Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player

Data wydania: 11 listopada 2014 r.

Identyfikator luki: APSB14-24

Priorytet: Patrz tabela poniżej

Numery CVE: CVE-2014-0573, CVE-2014-0574, CVE-2014-0576, CVE-2014-0577, CVE-2014-0581, CVE-2014-0582, CVE-2014-0583, CVE-2014-0584, CVE-2014-0585, CVE-2014-0586, CVE-2014-0588, CVE-2014-0589, CVE-2014-0590, CVE-2014-8437, CVE-2014-8438, CVE-2014-8440, CVE-2014-8441, CVE-2014-8442

Platforma: Wszystkie platformy

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player dla systemów Windows, Mac OS i Linux.   Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach mogące pozwolić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad systemem, w którym występują. Firma Adobe zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanych produktów do najnowszych wersji:

 • Użytkownicy środowiska desktop Adobe Flash Player dla systemu Windows i Mac OS powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 15.0.0.223.
 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player Extended Support Release (wydania z przedłużoną pomocą techniczną) powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 13.0.0.252.
 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player dla systemu Linux powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 11.2.202.418.
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany przy użyciu przeglądarki Google Chrome lub Internet Explorer w systemie Windows 8.x zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji.
 • Użytkownicy środowiska desktop Adobe AIR powinni przeprowadzić aktualizację do wersji 15.0.0.356.
 • Użytkownicy zestawu SDK oraz zestawu SDK i kompilatora środowiska desktop Adobe AIR powinni przeprowadzić aktualizację do wersji 15.0.0.356.
 • Użytkownicy środowiska Adobe AIR dla systemu Android powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe AIR 15.0.0.356.

Zagrożone wersje oprogramowania

 • Adobe Flash Player 15.0.0.189 i wcześniejsze wersje
 • Adobe Flash Player 13.0.0.250 i wcześniejsze wersje 13.x
 • Adobe Flash Player 11.2.202.411 i wcześniejsze wersje dla systemu Linux
 • Środowisko desktop Adobe AIR 15.0.0.293 i wcześniejsze wersje
 • Zestaw SDK środowiska Adobe AIR 15.0.0.302 i wcześniejsze wersje
 • Zestaw SDK i kompilator środowiska Adobe AIR 15.0.0.302 i wcześniejsze wersje
 • Program Adobe AIR 15.0.0.293 i starsze wersje dla systemu Android 

Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie, przejdź na stronę informacji o programie Flash Player lub kliknij prawym przyciskiem myszy zawartość Flash w programie Flash Player i wybierz z menu polecenie „Adobe (lub Macromedia) Flash Player — informacje”. W przypadku korzystania z wielu przeglądarek należy sprawdzić wersję w każdej z przeglądarek zainstalowanych w systemie.

Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe AIR zainstalowanej na komputerze, należy postępować zgodnie z instrukcjami w notatce technicznej na temat środowiska Adobe AIR.

Rozwiązanie

Firma Adobe zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 • Firma Adobe zaleca użytkownikom środowiska desktop Adobe Flash Player dla systemów Windows i Mac OS aktualizację do programu Adobe Flash Player 15.0.0.223, którą można pobrać z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player lub za pomocą zawartego w produkcie mechanizmu uaktualnień automatycznych po wyświetleniu monitu.
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom programu Adobe Flash Player Extended Support Release (wydania z przedłużoną pomocą techniczną) aktualizację do wersji 13.0.0.252 przez odwiedzenie strony http://helpx.adobe.com/pl/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html.
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom programu Adobe Flash Player dla systemu Linux aktualizację do programu Adobe Flash Player 11.2.202.418. Plik aktualizacji można pobrać z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player.
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Google Chrome zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 15.0.0.223.
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Internet Explorer dla systemu Windows 8.x zostanie zaktualizowany automatycznie do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 15.0.0.223.
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom środowiska desktop Adobe AIR aktualizację do wersji 15.0.0.356 za pośrednictwem Centrum pobierania programu Adobe AIR.
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom zestawu SDK środowiska Adobe AIR aktualizację do wersji 15.0.0.356 za pośrednictwem Centrum pobierania programu Adobe AIR.
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom zestawu SDK i kompilatora środowiska Adobe AIR aktualizację do wersji 15.0.0.356 za pośrednictwem Centrum pobierania programu Adobe AIR.
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom środowiska Adobe AIR dla systemu Android aktualizację do wersji Adobe AIR 15.0.0.356, która jest dostępna w sklepie Google Play.

Oceny priorytetów i ważności

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny priorytetu, oraz zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszej wersji:

Produkt Zagrożone wersje Platforma Ocena priorytetu
Środowisko desktop Adobe Flash Player 15.0.0.189 i starsze wersje
Windows i Macintosh
1
Adobe Flash Player Extended Support Release 13.0.0.250 i starsze wersje Windows i Macintosh
1
Adobe Flash Player dla Google Chrome  15.0.0.189 i starsze wersje Windows, Mac OS i Linux
1
Adobe Flash Player dla Internet Explorer 10 i Internet Explorer 11 15.0.0.189 i starsze wersje Windows 8.0 i 8.1 1
Adobe Flash Player 11.2.202.411 i starsze wersje Linux 3
       
Środowisko desktop Adobe AIR 15.0.0.293 i starsze wersje Windows i Macintosh 3
Adobe AIR dla systemu Android 15.0.0.293 i starsze wersje
Android
3
Zestaw SDK środowiska Adobe AIR 15.0.0.302 i starsze wersje
Windows, Mac OS, Android oraz iOS 3
Zestaw SDK i kompilator środowiska Adobe AIR 15.0.0.302 i starsze wersje
Windows, Mac OS, Android i iOS
3

Te aktualizacje usuwają krytyczne luki w zabezpieczeniach oprogramowania.

Szczegóły

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player dla systemów Windows, Mac OS i Linux.   Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach mogące pozwolić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad systemem, w którym występują. Firma Adobe zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanych produktów do najnowszych wersji:

 • Użytkownicy środowiska desktop Adobe Flash Player dla systemu Windows i Mac OS powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 15.0.0.223.
 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player Extended Support Release (wydania z przedłużoną pomocą techniczną) powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 13.0.0.252.
 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player dla systemu Linux powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 11.2.202.418.
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany przy użyciu przeglądarki Google Chrome lub Internet Explorer w systemie Windows 8.x zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji.
 • Użytkownicy środowiska desktop Adobe AIR powinni przeprowadzić aktualizację do wersji 15.0.0.356.
 • Użytkownicy zestawu SDK oraz zestawu SDK i kompilatora środowiska desktop Adobe AIR powinni przeprowadzić aktualizację do wersji 15.0.0.356.
 • Użytkownicy środowiska Adobe AIR dla systemu Android powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe AIR 15.0.0.356.

Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach polegające na uszkadzaniu zawartości pamięci, które mogą prowadzić do wykonania kodu (CVE-2014-0576, CVE-2014-0581, CVE-2014-8440, CVE-2014-8441).

Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach dotyczącą używania zasobów po ich zwolnieniu, która może spowodować wykonanie kodu (CVE-2014-0573, CVE-2014-0588, CVE-2014-8438).

Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach polegającą na dwukrotnym zwolnieniu pamięci, która może spowodować wykonanie kodu (CVE-2014-0574).

Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach polegające na fałszowaniu tożsamości, które mogą prowadzić do wykonania kodu (CVE-2014-0577, CVE-2014-0584, CVE-2014-0585, CVE-2014-0586, CVE-2014-0590).

Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach polegające na przepełnieniu bufora sterty, które mogą prowadzić do wykonania kodu (-0582, CVE-2014-, CVE-2014-0589).

Te aktualizacje usuwają lukę pozwalającą na ujawnienie informacji, które mogą posłużyć do przechwycenia tokenów sesji (CVE-2014-8437).

Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach polegające na przepełnieniu bufora sterty, które mogą posłużyć do podniesienia poziomu uprawnień z niskiego do średniego (CVE-2014-0583).

Te aktualizacje usuwają problem z zezwoleniami, który może umożliwić podniesienie poziomu uprawnień z niskiego do średniego (CVE-2014-8442).

Zagrożone oprogramowanie   Zalecana aktualizacja odtwarzacza Dostępność
Środowisko desktop Flash Player
  15.0.0.223

Centrum pobierania programu Flash Player

Rozpowszechnianie programu Flash Player

Flash Player Extended Support Release   13.0.0.252 Przedłużona pomoc techniczna
Flash Player dla systemu Linux   11.2.202.418 Centrum pobierania programu Flash Player
Flash Player dla Google Chrome   15.0.0.223
Wersje przeglądarki Google Chrome
Flash Player dla Internet Explorer 10 i Internet Explorer 11   15.0.0.223
Wskazówka dotycząca zabezpieczeń — Microsoft
Środowisko desktop AIR   15.0.0.356 Centrum pobierania środowiska AIR
Zestaw SDK środowiska AIR   15.0.0.356
Pobieranie zestawu SDK środowiska AIR
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR   15.0.0.356
Pobieranie zestawu SDK środowiska AIR
AIR dla systemu Android   15.0.0.356
Google Play

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom i organizacjom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:

 • Ian Beer z projektu Google Project Zero (CVE-2014-0584, CVE-2014-0585, CVE-2014-0586, CVE-2014-0589, CVE-2014-0590)
 • bilou pracujący w ramach programu nagród Chromium (CVE-2014-0574)
 • bilou w ramach inicjatywy iDefense Vulnerability Contributor Program firmy Verisign (CVE-2014-0588, CVE-2014-8440)
 • Behrang Fouladi Azarnaminy i Axel Souchet w ramach programu Microsoft Vulnerability Research (CVE-2014-8442)
 • Haifei Li z zespołu McAfee Labs IPS (CVE-2014-0583)
 • Liu Jincheng i Wen Guanxing z firmy Venustech ADLAB (CVE-2014-8438)
 • Nicolas Joly (CVE-2014-0582)
 • Lucas Leong z firmy TrendMicro (CVE-2014-0581)
 • Tavis Ormandy i Chris Evans z projektu Google Project Zero (CVE-2014-0573, CVE-2014-0576)
 • Natalie Silvanovich pracująca w ramach projektu Google Project Zero (CVE-2014-0577)
 • SuperHei z firmy KnownSec (CVE-2014-8441)
 • Anonimowy użytkownik (CVE-2014-8437)