Używanie czcionek Typekit i innych czcionek internetowych

Przeczytaj ten artykuł na temat używania czcionek internetowych Adobe Typekit, Edge oraz czcionek hostowanych samodzielnie w witrynach internetowych.

Uwaga:

Do programu Adobe Muse nie są już dodawane nowe funkcje, a jego obsługa zostanie wycofana 26 marca 2020 r. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pomoc, zobacz najczęściej zadawane pytania dotyczące zakończenia usługi Adobe Muse.

Korzystanie z czcionek Typekit w programie Adobe Muse

Czcionki internetowe Adobe Typekit są teraz dostępne w menu Dodaj/Usuń czcionki w Adobe Muse.

Korzystając z dowolnego planu Creative Cloud, możesz wypróbować ograniczony zestaw czcionek biblioteki Typekit. Korzystając z płatnego planu, uzyskasz dostęp do pełnej zawartości biblioteki z tysiącami czcionek. Aby uzyskać więcej informacji o planach subskrypcji czcionek Typekit, odwiedź stronę Plany hostingowe czcionek internetowych Typekit.

W przeciwieństwie do automatycznie hostowanych czcionek internetowych usługa Typekit hostuje czcionki wybrane przez użytkownika do zastosowania na witrynie internetowej. To znaczy, że jeśli wybierzesz czcionki z biblioteki Typekit i opublikujesz witrynę w programie Adobe Muse, usługa Typekit przeprowadzi automatyczne hostowanie czcionek i połączy Twoje konto Typekit z witryną internetową.

Dodawanie czcionek Typekit do swojej witryny

 1. W programie Adobe Muse, wybierz Plik > Dodaj/Usuń czcionki internetowe.

 2. W oknie Dodaj czcionki internetowe zakładka Typekit zawiera wszystkie czcionki internetowe Typekit dostępne w tym typie konta Creative Cloud.

 3. Wyszukuj czcionki najlepiej dopasowane do swoich potrzeb projektowych. Aby dobrać odpowiednią czcionkę, możesz użyć opcji sortowania i filtrowania.

  • Kliknij przycisk, aby uruchomić sortowanie według kategorii Polecane, Najnowsze i Nazwa.

  • Kliknij Filtr, aby użyć następujących filtrów:
   • Klasyfikacja: filtrowanie czcionek Typekit według klasyfikacji takich, jak styl szeryfowy, bezszeryfowy, skrypt itd.
   • Zalecane do: filtrowanie czcionek Typekit zalecanych do akapitów i nagłówków.
   • Właściwości: filtrowanie czcionek według właściwości, takich jak pogrubienie, szerokość, wysokość itd.

 4. Po odnalezieniu żądanej czcionki po prostu ją kliknij. Zostanie wyświetlony symbol wyboru. Jeśli chcesz, możesz za jednym razem dodać kilka czcionek. Karta Zaznaczone czcionki wyświetla wszystkie wybrane czcionki.

 5. Kliknij OK. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Komunikat czcionek internetowych z potwierdzeniem dodania nowych czcionek. W razie potrzeby wybierz opcję Nie pokazuj ponownie.

  Kliknij OK, aby zamknąć komunikat potwierdzenia.

  Po ponownym otwarciu menu Czcionki w sekcji Czcionki internetowe pojawią się nowo dodane czcionki.

Stosowanie czcionek Typekit w tekście

 1. W programie Adobe Muse zaznacz tekst, w którym chcesz zastosować czcionkę Typekit.

 2. Nie odznaczając tekstu, z menu Czcionka wybierz czcionkę Typekit, którą chcesz zastosować.

Używanie czcionek internetowych Edge w programie Adobe Muse

Czcionki internetowe zapewniają dostęp do setek czcionek hostowanych w bibliotece internetowej usługi Typekit.com. Dostęp do biblioteki czcionek internetowych programu Adobe Muse jest częścią subskrypcji Adobe Muse. Do uzyskania dostępu do czcionek w celu wykorzystywania ich w projektach nie jest wymagana rejestracja ani zakup konta w usłudze Typekit.

Uwaga: jeśli masz konto w usłudze Typekit, zauważysz, że zestaw dostępnych w programie Adobe Muse czcionek internetowych różni się od zestawu dostępnego po zalogowaniu się w witrynie typekit.com. Czcionki internetowe w programie Adobe Muse są bezpłatne, nie mają ograniczeń i nie wymagają konta w usłudze Typekit. Czcionki internetowe dostępne w usłudze Typekit są mierzone pod kątem wykorzystania, a dostęp do nich jest ograniczony. Przyszłe wersje programu Adobe Muse będą zapewniać dostęp do biblioteki czcionek Typekit użytkownika z poziomu przestrzeni roboczej Adobe Muse, jednak aktualnie opcja ta jest niedostępna.

Korzyści z używania czcionek internetowych.

 • Zawartość tekstową można stylizować przy użyciu unikatowych czcionek bez konieczności ich instalacji w systemie..
 • Czcionki internetowe zastosowane wobec tekstu są automatycznie łączone ze stronami po opublikowaniu, wyeksportowaniu lub uzyskaniu podglądu strony.
 • Czcionki są hostowane w usłudze Typekit.com. Po otwarciu witryny w przeglądarce czcionki są pobierane w tle bez ingerencji osoby odwiedzającej.

W sytuacji, gdy serwery usługi Typekit nie będą w stanie wczytać dynamicznie zastosowanej przez użytkownika czcionki, zawartość tekstowa zostanie wyświetlona przy użyciu czcionki domyślnej. Zdarza się to niezwykle rzadko, jednak warto zapamiętać, że zawartość tekstowa będzie dostępna dla osób odwiedzających, a witryna nie wyświetli komunikatu o błędzie.

Podczas dodawania czcionek internetowych do projektu należy zachować ostrożność. Jeśli dodasz ich zbyt wiele, witryna będzie się wczytywać dłużej, a jej praca będzie wolniejsza, co ma wpływ na wrażenie ogólne osób odwiedzających. Z uwagi na powyższe warto ograniczyć liczbę rodzin czcionek do 1-2, a liczbę przypadających na każdą z nich stylów do 4. Z uwagi na fakt, że czcionki internetowe są zasobami zdalnymi (jak obrazy i klipy wideo), są one pobierane do pamięci podręcznej komputera osoby odwiedzającej strony witryny.

Inną ich cechą jest fakt, że program Adobe Muse monitoruje wszystkie czcionki internetowe używane w witrynie. Jeśli usuniesz czcionkę używaną w pliku .muse, pozostanie ona na liście w menu Czcionki po ponownym otwarciu pliku .muse. Dzięki temu nie można przypadkowo usunąć czcionki internetowej wymaganej przez witrynę i nie trzeba ręcznie monitorować czcionek internetowych używanych w projekcie.

Dodawanie czcionek internetowych Edge do projektu Adobe Muse

Wykonaj poniższe kroki, aby dodać nową czcionkę internetową:

Zostanie wyświetlone nowe okno zawierające bibliotekę czcionek.

 1. Zaznacz tekst w ramce tekstowej za pomocą narzędzia Tekst.

 2. W menu Czcionki (w panelu sterowania lub panelu Tekst) wybierz Czcionki internetowe > Dodaj czcionki internetowe...

  Biblioteka czcionek internetowych zapewnia dostęp do setek czcionek, które można zastosować na stronach witryny.

  Filtry umieszczone w górnej części okna umożliwiają wybór stylu czcionki, którą chcesz dodać. Możesz także odnaleźć dowolną czcionkę, wpisując jej nazwę w polu wyszukiwania.

 3. Po odnalezieniu żądanej czcionki po prostu ją kliknij. Zostanie wyświetlony symbol wyboru. Jeśli chcesz, możesz za jednym razem dodać kilka czcionek.

