Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player

Data wydania: 13 stycznia 2015

Identyfikator luki: APSB15-01

Priorytet: Patrz tabela poniżej

Numery CVE: CVE-2015-0301, CVE-2015-0302, CVE-2015-0303, CVE-2015-0304, CVE-2015-0305, CVE-2015-0306, CVE-2015-0307, CVE-2015-0308, CVE-2015-0309

Platforma: Wszystkie platformy

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player dla systemów Windows, Mac OS i Linux. Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach mogące pozwolić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad systemem, w którym występują. Firma Adobe zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanych produktów do najnowszych wersji:

 • Użytkownicy środowiska desktop Adobe Flash Player dla systemu Windows i Mac OS powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 16.0.0.257.
 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player Extended Support Release (wydania z przedłużoną pomocą techniczną) powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 13.0.0.260.
 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player dla systemu Linux powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 11.2.202.429.
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany przy użyciu przeglądarki Google Chrome, podobnie jak program Internet Explorer w systemie Windows 8.x, zostanie automatycznie zaktualizowany do wersji 16.0.0.257.
 • Użytkownicy środowiska desktop Adobe AIR powinni przeprowadzić aktualizację do wersji 16.0.0.245.
 • Użytkownicy zestawu SDK oraz zestawu SDK i kompilatora środowiska desktop Adobe AIR powinni przeprowadzić aktualizację do wersji 16.0.0.272.
 • Użytkownicy środowiska Adobe AIR dla systemu Android powinni przeprowadzić aktualizację do wersji 16.0.0.272.

Zagrożone wersje oprogramowania

 • Adobe Flash Player 16.0.0.235 i wcześniejsze wersje
 • Adobe Flash Player 13.0.0.259 i wcześniejsze wersje 13.x
 • Adobe Flash Player 11.2.202.425 i wcześniejsze wersje dla systemu Linux
 • Środowisko desktop Adobe AIR 15.0.0.356 i wcześniejsze wersje
 • Zestaw SDK środowiska Adobe AIR 15.0.0.356 i wcześniejsze wersje
 • Zestaw SDK i kompilator środowiska Adobe AIR 15.0.0.356 i wcześniejsze wersje
 • Program Adobe AIR dla systemu Android 15.0.0.356 i starsze wersje

Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie, przejdź na stronę informacji o programie Flash Player lub kliknij prawym przyciskiem myszy zawartość Flash w programie Flash Player i wybierz z menu polecenie „Adobe (lub Macromedia) Flash Player — informacje”. W przypadku korzystania z wielu przeglądarek należy sprawdzić wersję w każdej z przeglądarek zainstalowanych w systemie.

Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe AIR zainstalowanej na komputerze, należy postępować zgodnie z instrukcjami w notatce technicznej na temat środowiska Adobe AIR.

Rozwiązanie

Firma Adobe zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji zgodnie z poniższymi instrukcjami: 

 • Firma Adobe zaleca użytkownikom środowiska Adobe Flash Player Desktop Runtime dla platform Windows i Macintosh aktualizację programu Adobe Flash Player do wersji 16.0.0.257. Plik aktualizacji można pobrać z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player lub za pomocą zawartego w produkcie mechanizmu uaktualnień automatycznych (po wyświetleniu monitu). 

 • Firma Adobe zaleca użytkownikom programu Adobe Flash Player Extended Support Release (wydania z przedłużoną pomocą techniczną) aktualizację do wersji 13.0.0.260 przez odwiedzenie strony http://helpx.adobe.com/pl/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html.

 • Firma Adobe zaleca użytkownikom programu Adobe Flash Player dla systemu Linux aktualizację do wersji Adobe Flash Player 11.2.202.429, którą można pobrać z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player.

 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Google Chrome zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 16.0.0.257. 

 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Internet Explorer dla systemu Windows 8.x zostanie zaktualizowany automatycznie do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 16.0.0.257. 

 • Firma Adobe zaleca użytkownikom środowiska desktop Adobe AIR aktualizację do wersji 16.0.0.245 za pośrednictwem Centrum pobierania programu Adobe AIR. 

 • Firma Adobe zaleca użytkownikom zestawu SDK środowiska Adobe AIR aktualizację do wersji 16.0.0.272 za pośrednictwem Centrum pobierania programu Adobe AIR. 

 • Firma Adobe zaleca użytkownikom zestawu SDK i kompilatora środowiska Adobe AIR aktualizację do wersji 16.0.0.272 za pośrednictwem Centrum pobierania programu Adobe AIR. 

 • Firma Adobe zaleca użytkownikom środowiska Adobe AIR dla systemu Android aktualizację do najnowszej wersji Adobe AIR (16.0.0.272), która jest dostępna w sklepie Google Play.

Oceny priorytetów i ważności

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny priorytetu, oraz zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszej wersji:

Produkt Zagrożone wersje Platforma Ocena priorytetu
Środowisko desktop Adobe Flash Player 16.0.0.235 i starsze wersje
Windows i Macintosh
1
Adobe Flash Player Extended Support Release 13.0.0.259 i starsze wersje Windows i Macintosh
1
Adobe Flash Player dla Google Chrome  16.0.0.235 i starsze wersje Windows, Mac OS i Linux
1
Adobe Flash Player dla Internet Explorer 10 i Internet Explorer 11 16.0.0.235 i starsze wersje Windows 8.0 i 8.1 1
Adobe Flash Player 11.2.202.425 i starsze wersje Linux 3
Adobe AIR zestaw SDK 15.0.0.356 i starsze wersje Windows, Mac OS, Android i iOS 3
Zestaw SDK i kompilator środowiska Adobe AIR 15.0.0.356 i starsze wersje Windows, Mac OS, Android i iOS 3
Adobe AIR dla systemu Android 15.0.0.356 i starsze wersje Android 3

Te aktualizacje usuwają krytyczne luki w zabezpieczeniach oprogramowania.

Szczegóły

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player dla systemów Windows, Mac OS i Linux.   Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach mogące pozwolić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad systemem, w którym występują.   Firma Adobe zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanych produktów do najnowszych wersji: 

 • Użytkownicy środowiska desktop Adobe Flash Player dla systemu Windows i Mac OS powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 16.0.0.257. 

 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player Extended Support Release (wydania z przedłużoną pomocą techniczną) powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 13.0.0.260. 

 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player dla systemu Linux powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 11.2.202.429. 

 • Program Adobe Flash Player zainstalowany przy użyciu przeglądarki Google Chrome, podobnie jak program Internet Explorer w systemie Windows 8.x, zostanie automatycznie zaktualizowany do wersji 16.0.0.257. 

 • Użytkownicy środowiska desktop Adobe AIR powinni przeprowadzić aktualizację do wersji 16.0.0.245.  

 • Użytkownicy zestawu SDK oraz zestawu SDK i kompilatora środowiska desktop Adobe AIR powinni przeprowadzić aktualizację do wersji 16.0.0.272. 

 • Użytkownicy środowiska Adobe AIR dla systemu Android powinni przeprowadzić aktualizację do wersji 16.0.0.272.

Te aktualizacje usuwają problem z nieprawidłowym uwierzytelnianiem plików (CVE-2015-0301).  

Te aktualizacje usuwają lukę pozwalającą na ujawnienie informacji, które mogą posłużyć do przechwycenia naciśniętych klawiszy w zagrożonym systemie operacyjnym (CVE-2015-0302).  

Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach polegające na uszkadzaniu zawartości pamięci, które mogą prowadzić do wykonania kodu (CVE-2015-0303, CVE-2015-0306).  

Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach polegające na przepełnieniu bufora sterty, które mogą prowadzić do wykonania kodu (CVE-2015-0304, CVE-2015-0309).  

Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach dotyczącą błędnego rozpoznania typu obiektu, która mogłaby pozwolić na wykonanie kodu (CVE-2015-0305). 

Te aktualizacje usuwają lukę umożliwiającą odczyt danych spoza przydzielonego zakresu, która może zostać wykorzystana do zdobycia adresów pamięci (CVE-2015-0307).  

Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach dotyczącą używania zasobu po zwolnieniu, która może spowodować wykonanie kodu (CVE-2015-0308).

 

Zagrożone oprogramowanie   Zalecana aktualizacja odtwarzacza Dostępność
Środowisko desktop Flash Player
  16.0.0.257

Centrum pobierania programu Flash Player

Rozpowszechnianie programu Flash Player

Flash Player Extended Support Release   13.0.0.260 Przedłużona pomoc techniczna
Flash Player dla systemu Linux   11.2.202.429 Centrum pobierania programu Flash Player
Flash Player dla Google Chrome  

16.0.0.257

Wersje przeglądarki Google Chrome
Flash Player dla Internet Explorer 10 i Internet Explorer 11   16.0.0.257
Wskazówka dotycząca zabezpieczeń — Microsoft
Środowisko desktop AIR   16.0.0.245 Centrum pobierania środowiska AIR
Zestaw SDK środowiska AIR   16.0.0.272 Pobieranie zestawu SDK środowiska AIR
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR   16.0.0.272 Pobieranie zestawu SDK środowiska AIR
AIR dla systemu Android   16.0.0.272 Google Play

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom i organizacjom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów: