Zmienianie preferencji

Wygląd i zachowanie programu Premiere Elements można dostosowywać, od domyślnej długości przejść po poziom jasności interfejsu użytkownika. Większość preferencji obowiązuje do momentu ich zmiany. Preferencje zdefiniowane dla dysków magazynujących są zapisywane razem z projektami. Podczas otwierania projektu są automatycznie pobierane ustawienia domyślne, które wprowadzono dla dysków magazynujących zdefiniowanych podczas konfigurowania.

 • Aby otworzyć okno dialogowe Preferencje, wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Premiere Elements > Preferencje (Mac OS), a następnie wybierz kategorię preferencji, które chcesz zmienić.
 • Aby przywrócić domyślne ustawienia preferencji, podczas uruchamiania aplikacji przytrzymaj naciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Klawisz Alt lub Option można puścić po wyświetleniu ekranu powitalnego.
 • Aby przywrócić domyślne ustawienia preferencji i jednocześnie pamięć podręczną wtyczek, podczas uruchamiania aplikacji przytrzymaj naciśnięte klawisze Shift+Alt (Windows) lub Shift+Option (Mac OS). Puść klawisze Shift+Alt lub Shift+Option po wyświetleniu ekranu powitalnego.

Preferencje są zapisywane w następujących lokalizacjach:

 • System Windows: \Użytkownicy\\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Premiere Elements

 • System Mac OS: /Użytkownicy/Biblioteki/Preferences/com.adobe.AdobePremiereElements.plist

Preferencje ogólne

W panelu Ogólne okna dialogowego Preferencje można dostosować ustawienia różnych elementów, od czasu trwania przejścia po podpowiedzi:

Domyślne ustawienia przejść wideo i audio

Określ domyślny czas trwania przejść wideo.

Domyślny czas trwania obrazu statycznego

Określ domyślny czas trwania obrazów statycznych. 

Automatyczne przewijanie przy odtwarzaniu osi czasu

Jeśli sekwencja jest dłuższa niż widoczna oś czasu, można wybrać jedną z opcji automatycznego przewijania osi podczas odtwarzania.

 • Opcja Przewijanie strony umożliwia przesuwanie osi czasu automatycznie do nowego widoku, gdy głowica odtwarzania wychodzi poza ekran. Wybranie tej opcji gwarantuje nieprzerwane odtwarzanie.
 • Po wybraniu opcji Płynne przewijanie głowica odtwarzania jest utrzymywana na środku ekranu, a przesuwane są klipy i linijka czasu.

Domyślne skalowanie do wielkości klatki

Wybranie tej preferencji pozwala automatycznie skalować importowane zasoby do domyślnego rozmiaru klatki projektu. 

Automatyczne przewijanie przy odtwarzaniu osi czasu

Istnieje możliwość ustawienia opcji automatycznego przewijania osi czasu widoku eksperta od prawej do lewej strony, gdy sekwencja jest dłuższa niż widoczny obszar osi czasu. Dzięki tej opcji nie trzeba używać zmniejszania w celu wyświetlenia całej sekwencji.

 • Bez przewijania. Ta opcja uniemożliwia przewijanie osi czasu widoku eksperta.
 • Przewijanie strony. Powoduje przewijanie widocznej sekcji osi czasu widoku eksperta o jedną stronę.
 • Płynne przewijanie. Powoduje przewijanie osi czasu widoku eksperta, podczas którego wskaźnik czasu bieżącego pozostaje na środku widocznej osi czasu.

Przyspieszanie sprzętowe. Program umożliwia włączenie przyspieszania sprzętowego na potrzeby renderowania, odtwarzania i eksportowania na komputerach z kartą graficzną Intel HD Graphics 2000 lub lepszą.

Jeśli jest to wymagane, można wyłączyć przyspieszanie sprzętowe:

 1. Kliknij opcję Edycja > Preferencje > Ogólne.
 2. Wyczyść pole wyboru Używaj renderowania, odtwarzania i eksportowania z przyspieszaniem sprzętowym (współpracuje z kartą Intel HD Graphics 2000 lub lepszą).

Preferencje audio

Odtwarzaj dźwięk podczas przeszukiwania

Umożliwia przeszukiwanie ścieżki audio. Można utworzyć skrót klawiaturowy o nazwie „Włącz dźwięk podczas przeszukiwania”, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk podczas przeszukiwania ścieżki audio. Korzystanie ze skrótów klawiaturowych to lepsze rozwiązanie niż otwieranie okna dialogowego Preferencje za każdym razem, gdy podczas przeszukiwania ścieżki audio trzeba przełączyć dźwięk.

Skracanie minimalnego odstępu czasu

Klatki kluczowe będą tworzone wyłącznie w odstępach większych niż określona wartość. Wpisz wartość z przedziału od 1 do 2000 ms.

Preferencje sprzętu audio

W panelu Sprzęt audio w oknie dialogowym Preferencje należy określić urządzenie audio komputera i wprowadzić jego ustawienia, w tym ustawienia ASIO (tylko system Windows) lub rozmiaru bufora (tylko system Mac OS), z których program Premiere Elements będzie korzystać podczas nagrywania dźwięku.

Odwzorowywanie wyjścia

Dla każdego obsługiwanego kanału audio można sprecyzować głośnik docelowy.

Preferencje automatycznego zapisu

Zapisuj projekty automatycznie

Domyślnie, w programie Premiere Elements projekt jest zapisywany automatycznie na dysk twardy co 15 minut, wraz z pięcioma ostatnimi wersjami pliku projektu.

Poprzednią, zapisaną wersję można przywrócić w dowolnym momencie. Ponieważ pliki projektu są niewielkie w stosunku do źródłowych plików wideo, archiwizacja wielu wersji projektu wymaga stosunkowo niewiele miejsca na dysku. Najlepiej jest zapisywać pliki projektu na tym samym napędzie, na którym znajduje się aplikacja. Archiwizowane pliki są zapisywane w folderze Auto-Save programu Premiere Pro.

Zapisuj automatycznie co

Powoduje automatyczne zapisywanie projektów; wpisz liczbę minut pomiędzy operacjami zapisu.

Maksymalna liczba wersji projektu

Wpisz liczbę wersji pliku projektu, które chcesz zapisać. Na przykład po wpisaniu liczby 10 program Premiere Elements zapisze dziesięć ostatnich wersji.

Uwaga:

W przypadku określenia regularnych odstępów automatycznego zapisywania program Premiere Elements będzie automatycznie zapisywać projekt po wykryciu zmian w pliku projektu.

Automatyczne zapisywanie będzie miało miejsce bez względu na to, czy projekt jest zapisywany ręcznie. W poprzednich wersjach program Premiere Elements nie wykonywał automatycznego zapisu, jeśli w określonym przedziale czasu projekt był zapisywany ręcznie. Jeśli system będzie bezczynny przez czas dłuższy niż określone ustawienie, program Premiere Elements wymusi automatyczny zapis.

Preferencje przechwytywania

Określają sposób, w jaki program Premiere Elements przesyła obraz i dźwięk bezpośrednio z urządzenia taśmowego lub kamery. (Pozostałe ustawienia projektu nie mają wpływu na przechwytywanie). Zawartość tego panelu zależy od trybu montażowego. W przypadku przechwytywania materiału w formacie DV warto skorzystać z ustawień domyślnych. Jeśli wybrany format przechwytywania to DV/IEEE 1394, nie są dostępne żadne opcje, ponieważ są one ustawiane automatycznie zgodnie ze standardem IEEE 1394. Dodatkowe formaty przechwytywania i opcje pojawiają się po zainstalowaniu innego oprogramowania, na przykład dołączonego do karty przechwytującej z certyfikatem zgodności z programem Premiere Elements.

Uwaga:

W przypadku projektów P2 DVCPRO 50 i P2 DVCPRO HD ustawienie Format przechwytywania jest nieistotne, ponieważ zasoby są przechwytywane i rejestrowane przez kamerę — i umieszczane bezpośrednio na karcie P2 w postaci plików cyfrowych.

Preferencje sterowania urządzeniem

W panelu Sterowanie urządzeniem w oknie dialogowym Preferencje można określić ustawienia, dzięki którym program Premiere Elements będzie mógł sterować urządzeniem do odtwarzania/nagrywania, takim jak magnetowid czy kamera.

Preferencje multimediów

Czyszczenie pamięci podręcznej materiałów

Program Premiere Elements tworzy dużo plików pośrednich, które są używane w projektach. Jest to tak zwana pamięć podręczna materiałów.

Ustawienie rozmiaru pamięci podręcznej materiałów pozwala oczyścić dysk twardy. Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar pamięci podręcznej materiałów, użyj suwaka Rozmiar pamięci podręcznej.

Aby wyczyścić pamięć podręczną, kliknij pozycję Usuń teraz. Aby okresowo usuwać pliki, włącz ustawienie Automatycznie czyść raz na miesiąc.

Czyszczenie pamięci podręcznej materiałów

Preferencje generatora napisów tytułowych

W panelu Generator napisów tytułowych w oknie dialogowym Preferencje można zmienić litery wyświetlane w programie Premiere Elements w panelu próbek stylu i w przeglądarce czcionek.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online