Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player

Data wydania: 12 marca 2015

Data ostatniej aktualizacji: 15 kwietnia 2015 r.

Identyfikator luki: APSB15-05

Priorytet: Patrz tabela poniżej

Numery CVE: CVE-2015-0332, CVE-2015-0333, CVE-2015-0334, CVE-2015-0335, CVE-2015-0336, CVE-2015-0337, CVE-2015-0338, CVE-2015-0339, CVE-2015-0340, CVE-2015-0341, CVE-2015-0342

Platforma: Wszystkie platformy

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player dla systemów Windows, Mac OS i Linux.   Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach mogące pozwolić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad systemem, w którym występują. Firma Adobe zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanych produktów do najnowszych wersji:

 • Użytkownicy środowiska desktop Adobe Flash Player dla systemów Windows i Macintosh powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 17.0.0.134.
 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player Extended Support Release (wydania z przedłużoną pomocą techniczną) powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 13.0.0.277.
 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player dla systemu Linux powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 11.2.202.451.
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany przy użyciu przeglądarki Google Chrome lub programu Internet Explorer w systemie Windows 8.x zostanie automatycznie zaktualizowany do wersji 17.0.0.134.
 • Użytkownicy środowiska desktop Adobe AIR powinni przeprowadzić aktualizację do wersji 17.0.0.144.
 • Użytkownicy zestawu SDK oraz zestawu SDK i kompilatora środowiska desktop Adobe AIR powinni przeprowadzić aktualizację do wersji 17.0.0.144.
 • Użytkownicy środowiska Adobe AIR dla systemu Android powinni przeprowadzić aktualizację do wersji 17.0.0.144.

Zagrożone wersje oprogramowania

 • Adobe Flash Player 16.0.0.305 i starsze wersje
 • Adobe Flash Player 13.0.0.269 i starsze wersje 13.x
 • Adobe Flash Player 11.2.202.442 i starsze wersje 11.x
 • Środowisko desktop AIR 17.0.0.124 i starsze wersje
 • Zestaw SDK środowiska AIR 17.0.0.124 i starsze wersje
 • Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR 17.0.0.124 i starszych wersji
 • Program AIR dla systemu Android 17.0.0.124 i starsze wersje

Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie, przejdź na stronę informacji o programie Flash Player lub kliknij prawym przyciskiem myszy zawartość Flash w programie Flash Player i wybierz z menu polecenie „Adobe (lub Macromedia) Flash Player — informacje”. W przypadku korzystania z wielu przeglądarek należy sprawdzić wersję w każdej z przeglądarek zainstalowanych w systemie.

Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe AIR zainstalowanej na komputerze, należy postępować zgodnie z instrukcjami w notatce technicznej na temat środowiska Adobe AIR.

Rozwiązanie

Firma Adobe zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 • Firma Adobe zaleca użytkownikom środowiska desktop Adobe Flash Player dla platform Windows i Macintosh aktualizację do programu Adobe Flash Player 17.0.0.134, którą można pobrać z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player lub za pomocą zawartego w produkcie mechanizmu uaktualnień automatycznych po wyświetleniu monitu.
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom programu Adobe Flash Player Extended Support Release (wydania z przedłużoną pomocą techniczną) aktualizację do wersji 13.0.0.277 przez odwiedzenie strony http://helpx.adobe.com/pl/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html.
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom programu Adobe Flash Player dla systemu Linux aktualizację do programu Adobe Flash Player 11.2.202.451. Plik aktualizacji można pobrać z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player.
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Google Chrome zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 17.0.0.134.
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Internet Explorer dla systemu Windows 8.x zostanie zaktualizowany automatycznie do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 17.0.0.134.
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom środowiska desktop Adobe AIR aktualizację do wersji 17.0.0.144 za pośrednictwem Centrum pobierania programu Adobe AIR. 
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom zestawu SDK środowiska Adobe AIR aktualizację do wersji 17.0.0.144 za pośrednictwem Centrum pobierania programu Adobe AIR. 
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom zestawu SDK i kompilatora środowiska Adobe AIR aktualizację do wersji 17.0.0.144 za pośrednictwem Centrum pobierania programu Adobe AIR. 
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom środowiska Adobe AIR dla systemu Android aktualizację do najnowszej wersji Adobe AIR (17.0.0.144), która jest dostępna w sklepie Google Play.

