Tworzenie próbek kolorów w programie Adobe Muse

Dowiedz się, jak tworzyć, wykorzystywać ponownie, importować i eksportować próbki kolorów w programie Adobe Muse.

Uwaga:

Do programu Adobe Muse nie są już dodawane nowe funkcje, a jego obsługa zostanie wycofana 26 marca 2020 r. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pomoc, zobacz najczęściej zadawane pytania dotyczące zakończenia usługi Adobe Muse.

Panel Próbki

Panel Próbki (Okno > Próbki) umożliwia tworzenie i nazywanie kolorów, gradientów lub tint oraz błyskawiczne ich stosowanie na stronie internetowej lub w poszczególnych elementach projektu. Próbki przypominają style akapitowe i znakowe. Zmiana wprowadzona w próbce spowoduje zmianę wszystkich obiektów, do których zastosowano tę próbkę. Próbki ułatwiają modyfikowanie schematów koloru bez potrzeby odszukiwania i dostosowywania poszczególnych obiektów.

Gdy wypełnienie lub obrys zaznaczonego tekstu lub obiektu zawiera kolor lub gradient z panelu Próbki, to zastosowana próbka jest wyróżniona w panelu Próbki. Utworzone próbki są powiązane tylko z bieżącym dokumentem. Każdy dokument może mieć inny zestaw próbek zapisany w panelu Próbki.

Korzystanie z próbek kolorów

Program Adobe Muse umożliwia tworzenie i przechowywanie próbek, dzięki czemu w prosty sposób można zachować motywy kolorystyczne projektu witryny. Próbki można tworzyć i ponownie wykorzystywać na różnych stronach witryny. Nową próbkę koloru można stworzyć przez ustawienie wartości RGB lub zaznaczenie kolorowego obiektu.

Tworzenie nowej próbki koloru

 1. W programie Adobe Muse wybierz opcję Okno > Próbki, aby przejść do panelu Próbki.

 2. W panelu Próbki kliknij przycisk , aby wyświetlić okno dialogowe Opcje próbek.

 3. W oknie tym należy określić następujące opcje:

  • Nazwa próbki: jest domyślnie wyłączona i ma przypisane wartości RGB próbki. Aby wybrać inną nazwę, należy cofnąć zaznaczenie opcji Nazwa z wartością koloru i wprowadzić nową nazwę.
  • Nazwa z wartością koloru: jest domyślnie włączona. Po wybraniu tej opcji następuje zmiana nazwy próbki z wartością koloru RGB.
  • Wybierz kolor: za pomocą narzędzia Próbnik kolorów () można w razie potrzeby umieścić wskaźnik na obiekcie w programie Adobe Muse i zaznaczyć kolor.
   • Barwa, Nasycenie, Jasność (HSB): określa sposób wybierania koloru. W programie Adobe Muse można wybrać wartość barwy (H), nasycenia (S) i jasności (B) w celu wyświetlenia schematów koloru. Następnie należy kliknąć i zaznaczyć wybrany kolor.
   • Czerwony, Zielony, Niebieski (RGB): umożliwia określenie i zastosowanie dokładnie takiego koloru, jaki jest potrzebny w projekcie witryny. Wartości można ustalać w zakresie od 0 do 255.
   • Wartości heksadecymalne (#): umożliwia wybranie właściwej wartości heksadecymalnej koloru.
 4. Aby utworzyć nową próbkę, kliknij przycisk OK.

Importowanie i eksportowanie bibliotek próbek

 1. Możesz importować i eksportować biblioteki próbek jako pliki Adobe Swatch Exchange (ASE). 

  Wybierz opcję Okno > Próbki.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy w pustym obszarze panelu Próbki.

 3. Kliknij przycisk Importuj bibliotekę próbek..., aby zaimportować bibliotekę próbek. Przejdź do pliku ASE w urządzeniu, kliknij plik dwukrotnie i kliknij przycisk OK, aby zaimportować plik.

 4.  Kliknij przycisk Eksportuj bibliotekę próbek..., aby wyeksportować bibliotekę próbek. Zapisz bibliotekę próbek na komputerze lokalnym lub w systemie zewnętrznym.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto