Używanie widżetów w programie Adobe Muse

Dowiedz się, jak za pomocą widżetów dodawać formularze, menu, pokazy slajdów, przyciski z portali społecznościowych i inne elementy do swoich stron internetowych.

Za pomocą widżetów programu Adobe Muse możesz dodawać funkcje interaktywne oraz zawartość generowaną dynamicznie. Widżety to gotowe, możliwe do skonfigurowania obiekty wyposażone w popularne funkcje internetowe, takie jak menu, formularze, pokazy slajdów itd. Program Adobe Muse zawiera wiele widżetów ułatwiających projektowanie złożonych stron internetowych. 

Widżety w programie Adobe Muse można dostosować do projektu strony, co umożliwia idealne ich wpasowanie w pozostałą zawartość witryny. Biblioteka widżetów zawiera gotowe funkcje, które można przeciągnąć na strony, skonfigurować i wystylizować.

Typy widżetów

W programie Adobe Muse dostępne są następujące rodzaje widżetów:

 • Widżety kompozycji: umożliwiają interakcję z obszarem na stronie internetowej w celu zmiany zawartości wyświetlanej w innym obszarze. W momencie zmiany stanu odtwarzana jest animacja z efektem tonowania lub przesuwania. 
 • Widżety formularzy: umożliwiają dodawanie formularza kontaktowego dla osób odwiedzających stronę. W zależności od wybranego widżetu dostępne są różne pola formularza.
 • Widżety menu: umożliwiają tworzenie dynamicznych lub ręcznie uzupełnianych pasków menu z możliwością określenia oddzielnego stanu dla każdej pozycji menu. Na każdej stronie poprawne łącze menu ma stan „aktywny” wskazujący, że jest to bieżąca strona.
 • Widżety panelu: wyświetlają jednocześnie tylko jeden panel z zawartością zawierający intuicyjne łącza nawigacyjne, które służą do przełączenia widocznego panelu. Wybierz pomiędzy przesuwającą się animacją o strukturze harmonijki a znanym widokiem karty.
 • Widżety pokazu slajdów: umożliwiają łatwe wyświetlanie obrazów w galerii z dopracowanymi animacjami. Widżety te działają najlepiej w pokazach slajdów opartych na obrazach; w bardziej skomplikowanych przypadkach lepiej zastosować widżet kompozycji.
 • Widżety społecznościowe: zapewniają łatwy sposób konfiguracji treści HTML i osadzania jej na stronach Adobe Muse. Większość widżetów internetowych zapewnia funkcjonalność dostępną także poprzez osadzenie kodu HTML pochodzącego z zewnętrznych witryn internetowych. Dodając i konfigurując zawartość internetową z poziomu programu Adobe Muse, oszczędzasz czas, który zostałby stracony na wygenerowanie kodu poza programem, a następnie wklejenie go pod postacią osadzonej zawartości HTML.

Dodawanie widżetu do strony internetowej w programie Adobe Muse

Z biblioteki widżetów można wybierać widżety i dodawać je do strony internetowej Adobe Muse. Aby dodać widżet, należy wykonać następujące czynności.

 1. W programie Adobe Muse wybierz pozycję Okno > Biblioteka widżetów.

  Zostanie wyświetlony panel Biblioteka widżetów.

 2. W panelu Biblioteka widżetów wybierz widżet i przeciągnij go na stronę internetową Adobe Muse.

 3. Aby kontynuować konfigurowanie widżetu, kliknij przycisk , aby otworzyć panel Opcje.

  Więcej informacji można znaleźć w sekcji Konfigurowanie i dostosowywanie widżetów.

Konfigurowanie i dostosowywanie widżetów

Po umieszczeniu widżetów na stronach internetowych można je skonfigurować w programie Adobe Muse za pomocą panelu Opcje. Panel Opcje to kontekstowy element, który umożliwia wprowadzanie zmian do widżetu i aktualizowanie jego ustawień. Panel Opcje zawiera ustawienia pomocne w ustalaniu wyglądu zawartości.

Opcje Wypełnienie i Obrys pozwalają znacznie poprawić wygląd widżetu. Jeśli widżet zawiera tekst, można skorzystać z panelu Tekst (Okna > Tekst lub opcji tekstowych w panelu sterowania) w celu stylizacji tekstu i dostosowania go do potrzeb projektu.

Aby skonfigurować widżet, należy wykonać następujące czynności.

 1. W programie Adobe Muse przeciągnij dowolny widżet na stronę internetową.

  Uwaga:

  Użyj opcji Wyczyść zawartość widżetu (kliknij prawym przyciskiem widżet i wybierz opcję Wyczyść zawartość widżetu w menu kontekstowym), aby usunąć wszystkie domyślne treści wstawione w widżecie.

 2. Aby wyświetlić panel Opcje, po wybraniu widżetu kliknij przycisk .

 3. W panelu Opcje można zmieniać i aktualizować ustawienia według potrzeb.

 4. Kliknij dowolne miejsce na stronie, aby zamknąć panel Opcje.

  Rysunek przedstawia panel Opcje dla widżetu Menu poziome.

  Panel Opcje dla widżetu Menu poziome.

Zaznaczanie elementów zagnieżdżonych w ramach widżetu

Przeciągnięcie widżetu z biblioteki na stronę to tak naprawdę umieszczenie na niej zestawu zagnieżdżonych kontenerów. Kontenery te można wybierać i edytować na podstawie ich hierarchii.

Podczas pracy z widżetami należy pamiętać o tym, w jaki sposób zaznacza się widżet i jego kontener. Program Adobe Muse wyświetla bieżące zaznaczenia korzystając ze wskaźnika zaznaczenia. W programie Adobe Muse znajdujący się w lewym górnym rogu Wskaźnik wyświetla bieżące zaznaczenie oraz menu rozwijane umożliwiające podgląd obiektu zgodnie z jego stanem.

W poniższych przykładach Wskaźnik zaznaczenia wyświetla zaznaczenie strony (jeśli nie zaznaczono obiektu na stronie), widżetu Menu (po zaznaczeniu widżetu Menu) oraz pozycji Menu (kontener z widżetami Menu).

Po pozostawieniu wszystkich elementów strony niezaznaczonych.

Po zaznaczeniu widżetu Menu.

Po zaznaczeniu kontenera i, w tym przypadku, pozycji Menu w widżecie Menu.

Po kliknięciu widżetu jeden raz, Wskaźnik zaznaczenia wyświetli słowo „Widżet”. Po następnym kliknięciu zostanie zaznaczony kontener widżetu, a Wskaźnik wyświetli słowo „Kontener”. Kolejnymi kliknięciami możesz zaznaczać kolejne podelementy widżetu (np. ramki tekstowe) zawarte w kontenerach.

Gdy jest zaznaczona ramka tekstowa, Wskaźnik wyświetla słowa „Ramka tekstowa”. Klikając widżet w celu zaznaczenia kolejnych elementów zagnieżdżonych, należy zwracać uwagę na słowa wyświetlane przez Wskaźnik, które informują o aktualnie zaznaczonym elemencie. Będziemy zaznaczać różne kontenery (np. przyciski panelu nawigacyjnego menu) i aktualizować ich stan. Umożliwia to sterowanie wyglądem przycisków po wczytaniu strony, najechaniu na przycisk kursorem oraz kliknięciu go. Można także zdefiniować stan „aktywny”, który ułatwia osobie odwiedzającej witrynę zorientowanie się, na której jej podstronie aktualnie przebywa.

Aby dotrzeć do kontenera, który ma być edytowany, należy kliknąć widżet kilka razy. Zwracaj uwagę na Wskaźnik zaznaczenia oraz opcje w panelu Stany, które pozwolą ci się zorientować, kiedy klikniesz element, który chcesz zmienić.

Po zaktualizowaniu widżetu możesz kliknąć w dowolnym miejscu na stronie, aby usunąć zaznaczenie widżetu, albo nacisnąć kilka razy klawisz Escape, aby cofnąć się o kilka poziomów w hierarchii widżetu.

Konfiguracja widżetu za pomocą panelu Opcje

Po przeciągnięciu widżetu z biblioteki na stronę w jego prawym górnym rogu zobaczysz niebieską ikonę strzałki. Kliknij ją, aby otworzyć menu Opcje.

Opcje dla każdego widżetu są inne, co jest odzwierciedlone w menu. Ustawienia umożliwiają sterowanie zachowaniem widżetu (np. pokaz slajdów może być odtwarzany automatycznie lub jego poszczególne obrazy można przełączać kliknięciami miniatur) oraz sposobem jego wyświetlania (np. wybór przejścia pomiędzy wyświetlanymi kolejno obrazami).

Podczas projektowania witryny można dowolnie dobierać ustawienia, konsultując się w tej kwestii z klientem, co pozwoli zoptymalizować projekt. Warto pamiętać, że po opublikowaniu witryny w Internecie można w dowolnym momencie wrócić do pliku .muse, zaznaczyć widżet, kliknąć niebieską ikonę Opcje i wprowadzić nowe ustawienia. Później, po ponownym opublikowaniu witryny, wprowadzone zmiany zostaną uwzględnione.

W przypadku widżetów Menu możesz skorzystać z funkcji dynamicznego wyświetlania nazw stron witryny i tworzenia łączy do tych stron. Ułatwia to dodawanie modułu nawigacyjnego do stron w oparciu o mapę witryny w widoku Planowanie. Już nie trzeba się martwić o niedziałające łącza. Można także wyłączyć dla wybranych stron funkcję dynamicznego wyświetlania w widżetach menu. Aby to zrobić, w widoku Planowanie kliknij prawym przyciskiem myszy miniaturę strony i usuń zaznaczenie opcji Uwzględnij stronę w module nawigacji. Opcja ta jest domyślnie włączona (oznaczona symbolem wyboru w menu).

Jeśli nie chcesz polegać na programie Adobe Muse w kwestii tworzenia pozycji menu, możesz skonfigurować widżety menu ręcznie i samodzielnie nadać nazwy poszczególnym przyciskom oraz dodać łącza do określonych stron. W menu Opcje w sekcji Typ menu możesz wybrać opcję Ręczny.

Wybierz w sekcji Typ menu opcję Ręczny, jeśli chcesz utworzyć menu niestandardowe zamiast dynamicznie generować nazwy stron oraz łącza.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto

[Feedback V2 Badge]