Podsumowanie funkcji | Adobe Muse CC | Wydania z 2015 r.

Wydania 2015.2 i 2015.1 programu Adobe Muse CC

Uwaga:

Do programu Adobe Muse nie są już dodawane nowe funkcje, a jego obsługa zostanie wycofana 26 marca 2020 r. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pomoc, zobacz najczęściej zadawane pytania dotyczące zakończenia usługi Adobe Muse.

Nowe funkcje w poprzednich wersjach

Wymagania systemowe

Wydanie programu Adobe Muse CC (2015.2 i 2015.1) niesie ze sobą kilka ekscytujących nowych funkcji i ulepszeń, w tym integrację z programem Adobe Comp CC, poprawione obiegi pracy funkcji In-Browser Editing, efekty przewijania w układach responsywnych, nowe narzędzie Elipsa i usprawnienia Bibliotek CC. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o nowych funkcjach i odkryć łącza, które oferują więcej źródeł pomocy.

Nowe funkcje i ulepszenia programu Adobe Muse 2015.2

Integracja z programem Adobe Comp CC

Nowości w programie Adobe Muse CC 2015.2 | Czerwiec 2016 r.

Program Adobe Muse jest teraz zintegrowany z aplikacją Adobe Comp CC dostępną na urządzeniach iPhone i iPad. Ta aplikacja niweluje lukę między urządzeniami przenośnymi i komputerami, umożliwiając tworzenie układu w dowolnym miejscu i w każdym momencie.

Aplikacja Comp CC umożliwia dodawanie komponentów, np. prostokątów, obrazów zastępczych lub pól tekstowych, przy użyciu gestów. Aplikacja konwertuje te gesty w wyraźne elementy graficzne, dzięki czemu możesz zakończyć pracę nad układem w ciągu kilku minut.

Aplikacja Comp CC jest również zintegrowana z Bibliotekami Creative Cloud. Oznacza to, że możesz projektować swoje menu lub etykiety w aplikacji (np. Photoshop) i używać tych zasobów w układzie w programie Adobe Muse. Możesz również użyć widżetów, np. map lub formularzy kontaktowych z programu Adobe Muse, tworząc szkielet układu w aplikacji Comp CC.

Dzięki integracji programu Adobe Muse z aplikacją Comp CC możesz utworzyć wersję roboczą układu i przenieść ją do programu Adobe Muse jednym kliknięciem. Następnie możesz dopracować układ w programie Adobe Muse. Aby dowiedzieć się, jak używać aplikacji Comp CC z programem Adobe Muse, zobacz temat Integracja programu Adobe Muse z aplikacją Adobe Comp CC. Możesz też zobaczyć przykładowy obieg pracy związany z tworzeniem układu programu Adobe Muse za pomocą aplikacji Comp CC.

Edycja w przeglądarce (In-Browser Editing)

Nowości w programie Adobe Muse CC 2015.2 | Czerwiec 2016 r.

Funkcja In-Browser Editing w programie Adobe Muse ma teraz nowy i usprawniony interfejs użytkownika. Funkcja In-Browser Editing w tej wersji programu Adobe Muse obsługuje następujące nowe opcje.

  • Wyświetlanie edytowalnych elementów: możesz kliknąć i przytrzymać stronę funkcji In-Browser Editing, aby wyświetlić wszystkie elementy, które można edytować.
  • Edytowanie tekstu na stronie: możesz edytować tekst w edytorze funkcji In-Browser Editing i wyświetlać zmiany podczas wpisywania tekstu.
  • Cofanie/ponawianie zmian: możesz teraz cofać i ponawiać wprowadzone zmiany.
  • Szybsze wczytywanie: edytor funkcji In-Browser Editing ładuje się teraz szybciej.
  • Wybieranie układów podczas edycji: jest teraz dostępna lista rozwijana umożliwiająca stylizowanie witryn utworzonych za pomocą układu alternatywnego w programie Adobe Muse.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące każdej z tych funkcji, sprawdź artykuł Edycja zawartości witryny za pomocą funkcji In-Browser Editing.

Nowy ekran startowy

Nowości w programie Adobe Muse CC 2015.2 | Czerwiec 2016 r.

Ekran powitalny lub ekran startowy w programie Adobe Muse został zaktualizowany. Teraz obejmuje nowe funkcje, np. menu Nowy i Otwórz, które są wspólne we wszystkich aplikacjach Creative Cloud. Ekran startowy wyświetla ostatnio otwarte pliki i szczegółowe informacje, np. nazwę pliku, datę ostatniego otwarcia, rozmiar i typ pliku.

Nowy ekran startowy CCX
Nowy ekran powitalny w programie Adobe Muse

Narzędzie do zbierania zasobów

Nowości w programie Adobe Muse CC 2015.2 | Czerwiec 2016 r.

Użyj nowego narzędzia do zbierania zasobów w panelu Zasoby, aby przenieść wszystkie zasoby do innego miejsca. Teraz możesz skopiować wszystkie swoje zasoby do wybranego folderu na komputerze lub dysku twardym. Zapisz pliki w danym miejscu docelowym i przenieś projekt Adobe Muse za pomocą kilku kliknięć.

Narzędzie do zbierania zasobów
Narzędzie do zbierania zasobów w programie Adobe Muse

Narzędzie Elipsa

Nowości w programie Adobe Muse CC 2015.2 | Czerwiec 2016 r.

Zapewnij swoim witrynom internetowym jeszcze lepszy wygląd za pomocą nowego narzędzia Elipsa. Użyj tego narzędzia bezpośrednio, aby utworzyć elipsy lub przytrzymaj klawisz Shift, aby utworzyć okręgi. Aby dowiedzieć się, jak używać narzędzia Elipsa, zobacz temat Praca z obiektami.

Ulepszone projektowanie responsywne

Usprawnienia w programie Adobe Muse CC 2015.2 | Czerwiec 2016 r.

Widżety responsywne

Teraz widżety YouTube i Vimeo są responsywne według szerokości i wysokości. Użyj tych widżetów w witrynach responsywnych, a będą skalowane proporcjonalnie do szerokości przeglądarki.

Ramki prostokątów są teraz responsywne według wysokości i szerokości.

Uchwyt przesuwania w pionie

Nowy uchwyt przesuwania w pionie w programie Adobe Muse umożliwia łatwe przesuwanie obiektów jako grupy. Po zaznaczeniu obiektu w układzie responsywnym programu Adobe Muse uchwyt przesuwania w pionie pojawi się na lewym marginesie. Za pomocą tego uchwytu możesz jednocześnie zaznaczyć i przesunąć wybrany obiekt oraz obiekty znajdujące się pod nim.

Edycja minimalnej szerokości strony

Teraz możesz bezpośrednio edytować minimalną szerokość strony przy użyciu paska punktu przerwania. Przesuń wskaźnik myszy do krawędzi obszaru minimalnego rozmiaru strony na pasku punktów przerwania. Gdy kursor zmieni się w kursor zmiany rozmiaru, kliknij i przeciągnij, aby dostosować minimalną szerokość strony.

Zobacz temat Umieszczanie obiektów w układzie responsywnym, aby uzyskać więcej informacji o każdym z ulepszeń.

Ulepszone Biblioteki CC

 Usprawnienia w programie Adobe Muse CC 2015.2 | Czerwiec 2016 r.

Możesz teraz dodawać próbki z Bibliotek CC do panelu Próbki. Ponadto możesz wybrać wiele kolorów z Bibliotek CC i dodać je do panelu Próbki.

Możesz również wybrać kolor z Bibliotek CC i ustawić go jako Obrys lub kolor tekstu w programie Adobe Muse.

Aby dowiedzieć się, jak używać kolorów w Bibliotekach CC w programie Adobe Muse, zobacz sekcję na temat korzystania z kolorów w Bibliotekach CC.

Ulepszony widok Planowanie

Usprawnienia w programie Adobe Muse CC 2015.2 | Czerwiec 2016 r.

Widok Planowanie w programie Adobe Muse zawiera teraz opcję układu pionowego. W poprzednich wydaniach można było wyświetlać hierarchię i strukturę witryny tylko w widoku poziomym. Teraz wystarczy kliknąć przycisk (ikona wyświetlania pionowej mapy witryny), aby przeglądać plany złożonych witryn w układzie pionowym.

Ulepszony ranking Google PageSpeed

Usprawnienia w programie Adobe Muse CC 2015.2 | Czerwiec 2016 r.

Program Adobe Muse teraz ładuje wszystkie pliki JavaScript asynchronicznie. Ponadto, jeśli Twoja witryna jest hostowana na serwerze sieci Web Apache i przesyłana przez protokół FTP, możliwe jest buforowanie przeglądarki dla plików CSS, obrazów i plików JavaScript. Zmiany te poprawiają ranking Google PageSpeed.

Nowe i istniejące witryny oczekują teraz na dostępność czcionek internetowych przed wyświetleniem strony. Teraz możesz wybrać, czy Twoja strona będzie mogła ładować się szybciej przy użyciu czcionek zastępczych. Możesz włączyć tę opcję w oknie dialogowym Właściwości witryny na karcie Zaawansowane w menu Czcionki internetowe.

Ulepszone obiegi pracy programu Illustrator

Usprawnienia w programie Adobe Muse CC 2015.2 | Czerwiec 2016 r.

Teraz możesz bezpośrednio importować pliki programu Illustrator (.ai) z komputera lub dysku twardego do programu Adobe Muse. Nie trzeba już najpierw eksportować ich jako plików SVG.

Ulepszone ramki obrazu

Usprawnienia w programie Adobe Muse CC 2015.2 | Czerwiec 2016 r.

Nowe narzędzie ramki obrazu w programie Adobe Muse umożliwia tworzenie ramek w kształcie prostokąta i elipsy. Możesz teraz z łatwością tworzyć obrazy zastępcze w witrynie. Kliknij ramkę w panelu Narzędzia i umieść ramki w projekcie Adobe Muse. Możesz użyć ramek do stworzenia szkieletu lub układu, a następnie wypełnić ramki, gdy obrazy będą gotowe.

Narzędzie ramek obrazu
Narzędzie ramek obrazu

Nowe funkcje i ulepszenia programu Adobe Muse 2015.1

Projektowanie responsywnych witryn internetowych

Nowości w programie Adobe Muse CC 2015.1 | Luty 2016 r.

Możesz teraz tworzyć wyjątkowe, responsywne witryny internetowe, dopasowane do różnych rozmiarów ekranu, bez kodowania. Program Adobe Muse zapewnia użytkownikowi dostęp do pustego obszaru roboczego, bez ograniczających formatów i siatek, przeznaczonego do tworzenia własnych responsywnych witryn internetowych.

W poprzednich wersjach programu Adobe Muse można było tworzyć wyłącznie witryny adaptacyjne, czyli witryny, które dostosowywały się do szerokości okna przeglądarki na różnych urządzeniach. Strona i elementy strony nie były płynne, nie skalowały się względem szerokości okna przeglądarki. Układ strony był stały dla danych szerokości przeglądarki.

Projektowanie responsywnych witryn internetowych w Adobe Muse umożliwia stworzenie jednego pliku Muse, który będzie zawierał różne układy dla różnych szerokości okna przeglądarki. Strony są płynne. Oznacza to, że są one skalowane proporcjonalnie do szerokości przeglądarki. Nie musisz więc już tworzyć i utrzymywać oddzielnych stron dla telefonów, tabletów i komputerów stacjonarnych.

Jeśli dopiero zaczynasz projektować lub chcesz szybko rozpocząć swój projekt, do tworzenia witryn internetowych możesz użyć formatów startowych. Jeżeli wolisz rozpocząć od pustego obszaru roboczego, możesz tak zrobić, tworząc witrynę o układzie płynnym. Chcesz przekonwertować istniejące witryny na układ responsywny? Muse to umożliwi. 

Więcej informacji dotyczących tworzenia i aktualizowania witryny responsywnej można znaleźć w sekcji Tworzenie witryn responsywnych w Adobe Muse. Warto również obejrzeć samouczek wideo dotyczący tworzenia responsywnej witryny internetowej w programie Adobe Muse.

Pliki startowe do projektu strony responsywnej

Rozpocznij szybko swój projekt dzięki responsywnym szablonom startowym. Program Adobe Muse oferuje konfigurowalne pliki startowe układów responsywnych dostępne w witrynie Adobe Muse. Wybierz odpowiedni szablon, otwórz go i dodaj zawartość zgodnie ze swoimi wymaganiami. W razie potrzeby można dodać nowe punkty przerwania lub zmienić domyślne punkty przerwania. Skonfiguruj projekt i opublikuj witrynę responsywną za pomocą jedynie kilku kliknięć.

Więcej informacji dotyczących projektów responsywnych w Adobe Muse można znaleźć w sekcji Korzystanie z responsywnych szablonów startowych.

Biblioteki Creative Cloud w Adobe Muse

Nowości w programie Adobe Muse CC 2015.1 | Luty 2016 r.

Biblioteki Creative Cloud wykorzystujące technologię Adobe CreativeSync umożliwiają dostęp do ulubionych zasobów z domu i biura, a nawet w trakcie podróży. Twórz obrazy, kolory itp. za pomocą programów Photoshop, Illustrator lub aplikacji mobilnych, takich jak Adobe Capture CC. Uzyskuj dostęp do tych zasobów z innych aplikacji na komputery stacjonarne i telefony i ciesz się płynnym obiegiem pracy.

Dzięki integracji Creative Cloud w programie Adobe Muse możesz tworzyć własne zasoby i udostępniać je innym użytkownikom Creative Cloud na całym świecie. Możesz również uzyskiwać dostęp, importować, i używać wszystkich zasobów dostępnych w Bibliotekach Creative Cloud. Użyj panelu Biblioteki CC (Okno > Biblioteki CC), aby uzyskać dostęp do Bibliotek Creative Cloud z programu Adobe Muse.

Możesz teraz uzyskać dostęp do wykresów Creative Cloud przez biblioteki Creative Cloud. Wykresy Creative Cloud umożliwiają tworzenie wykresów i umieszczanie ich w programie Adobe Muse jako powiązanych zasobów. Oznacza to, że Twoje wykresy w programie Adobe Muse są automatycznie aktualizowane przy każdej zmianie danych na wykresach.

Więcej informacji dotyczących używania Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Muse można znaleźć w sekcji Biblioteki Creative Cloud w Adobe Muse.

Aby obejrzeć samouczek wideo dotyczący Bibliotek Creative Cloud, kliknij to łącze.

Przejście stanów

Nowości w programie Adobe Muse CC 2015.1 | Luty 2016 r.

Możesz sprawić, że Twój projekt będzie bardziej interesujący i angażujący, stosując przejścia do różnych elementów na stronie internetowej. Możesz również ustawić opóźnienie, czas trwania i opcje czasu dla każdego przejścia stanu, w każdym elemencie.

Wybierz menu lub przycisk, dla którego chcesz ustawić stan przejścia. Wybierz opcję Okno > Stan. Po kliknięciu stanu Zwykły, Aktywny lub Najazd w menu Pozycja menu znajdującym się w górnym panelu wyświetlają się opcje Przejścia.

Działanie funkcji przełączania między stanami w opublikowanej witrynie zależy od zdolności przeglądarki do obsługi specyfikacji W3C dla przejść CSS3.  

Aby dowiedzieć się, jak bez problemu wdrożyć przejścia stanów w witrynie, obejrzyj ten film.

Ulepszone grafiki SVG

Nowości w programie Adobe Muse CC 2015.1 | Luty 2016 r.

Program Adobe Muse 2015.1 umożliwia importowanie plików SVG do ramek obrazów, przycinanie obrazów i stosowanie opcji wypełniania i obrysu. Jeśli nie ma żadnych ramek, można teraz zaimportować plik SVG bezpośrednio, utworzyć ramkę, a następnie wykadrować obraz. Możliwe jest także dodawanie obrazów SVG do pokazu slajdów. Te ulepszone grafiki SVG zapewniają dodatkową elastyczność podczas tworzenia pokazów slajdów.

Dowiedz się więcej o ulepszeniach SVG dzięki temu samouczkowi wideo.

Ulepszenia w programie Adobe Muse 2015.1

Usprawnienia w Adobe Muse CC 2015.1 | Luty 2016 r.

W panelu Próbki możesz teraz importować i eksportować Biblioteki próbek przez menu kontekstowe. 

Program Adobe Muse 2015.1 obsługuje wykrywanie obrotu w zawartości Exif. Teraz po umieszczeniu obrazów z osadzonymi informacjami o obrocie zostaną one obrócone do krajobrazu.

Możesz teraz tworzyć puste ramy obrazów, usuwając zawartość obrazu z istniejącej ramy obrazu. Kliknij dwukrotnie umieszczony obraz i naciśnij klawisz Delete. Puste ramy obrazów otrzymają elementy zastępcze.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto