Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player

Data wydania: 25 listopada 2014 r.

Identyfikator luki: APSB14-26

Priorytet: Patrz tabela poniżej

Numer CVE: CVE-2014-8439

Platforma: Wszystkie platformy

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player dla systemów Windows, Mac OS i Linux.   Te aktualizacje stanowią dodatkowe zabezpieczenie przed luką CVE-2014-8439, której szkodliwość została zredukowana w wersji z 14 października 2014 r. (dodatkowe informacje: http://helpx.adobe.com/security/products/flash-player/apsb14-22.html).   

Firma Adobe zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanych produktów do najnowszych wersji: 

 • Użytkownicy środowiska desktop Adobe Flash Player dla systemu Windows i Mac OS powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 15.0.0.239. 

 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player Extended Support Release (wydania z przedłużoną pomocą techniczną) powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 13.0.0.258. 

 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player dla systemu Linux powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 11.2.202.424. 

 • Program Adobe Flash Player zainstalowany przy użyciu przeglądarki Google Chrome lub Internet Explorer w systemie Windows 8.x zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji.

Zagrożone wersje oprogramowania

 • Adobe Flash Player 15.0.0.223 i wcześniejsze wersje

 • Adobe Flash Player 13.0.0.252 i wcześniejsze wersje 13.x 

 • Adobe Flash Player 11.2.202.418 i wcześniejsze wersje dla systemu Linux

Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie, należy przejść na stronę z informacjami o programie Flash Player lub kliknąć prawym przyciskiem myszy zawartość uruchomioną w programie Flash Player i wybrać z menu polecenie „About Adobe (or Macromedia) Flash Player” (Adobe (lub Macromedia) Flash Player — informacje). W przypadku korzystania z wielu przeglądarek należy sprawdzić wersję w każdej z przeglądarek zainstalowanych w systemie.

Rozwiązanie

 

Firma Adobe zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji zgodnie z poniższymi instrukcjami: 

 

 • Firma Adobe zaleca użytkownikom środowiska desktop Adobe Flash Player dla systemów Windows i Mac OS aktualizację do programu Adobe Flash Player 15.0.0.239, którą można pobrać z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player lub za pomocą zawartego w produkcie mechanizmu uaktualnień automatycznych po wyświetleniu monitu. 

 • Firma Adobe zaleca użytkownikom programu Adobe Flash Player Extended Support Release (wydania z przedłużoną pomocą techniczną) aktualizację do wersji 13.0.0.258 przez odwiedzenie strony http://helpx.adobe.com/pl/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html

 • Firma Adobe zaleca użytkownikom programu Adobe Flash Player dla systemu Linux aktualizację do programu Adobe Flash Player 11.2.202.424, którą można pobrać z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player. 

 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Google Chrome zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji zawartej w tej przeglądarce — czyli do programu Adobe Flash Player 15.0.0.239 dla systemu Windows i 15.0.0.242 dla systemu Mac OS X. 

 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Internet Explorer dla systemu Windows 8.x zostanie zaktualizowany automatycznie do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 15.0.0.239.

Oceny priorytetów i ważności

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny priorytetu, oraz zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszej wersji:

Produkt Zagrożone wersje Platforma Ocena priorytetu
Środowisko desktop Adobe Flash Player 15.0.0.223 i starsze wersje
Windows i Macintosh
2
Adobe Flash Player Extended Support Release 13.0.0.252 i starsze wersje Windows i Macintosh
2
Adobe Flash Player dla Google Chrome  15.0.0.223 i starsze wersje Windows, Mac OS i Linux
2
Adobe Flash Player dla Internet Explorer 10 i Internet Explorer 11 15.0.0.223 i starsze wersje Windows 8.0 i 8.1 2
Adobe Flash Player 11.2.202.418 i starsze wersje Linux 3

Te aktualizacje usuwają krytyczną lukę w zabezpieczeniach oprogramowania.

Szczegóły

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player dla systemów Windows, Mac OS i Linux.   Te aktualizacje stanowią dodatkowe zabezpieczenie przed luką CVE-2014-8439, której szkodliwość została zredukowana w wersji z 14 października 2014 r. (dodatkowe informacje: http://helpx.adobe.com/security/products/flash-player/apsb14-22.html).   

 • Użytkownicy środowiska desktop Adobe Flash Player dla systemu Windows i Mac OS powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 15.0.0.239. 

 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player Extended Support Release (wydania z przedłużoną pomocą techniczną) powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 13.0.0.258. 

 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player dla systemu Linux powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 11.2.202.424. 

 • Program Adobe Flash Player zainstalowany przy użyciu przeglądarki Google Chrome lub Internet Explorer w systemie Windows 8.x zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji.  

Te aktualizacje stanowią dodatkowe zabezpieczenie przed luką w obsłudze wyłuskanego wskaźnika pamięci, która może umożliwić wykonanie złośliwego kodu (CVE-2014-8439).  Szkodliwość luki została zredukowana w wersji opublikowanej 14 października 2014 r. 

Zagrożone oprogramowanie Zalecana aktualizacja odtwarzacza Dostępność
Środowisko desktop Flash Player
15.0.0.239

Centrum pobierania programu Flash Player

Rozpowszechnianie programu Flash Player

Flash Player Extended Support Release 13.0.0.258 Przedłużona pomoc techniczna
Flash Player dla systemu Linux 11.2.202.424 Centrum pobierania programu Flash Player
Flash Player dla Google Chrome

15.0.0.239 (Windows)

15.0.0.242 (Mac OS X)

Wersje przeglądarki Google Chrome
Flash Player dla Internet Explorer 10 i Internet Explorer 11 15.0.0.239
Wskazówka dotycząca zabezpieczeń — Microsoft

Podziękowania

Firma Adobe pragnie podziękować następującym osobom oraz organizacjom za zgłoszenie tego problemu oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych użytkowników:

 • Sébastien Duquette (ESET), Timo Hirvonen (F-Secure) i Kafeine (CVE-2014-8439)