Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player

Data wydania: 27 stycznia 2015

Identyfikator luki: APSB15-03

Priorytet: Patrz tabela poniżej

Numer CVE: CVE-2015-0311, CVE-2015-0312

Platforma: Wszystkie platformy

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player dla systemów Windows, Mac OS i Linux.   Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach mogące pozwolić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad systemem, w którym występują.  

Firma Adobe wie o zgłoszeniach świadczących o tym, że luka CVE-2015-0311 jest aktywnie wykorzystywana w atakach typu drive-by-download skierowanych przeciwko systemom, w których używany jest program Internet Explorer lub Firefox w systemie Windows 8.1 lub starszym.  Firma Adobe zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanych produktów do najnowszych wersji: 

 • Użytkownicy środowiska desktop Adobe Flash Player dla systemów Windows i Mac OS powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 16.0.0.296. 

 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player Extended Support Release (wydania z przedłużoną pomocą techniczną) powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 13.0.0.264. 

 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player dla systemu Linux powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 11.2.202.440. 

 • Program Adobe Flash Player zainstalowany przy użyciu przeglądarki Google Chrome lub programu Internet Explorer w systemie Windows 8.x zostanie automatycznie zaktualizowany do wersji 16.0.0.296.

Zagrożone wersje oprogramowania

 • Adobe Flash Player 16.0.0.287 i wcześniejsze wersje
 • Adobe Flash Player 13.0.0.262 i starsze wersje 13.x
 • Adobe Flash Player 11.2.202.438 i starsze wersje dla systemu Linux

Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie, należy przejść na stronę z informacjami o programie Flash Player lub kliknąć prawym przyciskiem myszy zawartość uruchomioną w programie Flash Player i wybrać z menu polecenie „About Adobe (or Macromedia) Flash Player” (Adobe (lub Macromedia) Flash Player — informacje). W przypadku korzystania z wielu przeglądarek należy sprawdzić wersję w każdej z przeglądarek zainstalowanych w systemie.

Rozwiązanie

Firma Adobe zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji zgodnie z poniższymi instrukcjami: 

 • Firma Adobe zaleca użytkownikom środowiska Adobe Flash Player Desktop Runtime dla platform Windows i Macintosh aktualizację programu Adobe Flash Player do wersji 16.0.0.296. Plik aktualizacji można pobrać z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player lub za pomocą zawartego w produkcie mechanizmu uaktualnień automatycznych (po wyświetleniu monitu). 

 • Firma Adobe zaleca użytkownikom programu Adobe Flash Player Extended Support Release (wydania z przedłużoną pomocą techniczną) aktualizację do wersji 13.0.0.264 przez odwiedzenie strony http://helpx.adobe.com/pl/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html

 • Firma Adobe zaleca użytkownikom programu Adobe Flash Player dla systemu Linux aktualizację do wersji Adobe Flash Player 11.2.202.440, którą można pobrać z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player.

 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Google Chrome zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 16.0.0.296. 

 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Internet Explorer dla systemu Windows 8.x zostanie zaktualizowany automatycznie do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 16.0.0.296.

Oceny priorytetów i ważności

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny priorytetu, oraz zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszej wersji:

Produkt Zagrożone wersje Platforma Ocena priorytetu
Środowisko desktop Adobe Flash Player 16.0.0.287 i starsze wersje
Windows i Macintosh
1
Adobe Flash Player Extended Support Release 13.0.0.262 i starsze wersje Windows i Macintosh
1
Adobe Flash Player dla Google Chrome  16.0.0.287 i starsze wersje Windows, Mac OS i Linux
1
Adobe Flash Player dla Internet Explorer 10 i Internet Explorer 11 16.0.0.287 i starsze wersje Windows 8.0 i 8.1 1
Adobe Flash Player 11.2.202.438 i starsze wersje Linux 3

Te aktualizacje usuwają krytyczne luki w zabezpieczeniach oprogramowania.

Szczegóły

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Flash Player dla systemów Windows, Mac OS i Linux.  Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach mogące pozwolić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad systemem, w którym występują. 

Firma Adobe wie o zgłoszeniach świadczących o tym, że luka CVE-2015-0311 jest aktywnie wykorzystywana w atakach typu drive-by-download skierowanych przeciwko systemom, w których używany jest program Internet Explorer lub Firefox w systemie Windows 8.1 lub starszym.  Firma Adobe zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanych produktów do najnowszych wersji:

 • Użytkownicy środowiska desktop Adobe Flash Player dla systemów Windows i Mac OS powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 16.0.0.296.

 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player Extended Support Release (wydania z przedłużoną pomocą techniczną) powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 13.0.0.264. 

 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player dla systemu Linux powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 11.2.202.440.

 • Program Adobe Flash Player zainstalowany przy użyciu przeglądarki Google Chrome lub programu Internet Explorer w systemie Windows 8.x zostanie automatycznie zaktualizowany do wersji 16.0.0.296.

Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach dotyczącą używania zasobu po zwolnieniu, która może spowodować wykonanie kodu (CVE-2015-0311).

Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach polegającą na dwukrotnym zwolnieniu pamięci, która może spowodować wykonanie kodu (CVE-2015-0312). 

Zagrożone oprogramowanie   Zalecana aktualizacja odtwarzacza Dostępność
Środowisko desktop Flash Player
  16.0.0.296

Centrum pobierania programu Flash Player

Rozpowszechnianie programu Flash Player

Flash Player Extended Support Release   13.0.0.264 Przedłużona pomoc techniczna
Flash Player dla systemu Linux   11.2.202.440 Centrum pobierania programu Flash Player
Flash Player dla Google Chrome   16.0.0.296 Wersje przeglądarki Google Chrome
Flash Player dla Internet Explorer 10 i Internet Explorer 11   16.0.0.296
Wskazówka dotycząca zabezpieczeń — Microsoft

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom i organizacjom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów: