Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player

Data wydania: 11 marca 2014

Identyfikator luki: APSB14-08

Priorytet: Patrz tabela poniżej

Numer CVE: CVE-2014-0503, CVE-2014-0504

Platforma: Wszystkie platformy

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje programu Adobe Flash Player 12.0.0.70 i starszych wersji dla systemu Windows i Mac OS oraz programu Adobe Flash Player 11.2.202.341 i starszych wersji dla systemu Linux. Te aktualizacje usuwają istotne luki i firma Adobe zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji produktów do najnowszych wersji:

 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player 12.0.0.70 i starszych wersji dla systemu Windows i Mac OS powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 12.0.0.77.
 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player 11.2.202.341 i starszych wersji dla systemu Linux powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 11.2.202.346.
 • Program Adobe Flash Player 12.0.0.70 zainstalowany w przeglądarce Google Chrome zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji zawartej w tej przeglądarce — czyli do programu Adobe Flash Player 12.0.0.77 dla systemów Windows, Mac OS i Linux.
 • Program Adobe Flash Player 12.0.0.70 zainstalowany w przeglądarce Internet Explorer 10 zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce — czyli do programu Adobe Flash Player 12.0.0.77 dla systemu Windows 8.0.
 • Program Adobe Flash Player 12.0.0.70 zainstalowany w przeglądarce Internet Explorer 11 zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce — czyli do programu Adobe Flash Player 12.0.0.77 dla systemu Windows 8.1.

Zagrożone wersje oprogramowania

 • Program Adobe Flash Player 12.0.0.70 i starsze wersje dla systemów Windows i Mac OS
 • Program Adobe Flash Player 11.2.202.341 i starsze wersje dla systemu Linux

Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie, przejdź na stronę informacji o programie Flash Player lub kliknij prawym przyciskiem myszy zawartość Flash w programie Flash Player i wybierz z menu polecenie „Adobe (lub Macromedia) Flash Player — informacje”. W przypadku korzystania z wielu przeglądarek należy sprawdzić wersję w każdej z przeglądarek zainstalowanych w systemie.

Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe Flash Player dla systemu Android, kliknij opcję Ustawienia > Aplikacje > Zarządzaj aplikacjami > Adobe Flash Player x.x.

Aby sprawdzić wersję środowiska Adobe AIR zainstalowanego w systemie, wykonaj instrukcje zawarte w notatce technicznej na temat środowiska Adobe AIR.

Rozwiązanie

Firma Adobe zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 • Firma Adobe zaleca użytkownikom programu Adobe Flash Player 12.0.0.70 i starszych wersji dla systemów Windows i Mac OS aktualizację do najnowszej wersji 12.0.0.77, którą można pobrać z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player lub za pomocą zawartego w produkcie mechanizmu aktualizacji automatycznych (po wyświetleniu monitu).
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom programu Adobe Flash Player 11.2.202.341 i starszych wersji dla systemu Linux aktualizację do najnowszej wersji Adobe Flash Player 11.2.202.346, którą można pobrać z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player.
 • Dla użytkowników programu Flash Player 11.7.700.269 i starszych wersji dla systemów Windows i Mac OS, którzy nie mogą przeprowadzić aktualizacji do wersji Flash Player 12.0.0.77, firma Adobe udostępniła pod tym adresem aktualizację Flash Player 11.7.700.272.
 • Program Adobe Flash Player 12.0.0.70 zainstalowany w przeglądarce Google Chrome zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji zawartej w tej przeglądarce — czyli do programu Adobe Flash Player 12.0.0.77 dla systemów Windows, Mac OS i Linux.
 • Program Adobe Flash Player 12.0.0.70 zainstalowany w przeglądarce Internet Explorer 10 zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce — czyli do programu Adobe Flash Player 12.0.0.77 dla systemu Windows 8.0.
 • Program Adobe Flash Player 12.0.0.70 zainstalowany w przeglądarce Internet Explorer 11 zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce — czyli do programu Adobe Flash Player 12.0.0.77 dla systemu Windows 8.1.

Oceny priorytetów i ważności

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny priorytetu, oraz zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszej wersji:

Produkt Zaktualizowana wersja Platforma Ocena priorytetu
Adobe Flash Player 12.0.0.77
Windows i Macintosh
2
  12.0.0.77 Internet Explorer 10 dla systemu Windows 8.0 2
  12.0.0.77 Internet Explorer 11 dla systemu Windows 8.1 2
  12.0.0.77 Chrome dla systemów Windows, Macintosh i Linux 2
  11.7.700.272 Windows i Macintosh 2
  11.2.202.346 Linux 3

Te aktualizacje usuwają istotne luki w zabezpieczeniach oprogramowania.

Szczegóły

Firma Adobe wydała aktualizacje programu Adobe Flash Player 12.0.0.70 i starszych wersji dla systemu Windows i Mac OS oraz programu Adobe Flash Player 11.2.202.341 i starszych wersji dla systemu Linux. Te aktualizacje usuwają istotne luki i firma Adobe zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji produktów do najnowszych wersji:

 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player 12.0.0.70 i starszych wersji dla systemu Windows i Mac OS powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 12.0.0.77.
 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player 11.2.202.341 i starszych wersji dla systemu Linux powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 11.2.202.346.
 • Program Adobe Flash Player 12.0.0.70 zainstalowany w przeglądarce Google Chrome zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji zawartej w tej przeglądarce — czyli do programu Adobe Flash Player 12.0.0.77 dla systemów Windows, Mac OS i Linux.
 • Program Adobe Flash Player 12.0.0.70 zainstalowany w przeglądarce Internet Explorer 10 zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce — czyli do programu Adobe Flash Player 12.0.0.77 dla systemu Windows 8.0.
 • Program Adobe Flash Player 12.0.0.70 zainstalowany w przeglądarce Internet Explorer 11 zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce — czyli do programu Adobe Flash Player 12.0.0.77 dla systemu Windows 8.1.

Te aktualizacje usuwają lukę, która może zostać wykorzystana do obejścia zasady tożsamego pochodzenia (ang. same origin policy) (CVE-2014-0503).

Te aktualizacje usuwają lukę, która może zostać wykorzystana do odczytu zawartości schowka (CVE-2014-0504).

Zagrożone oprogramowanie     Zalecana aktualizacja odtwarzacza Dostępność
Program Flash Player 12.0.0.70 i starsze wersje dla systemów Windows i Mac OS   12.0.0.77 Centrum pobierania programu Flash Player
Program Flash Player 12.0.0.70 i starsze wersje (dystrybucja w sieci)   12.0.0.77 Licencjonowanie programu Flash Player
Program Flash Player 11.2.202.341 i starsze wersje dla systemu Linux   11.2.202.346 Centrum pobierania programu Flash Player
Program Flash Player 12.0.0.70 i starsze wersje dla przeglądarki Chrome (w systemach Windows, Mac OS i Linux)   12.0.0.77
Wersje przeglądarki Google Chrome
Program Flash Player 12.0.0.70 i starsze wersje w przeglądarce Internet Explorer 10 dla systemu Windows 8.0   12.0.0.77
Wskazówka dotycząca zabezpieczeń — Microsoft
Program Flash Player 12.0.0.70 i starsze wersje w przeglądarce Internet Explorer 11 dla systemu Windows 8.1   12.0.0.77
Wskazówka dotycząca zabezpieczeń — Microsoft

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom i organizacjom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:

 • Masato Kinugawa (CVE-2014-0503)
 • Jordan Milne (CVE-2014-0504)