linię pomocniczą, naciśnij i przytrzymaj klawisz Option (Macintosh) lub Alt (Windows), a następnie przeciągnij linię. Zwróć uwagę, że podczas gdy klawisz Option (lub Alt) jest wciśnięty, wyświetlana jest ikona podwójnego kursora. Ten kursor oznacza, że nastąpi powielenie linii pomocniczej.

 5. Aby otworzyć menu kontekstowe sterowania liniami pomocniczymi, kliknij linię prawym przyciskiem myszy. W ten sposób uzyskasz dostęp do pomocnych ustawień, takich jak blokowanie linii pomocniczych.

  Jeśli chcesz całkowicie usunąć linie pomocnicze, umieść kursor nad linią i kliknij ją prawym przyciskiem. W menu kontekstowym wybierz polecenie Odblokuj linie pomocnicze, a następnie wybierz polecenie Usuń linie pomocnicze.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto