Podsumowanie nowych funkcji

Wydanie Adobe Muse CC 2015 zawiera kilka atrakcyjnych nowych funkcji, między innymi płynną integrację z potężną biblioteką wysokiej jakości czcionek Typekit. Czytaj dalej, by dowiedzieć się więcej o nowych funkcjach i odkryć łącza, które oferują szczegółowe artykuły pomocy.

Adobe Muse CC 2015.0.2.4

To wydanie zawiera poprawki następujących błędów.

  • Wyłączenie przypadkowo włączonych właściwości w projektach startowych okna powitalnego.

Adobe Muse CC 2015.0.1.22

To wydanie zawiera poprawki następujących błędów.

  • Zawieszające się łącza aktualizacji obrazów tła w widżetach z włączoną funkcją Edytuj razem.
  • Podczas eksportowania program Muse przypadkowo podejmuje próbę optymalizacji plików SWF i ulega awarii.
  • Muse zamyka się niespodziewanie podczas próby osadzenia blogu Tumblr na stronie Muse.
  • Ramki w tekście zlokalizowane poza obrysem nadrzędnej ramki tekstowej są rozmieszczone nieprawidłowo po wyeksportowaniu.
  • Opcja Wyzwalacze na górze nie działa w nowo utworzonym widżecie Kompozycja.
  • ...i wielu innych. Zobacz Informacje o wydaniu, aby uzyskać pełną listę naprawionych problemów.

Znajdź idealne fotografie z Adobe Stock CC

Nowości w programie Adobe Muse CC 2015 | Czerwiec 2015 r.

Eksploruj ciągle rosnącą bibliotekę fotografii i ilustracji nowej, internetowej platformy Adobe Stock. Pobieraj je i korzystaj z nich na swoich stronach Adobe Muse.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Używanie nieodpłatnych obrazów pochodzących z Adobe Stock.

Integracja z usługą Adobe Typekit

Nowości w programie Adobe Muse CC 2015 | Czerwiec 2015 r.

Adobe Muse jest teraz w pełni zintegrowany z usługą Typekit, dzięki czemu zapewniony jest bezpośredni dostęp do tysięcy wysokiej jakości czcionek od najlepszych dostawców krojów pisma. Można uzyskać dostęp do czcionek Typekit i bez trudu używać ich w swoich projektach witryn dla nowoczesnych przeglądarek i urządzeń mobilnych w ramach członkostwa w usłudze Creative Cloud, bezpośrednio z programu Adobe Muse.

W celu uzyskania dostępu do czcionek Typekit przejdź do menu czcionek w Adobe Muse i wybierz opcję Dodaj czcionki internetowe w sekcji Czcionki internetowe lub przejdź do menu Plik i wybierz polecenie Dodaj/Usuń czcionki internetowe.

Okno dodawania czcionek wyświetla rodziny czcionek, w tym ich grubość (np. pogrubiona, kursywa i cienka) i właściwości (np. liczby w stylu normalnym lub retro). Sortowanie czcionek według kategorii polecane, najnowsze i nazwa. Filtruj według klasyfikacji (np. styl szeryfowy, bezszeryfowy, dekoracyjny lub skrypt), zaleceń użytkowania (np. nagłówek lub zawartość tekstowa) oraz właściwości. Kliknij na grubości w rodzinie, aby wyświetlić stronę danych technicznych czcionki i zobaczyć pełny zestaw czcionek. Jest również dostępne jednolite wyszukiwanie we wszystkich źródłach czcionek internetowych (Typekit, Edge, czcionki automatycznie hostowane).

Aby uzyskać więcej informacji o wykorzystaniu czcionek Typekit w programie Adobe Muse, patrz temat Użycie czcionek Typekit.

Blogi, koszyki na zakupy i inne widżety

Nowości w programie Adobe Muse CC 2015 | Czerwiec 2015 r.

Pobierz nowe dodatki Adobe Muse, aby dodać koszyk, integrować i zmieniać styl bloga w odniesieniu do dowolnych blogów, np. WordPress lub Tumblr, dodać tło filmu, dodać unikalne elementy projektowe, np. karuzele albumów zdjęć i wiele innych.

Uzyskaj dostęp do katalogu dodatków Adobe Muse w panelu biblioteki, wyszukaj czcionkę lub widżet, których potrzebujesz, i wybierz spośród różnorodnych widżetów dostarczanych przez partnerów Adobe Muse w społeczności twórców. Nowe widżety są publikowane regularnie, można też przesłać żądanie w przypadku braku pożądanego widżetu.

Po prostu przeciągnij i upuść widżet na przestrzeń roboczą Muse i skorzystaj z menu Opcje, aby dostosować kolory, czcionki i inne opcje w celu skomponowania widżetu z projektem witryny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z nowych widżetów, patrz:

Edytowanie hiperłączy przy pomocy funkcji In-Browser Editing

Nowości w programie Adobe Muse CC 2015 | Czerwiec 2015 r.

Teraz możesz edytować hiperłącza przy pomocy funkcji In-Browser Editing w przypadku stron stworzonych przy użyciu programu Adobe Muse. Dzięki tej nowej możliwości klienci mogą edytować hiperłącza na stronach internetowych hostowanych zarówno przez usługę Business Catalyst, jak i przez zewnętrznych dostawców usług hostingowych.

Teraz możesz edytować różne rodzaje łączy, w tym łącza zewnętrzne, łącza do wiadomości e-mail, do innych stron w witrynie, do plików i wielu innych obiektów. Możesz także modyfikować łącza, by przesłać pliki do ściągnięcia.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tematy Funkcja In-Browser Editing, czyli edycja w przeglądarce witryn zamieszczonych u zewnętrznych dostawców usług hostingowych oraz In-Browser Editing za pomocą oprogramowania Business Catalyst.

Grupy przycisków opcji i inne usprawnienia formularza kontaktowego

Usprawnienia w programie Adobe Muse CC 2015 | Czerwiec 2015 r.

Możesz teraz dodawać przyciski opcji i grupy przycisków opcji, aby pozwolić osobom odwiedzającym witrynę na wybranie tylko jednej odpowiedzi w formularzu kontaktowym. Podczas pracy z prostymi lub złożonymi formularzami można włączyć grupy przycisków opcji w panelu Opcje. Ponadto można skonfigurować każdą z tych grup, aby ustawić domyślną opcję.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie grup przycisków opcji.

Usprawnienia panelu Warstwy

Usprawnienia w programie Adobe Muse CC 2015 | Czerwiec 2015 r.

Panel Warstwy w programie Adobe Muse zawiera teraz następujące usprawnienia:

  • Zmiana nazwy kształtów, warstw oraz innych obiektów w panelu Warstwy.
  • Podczas importowania przycisków i obrazów programu Photoshop nazwy kompilacji warstw odpowiadają tym z programu Photoshop.
  • Rozwijanie/zwijanie warstw i grup warstw.
Aby uzyskać więcej informacji o wykorzystaniu warstw w programie Adobe Muse, patrz temat Praca z warstwami.

Panel Efekty macierzyste

Usprawnienia w programie Adobe Muse CC 2015 | Czerwiec 2015 r.

Wszystkie ulubione opcje efektów są teraz dostępne w nowym panelu Efekty. Dokuj, odczepiaj i przemieszczaj panel Efekty na ekranie komputera, aby z łatwością upiększać tekst, obiekty i inne elementy strony internetowej.

Automatycznie aktywowane ramki lightbox

Usprawnienia w programie Adobe Muse CC 2015 | Czerwiec 2015 r.

Można włączyć wyświetlanie ramek lightbox, aby aktywować ładowanie na stronie między innymi kompozycji ramek lightbox i widżetów pokazu slajdów. Można sprawić, by cele ramek lightbox były domyślnie wyzwalane podczas ładowania strony, przedstawiając osobom odwiedzającym stronę wizualnie angażujące treści.

Podczas konfigurowania kompozycji ramki Lightbox lub widżetu pokazu slajdów, zaznacz pole Automatyczna ramka Lightbox w panelu Opcje, aby udostępnić pierwszy element docelowy lub obraz w kompozycji lub pokazie slajdów, umożliwiając automatyczne wyświetlanie elementów po wczytaniu strony.

Więcej informacji znajduje się w części Widżety.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto