Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player

Data wydania: 8 lipca 2014

Identyfikator luki: APSB14-17

Priorytet: Patrz tabela poniżej

Numer CVE: CVE-2014-0537, CVE-2014-0539, CVE-2014-4671

Platforma: Wszystkie platformy

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje programu Adobe Flash Player 14.0.0.125 i starszych wersji dla systemu Windows i Mac OS oraz programu Adobe Flash Player 11.2.202.378 i starszych wersji dla systemu Linux. Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach mogące pozwolić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad systemem, w którym występują. Firma Adobe zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanych produktów do najnowszych wersji:

 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player 14.0.0.125 i starszych wersji dla systemu Windows i Mac OS X powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 14.0.0.145.
 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player 11.2.202.378 i starszych wersji dla systemu Linux powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 11.2.202.394.
 • Program Adobe Flash Player 14.0.0.125 zainstalowany w przeglądarce Google Chrome zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji zawartej w tej przeglądarce — czyli do programu Adobe Flash Player 14.0.0.145 dla systemów Windows, Mac OS X i Linux.
 • Program Adobe Flash Player 14.0.0.125 zainstalowany w przeglądarce Internet Explorer 10 zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce — czyli do programu Adobe Flash Player 14.0.0.145 dla systemu Windows 8.0.
 • Program Adobe Flash Player 14.0.0.125 zainstalowany w przeglądarce Internet Explorer 11 zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce — czyli do programu Adobe Flash Player 14.0.0.145 dla systemu Windows 8.1.
 • Użytkownicy zestawu SDK środowiska Adobe AIR 14.0.0.110 i starszych wersji powinni przeprowadzić aktualizację do zestawu SDK środowiska Adobe AIR 14.0.0.137.
 • Użytkownicy zestawu SDK i kompilatora środowiska Adobe AIR 14.0.0.110 i starszych wersji powinni przeprowadzić aktualizację do zestawu SDK i kompilatora środowiska Adobe AIR 14.0.0.137.
 • Użytkownicy środowiska Adobe AIR 14.0.0.110 i starszych wersji dla systemu Android powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe AIR 14.0.0.137.

Zagrożone wersje oprogramowania

 • Program Adobe Flash Player 14.0.0.125 lub starszy dla systemów Windows i Mac OS
 • Program Adobe Flash Player 11.2.202.378 lub starszy dla systemu Linux
 • Zestaw SDK środowiska Adobe AIR 14.0.0.110 i starszych wersji
 • Zestaw SDK i kompilator środowiska Adobe AIR 14.0.0.110 i starszych wersji
 • Program Adobe AIR 14.0.0.110 i starsze wersje dla systemu Android

Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie, przejdź na stronę informacji o programie Flash Player lub kliknij prawym przyciskiem myszy zawartość Flash w programie Flash Player i wybierz z menu polecenie „Adobe (lub Macromedia) Flash Player — informacje”. W przypadku korzystania z wielu przeglądarek należy sprawdzić wersję w każdej z przeglądarek zainstalowanych w systemie.

Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe AIR zainstalowanej na komputerze, należy postępować zgodnie z instrukcjami w notatce technicznej na temat środowiska Adobe AIR.

Rozwiązanie

Firma Adobe zaleca użytkownikom aktualizację zainstalowanego oprogramowania zgodnie z podanymi instrukcjami

 • Firma Adobe zaleca użytkownikom programu Adobe Flash Player 14.0.0.125 i starszych wersji dla systemów Windows i Mac OS aktualizację do najnowszej wersji 14.0.0.145, którą można pobrać z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player lub za pomocą zawartego w produkcie mechanizmu aktualizacji automatycznych (po wyświetleniu monitu).
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom programu Adobe Flash Player 11.2.202.378 i starszych wersji dla systemu Linux aktualizację do najnowszej wersji Adobe Flash Player 11.2.202.394, którą można pobrać z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player.
 • Program Adobe Flash Player 14.0.0.125 zainstalowany w przeglądarce Google Chrome zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji zawartej w tej przeglądarce — czyli do programu Adobe Flash Player 14.0.0.145 dla systemów Windows, Mac OS X i Linux.
 • Dla użytkowników programu Flash Player 14.0.0.125 i starszych wersji dla systemów Windows i Mac OS, którzy nie mogą przeprowadzić aktualizacji do wersji Flash Player 14.0.0.145, firma Adobe udostępniła program Flash Player w wersji 13.0.0.231 pod adresem http://helpx.adobe.com/pl/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html.
 • Program Adobe Flash Player 14.0.0.125 zainstalowany w przeglądarce Internet Explorer 10 zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce — czyli do programu Adobe Flash Player 14.0.0.145 dla systemu Windows 8.0.
 • Program Adobe Flash Player 14.0.0.125 zainstalowany w przeglądarce Internet Explorer 11 zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce — czyli do programu Adobe Flash Player 14.0.0.145 dla systemu Windows 8.1.
 • Użytkownicy zestawu SDK środowiska Adobe AIR 14.0.0.110 powinni przeprowadzić aktualizację do zestawu SDK środowiska Adobe AIR 14.0.0.137.
 • Użytkownicy zestawu SDK i kompilatora środowiska Adobe AIR 14.0.0.110 i starszych wersji powinni przeprowadzić aktualizację do zestawu SDK i kompilatora środowiska Adobe AIR 14.0.0.137.
 • Użytkownicy środowiska Adobe AIR 14.0.0.110 i starszych wersji dla systemu Android powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe AIR 14.0.0.137.

Oceny priorytetów i ważności

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny priorytetu, oraz zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszej wersji:

Produkt Zaktualizowana wersja Platforma Ocena priorytetu
Adobe Flash Player 14.0.0.145
Windows i Macintosh
1
  14.0.0.145
Internet Explorer 10 dla systemu Windows 8.0 1
  14.0.0.145
Internet Explorer 11 dla systemu Windows 8.1 1
  14.0.0.145
Chrome dla systemów Windows, Macintosh i Linux 1
  11.2.202.394 Linux 3
Adobe AIR 14.0.0.137 Android 3
Zestaw SDK i kompilator środowiska Adobe AIR 14.0.0.137
Windows, Mac OS, Android i iOS 3
Adobe AIR zestaw SDK 14.0.0.137
Windows, Mac OS, Android i iOS
3

Te aktualizacje usuwają krytyczne luki w zabezpieczeniach oprogramowania.

Szczegóły

Firma Adobe wydała aktualizacje programu Adobe Flash Player 14.0.0.125 i starszych wersji dla systemu Windows i Mac OS oraz programu Adobe Flash Player 11.2.202.378 i starszych wersji dla systemu Linux. Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach mogące pozwolić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad systemem, w którym występują. Firma Adobe zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanych produktów do najnowszych wersji:

 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player 14.0.0.125 i starszych wersji dla systemu Windows i Mac OS X powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 14.0.0.145.
 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player 11.2.202.378 i starszych wersji dla systemu Linux powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 11.2.202.394.
 • Program Adobe Flash Player 14.0.0.125 zainstalowany w przeglądarce Google Chrome zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji zawartej w tej przeglądarce — czyli do programu Adobe Flash Player 14.0.0.145 dla systemów Windows, Mac OS X i Linux.
 • Program Adobe Flash Player 14.0.0.125 zainstalowany w przeglądarce Internet Explorer 10 zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce — czyli do programu Adobe Flash Player 14.0.0.145 dla systemu Windows 8.0.
 • Program Adobe Flash Player 14.0.0.125 zainstalowany w przeglądarce Internet Explorer 11 zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce — czyli do programu Adobe Flash Player 14.0.0.145 dla systemu Windows 8.1.
 • Użytkownicy zestawu SDK środowiska Adobe AIR 14.0.0.110 i starszych wersji powinni przeprowadzić aktualizację do zestawu SDK środowiska Adobe AIR 14.0.0.137.
 • Użytkownicy zestawu SDK i kompilatora środowiska Adobe AIR 14.0.0.110 i starszych wersji powinni przeprowadzić aktualizację do zestawu SDK i kompilatora środowiska Adobe AIR 14.0.0.137.
 • Użytkownicy środowiska Adobe AIR 14.0.0.110 i starszych wersji dla systemu Android powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe AIR 14.0.0.137.

Te aktualizacje zawierają dodatkowe mechanizmy kontrolne, które pozwalają upewnić się, że program Flash Player odrzuca złośliwe treści z podatnych na lukę interfejsów API obsługujących dane zwrotne z JSONP (CVE-2014-4671).

Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach pozwalające na ominięcie zabezpieczeń (CVE-2014-0537, CVE-2014-0539).

 

Zagrożone oprogramowanie   Zalecana aktualizacja odtwarzacza Dostępność
Program Flash Player 14.0.0.125 lub starszy dla systemów Windows i Mac OS   14.0.0.145 Centrum pobierania programu Flash Player
Program Flash Player 14.0.0.125 i starsze wersje (dystrybucja w sieci)   14.0.0.145
Licencjonowanie programu Flash Player
Program Flash Player 11.2.202.378 i starsze wersje dla systemu Linux   11.2.202.394 Centrum pobierania programu Flash Player
Program Flash Player 14.0.0.125 i starsze wersje dla przeglądarki Chrome (w systemach Windows, Mac OS X i Linux)   14.0.0.145
Wersje przeglądarki Google Chrome
Program Flash Player 14.0.0.125 i starsze wersje w przeglądarce Internet Explorer 10 dla systemu Windows 8.0   14.0.0.145
Wskazówka dotycząca zabezpieczeń — Microsoft
Program Flash Player 14.0.0.125 i starsze wersje w przeglądarce Internet Explorer 11 dla systemu Windows 8.1   14.0.0.145
Wskazówka dotycząca zabezpieczeń — Microsoft
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR 14.0.0.110 i starszych wersji   14.0.0.137 Pobieranie zestawu SDK środowiska AIR
Zestaw SDK środowiska AIR 14.0.0.110 i starszych wersji   14.0.0.137
Pobieranie zestawu SDK środowiska AIR
Program AIR 14.0.0.110 i starsze wersje dla systemu Android   14.0.0.137 Google Play

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom i organizacjom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:

 • Michele Spagnuolo (CVE-2014-4671)
 • Masato Kinugawa (CVE-2014-0537, CVE-2014-0539)