Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player

Data wydania: 10 czerwca 2014

Data ostatniej aktualizacji: 26 czerwca 2014

Identyfikator luki: APSB14-16

Priorytet: Patrz tabela poniżej

Numer CVE: CVE-2014-0531, CVE-2014-0532, CVE-2014-0533, CVE-2014-0534, CVE-2014-0535, CVE-2014-0536

Platforma: Wszystkie platformy

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje programu Adobe Flash Player 13.0.0.214 i starszych wersji dla systemu Windows i Mac OS oraz programu Adobe Flash Player 11.2.202.359 i starszych wersji dla systemu Linux. Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach mogące pozwolić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad systemem, w którym występują. Firma Adobe zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanych produktów do najnowszych wersji:

 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player 13.0.0.214 i starszych wersji dla systemu Windows i Mac OS X powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 14.0.0.125.
 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player 11.2.202.359 i starszych wersji dla systemu Linux powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 11.2.202.378.
 • Program Adobe Flash Player 13.0.0.214 zainstalowany w przeglądarce Google Chrome zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji zawartej w tej przeglądarce — czyli do programu Adobe Flash Player 14.0.0.125 dla systemów Windows, Mac OS X i Linux.
 • Program Adobe Flash Player 13.0.0.214 zainstalowany w przeglądarce Internet Explorer 10 zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce — czyli do programu Adobe Flash Player 14.0.0.125 dla systemu Windows 8.0.
 • Program Adobe Flash Player 13.0.0.214 zainstalowany w przeglądarce Internet Explorer 11 zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce — czyli do programu Adobe Flash Player 14.0.0.125 dla systemu Windows 8.1.
 • Użytkownicy zestawu SDK środowiska Adobe AIR 13.0.0.111 i starszych wersji powinni przeprowadzić aktualizację do zestawu SDK środowiska Adobe AIR 14.0.0.110.
 • Użytkownicy zestawu SDK i kompilatora środowiska Adobe AIR 13.0.0.111 i starszych wersji powinni przeprowadzić aktualizację do zestawu SDK i kompilatora środowiska Adobe AIR 14.0.0.110.
 • Użytkownicy środowiska Adobe AIR 13.0.0.111 i starszych wersji dla systemu Android powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe AIR 14.0.0.110.
 • Użytkownicy środowiska Adobe 13.0.0.111 i starszych wersji dla systemów Windows i Mac OS powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe AIR 14.0.0.110.

Zagrożone wersje oprogramowania

 • Program Adobe Flash Player 13.0.0.214 i starsze wersje dla systemu Windows i Mac OS
 • Program Adobe Flash Player 11.2.202.359 i starsze wersje dla systemu Linux
 • Zestaw SDK środowiska Adobe AIR 13.0.0.111 i starszych wersji
 • Zestaw SDK i kompilator środowiska Adobe AIR 13.0.0.111 i starszych wersji
 • Program Adobe AIR 13.0.0.111 i starsze wersje dla systemu Android
 • Program Adobe AIR 13.0.0.111 i starsze wersje dla systemu Windows i Mac OS

Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie, przejdź na stronę informacji o programie Flash Player lub kliknij prawym przyciskiem myszy zawartość Flash w programie Flash Player i wybierz z menu polecenie „Adobe (lub Macromedia) Flash Player — informacje”. W przypadku korzystania z wielu przeglądarek należy sprawdzić wersję w każdej z przeglądarek zainstalowanych w systemie.

Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe AIR zainstalowanej na komputerze, należy postępować zgodnie z instrukcjami w notatce technicznej na temat środowiska Adobe AIR.

Rozwiązanie

Firma Adobe zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 • Firma Adobe zaleca użytkownikom programu Adobe Flash Player 13.0.0.214 i starszych wersji dla systemów Windows i Mac OS aktualizację do najnowszej wersji 14.0.0.125, którą można pobrać z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player lub za pomocą zawartego w produkcie mechanizmu aktualizacji automatycznych (po wyświetleniu monitu).
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom programu Adobe Flash Player 11.2.202.359 i starszych wersji dla systemu Linux aktualizację do najnowszej wersji Adobe Flash Player 11.2.202.378, którą można pobrać z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player.
 • Program Adobe Flash Player 13.0.0.214 zainstalowany w przeglądarce Google Chrome zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji zawartej w tej przeglądarce — czyli do programu Adobe Flash Player 14.0.0.125 dla systemów Windows, Mac OS X i Linux.
 • Dla użytkowników programu Flash Player 13.0.0.214 i starszych wersji dla systemów Windows i Mac OS, którzy nie mogą przeprowadzić aktualizacji do wersji Flash Player 14.0.0.125, firma Adobe udostępniła program Flash Player w wersji 13.0.0.223* pod adresem http://helpx.adobe.com/pl/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html.
 • Program Adobe Flash Player 13.0.0.214 zainstalowany w przeglądarce Internet Explorer 10 zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce — czyli do programu Adobe Flash Player 14.0.0.125 dla systemu Windows 8.0.
 • Program Adobe Flash Player 13.0.0.214 zainstalowany w przeglądarce Internet Explorer 11 zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce — czyli do programu Adobe Flash Player 14.0.0.125 dla systemu Windows 8.1.
 • Użytkownicy zestawu SDK środowiska Adobe AIR 13.0.0.111 powinni przeprowadzić aktualizację do zestawu SDK środowiska Adobe AIR 14.0.0.110.
 • Użytkownicy zestawu SDK i kompilatora środowiska Adobe AIR 13.0.0.111 i starszych wersji powinni przeprowadzić aktualizację do zestawu SDK i kompilatora środowiska Adobe AIR 14.0.0.110.
 • Użytkownicy środowiska Adobe AIR 13.0.0.111 i starszych wersji dla systemu Android powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe AIR 14.0.0.110.
 • Użytkownicy środowiska Adobe 13.0.0.111 i starszych wersji dla systemów Windows i Mac OS powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe AIR 14.0.0.110.

* Od 13 maja 2014 r. rozszerzona pomoc techniczna jest dostępna dla programu Adobe Flash Player 13 dla systemów Mac OS i Windows (wcześniej była to wersja 11.7). Firma Adobe zaleca użytkownikom uaktualnienie oprogramowania do wersji 13, co zagwarantuje dostęp do przyszłych aktualizacji zabezpieczeń. Dalsze szczegółowe informacje można znaleźć w tym poście na blogu: http://blogs.adobe.com/flashplayer/2014/03/upcoming-changes-to-flash-players-extended-support-release.html

Oceny priorytetów i ważności

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny priorytetu, oraz zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszej wersji:

Produkt Zaktualizowana wersja Platforma Ocena priorytetu
Adobe Flash Player 14.0.0.125
Windows i Macintosh
1
  14.0.0.125
Internet Explorer 10 dla systemu Windows 8.0 1
  14.0.0.125
Internet Explorer 11 dla systemu Windows 8.1 1
  14.0.0.125
Chrome dla systemów Windows, Macintosh i Linux 1
  11.2.202.378 Linux 3
Adobe AIR 14.0.0.110 Windows, Mac OS i Android 3
Zestaw SDK i kompilator środowiska Adobe AIR 14.0.0.110
Windows, Mac OS, Android i iOS 3
Adobe AIR zestaw SDK 14.0.0.110
Windows, Mac OS, Android i iOS
3

Te aktualizacje usuwają krytyczne luki w zabezpieczeniach oprogramowania.

Szczegóły

Firma Adobe wydała aktualizacje programu Adobe Flash Player 13.0.0.214 i starszych wersji dla systemu Windows i Mac OS oraz programu Adobe Flash Player 11.2.202.359 i starszych wersji dla systemu Linux. Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach mogące pozwolić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad systemem, w którym występują. Firma Adobe zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanych produktów do najnowszych wersji:

 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player 13.0.0.214 i starszych wersji dla systemu Windows i Mac OS X powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 14.0.0.125.
 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player 11.2.202.359 i starszych wersji dla systemu Linux powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 11.2.202.378.
 • Program Adobe Flash Player 13.0.0.214 zainstalowany w przeglądarce Google Chrome zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji zawartej w tej przeglądarce — czyli do programu Adobe Flash Player 14.0.0.125 dla systemów Windows, Mac OS X i Linux.
 • Program Adobe Flash Player 13.0.0.214 zainstalowany w przeglądarce Internet Explorer 10 zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce — czyli do programu Adobe Flash Player 14.0.0.125 dla systemu Windows 8.0.
 • Program Adobe Flash Player 13.0.0.214 zainstalowany w przeglądarce Internet Explorer 11 zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce — czyli do programu Adobe Flash Player 14.0.0.125 dla systemu Windows 8.1.
 • Użytkownicy zestawu SDK środowiska Adobe AIR 13.0.0.111 i starszych wersji powinni przeprowadzić aktualizację do zestawu SDK środowiska Adobe AIR 14.0.0.110.
 • Użytkownicy zestawu SDK i kompilatora środowiska Adobe AIR 13.0.0.111 i starszych wersji powinni przeprowadzić aktualizację do zestawu SDK i kompilatora środowiska Adobe AIR 14.0.0.110.
 • Użytkownicy środowiska Adobe AIR 13.0.0.111 i starszych wersji dla systemu Android powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe AIR 14.0.0.110.
 • Użytkownicy środowiska Adobe 13.0.0.111 i starszych wersji dla systemów Windows i Mac OS powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe AIR 14.0.0.110.

Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach pozwalające na ataki XSS (Cross Site Scripting) (CVE-2014-0531, CVE-2014-0532, CVE-2014-0533).

Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach pozwalające na ominięcie zabezpieczeń (CVE-2014-0534, CVE-2014-0535).

Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach uszkadzaniu zawartości pamięci, która może spowodować wykonanie dowolnego kodu (CVE-2014-0536).

Zagrożone oprogramowanie   Zalecana aktualizacja odtwarzacza Dostępność
Program Flash Player 13.0.0.214 i starsze wersje dla systemu Windows i Mac OS   14.0.0.125 Centrum pobierania programu Flash Player
Program Flash Player 13.0.0.214 i starsze wersje (dystrybucja w sieci)   14.0.0.125
Licencjonowanie programu Flash Player
Program Flash Player 11.2.202.359 i starsze wersje dla systemu Linux   11.2.202.378 Centrum pobierania programu Flash Player
Program Flash Player 13.0.0.214 i starsze wersje dla przeglądarki Chrome (w systemach Windows, Mac OS X i Linux)   14.0.0.125
Wersje przeglądarki Google Chrome
Program Flash Player 13.0.0.214 i starsze wersje w przeglądarce Internet Explorer 10 dla systemu Windows 8.0   14.0.0.125
Wskazówka dotycząca zabezpieczeń — Microsoft
Program Flash Player 13.0.0.214 i starsze wersje w przeglądarce Internet Explorer 11 dla systemu Windows 8.1   14.0.0.125
Wskazówka dotycząca zabezpieczeń — Microsoft
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR 13.0.0.111 i starszych wersji   14.0.0.110 Pobieranie zestawu SDK środowiska AIR
Zestaw SDK środowiska AIR 13.0.0.111 i starszych wersji   14.0.0.110
Pobieranie zestawu SDK środowiska AIR
Program AIR 13.0.0.111 i starsze wersje dla systemu Windows i Mac OS   14.0.0.110 Centrum pobierania środowiska AIR
Program AIR 13.0.0.111 i starsze wersje dla systemu Android   14.0.0.110 Google Play

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom i organizacjom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:

 • Erling Ellingsen z firmy Facebook (CVE-2014-0531, CVE-2014-0532, CVE-2014-0533)
 • Masato Kinugawa i Joe Vennix z firmy Rapid7 (CVE-2014-0534)
 • Bas Venis (CVE-2014-0535)
 • Leong Wai-Meng z firmy Trend Micro (CVE-2014-0536)

Wersje

26 czerwca 2014 r.: Zaktualizowano sekcję Podziękowania w celu uwzględnienia wspólnego wkładu w rozwiązanie problemu o numerze CVE-2014-0534.