Oceny priorytetów i ważności

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny priorytetu, oraz zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszej wersji:

Produkt Zagrożone wersje Platforma Ocena priorytetu
Środowisko desktop Adobe Flash Player 16.0.0.305 i starsze wersje
Windows i Macintosh
1
Adobe Flash Player Extended Support Release 13.0.0.269 i starsze wersje Windows i Macintosh
1
Adobe Flash Player dla Google Chrome  16.0.0.305 i starsze wersje Windows, Mac OS i Linux
1
Adobe Flash Player dla Internet Explorer 10 i Internet Explorer 11 16.0.0.305 i starsze wersje Windows 8.0 i 8.1 1
Adobe Flash Player 11.2.202.442 i starsze wersje Linux 3
Środowisko desktop AIR 17.0.0.124 i starsze wersje Windows i Macintosh 3
Zestaw SDK środowiska AIR 17.0.0.124 i starsze wersje Windows, Mac OS, Android i iOS 3
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR 17.0.0.124 i starsze wersje Windows, Mac OS, Android i iOS 3
AIR dla systemu Android 17.0.0.124 i starsze wersje Android 3

Te aktualizacje usuwają krytyczne luki w zabezpieczeniach oprogramowania.

Szczegóły

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player dla systemów Windows, Mac OS i Linux.   Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach mogące pozwolić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad systemem, w którym występują. Firma Adobe zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanych produktów do najnowszych wersji:

 • Użytkownicy środowiska desktop Adobe Flash Player dla systemów Windows i Macintosh powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 17.0.0.134.
 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player Extended Support Release (wydania z przedłużoną pomocą techniczną) powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 13.0.0.277.
 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player dla systemu Linux powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 11.2.202.451.
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany przy użyciu przeglądarki Google Chrome lub programu Internet Explorer w systemie Windows 8.x zostanie automatycznie zaktualizowany do wersji 17.0.0.134.
 • Użytkownicy środowiska desktop Adobe AIR powinni przeprowadzić aktualizację do wersji 17.0.0.144.
 • Użytkownicy zestawu SDK oraz zestawu SDK i kompilatora środowiska desktop Adobe AIR powinni przeprowadzić aktualizację do wersji 17.0.0.144.
 • Użytkownicy środowiska Adobe AIR dla systemu Android powinni przeprowadzić aktualizację do wersji 17.0.0.144.

Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach polegające na uszkadzaniu zawartości pamięci, które mogą prowadzić do wykonania kodu (CVE-2015-0332, CVE-2015-0333, CVE-2015-0335, CVE-2015-0339).

Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach dotyczące błędnego rozpoznania typu obiektu, które mogą pozwolić na uruchomienie kodu (-2015-, CVE-0334, CVE-2015-0336).

Te aktualizacje usuwają lukę, która może prowadzić do ominięcia reguł „cross-domain” (CVE-2015-0337).

Te aktualizacje usuwają lukę, która może prowadzić do ominięcia ograniczeń dotyczących wysyłania plików (CVE-2015-0340).

Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach związaną z przekroczeniem zakresu liczb całkowitych, która może prowadzić do wykonania kodu (CVE-2015-0338).

Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach dotyczącą używania zasobów po ich zwolnieniu, która może umożliwić wykonanie kodu (-2015-, CVE-0341, CVE-2015-0342).

Zagrożone oprogramowanie   Zalecana aktualizacja odtwarzacza Dostępność
Środowisko desktop Flash Player
  17.0.0.134

Centrum pobierania programu Flash Player

Rozpowszechnianie programu Flash Player

Flash Player Extended Support Release   13.0.0.277 Przedłużona pomoc techniczna
Flash Player dla systemu Linux   11.2.202.451 Centrum pobierania programu Flash Player
Flash Player dla Google Chrome   17.0.0.134 Wersje przeglądarki Google Chrome
Flash Player dla Internet Explorer 10 i Internet Explorer 11   17.0.0.134
Wskazówka dotycząca zabezpieczeń — Microsoft
Środowisko desktop AIR   17.0.0.144 Centrum pobierania środowiska AIR
Zestaw SDK środowiska AIR   17.0.0.144 Pobieranie zestawu SDK środowiska AIR
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR   17.0.0.144 Pobieranie zestawu SDK środowiska AIR
AIR dla systemu Android   17.0.0.144 Google Play

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom i organizacjom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:

 • Chris Evans z projektu Google Project Zero (CVE-2015-0332, CVE-2015-0335)
 • Yuki Chen i Xiaoning Li z firmy Intel Labs oraz Haifei Li z firmy McAfee Labs (CVE-2015-0333)
 • Natalie Silvanovich pracująca w ramach projektu Google Project Zero (CVE-2015-0334, CVE-2015-0336)
 • Soroush Dalili z firmy NCC Group (CVE-2015-0337, CVE-2015-0340)
 • Mark Brand z projektu Google Project Zero (CVE-2015-0339)
 • bilou pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP (CVE-2015-0341)
 • Jihui Lu z zespołu KeenTeam (@K33nTeam), pracujący w ramach programu „Chromium Vulnerability Reward Program” (CVE-2015-0342)

Wersje

15 kwietnia 2015 r.: Dodano wersje środowiska Adobe AIR, w których rozwiązano problemy o numerach CVE zawartych w niniejszym biuletynie.