  Kliknij czcionki, które chcesz dodać, co spowoduje wyświetlenie przy nich symbolu wyboru.

  Kliknięcie przycisku pojedynczego wiersza lub wielu wierszy umożliwia podgląd czcionek najlepiej przystosowanych do nagłówków i akapitów.

  Wyświetl listę czcionek nadających się do stylizowania tekstu nagłówka.

  Jeśli klikniesz przycisk symbolu zaznaczenia z prawej, w oknie zostanie wyświetlona lista wybranych przez ciebie czcionek. Jeśli zmienisz zdanie, możesz usunąć zaznaczenie czcionki, klikając ponownie jej nazwę.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Komunikat czcionek internetowych z potwierdzeniem dodania nowych czcionek.

 4. Po wybraniu wszystkich interesujących cię czcionek dodaj je, klikając OK.

 5. Kliknij przycisk OK.

  Jeśli chcesz, możesz zaznaczyć opcję Nie pokazuj ponownie.

  Kliknij OK, aby zamknąć komunikat potwierdzenia.

  Po ponownym otwarciu menu Czcionki w sekcji Czcionki internetowe pojawią się nowo dodane czcionki.

  W sekcji Czcionki internetowe menu Czcionki wybierz polecenie Dodaj czcionki internetowe.

Dodawanie i stosowanie czcionek internetowych Edge

 1. W programie Adobe Muse zaznacz tekst, w którym chcesz zastosować czcionkę internetową Edge.

 2. Nie odznaczając tekstu, z menu Czcionka wybierz czcionkę internetową Edge, którą chcesz zastosować.

Używanie samodzielnie hostowanych czcionek internetowych w programie Adobe Muse

Funkcja Automatycznie hostowane czcionki internetowe umożliwia dostęp do czcionek internetowych, które użytkownik mógł kupić u innych firm, i umożliwia korzystanie z nich. Niektóre czcionki internetowe mogą nie być dostępne na każdym komputerze lub urządzeniu odwiedzającego stronę. W takim przypadku w zależności od silnika tekstu przeglądarki używana jest czcionka bezpieczna dla sieci. Takie rozwiązanie ma duży wpływ na wygląd witryny internetowej.

Czcionki internetowe należy pobrać z serwera, takiego jak ten hostowany przez serwis Adobe® Edge Web Fonts (obsługiwany przez usługę Typekit). Ewentualnie mogą być zachowane na tym samym serwerze sieciowym, który hostuje zawartość strony użytkownika. Metoda hostowania i renderowania czcionek internetowych w czasie rzeczywistym podczas wizyty na stronie określana jest jako hosting automatyczny, a czcionki uzyskane w ten sposób określane są jako automatycznie hostowane czcionki internetowe.

Wymagania wstępne

W ramach pracy z automatycznie hostowanymi czcionkami internetowymi potrzebne są następujące rodzaje czcionek:

Czcionki systemowe

potrzebne są do projektowania strony internetowej w programie Adobe Muse. W przypadku zakupu czcionki internetowej należy pobrać i zainstalować czcionki systemowe odpowiednio licencjonowane do użycia na komputerze. Program Adobe Muse obsługuje następujące formaty czcionek:

 • TrueType Font (.ttf)
 • OpenType Font (.otf)
 • TrueType Collections (.ttc)
 • Mac Data Fork Fonts (.dfont)
 • Mac Resource Fork TrueType Suitcases

Czcionki internetowe

używane są podczas renderowania strony w przeglądarce. Adobe Muse wymaga uzyskania następujących formatów czcionek internetowych w celu renderowania czcionki we wszystkich przeglądarkach:

 • Web Open Font Format (.woff)
 • Embedded OpenType (.eot)
 • Scalable Vector Graphic (.svg). Format ten jest potrzebny do starszych urządzeń z systemem Android.

 

Dodaj automatycznie hostowane czcionki internetowe

 1. Wybierz Plik > Dodaj/Usuń czcionki internetowe, aby wywołać okno dialogowe Dodaj czcionki internetowe.

 2. W oknie dialogowym Dodaj czcionki internetowe wybierz Czcionki auto. hostowane.

 3. Przejdź do folderu zawierającego czcionkę i wybierz go lub przeciągnij czcionkę do okna dialogowego Dodaj czcionki internetowe. Po zlokalizowaniu czcionek internetowych program Adobe Muse wyświetli odpowiedni monit. Jeśli czcionki internetowe były dodawane w przeszłości, kliknij przycisk + Dodaj czcionki, aby kontynuować.

 4. Program Adobe Muse wyszukuje pliki czcionek internetowych w obrębie wskazanego folderu i automatycznie łączy je z odpowiadającą im czcionką systemową. Potwierdź posiadanie odpowiedniej licencji na czcionkę internetową, a następnie kliknij Kontynuuj.

 5. Automatycznie zostanie aktywowany tryb Zarządzaj i pojawi się lista dodanych czcionek internetowych.

Zarządzanie automatycznie hostowanymi czcionkami internetowymi

Tryb Zarządzaj wyświetla listę wszystkich automatycznie hostowanych czcionek internetowych wraz z odpowiadającymi im czcionkami licencjonowanymi do użycia na komputerze. Nowo dodane czcionki znajdują się na górze listy, tak samo jak czcionki z brakującymi plikami czcionek lub bez odpowiednika systemowego.

Tryb Zarządzaj dla automatycznie hostowanych czcionek internetowych pozwala wykonać następujące czynności.

Wskazanie pasującej czcionki licencjonowanej do użycia na komputerze

Czasami program Adobe Muse nie dopasuje czcionki internetowej do odpowiadającej jej czcionki komputerowej automatycznie. W tym przypadku należy wskazać odpowiednik dla czcionki internetowej. Aby wskazać odpowiednik czcionki internetowej, należy wykonać następujące kroki.

 1. Kliknij przycisk , aby wywołać okno dialogowe dla czcionki.

 2. Kliknij przycisk Dopasuj, aby wyświetlić listę czcionek zainstalowanych w systemie.

 3. Wybierz pasującą czcionkę systemową, przewijając listę lub filtrując według nazwy. Kliknij OK, aby potwierdzić dopasowanie.

Wskazanie brakujących plików czcionki

Jeżeli program Adobe Muse nie mógł automatycznie zlokalizować plików .eot lub .svg odpowiadających plikowi .woff, można zlokalizować je ręcznie. Aby zlokalizować brakujący plik czcionki, kliknij przycisk  obok czcionki. Kliknij Przeglądaj i przejdź do lokalizacji brakującego pliku. Kliknij OK, aby dodać brakujący plik.

Różne zadania

 • Wprowadzenie informacji o licencji: kliknij przycisk  obok czcionki, którą chcesz edytować, a następnie wprowadź informacje o licencji. Kliknij OK, aby zakończyć.
 • Usuwanie czcionek: wybierz czcionkę, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij OK.
 • Filtrowanie listy czcionek: filtruj listę czcionek, podając kilka lub wszystkie litery etykiety czcionki w polu tekstowym Filtr.

Przeglądanie automatycznie hostowanych czcionek internetowych

Jeśli automatycznie hostowane czcionki internetowe były dodawane wcześniej, tryb Przeglądanie jest automatycznie aktywowany z chwilą otwarcia okna dialogowego Dodaj czcionki internetowe. Tryb ten udostępnia podglądy miniatur czcionek (pogrupowanych według rodziny) oraz pozwala wybrać czcionki, które mają być dodane do listy rozwijanej Czcionki. (Domyślnie wszystkie nowo dodane automatycznie hostowane czcionki dodawane są do listy rozwijanej Czcionki, zakładając, że nie występują żadne problemy, takie jak brakujące pliki czcionek lub brak pasującej czcionki stacjonarnej). Możliwe jest również filtrowanie rodzin czcionek według nazwy lub pokazywanie tylko wybranych elementów. 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto