Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player

Data wydania: 9 grudnia 2014 r.

Identyfikator luki: APSB14-27

Priorytet: Patrz tabela poniżej

Numer CVE: CVE-2014-0580, CVE-2014-0587, CVE-2014-8443, CVE-2014-9162, CVE-2014-9163, CVE-2014-9164 

Platforma: Wszystkie platformy

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player dla systemów Windows, Mac OS i Linux.   Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach mogące pozwolić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad systemem, w którym występują.

Firma Adobe wie o zgłoszeniach świadczących o tym, że istnieje program wykorzystujący lukę CVE-2014-9163, i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji produktów do najnowszych wersji:

 • Użytkownicy środowiska desktop Adobe Flash Player dla systemu Windows i Mac OS powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 16.0.0.235.
 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player Extended Support Release (wydania z przedłużoną pomocą techniczną) powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 13.0.0.259.
 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player dla systemu Linux powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 11.2.202.425.
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany przy użyciu przeglądarki Google Chrome, lub Internet Explorer w systemie Windows 8.x, zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji.

Uwaga: luka CVE-2014-9163 nie dotyczy użytkowników programu zaktualizowanego do wersji 15.0.0.246.

Zagrożone wersje oprogramowania

 • Adobe Flash Player 15.0.0.242 i wcześniejsze wersje
 • Adobe Flash Player 13.0.0.258 i wcześniejsze wersje 13.x
 • Adobe Flash Player 11.2.202.424 i wcześniejsze wersje dla systemu Linux

Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie, przejdź na stronę informacji o programie Flash Player lub kliknij prawym przyciskiem myszy zawartość Flash w programie Flash Player i wybierz z menu polecenie „Adobe (lub Macromedia) Flash Player — informacje”. W przypadku korzystania z wielu przeglądarek należy sprawdzić wersję w każdej z przeglądarek zainstalowanych w systemie.

Rozwiązanie

Firma Adobe zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 • Firma Adobe zaleca użytkownikom środowiska desktop Adobe Flash Player dla systemów Windows i Mac OS aktualizację do programu Adobe Flash Player 16.0.0.235, którą można pobrać z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player lub za pomocą zawartego w produkcie mechanizmu uaktualnień automatycznych po wyświetleniu monitu.
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom programu Adobe Flash Player Extended Support Release (wydania z przedłużoną pomocą techniczną) aktualizację do wersji 13.0.0.259 przez odwiedzenie strony http://helpx.adobe.com/pl/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html.
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom programu Adobe Flash Player dla systemu Linux aktualizację do programu Adobe Flash Player 11.2.202.425. Plik aktualizacji można pobrać z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player.
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Google Chrome zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 16.0.0.235.
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Internet Explorer dla systemu Windows 8.x zostanie zaktualizowany automatycznie do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 16.0.0.235.

Oceny priorytetów i ważności

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny priorytetu, oraz zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszej wersji:

Produkt Zagrożone wersje Platforma Ocena priorytetu
Środowisko desktop Adobe Flash Player 15.0.0.239 i starsze wersje
Windows i Macintosh
1
Adobe Flash Player Extended Support Release 13.0.0.258 i starsze wersje Windows i Macintosh
1
Adobe Flash Player dla Google Chrome 

15.0.0.239 i starsze wersje (Windows)

15.0.0.242 i starsze wersje (Macintosh)

Windows, Mac OS i Linux
1
Adobe Flash Player dla Internet Explorer 10 i Internet Explorer 11 15.0.0.239 i starsze wersje Windows 8.0 i 8.1 1
Adobe Flash Player 11.2.202.424 i starsze wersje Linux 3

Te aktualizacje usuwają krytyczne luki w zabezpieczeniach oprogramowania.

Szczegóły

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player dla systemów Windows, Mac OS i Linux.   Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach mogące pozwolić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad systemem, w którym występują. Firma Adobe zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanych produktów do najnowszych wersji:

 • Użytkownicy środowiska desktop Adobe Flash Player dla systemu Windows i Mac OS powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 16.0.0.235.
 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player Extended Support Release (wydania z przedłużoną pomocą techniczną) powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 13.0.0.259.
 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player dla systemu Linux powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 11.2.202.425.
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany przy użyciu przeglądarki Google Chrome, lub Internet Explorer w systemie Windows 8.x, zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji.

Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach związane z uszkodzeniem zawartości pamięci, które mogą prowadzić do wykonania kodu (CVE-2014-0587, CVE-2014-9164).

Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach dotyczącą używania zasobu po zwolnieniu, która może spowodować wykonanie kodu (CVE-2014-8443).

Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach polegającą na przepełnieniu bufora stosu, która może spowodować wykonanie kodu (CVE-2014-9163).

Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach, która może spowodować ujawnienie informacji (CVE-2014-9162).

Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach, która może zostać wykorzystana do obejścia zasady tożsamego pochodzenia (ang. same-origin policy) (CVE-2014-0580). 

Zagrożone oprogramowanie Zalecana aktualizacja odtwarzacza Dostępność
Środowisko desktop Flash Player
16.0.0.235

Centrum pobierania programu Flash Player

Rozpowszechnianie programu Flash Player

Flash Player Extended Support Release 13.0.0.259 Przedłużona pomoc techniczna
Flash Player dla systemu Linux 11.2.202.425 Centrum pobierania programu Flash Player
Flash Player dla Google Chrome

16.0.0.235

Wersje przeglądarki Google Chrome
Flash Player dla Internet Explorer 10 i Internet Explorer 11 16.0.0.235
Wskazówka dotycząca zabezpieczeń — Microsoft

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom i organizacjom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów: