Podsumowanie nowych funkcji

Wydania programu Adobe Muse CC z marca 2018 r. (wersja 18.1) i z października 2017 r. (wersja 18.0)

Uwaga:

Do programu Adobe Muse nie są już dodawane nowe funkcje, a jego obsługa zostanie wycofana 26 marca 2020 r. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pomoc, zobacz najczęściej zadawane pytania dotyczące zakończenia usługi Adobe Muse.

Wydanie programu Adobe Muse CC z marca 2018 r. (wersja 18.1) wprowadza kilka nowych funkcji i usprawnień, takich jak kopiowanie i wklejanie atrybutów stylu oraz usprawnienia właściwości zmiany rozmiaru i widżetu Kompozycja. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tych funkcjach i odkryć łącza, które oferują więcej źródeł pomocy.

Podsumowanie funkcji wprowadzonych w poprzednich wersjach można znaleźć w artykule Podsumowanie funkcji | Wcześniejsze wersje.

Kopiowanie atrybutów stylu między elementami

Nowość w wydaniu programu Adobe Muse CC z marca 2018 r.

Program Adobe Muse obsługuje teraz kopiowanie stylów między elementami w widoku Projektowanie. Wcześniej trzeba było wyszukać konkretny styl w panelu i zastosować go do innego tekstu lub obiektu w projekcie. Teraz wystarczy skopiować styl z jednego elementu strony i wkleić styl do drugiego elementu za pomocą jednego kliknięcia.

Możesz kopiować i wklejać style znakowe i akapitowe, style punktorów, stany oraz style łączy. Aby skopiować atrybuty stylu z jednego elementu do drugiego, kliknij prawym przyciskiem myszy i skopiuj styl. Następnie zaznacz element, do którego ma być wklejony styl. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wklej atrybuty.

Oprócz kopiowania wszystkich atrybutów można również wybrać atrybuty, które mają zostać skopiowane i wklejone. Aby dowiedzieć się więcej na temat kopiowania i wklejania atrybutów stylu, zobacz temat Kopiowanie i wklejanie stylów w programie Adobe Muse.

Kopiowanie i wklejanie atrybutów stylu w programie Adobe Muse
Kopiowanie i wklejanie atrybutów stylu w programie Adobe Muse

Pozostałe ulepszenia

Nowość w wydaniu programu Adobe Muse CC z marca 2018 r.

Ulepszenia zmiany rozmiaru:

Poprzednio, aby ustawić właściwość zmiany rozmiaru, konieczne było wybranie w widżecie każdego elementu z osobna. Program Adobe Muse umożliwia teraz modyfikowanie właściwości zmiany rozmiaru elementu nadrzędnego i elementów zagnieżdżonych za jednym razem. Po wybraniu całego widżetu i modyfikacji właściwości zmiany rozmiaru zostanie ona automatycznie zmodyfikowana we wszystkich elementach zagnieżdżonych. I odwrotnie, możesz również wybrać konkretny element podrzędny i zmodyfikować właściwość zmiany rozmiaru tylko tego elementu.

Ulepszenia widżetu Kompozycja:

Pole wyboru Pokaż części widżetu podczas edytowania jest teraz ponownie dostępne w widżetach kompozycji. Opcja ta została wcześniej wyłączona w responsywnym widżecie Kompozycja.

Dostępne pole wyboru Pokaż części widżetu podczas edytowania
Dostępne pole wyboru Pokaż części widżetu podczas edytowania

Poprawki wydajności i stabilności

Nowość w wydaniu programu Adobe Muse CC z października 2017 r.

Wydanie programu Adobe Muse z października 2017 r. zawiera kilka istotnych poprawek błędów zgłoszonych po premierze sierpniowego wydania (2017.1).

Aby zobaczyć pełną listę problemów, które zostały rozwiązanie, zobacz Poprawki i powszechne problemy w wydaniu programu Adobe Muse z października 2017 r.

Nowy ekran startowy

Nowość w wydaniu programu Adobe Muse CC z października 2017 r.

Otwierając nową wersję programu Adobe Muse CC, zobaczysz nowy ekran startowy. Na ekranie startowym widoczne są ostatnio otwierane pliki oraz pliki Creative Cloud, które są zsynchronizowane z loginem. Ekran obsługuje również zakładki z materiałami do pracy i do nauki.

Aby wyświetlić ostatnio otwierane pliki w programie Adobe Muse, kliknij zakładkę z materiałami do pracy. Aby wyświetlić samouczki wideo programu Adobe Muse, kliknij zakładkę z materiałami do nauki.

Nowy ekran startowy w programie Adobe Muse
Nowy ekran startowy w programie Adobe Muse

Zwróć uwagę na ikonę wyszukiwania w prawym górnym rogu ekranu. Kliknij tę ikonę i rozpocznij wpisywanie zapytania wyszukiwania. Po wpisaniu zapytania wyszukiwania aplikacja wyświetli ostatnio otwarte pliki, zasoby Creative Cloud, łącza pomocy i obrazy stockowe, które mu odpowiadają.

Na przykład jeśli wpiszesz „obrazy”, zwróć uwagę, w jaki sposób aplikacja wyświetla obrazy stockowe i łącza do samouczków powiązanych z wprowadzonym zapytaniem wyszukiwania.

Wyniki wyszukiwania dla zapytania „obrazy” na ekranie startowym programu Adobe Muse
Wyniki wyszukiwania dla zapytania „obrazy” na ekranie startowym programu Adobe Muse

Obsługa języka chińskiego uproszczonego

Nowość w wydaniu programu Adobe Muse CC z października 2017 r.

Teraz program Adobe Muse jest dostępny w języku chińskim uproszczonym. W trakcie instalacji instalator programu wykrywa język systemu operacyjnego i instaluje program Adobe Muse w tym języku.

Tworzenie kopii zapasowych po zakończeniu konwersji plików

Nowość w wydaniu programu Adobe Muse CC z października 2017 r.

Kiedy istniejący plik programu Adobe Muse jest otwierany w najnowszym wydaniu aplikacji, następuje konwersja pliku. Poprzednio po konwersji i zapisaniu pliku otworzenie go w starszej wersji programu Adobe Muse nie było możliwe. 

Teraz w przypadku otwarcia i zapisania istniejącego pliku w programie Adobe Muse (2018.0) zostanie wyświetlony następujący komunikat ostrzegawczy:

Utwórz kopię zapasową pliku Adobe Muse przed konwersją
Utwórz kopię zapasową pliku Adobe Muse przed konwersją

Po kliknięciu OK kopia zapasowa pliku zostanie zapisana w tej samej lokalizacji co oryginalny plik. Kopia zapasowa pliku może być otwierana w starszych wydaniach programu Adobe Muse.

Uwaga:

Kopia zapasowa jest tworzona tylko dla tych plików, które są konwertowane po otwarciu pliku w najnowszej wersji programu Adobe Muse.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto