Podsumowanie funkcji

Wydania z sierpnia 2017 r., lutego 2017 r. oraz listopada 2016 r.

Uwaga:

Do programu Adobe Muse nie są już dodawane nowe funkcje, a jego obsługa zostanie wycofana 26 marca 2020 r. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pomoc, zobacz najczęściej zadawane pytania dotyczące zakończenia usługi Adobe Muse.

Uwaga:

Wydanie programu Adobe Muse CC z października 2017 r. (18.0) jest już dostępne! Więcej informacji zawiera artykuł Podsumowanie nowych funkcji.

Wydanie programu Adobe Muse CC 2017 (z sierpnia 2017 r.) zawiera wiele usprawnień, takich jak obsługa układów responsywnych, pokazów slajdów i kompozycji; bezpośredni wybór elementów podrzędnych; funkcja Rozsuń palce, aby przybliżyć; i nie tylko. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o nowych funkcjach i odkryć łącza, które oferują więcej źródeł pomocy.

Pełną listę nowych funkcji wprowadzonych w poprzednich wersjach można znaleźć w artykule Nowe funkcje programu Adobe Muse CC 2015.2.

Responsywne widżety kompozycji, formularze i pokazy slajdów

Nowość w programie Adobe Muse CC (sierpień 2017)

Teraz program Adobe Muse obsługuje kompleksowy zestaw widżetów responsywnych. Teraz w programie Adobe Muse 2017.1 pokazy slajdów, widżety kompozycji i formularze kontaktowe są w pełni responsywne. Możesz użyć tych widżetów w swoim układzie za pomocą jednego kliknięcia.

Wcześniej podczas tworzenia responsywnych witryn internetowych z kilkoma punktami przerwania trzeba było przypinać, ponownie wyrównywać i zmieniać rozmiar widżetów, np. Formularze lub Wyświetlanie ramki lightbox. Teraz wystarczy przeciągnąć widżety do obszaru roboczego. Widżety będą zmieniać rozmiar i dostosowywać się do zmian rozmiaru ekranu. 

Obejrzyj poniższą animację ukazującą płynność widżetu kompozycji.

Teraz widżety kompozycji opływają punkty przerwania.
Responsywne widżety kompozycji w programie Adobe Muse

Chociaż widżety są domyślnie responsywne, możesz nadal konfigurować układ przy użyciu przypinania i zmiany rozmiaru wedle potrzeb.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z każdego z tych widżetów w programie Adobe Muse, patrz Korzystanie z responsywnych widżetówKorzystanie z układów responsywnych w programie Adobe Muse i Korzystanie z responsywnych widżetów pokazu slajdów.

Samouczki wideo dotyczące korzystania z responsywnych widżetów: Responsywne pokazy slajdów i Responsywne formularze kontaktowe.

Rozsuń palce, aby przybliżyć

Nowość w programie Adobe Muse CC (sierpień 2017)

Projektanci witryn internetowych często muszą przybliżyć widok projektowania, aby upewnić się, że elementy strony zostały umieszczone prawidłowo. Podobnie może być wymagane oddalenie widoku w celu wyświetlenia całego układu strony lub zidentyfikowania obiektów, które wykraczają poza układ. Można teraz w łatwy sposób przybliżać i oddalać przy użyciu funkcji Rozsuń palce, aby przybliżyć.

Możesz użyć funkcji Rozsuń palce, aby przybliżyć, przechodząc do programu Adobe Muse za pomocą panelu dotykowego urządzenia Macbook i urządzeń z systemem Windows, wyposażonych w ekran dotykowy. Aby przybliżyć, dotknij i rozsuń od siebie kciuk i palec wskazujący. Aby oddalić, zsuń ze sobą kciuk i palec wskazujący.

Funkcja Rozsuń palce, aby przybliżyć w programie Adobe Muse
Funkcja Rozsuń palce, aby przybliżyć w programie Adobe Muse

Bezpośrednie wybieranie elementów podrzędnych

Ulepszono w programie Adobe Muse CC (sierpień 2017)

Najnowsza wersja programu Adobe Muse umożliwia bezpośrednie dwukrotne kliknięcie i wybranie elementów podrzędnych w obiekcie lub widżecie. Elementy podrzędne to pojedyncze obiekty, takie jak pola tekstowe lub obrazy, umieszczone wewnątrz innych obiektów lub kontenerów. To usprawnienie zwiększające produktywność w programie Adobe Muse umożliwia wybranie elementów podrzędnych bez konieczności wielokrotnego klikania. 

Krótki samouczek wideo dotyczący tego usprawnienia: Proste zaznaczenie w programie Adobe Muse.

Reorganizacja menu Pomoc

Nowość w programie Adobe Muse CC (luty 2017 r.)

Menu Pomoc w programie Adobe Muse zostało przeorganizowane. Poniższe obrazy przedstawiają nową organizację menu.

Menu Pomoc w poprzednich wersjach programu Adobe Muse
Menu Pomoc — poprzednie wersje programu Adobe Muse

Menu Pomoc w programie Adobe Muse 2017.0.2 i jego nowszych wersjach
Menu Pomoc w programie Adobe Muse 2017.0.2

Pomoc programu Adobe Muse CC została podzielona na Samouczki programu Adobe Muse CC (samouczki wideo) oraz Pomoc programu Adobe Muse CC (strony pomocy).

Zmieniono nazwę opcji Przejdź do witryny komentarzy społeczności na Internetowe fora firmy Adobe. Kliknij tę opcję, aby przejść do forów programu Adobe Muse.

Polecenie Prześlij prośbę o funkcję lub zgłoś błąd to nowa opcja, która przekierowuje na stronę opinii użytkowników. Na tej stronie możesz złożyć wniosek o wprowadzenie nowych funkcji, skontaktować się z działem wsparcia oraz przekazać swoje uwagi.

Kliknij polecenie Prześlij prośbę o funkcję lub zgłoś błąd, aby przejść na stronę opinii użytkowników.
Kliknij polecenie Prześlij prośbę o funkcję lub zgłoś błąd, aby przejść na stronę opinii użytkowników.

Ulepszenia mapy witryny dla optymalizacji wyszukiwania

Nowość w programie Adobe Muse CC (luty 2017 r.)

Wprowadzono następujące zmiany w pliku sitemap.xml, który jest generowany podczas eksportowania lub przesyłania witryny w programie Adobe Muse:

 • Mapy witryny obecnie umieszczają na liście obrazy ze znacznikiem <image:image>.
 • Podpisy obrazów są umieszczane na liście ze znacznikiem <image:caption>.  Za wyjątkiem plików .png, mapy witryny zawierają również obrazy obrócone oraz wzbogacone efektami.
 • Przy przesyłaniu obrazów o tej samej nazwie pliku, ale z innym tekstem alternatywnym, są one umieszczane na liście oddzielnie ze znacznikiem <image:caption>. Podpis zawiera odpowiedni tekst alternatywny.

Dodawanie łączy do zakotwiczeń w widżetach Harmonijka

Ulepszono w programie Adobe Muse CC (luty 2017 r.)

Teraz można dodawać łącza do zakotwiczeń w widżetach Harmonijka. Możesz jednym kliknięciem połączyć dowolny element strony z kontenerem Harmonijka. Aby poznać instrukcje dotyczące dodawania łączy do zakotwiczeń, zapoznaj się z tematem Dodawanie łączy do zakotwiczeń w panelach Harmonijka.

Szybsze eksportowanie plików

Ulepszono w programie Adobe Muse CC (luty 2017 r.)

Teraz eksportowanie plików .muse w programie Adobe Muse trwa krócej. Dzięki lepszej wydajności można szybciej wyeksportować nawet duże pliki zawierające więcej punktów przerwania.

Power Zoom

Nowość w programie Adobe Muse CC (listopad 2016 r.)

Nowa funkcja Power Zoom w programie Adobe Muse umożliwia wyświetlanie i edytowanie określonych obszarów w układzie stron. Z funkcji Power Zoom możesz skorzystać, na przykład jeśli chcesz w trakcie spotkania wprowadzić zmiany w działaniu witryny. Funkcja ta umożliwia skupienie uwagi na określonych obszarach w widoku Projektowanie. Aby przeprowadzić szybką edycję, możesz szybko zmniejszyć i powiększyć różne obszary w układzie strony.

Korzystanie z funkcji Power Zoom

 1. Kliknij narzędzie Rączka na pasku narzędziowym programu Adobe Muse.

 2. Naciśnij klawisz Alt i przytrzymaj naciśnięty przycisk myszy.

  Widok Projektowanie w witrynie pomniejszy się i będzie można zobaczyć pełen widok układu. Pojawia się czerwona ramka oznaczająca obszar podglądu. Zwolnij przycisk myszy, aby przybliżyć obszar podglądu.

  Funkcja Power Zoom w programie Adobe Muse
  Czerwona ramka oznacza obszar podglądu w funkcji Power Zoom

 3. Naciśnij klawisz Alt i użyj przycisku myszy, aby przeciągnąć obszar podglądu w żądane miejsce na stronie.

  Zwolnij przycisk myszy, aby przybliżyć żądany obszar podglądu.

Dodawanie animacji za pomocą Bibliotek CC

Nowość w programie Adobe Muse CC (listopad 2016 r.)

Teraz możesz umieszczać animacje na witrynach Adobe Muse przy użyciu Bibliotek Creative Cloud. Wcześniej istniała możliwość przeglądania dysku twardego w celu wyboru animacji. Teraz oprócz tej opcji można również przeciągać pliki animacji z panelu Bibliotek CC do widoku Projektowanie programu Adobe Muse.

Za pomocą Bibliotek CC można też udostępniać animacje innym członkom usługi Creative Cloud i współpracować z nimi. Aby poznać sposoby dodawania i wykorzystywania animacji za pomocą Bibliotek CC, zobacz temat Dodawanie animacji z usługi Animate CC.

Dodawanie elementów Biblioteki z punktami przerwania

Ulepszono w programie Adobe Muse CC (listopad 2016 r.)

Wcześniejsze wersje programu Adobe Muse umożliwiały korzystanie z elementów Biblioteki w witrynie poprzez przeciąganie ich do żądanego układu. Teraz, kiedy umieścisz w układzie strony element Biblioteki z punktami przerwania, punkty te zostaną automatycznie dodane do strony.

Korzystając z tej funkcji, można dodać wiele punktów przerwania za pomocą jednego kliknięcia. Za pomocą tej funkcji można też dodać zestaw punktów przerwania do wielu plików programu Adobe Muse.  

Aby dodać elementy strony z punktami przerwania, wystarczy kliknąć symbol plusa obok elementu Biblioteki i przeciągnąć element do panelu Projektowanie. Punkty przerwania są automatycznie dodawane do strony.

 

Zachowywanie punktów przerwania w elementach Biblioteki
Zachowanie punktów przerwania za pomocą kliknięcia symbolu + i przeciągnięcia elementów Biblioteki

Więcej informacji na temat zachowywania punktów przerwania z elementami Biblioteki można znaleźć w temacie Wykorzystanie elementów Biblioteki w projektach.

Samouczek wideo przedstawiający działanie tej funkcji: Obsługa punktu przerwania dla elementów Biblioteki.

Udostępnianie adresu URL witryny jednym kliknięciem

Ulepszono w programie Adobe Muse CC (listopad 2016 r.)

Nowe menu Udostępnij w górnej części przestrzeni roboczej umożliwia łatwe udostępnianie adresu URL opublikowanej witryny oraz adresu URL umożliwiającego edycję zawartości witryny. Po opublikowaniu witryny kliknij przycisk Udostępnij.

Udostępnianie adresu URL witryny
Udostępnianie adresu URL witryny Adobe Muse

Możesz skopiować adres URL aktywnej witryny i wysłać go innym użytkownikom. A jeśli chcesz umożliwić klientom lub członkom zespołu edytowanie zawartości witryny za pomocą funkcji In-Browser Editing, kliknij polecenie Kopiuj łącze znajdujące się poniżej opcji In-Browser Editing.

Obsługa usługi Google reCAPTCHA (wersja 2)

Ulepszono w programie Adobe Muse CC (listopad 2016 r.)

Wydanie programu Adobe Muse CC 2017 obsługuje usługę Google reCAPTCHA w wersji 2. Wcześniejsze wersje programu Adobe Muse umożliwiały konfigurację i użytkowanie usługi Google reCAPTCHA w wersji 1 w formularzach kontaktowych, ale firma Google przestała ostatnio wydawać klucze prywatne do wersji 1 i wydała wersję 2 usługi reCAPTCHA.

Aby dodać do formularzy najnowszą wersję usługi reCAPTCHA, dodaj formularz kontaktowy za pomocą widżetu biblioteki i kliknij ikonę niebieskiej strzałki obok formularza. W wyskakującym menu Opcje z rozwijanej listy wybierz pozycję reCAPTCHA 2.0. Pole reCAPTCHA (weryfikacja obrazka) jest teraz dodane do formularza.

Dodawanie usługi reCAPTCHA w wersji 2 do formularzy kontaktowych
Dodawanie usługi reCAPTCHA w wersji 2 do formularzy kontaktowych

Uwaga:

Ponowne publikowanie stron, które już istnieją, i posiadają prywatny klucz usługi Google reCAPTCHA nie jest wymagane. Usługa reCAPTCHA 2 jest wymagana tylko podczas tworzenia nowych formularzy kontaktowych.  

Aby poznać sposób konfiguracji usługi reCAPTCHA w wersji 2 w formularzach, zobacz temat Dodawanie funkcji reCAPTCHA do formularza i konfigurowanie jej.

Samouczek wideo przedstawiający działanie funkcji reCAPTCHA w wersji 2: Obsługa filtra spamu z funkcją reCAPTCHA 2.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto